Головна
ГоловнаКримінальне, кримінально-процесуальне правоКримінально-процесуальне право → 
« Попередня Наступна »
Президент Російської Федерації. Кримінально-процесуальний кодекс Російської Федерації з виправленнями та доповненнями на 07.06.2013 року, 2013 - перейти до змісту підручника

Стаття 144. Порядок розгляду повідомлення про пре-надходженні

1. Дізнавач, орган дізнання, слідчий, керівник слідчого органу зобов'язані прийняти, перевірити повідомлення про будь-вчинений злочин або злочин і в межах компетенції, встановленої цим Кодексом, прийняти по ньому рішення в строк не пізніше 3 діб з дня надходження зазначеного повідомлення. При перевірці повідомлення про злочин дізнавач, орган дізнання, слідчий, керівник слідчого органу має право одержувати пояснення, зразки для порівняльного дослідження, витребувати документи і предмети, вилучати їх у порядку, встановленому цим Кодексом, призначати судову експертизу, брати участь у її виробництві та отримувати висновок експерта в розумний строк, проводити огляд місця події, документів, предметів, трупів, огляд, вимагати виробництва документальних перевірок, ревізій, досліджень документів, предметів, трупів, залучати до участі в цих діях фахівців, давати органу дізнання обов'язкове для виконання письмове доручення про проведення оперативно-розшукових заходів.
(Частина 1 в ред. Федерального закону від 04.03.2013 N 23-ФЗ)
1.1. Особам, які беруть участь у виробництві процесуальних дій при перевірці повідомлення про злочин, роз'яснюються їх права та обов'язки, передбачені цим Кодексом, і забезпечується можливість здійснення цих прав в тій частині, в якій вироблені процесуальні дії і прийняті процесуальні рішення зачіпають їх інтереси, в тому числі права не свідчити проти самого себе, свого чоловіка (своєї дружини) та інших близьких родичів, коло яких визначено пунктом 4 статті 5 цього Кодексу, користуватися послугами адвоката, а також подавати скарги на дії (бездіяльність) та рішення дізнавача, органу дізнання, слідчого, керівника слідчого органу в порядку, встановленому главою 16 цього Кодексу. Учасники перевірки повідомлення про злочин можуть бути попереджені про нерозголошення даних досудового провадження в порядку, ус-тановленном статтею 161 цього Кодексу. При необхідності безпеку учасника досудового провадження забезпечується в порядку, встановленому частиною дев'ятою статті 166 цього Кодексу, у тому числі при прийомі повідомлення про злочин.
(Частина 1.1 введена Федеральним законом від 04.03.2013 N 23-ФЗ)
1.2. Отримані в ході перевірки повідомлення про злочин відомості можуть бути використані як докази при ус-ловіі дотримання положень статей 75 і 89 цього Кодексу. Якщо після порушення кримінальної справи стороною захисту або потер-що співав буде заявлено клопотання про виробництво додаткової або повторної судової експертизи, то таке клопотання підлягає задоволенню.
(Частина 1.2 введена Федеральним законом від 04.03.2013 N 23-ФЗ)
2. За повідомленням про злочин, поширеній в засобах масової інформації, перевірку проводить за дорученням прокурора орган дізнання, а також за дорученням керівника слідчого органу слідчий. Редакція, головний редактор відповідного засобу масової інформації зобов'язані передати на вимогу прокурора, слідчого або органу дізнання наявні в розпорядженні відповідного засобу масової інформації документи і матеріали, що підтверджують повідомлення про злочин, а також дані про особу, яка надала зазначену інформацію, за винятком випадків, коли це особа поставила умову про збереження в таємниці джерела інформації.
(В ред. Федерального закону від 05.06.2007 N 87-ФЗ)
3. Керівник слідчого органу, начальник органу дізнання вправі за мотивованим клопотанням відповідно слідів-Ватель, дізнавача продовжити до 10 діб термін, встановлений частиною першою цієї статті. При необхідності виробництва доку-ментальних перевірок, ревізій, судових експертиз, досліджень документів, предметів, трупів, а також проведення оперативно-розшукових заходів керівник слідчого органу з клопотанням слідчого, а прокурор за клопотанням дізнавача має право продовжити цей термін до 30 діб з обов'язковим зазначенням на конкретні, фактичні обставини, що послужили підставою для такого продовження.
(Частина 3 в ред. Федерального закону від 04.03.2013 N 23-ФЗ)
4. Заявнику видається документ про прийняття повідомлення про злочин із зазначенням даних про особу, її прийняв, а також дати і часу його прийняття.
5. Відмова в прийомі повідомлення про злочин може бути оскаржена прокурору або до суду в порядку, встановленому статтями 124 і 125 цього Кодексу.
6. Заява потерпілого або його законного представника у кримінальних справах приватного обвинувачення, подане до суду, розглядає-ється суддею відповідно до статті 318 цього Кодексу. У випадках, передбачених частиною четвертою статті 147 цього Кодексу, перевірка повідомлення про злочин здійснюється відповідно до правил, встановлених цією статтею.
(Частина шоста в ред. Федерального закону від 12.04.2007 N 47-ФЗ)
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна "Стаття 144. Порядок розгляду повідомлення про пре-надходженні"
 1. Стаття 143. Рапорт про виявлення ознак пре-ступления
  Повідомлення про вчинений злочин або злочин, отримане з інших джерел, ніж зазначені у статтях 141 і 142 на-вартого Кодексу, приймається особою, яка одержала дане повідомлення, про що складається рапорт про виявлення ознак злочини ня. (В ред. Федерального закону від 29.05.2002 N
 2. Стаття 145. Рішення, прийняті за результатами розгляду повідомлення про злочин
  1. За результатами розгляду повідомлення про злочин орган дізнання, дізнавач, слідчий, керівник слідчого органу приймає одне з таких рішень: (в ред. Федеральних законів від 05.06.2007 N 87-ФЗ, від 02.12.2008 N 226-ФЗ) 1) про порушення кримінальної справи в порядку, встановленому статтею 146 цього Кодексу; 2) про відмову в порушенні кримінальної справи; 3) про передачу
 3. Стаття 1331. Термін дії виключного права на повідомлення радіо-чи телепередачі, перехід цього права до правонаступників і перехід повідомлення радіо-чи телепередачі в суспільне надбання
  1. Виключне право на повідомлення радіо-чи телепередачі діє протягом п'ятдесяти років, рахуючи з 1 січня року, наступного за роком, в якому мало місце повідомлення радіо-чи телепередачі в ефір або по кабелю. 2. До правонаступників організації ефірного або кабельного мовлення виняткове право на повідомлення радіо-чи телепередачі переходить в межах строку, що,
 4. Стаття 13. Повідомлення про проведення зборів кредиторів
  1. Для цілей цього Закону належним повідомленням визнається напрямок конкурсному кредитору, до уповноваженого органу, а також іншій особі, яка має відповідно до цього Федеральним законом право на участь у зборах кредиторів, повідомлення про проведення зборів кредиторів поштою не пізніше ніж за чотирнадцять днів до дати проведення зборів кредиторів чи іншим
 5. Стаття 788. Пряме змішане повідомлення
  Взаємовідносини транспортних організацій при перевезенні вантажів, пасажирів і багажу різними видами транспорту за єдиним транспортним документом (пряме змішане сполучення), а також порядок організації цих перевезень визначаються угодами між організаціями відповідних видів транспорту, що укладаються відповідно до закону про прямих змішаних (комбінованих)
 6. Стаття 383. Порядок розгляду трудових спорів
  Порядок розгляду індивідуальних трудових спорів регулюється цим Кодексом та іншими федеральними законами, а порядок розгляду справ по трудових спорах у судах визначається, крім того, цивільним процесуальним законодавством Рос-сийской Федерації. Особливості розгляду індивідуальних трудових спорів окремих категорій працівників встановлюються цим Кодексом та іншими
 7. Стаття 1332. Дія виключного права на повідомлення радіо-чи телепередачі на території Російської Федерації
  Виключне право на повідомлення радіо-чи телепередачі діє на території Російської Федерації, якщо організація ефірного або кабельного мовлення має місце знаходження на території Російської Федерації і здійснює повідомлення за допомогою передавачів, розташованих на території Російської Федерації, а також в інших випадках, передбачених міжнародними договорами Російської Федерації.
 8. Стаття 182. Оголошення і дослідження листування і телеграфних повідомлень громадян
  1. Стаття, що конкретизує стосовно до цивільного судочинства положення ч. 2 ст. 23 і ч. 2 ст. 24 Конституції РФ про право кожного на таємницю листування і телеграфних повідомлень, про заборону поширювати інформацію про приватне життя особи без його згоди. У виняток з вимог принципу гласності судового розгляду (див. коментар до ст. 10 ЦПК) вона передбачає, що
 9. Стаття 223. Порядок і наслідки залишення заяви без розгляду
  1. Залишаючи заяву без розгляду, суд виносить про це ухвалу. Оскільки відмітною ознакою аналізованого процесуального інституту є можливість зацікавленої особи після залишення його заяви без розгляду звернутися до суду повторно з тотожним заявою, суд зобов'язаний вказати в названому визначенні, як усунути обставини, що перешкоджають розгляду
 10. Стаття 207. Завідомо неправдиве повідомлення про акт тероризму Коментар до статті 207
  1. Розглядається злочин посягає на громадський порядок. Воно може посіяти паніку серед населення, викликати хвилювання громадян. Неправдиві повідомлення про акти тероризму порушують нормальну роботу установ і організацій. Крім того, всі подібного роду повідомлення перевіряються правоохоронними органами, що пов'язано з відволіканням їх співробітників і техніки для перевірки повідомлень. Може постраждати
 11. Стаття 225.16. Порядок розгляду справ про захист прав і законних інтересів групи осіб
  Коментар до статті 225.Особенності розгляду групових позовів обумовлені специфікою даної категорії справ. Однією з особливостей є те, що при їх розгляді у арбітражного суду більш активна позиція, ніж при розгляді, наприклад, справ позовного провадження. До особливостей також відносяться: більш тривалий термін розгляду, процесуальне становище учасників спору, активна роль
 12. Стаття 28.1. Порушення справи про адміністративне правопорушення
  1. Приводами до порушення справи про адміністративне правопорушення є: 1) безпосереднє виявлення посадовими особами, уповноваженими складати протоколи про адміністративні правопорушення, достатніх даних, що вказують на наявність події адміністративного правопорушення; 2) надійшли з правоохоронних органів, а також з інших державних органів, органів місцевого
 13. Стаття 13.17. Порушення правил розповсюдження обов'язкових повідомлень
  Порушення правил розповсюдження обов'язкових повідомлень - тягне за собою накладення адміністративного штрафу на громадян у розмірі від ста до трьохсот рублів; на посадових осіб - від трьохсот до п'ятисот рублів; на юридичних осіб - від трьох тисяч до п'яти тисяч рублів. (В ред. Федерального закону від 22.06.2007 N
 14. Стаття 241. Гласність
  1. Розгляд кримінальних справ у всіх судах відкритий, за винятком випадків, передбачених цією статтею . 2. Закритий судовий розгляд допускається на підставі ухвали або постанови суду у випадках, коли: 1) розгляд кримінальної справи в суді може призвести до розголошення державної або іншої захищеної федеральним за-Коном таємниці; 2) розглядаються кримінальні справи
 15. Стаття 370. Порядок розгляду касаційних скарги, подання, які надійшли до суду касаційної інстанції після розгляду справи
  Стаття 370. Порядок розгляду касаційних скарги, подання, які надійшли до суду касаційної інстанції після розгляду
 16. § 9. Хабарництво (ст. 290-291 КК)
  Термін «хабарництво» у широкому сенсі об'єднує два самостійних, але тісно пов'язаних один з одним складу пре-ступления - одержання хабара (ст. 290 КК) і дачу хабара (ст. 291 КК). У вузькому сенсі термін «хабарництво» означає отри-ня хабара, тобто злочин, передбачений ст. 290
 17. Стаття 1330. Виключне право на повідомлення радіо-чи телепередач
  1. Організації ефірного або кабельного мовлення належить виключне право використовувати правомірно здійснюване або здійснене нею повідомлення в ефір або по кабелю передач відповідно до статті 1229 цього Кодексу будь-яким не суперечить закону способом (виключне право на повідомлення радіо-чи телепередачі), в тому числі способами, зазначеними у пункті 2 цієї статті.
 18. Стаття 182. Оголошення і дослідження листування і телеграфних повідомлень громадян
  Коментар до статті Таємниця зв'язку. § 1. Кожен має право на таємницю листування, телефонних переговорів, поштових, телеграфних та інших повідомлень. Обмеження цього права допускається лише на підставі судового рішення (ч. 2 ст. 23 Конституції РФ). § 2. Таємниця листування, поштових, телеграфних та інших повідомлень, що входять в сферу діяльності операторів поштового зв'язку, гарантується державою.
 19. Стаття 68. Повідомлення про введення спостереження
    1. Тимчасовий керуючий зобов'язаний направити для опублікування у порядку, встановленому статтею 28 цього Закону, повідомлення про введення спостереження. 2. Втратив силу. - Федеральний закон від 30.12.2008 N 296 ФЗ. 3. Керівник боржника зобов'язаний повідомити про винесення арбітражним судом ухвали про введення спостереження працівників боржника, засновників (учасників) боржника,
© 2014-2022  yport.inf.ua