Головна
ГоловнаКримінальне, кримінально-процесуальне правоКримінально-процесуальне право → 
« Попередня Наступна »
Президент Російської Федерації. Кримінально-процесуальний кодекс Російської Федерації з виправленнями та доповненнями на 07.06.2013 року, 2013 - перейти до змісту підручника

Стаття 148. Відмова в порушенні кримінальної справи

1. При відсутності підстави для порушення кримінальної справи керівник слідчого органу, слідчий, орган дізнання або дізнавач виносить постанову про відмову в порушенні кримінальної справи. Відмова в порушенні кримінальної справи на підставі, передбаченій пунктом 2 частини першої статті 24 цього Кодексу, допускається лише щодо конкретної особи.
(В ред. Федеральних законів від 04.07.2003 N 92-ФЗ, від 05.06.2007 N 87-ФЗ, від 02.12.2008 N 226-ФЗ)
1.1. Рішення про відмову в порушенні кримінальної справи у зв'язку з мотивованою постановою прокурора про направлення відповідних матеріалів до органу попереднього слідства для вирішення питання про кримінальне переслідування за фактами виявлених прокурором порушень кримінального законодавства, винесене на підставі пункту 2 частини другої статті 37 цього Кодексу, може бути прийнято тільки за згодою керівника слідчого органу.
(Частина 1.1 введена Федеральним законом від 28.12.2010 N 404-ФЗ)
2. При винесенні постанови про відмову в порушенні кримінальної справи за результатами перевірки повідомлення про злочин, пов'язаного з підозрою у його скоєнні конкретної особи або осіб, керівник слідчого органу, слідчий, орган дізнання зобов'язані розглянути питання про порушення кримінальної справи за завідомо неправдивий донос щодо особи, який заявив або поширеною-нившиеся неправдиве повідомлення про злочин.
(В ред. Федеральних законів від 05.06.2007 N 87-ФЗ, від 02.12.2008 N 226-ФЗ)
3. Інформація про відмову в порушенні кримінальної справи за результатами перевірки повідомлення про злочин, поширеного засобом масової інформації, підлягає обов'язковому опублікуванню.
4. Копія постанови про відмову в порушенні кримінальної справи протягом 24 годин з моменту її винесення надсилається заяви-телю і прокурору. При цьому заявнику роз'яснюються його право оскаржити цю постанову і порядок оскарження.
5. Відмова в порушенні кримінальної справи може бути оскаржена прокурору, керівнику слідчого органу або до суду в порядку, встановленому статтями 124 і 125 цього Кодексу.
(В ред. Федерального закону від 05.06.2007 N 87-ФЗ)
6. Визнавши постанову органу дізнання, дізнавача про відмову в порушенні кримінальної справи незаконним або необгрунтованим, прокурор скасовує його і направляє відповідну постанову начальника органу дізнання зі своїми вказівками, встановлюючи термін їх виконання. Визнавши відмова керівника слідчого органу, слідчого в порушенні кримінальної справи незаконним або необгрунтованим, прокурор у термін не пізніше 5 діб з моменту отримання матеріалів перевірки повідомлення про злочин скасовує постанову про відмову в порушенні кримінальної справи, про що виносить мотивовану постанову з викладом конкретних об-стоятельств , підлягають додатковій перевірці, яке разом із зазначеними матеріалами негайно направляє керівнику слідчого органу. Визнавши відмова керівника слідчого органу, слідчого в порушенні кримінальної справи незаконним або необгрунтованим, відповідний керівник слідчого органу скасовує його і порушує кримінальну справу або направляє мате-ріали для додаткової перевірки з своїми вказівками, встановлюючи термін їх виконання.
(Частина 6 в ред. Федерального закону від 28.12.2010 N 404-ФЗ)
7. Визнавши відмова в порушенні кримінальної справи незаконним або необгрунтованим, суддя виносить відповідну постанову, направляє його для виконання керівнику слідчого органу або начальнику органу дізнання і повідомляє про це заявника.
(В ред. Федерального закону від 05.06.2007 N 87-ФЗ)
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна "Стаття 148. Відмова в порушенні кримінальної справи"
 1. Стаття 146. Порушення кримінальної справи публічного об-винен
  1. При наявності приводу і підстави, передбачених статтею 140 цього Кодексу, орган дізнання, дізнавач, керівник слідчого органу, слідчий в межах компетенції, встановленої цим Кодексом, порушують кримінальну справу, про що ви-носиться відповідну постанову. (В ред. Федеральних законів від 04.07.2003 N 92-ФЗ, від 05.06.2007 N 87-ФЗ, від 02.12.2008 N 226-ФЗ) 2. В
 2. Стаття 156. Початок виробництва попереднього розслідування
  1. Попереднє розслідування починається з моменту порушення кримінальної справи, про що слідчий, дізнавач, орган доз-нания виносить відповідну постанову. У постанові слідчий, дізнавач також вказує про прийняття ним кримінальної справи до свого провадження. (В ред. Федеральних законів від 04.07.2003 N 92-ФЗ, від 05.06.2007 N 87-ФЗ) 2. Якщо слідчому або дізнавачу
 3. Коментар до статті 30.3
  Про суддів, посадових особах, правомочних розглядати скаргу, см. п. 3 - 6 коментаря до ст. 30.1 (див. абз. 2 п. 1 коментаря до ст. 30.2). Скарга (заява) на постанову (рішення) про призначення адміністративного покарання, скарга (заява) на постанову (рішення) про припинення провадження у справі за наявності обставин, що виключають провадження у справі, зазначених у п. 1 - 3 ст.
 4. Стаття 149. Напрямок кримінальної справи
  Після винесення постанови про порушення кримінальної справи в порядку, встановленому статтею 146 цього Кодексу: 1) втратив чинність. - Федеральний закон від 05.06.2007 N 87-ФЗ; 2) слідчий приступає до провадження досудового слідства; 3) орган дізнання проводить невідкладні слідчі дії і направляє кримінальну справу керівникові слідчого органу, а по кримінальних справах,
 5. Стаття 154. Виділення кримінальної справи
  1. Дізнавач, слідчий вправі виділити з кримінальної справи в окреме провадження іншу кримінальну справу стосовно: (в ред. Федерального закону від 05.06.2007 N 87-ФЗ) 1) окремих підозрюваних або обвинувачених у кримінальних справах про злочини, вчинені у співучасті, у випадках , зазначених у пунктах 1 - 4 частини першої статті 208 цього Кодексу; (в ред. Федеральних законів від 29.05.2002
 6. Стаття 176. Підстави проведення огляду
  1. Огляд місця події, місцевості, житла, іншого приміщення, предметів і документів проводиться з метою виявлення слідів злочину, з'ясування інших обставин, що мають значення для кримінальної справи. (в ред. Федерального закону від 29.05.2002 N 58-ФЗ) 2. Огляд місця події, документів і предметів може бути проведений до порушення кримінальної справи. (частина 2 в ред. Федерального
 7. Стаття 28.1. Порушення справи про адміністративне правопорушення
  1. Приводами до порушенню справи про адміністративне правопорушення є: 1) безпосереднє виявлення посадовими особами, уповноваженими складати протоколи про адміністративні правопорушення, достатніх даних, що вказують на наявність події адміністративного правопорушення; 2) надійшли з правоохоронних органів, а також з інших державних органів, органів місцевого
 8. 15.3. Роль лікаря-експерта в кримінальному та цивільному процесах
  Поняття процесу в цивільному і кримінальному праві. Цивільне судочинство (цивільний процес) - врегульована цивільним процесуальним правом діяльність суду, що у справі осіб та інших учасників процесу, а також органів виконання судових постанов (судових виконавців). Цивільний процес являє собою поступальний рух, що складається з ряду стадій.
 9. Стаття 4.5. Давність притягнення до адміністративної відповідальності
  1. Постанова по справі про адміністративне правопорушення не може бути винесено після закінчення двох місяців з дня вчинення адміністративного правопорушення, а за порушення законодавства Російської Федерації про внутрішніх морських водах, територіальному морі, континентальному шельфі, про виняткову економічну зону Російської Федерації, митного, антимонопольного, валютного
 10. Стаття 147. Порушення кримінальної справи приватного і приватно-публічного обвинувачення
  (в ред. Федерального закону від 12.04.2007 N 47-ФЗ) 1. Кримінальні справи про злочини, зазначені в частині другій статті 20 цього Кодексу, порушуються не інакше як за заяв-лению потерпілого або його законного представника: 1) щодо конкретної особи - у порядку, встановленому частинами першою та другою статті 318 цього Кодексу; 2) щодо особи, зазначеного в статті 447 справжнього
 11. Стаття 213. Постанова про припинення кримінально-го справи та кримінального переслідування
  1. Кримінальну справу припиняється за постановою слідчого, копія якої направляється прокурору. 2. У постанові зазначаються: 1) дата і місце його винесення; 2) посаду, прізвище, ініціали особи, його виніс; 3) обставини, що послужили приводом і підставою для порушення кримінальної справи; 4) пункт, частина, стаття Кримінального кодексу Російської Федерації, що передбачають злочин,
© 2014-2022  yport.inf.ua