Головна
ГоловнаКримінальне, кримінально-процесуальне правоКримінально-процесуальне право → 
« Попередня Наступна »
Президент Російської Федерації. Кримінально-процесуальний кодекс Російської Федерації з виправленнями та доповненнями на 07.06.2013 року, 2013 - перейти до змісту підручника

Стаття 145. Рішення, прийняті за результатами розгляду повідомлення про злочин

1. За результатами розгляду повідомлення про злочин орган дізнання, дізнавач, слідчий, керівник слідчого органу приймає одне з таких рішень:
(в ред. Федеральних законів від 05.06.2007 N 87-ФЗ, від 02.12.2008 N 226-ФЗ)
1) про порушення кримінальної справи в порядку, встановленому статтею 146 цього Кодексу;
2) про відмову в порушенні кримінальної справи;
3) про передачу повідомлення за підслідністю у відповідності зі статтею 151 цього Кодексу, а по кримінальних справах приватного обвинувачення - до суду відповідно до частини другої статті 20 цього Кодексу.
2. Про прийняте рішення повідомляється заявнику. При цьому заявнику роз'яснюються його право оскаржити дане рішення і порядок оскарження.
3. У разі прийняття рішення, передбаченого пунктом 3 частини першої цієї статті, орган дізнання, дізнавач, слідові-тель, керівник слідчого органу вживає заходів щодо збереження слідів злочину.
(В ред. Федеральних законів від 05.06.2007 N 87-ФЗ, від 02.12.2008 N 226-ФЗ)
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна" Стаття 145. Рішення, прийняті за результатами розгляду повідомлення про злочин "
 1. Стаття 143. Рапорт про виявлення ознак пре-ступления
  Повідомлення про вчинений злочин або злочин, отримане з інших джерел, ніж зазначені у статтях 141 і 142 на-вартого Кодексу, приймається особою, яка одержала дане повідомлення, про що складається рапорт про виявлення ознак злочини ня. (В ред. Федерального закону від 29.05.2002 N
 2. Стаття 30.17. Види постанов, прийнятих за результатами розгляду в порядку нагляду скарги, протесту
  (введена Федеральним законом від 03.12.2008 N 240-ФЗ) 1. Рішення за результатами розгляду в порядку нагляду скарги, протесту приймається у формі постанови. 2. За результатами розгляду в порядку нагляду скарги, протесту виноситься одне з таких рішень: 1) про залишення постанови по справі про адміністративне правопорушення, рішення за результатами розгляду скарги, протесту
 3. Стаття 30.18. Зміст постанови, прийнятого за результатами розгляду в порядку нагляду скарги, протесту
  (введена Федеральним законом від 03.12.2008 N 240-ФЗ) 1. У постанові, що приймається за результатами розгляду в порядку нагляду скарги, протесту, зазначаються: 1) найменування суду наглядової інстанції; 2) номер справи, дата і місце прийняття постанови; 3) прізвище та ініціали судді суду наглядової інстанції; 4) найменування особи, яка подала скаргу, прокурора, який приніс протест, 5)
 4. Стаття 142. Явка з повинною
  1. Заява про явку з повинною - добровільне повідомлення особи про скоєний ним злочин. 2. Заява про явку з повинною може бути зроблено як в письмовому, так і в усному вигляді. Усна заява приймається і зано-сится в протокол в порядку, встановленому частиною третьою статті 141 цього
 5. Стаття 207. Завідомо неправдиве повідомлення про акт тероризму Коментар до статті 207
  1. Розглядається злочин посягає на громадський порядок. Воно може посіяти паніку серед населення, викликати хвилювання громадян. Неправдиві повідомлення про акти тероризму порушують нормальну роботу установ і організацій. Крім того, всі подібного роду повідомлення перевіряються правоохоронними органами, що пов'язано з відволіканням їх співробітників і техніки для перевірки повідомлень. Може постраждати
 6. Стаття 51. Рішення Ради директорів за результатами розгляду скарги
  Рада директорів за результатами розгляду скарги на рішення Дисциплінарного комітету має право прийняти одне з таких рішень: 1) залишити рішення Дисциплінарного комітету без зміни; 2) скасувати рішення Дисциплінарного комітету повністю або в частині та прийняти нове рішення у справі; 3) скасувати рішення Дисциплінарного комітету і направити справу на новий розгляд; 4) скасувати
 7. Стаття 226.5. Особливості доказування при виробництві дізнання у скороченій формі
  1. Докази у кримінальній справі збираються в обсязі, достатньому для встановлення події злочину, характеру та розміру заподіяної їм шкоди, а також винності особи у вчиненні злочину, з урахуванням особливостей, передбачених цією статтею. 2. Дізнавач зобов'язаний провести тільки ті слідчі та інші процесуальні дії, невиробництво яких може спричинити за собою
 8. Стаття 317.5. Подання прокурора про особливий порядок проведення судового засідання і винесення судового рішення у кримінальній справі стосовно обвинуваченого, з кото-рим укладено досудову угоду про співпрацю
  1. Прокурор в порядку і строки, які встановлені статтею 221 цього Кодексу, розглядає надійшло від слідчого кримінальну справу щодо обвинуваченого, з яким укладено досудову угоду про співпрацю, а також матеріали, підтвер-ждающего дотримання обвинуваченим умов і виконання зобов'язань, передбачених цією угодою, та у разі затвердження обвинувального
 9. Стаття 1524. Формальна експертиза заявки на найменування місця походження товару
  1. Формальна експертиза заявки на найменування місця походження товару проводиться протягом двох місяців з дня її подачі у федеральний орган виконавчої влади з інтелектуальної власності. 2. В ході проведення формальної експертизи заявки на найменування місця походження товару перевіряється наявність необхідних документів заявки, а також їх відповідність встановленим вимогам.
 10. Стаття 397. Обмеження зворотного стягнення сум, виплачених за рішенням органів, що розглядають індиві-дуальні трудові спори
  Зворотне стягнення з працівника сум, виплачених йому відповідно до рішення органу з розгляду індивідуального трудового спору, при скасуванні рішення в порядку нагляду допускається тільки в тих випадках, коли скасоване рішення було засновано на повідомлених працівником неправдивих відомостях або поданих ним підроблених
© 2014-2022  yport.inf.ua