Головна
ГоловнаКримінальне, кримінально-процесуальне правоКримінально-процесуальне право → 
« Попередня Наступна »
Президент Російської Федерації. Кримінально-процесуальний кодекс Російської Федерації з виправленнями та доповненнями на 07.06.2013 року, 2013 - перейти до змісту підручника

Стаття 226.5. Особливості доказування при виробництві дізнання у скороченій формі

1. Докази у кримінальній справі збираються в обсязі, достатньому для встановлення події злочину, характеру та розміру заподіяної їм шкоди, а також винності особи у вчиненні злочину, з урахуванням особливостей, передбачених цією статтею.
2. Дізнавач зобов'язаний провести тільки ті слідчі та інші процесуальні дії, невиробництво яких може спричинити за собою непоправну втрату слідів злочину чи інших доказів.
3. З урахуванням конкретних обставин кримінальної справи дізнавач вправі:
1) не перевіряти докази, якщо вони не були оскаржені підозрюваним, його захисником, потерпілим або його представите-лем;
2) не допитувати осіб, від яких в ході перевірки повідомлення про злочин були отримані пояснення, за винятком випадків, якщо необхідно встановити додаткові, що мають значення для кримінальної справи фактичні обставини, відомості про яких не містяться в матеріалах перевірки повідомлення про злочин, або необхідно перевірити докази, достовірність яких оскаржена підозрюваним, його захисником, потерпілим або його представником;
3) не призначати судову експертизу з питань, відповіді на які містяться у висновку спеціаліста за результатами дослі-нання, проведеного в ході перевірки повідомлення про злочин, за винятком таких випадків:
а) необхідність встановлення у кримінальній справі додаткових, які мають значення для кримінальної справи фактичних обставин;
б) необхідність перевірки висновків спеціаліста, достовірність яких поставлена під сумнів підозрюваним, його захисником, потерпілим або його представником;
в) наявність передбачених статтею 196 цього Кодексу підстав для обов'язкового призначення судової експертизи;
4) не проводити інші слідчі та процесуальні дії, спрямовані на встановлення фактичних обставин, све-дення про які містяться в матеріалах перевірки повідомлення про злочин, якщо такі відомості відповідають вимогам, що пред'являються до доказів цим Кодексом.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " Стаття 226.5. Особливості доказування при виробництві дізнання у скороченій формі "
 1. Стаття 226.6. Термін дізнання у скороченій формі
  226.7 цього Кодексу, термін дізнання, встановлений частиною першою на-що стоїть статті, може бути продовжений прокурором до 20 діб. Постанова про продовження терміну дізнання у скороченій формі має бути представлено прокурору не пізніше ніж за 24 години до закінчення терміну, встановленого частиною першою цієї статті. 3. Про продовження терміну дізнання у скороченій формі дізнавач письмово
 2. Стаття 74. Докази
  доказуванню при виробництві по кримінальній справі, а також інших обставин, що мають значення для кримінальної справи. 2. Як докази допускаються: 1) показання підозрюваного, обвинуваченого; 2) показання потерпілого, свідка; 3) висновок і свідчення експерта; 3.1) висновок і свідчення фахівця; (п. 3.1 введений Федеральним законом від 04.07.2003 N 92-ФЗ) 4) речові
 3. Судова експертиза
  доведенню по конкретній кримінальній
 4. Стаття 57. Експерт
  статтями 195 - 207, 269, 282 і 283 цього Кодексу. 3. Експерт має право: 1) знайомитися з матеріалами кримінальної справи, що відносяться до предмета судової експертизи; 2) клопотати про надання йому додаткових матеріалів, необхідних для дачі висновку, або притягнення до виробництва судової експертизи інших експертів; 3) брати участь з дозволу дізнавача, слідчого і суду в
 5. Стаття 60.10. Утримання із заробітної плати осуж-денних до примусових робіт
  примусових робіт виробляються відрахування в розмірі, встановленому вироком су-так, а також утримання для відшкодування витрат за їх змісту відповідно до статті 60.5 цього Кодексу. 2. Відшкодування засудженими до примусових робіт витрат за їх змісту виробляється після задоволення всіх вимог стягувачів у порядку, встановленому Федеральним законом від 2 жовтня
 6. Стаття 150. Форми попереднього розслідування
  статтями 112, 115, 116, 117 частиною першою, 118, 119, 121, 122 частинами першою і другою, 123 частиною першою, 125, 127 частиною першою, 128.1, 150 частиною першою , 151 частиною першою, 151.1, 153 - 157, 158 частиною першою, 159 частиною першою, 159.1 частиною першою, 159.2 частиною першою, 159.3 частиною першою, 159.4 частиною першою, 159.5 частиною першою, 159.6 частиною першою, 160 частиною першою, 161 частиною першою , 163
 7. Стаття 85. Доведення
  Доведення полягає в збиранні, перевірці та оцінці доказів з метою встановлення обставин, передбачених статтею 73 цього
 8. Стаття 223. Порядок і строки дізнання
  прирівняним до них військовим прокурором та їх заступниками до 6 місяців. (Частина четверта введена Федеральним законом від 06.06.2007 N 90-ФЗ) 5. У виняткових випадках, пов'язаних з виконанням запиту про правову допомогу, спрямованого в порядку, передбаченому статтею 453 цього Кодексу, термін дізнання може бути продовжений прокурором суб'єкта Російської Федерації і прирівняним до нього військовим
 9. Стаття 222.4. Прийняття заяви про присудження ком-пенсації за порушення права на судочинство в розумний строк або права на виконання судового акта в розумний строк до вироб-ництва арбітражного суду
  прийнятті заяви про присудження компенсації спрямовуються у тому числі заин- тересованним особам, під якими розуміються особи, чиї дії (бездіяльність) спричинили збільшення терміну судочинства або ис-нання судового акту. Зокрема, копія ухвали про прийняття заяви про присудження компенсації за порушення права на ис-конання судового акта в розумний строк може бути спрямована
 10. Стаття 225.7. Розгляд справ про спонукання юридиче-ського особи скликати загальні збори учасників
  особливостями, передбаченими у ст. 225.7 АПК РФ. До таких особливостей відносяться скорочений термін розгляду, негайне виконання рішення, якщо в ньому не визначено інший термін, скорочені терміни оскарження рішення. Див: Постанова ФАС Поволзької округу від 29.09.2011 N
 11. Стаття 327. Призупинення, відновлення та прекраще-ня виконавчого виробництва
  стаття. Президія ВАС РФ передбачив можливість вимагати в суді припинення виконавчого вироб-ництва у справі, рішення у відповідність із неконституційною статтею. Думка сформульована таким чином: "... відновлення права особи, не що був учасником конституційного судочинства, яке було порушено застосуванням судом норми закону, визнаної не відповідає Конституції
 12. Стаття 320. Скорочений робочий тиждень
  стаття надає організаціям, розташованим в районах Півночі, для яких нормальна тривалість робочого часу становить 40 годин на тиждень, можливість встановити для жінок в колективному договорі організації або трудовому договорі скорочену 36-годинний робочий тиждень. Раніше скорочена 36-годинний робочий тиждень для всіх жінок, які працюють в районах Півночі, була встановлена
 13. Стаття 40.1. Начальник підрозділу дізнання
  прийняття по ньому рішення в порядку, встановленому статтею 145 цього Кодексу, виконання невідкладних слідчих дій або виробництво дізнання по кримінальній справі; 2) вилучати кримінальну справу у дізнавача і передавати його іншій дізнавачу з обов'язковим зазначенням підстав такої пере-дачі; 3) скасовувати необгрунтовані постанови дізнавача про зупинення провадження дізнання по
 14. 1. Поняття "скорочення" і оформлення процедури
  приємностей і судових спорів про незаконне розірвання трудових договорів, процедуру скорочення чисельності або штату працівників слід документального зафіксувати. Чим грамотніше і коректніше будуть складені документи, тим менше претензій виникне надалі. Серед необхідних документів можна виділити: - наказ про скорочення чисельності або штату. Цей документ оформляється в
 15. Стаття 59. Перекладач
  статтями 169 і 263 цього Кодексу . (в ред. Федерального закону від 05.06.2007 N 87-ФЗ) 3. Перекладач має право: 1) ставити запитання учасникам кримінального судочинства з метою уточнення перекладу, 2) знайомитися з протоколом слідчої дії, в якому він брав участь, а також з протоколом судового засідання і робити зауваження з приводу правильності запису перекладу, що підлягають занесенню до
 16. Стаття 41. Дізнавач
  ємства. 3. Дізнавач уповноважений: 1) самостійно проводити слідчі та інші процесуальні дії і приймати процесуальні рішення, за винятком-ням випадків, коли відповідно до цього Кодексу на це потрібні згода начальника органу дізнання, згода прокурора і (або) судове рішення; (в ред. Федерального закону від 05.06.2007 N 87-ФЗ) 1.1) давати органу дізнання в
 17. Стаття 296. Розірвання трудового договору з працівниками, зайнятими на сезонних роботах
  стаття встановлює стосовно працівників, зайнятих на сезонних роботах, три вилучення (виключення, особливості) із загальних правил при розірванні трудового договору. Вони стосуються порядку звільнення як з ініціативи працівника, так і роботодавця, а також розміру вихідної допомоги при припиненні трудового договору у зв'язку з ліквідацією організації, скороченням чисельності або штату працівників. 2.
 18. Стаття 63. Використання, охорона, захист, програвання-ництво лісів, розташованих в водоохоронних зонах
  виробництво лісів, розташованих в водоохоронних зонах, здійснюються відповідно до лісовим
 19. Стаття 296. Розірвання трудового договору з ра-ками, зайнятими на сезонних роботах
  скороченням чисельності або штату працівників організації у письмовій формі під розпис не менше ніж за сім кален- дарних днів. (в ред. Федерального закону від 30.06.2006 N 90-ФЗ) При припиненні трудового договору з працівником, зайнятим на сезонних роботах, у зв'язку з ліквідацією організації, скороченням-ем чисельності або штату працівників організації вихідна допомога виплачується в розмірі
 20. Стаття 296. Розірвання трудового договору з працівниками, зайнятими на сезонних роботах
  скороченням чисельності або штату працівників останні попереджаються роботодавцем персонально під розпис не пізніше ніж за 2 місяці до звільнення. Працівники, які уклали трудовий договір про сезонну роботу, повинні бути попереджені роботодавцем про майбутнє звільнення у зв'язку з ліквідацією організації, скороченням чисельності або штату працівників у письмовій формі під розпис не менше ніж
© 2014-2022  yport.inf.ua