Головна
ГоловнаКримінальне, кримінально-процесуальне правоКримінально-процесуальне право → 
« Попередня Наступна »
Президент Російської Федерації. Кримінально-процесуальний кодекс Російської Федерації з виправленнями та доповненнями на 07.06.2013 року, 2013 - перейти до змісту підручника

Стаття 223. Порядок і строки дізнання

(в ред. Федерального закону від 29.05.2002 N 58-ФЗ)
1. Попереднє розслідування у формі дізнання провадиться в порядку, встановленому главами 21, 22 і 24 - 29 цього Кодексу, з винятками, передбаченими цією главою.
2. Дізнання проводиться у кримінальних справах, зазначених у частині третій статті 150 цього Кодексу.
(В ред. Федерального закону від 06.06.2007 N 90-ФЗ)
3. Дізнання проводиться протягом 30 діб з дня порушення кримінальної справи. При необхідності цей термін може бути продовжений прокурором до 30 діб.
(Частина третя в ред. Федерального закону від 06.06.2007 N 90-ФЗ)
3.1. Припинене дізнання може бути відновлено на підставі постанови прокурора або начальника підрозділу дізнання у випадках, передбачених статтею 211 цього Кодексу.
(Частина третья.1 введена Федеральним законом від 24.07.2007 N 214-ФЗ)
4. У необхідних випадках, у тому числі пов'язаних з виробництвом судової експертизи, термін дізнання, передбачений частиною третьою цієї статті, може бути продовжений прокурорами району, міста, прирівняним до них військовим прокурором та їх заступниками до 6 місяців.
(Частина четверта введена Федеральним законом від 06.06.2007 N 90-ФЗ)
5. У виняткових випадках, пов'язаних з виконанням запиту про правову допомогу, спрямованого в порядку, передбаченому статтею 453 цього Кодексу, термін дізнання може бути продовжений прокурором суб'єкта Російської Федерації і прирівняним до нього військовим прокурором до 12 місяців.
(Частина п'ята введена Федеральним законом від 06.06.2007 N 90-ФЗ)
6. Поновлення призупиненого дізнання чи продовження терміну дізнання у кримінальних справах, що перебувають у провадженні слідчого Слідчого комітету Російської Федерації, здійснюється відповідним керівником слідчого органу Слідчого комітету Російської Федерації у порядку, встановленому частинами третьою - п'ятою цієї статті.
(Частина 6 введена Федеральним законом від 28.12.2010 N 404-ФЗ)
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна "Стаття 223. Порядок і строки дізнання"
 1. Стаття 123. Право оскарження
  (в ред. Федерального закону від 30.04.2010 N 69-ФЗ) 1. Дії (бездіяльність) та рішення органу дізнання, дізнавача, начальника підрозділу дізнання, слідчого, керівника слідчого органу, прокурора і суду можуть бути оскаржені у встановленому цим Кодексом порядку учасниками кримінального судочинства, а також іншими особами в тій частині, в якій вироблені процесуальні
 2. Стаття 41. Дізнавач
  1. Повноваження органу дізнання, передбачені пунктом 1 частини другої статті 40 цього Кодексу, покладаються на дізнавача начальником органу дізнання або його заступником. (В ред. Федерального закону від 04.07.2003 N 92-ФЗ) 2. Не допускається покладання повноважень з проведення дізнання на ту особу, яка проводила або проводить по даній карного справі оперативно-розшукові заходи. 3.
 3. Судова експертиза
  Судова експертиза - одна з основних форм використання спеціальних знань у кримінальному судочинстві, процесуальна дія, що складається з проведення досліджень і дачі висновку експертом з питань, вирішення яких вимагає спеціальних знань в галузі науки, техніки, мистецтва або ремесла, поставлених перед ним судом, суддею, органом дізнання, особою, яка провадить дізнання
 4. Стаття 229.1. Терміни розслідування нещасних випадків
  Коментар до статті 229.Срокі розслідування нещасних випадків диференційовані залежно від тяжкості нещасних випадків і від обставин, здатних вплинути на хід розслідування (від часу, коли роботодавцю стало відомо про нещасний випадок або часу настання непрацездатності у потерпілого та інших обставин). При отриманні постраждалим (постраждалими) легких
 5. Стаття 197. Спеціальні строки позовної давності
  1. Для окремих видів вимог законом можуть встановлюватися спеціальні строки позовної давності, скорочені або більш тривалі порівняно із загальним строком. 2. Правила статей 195, 198 - 207 цього Кодексу поширюються також на спеціальні строки давності, якщо законом не встановлено
 6. Стаття 421. Порядок і терміни введення мінімального розміру оплати праці, передбаченого частиною першою статті 133 цього Кодексу
  (в ред. Федерального закону від 20.04.2007 N 54-ФЗ) Порядок і строки поетапного підвищення мінімального розміру оплати праці до розміру, передбаченого частиною першою статті 133 цього Кодексу, встановлюються федеральним
 7. Стаття 229.1. Терміни розслідування нещасних випадків чаїв
  (введена Федеральним законом від 30.06.2006 N 90-ФЗ) Розслідування нещасного випадку (у тому числі групового), в результаті якої один або кілька постраждалих отримали легкі ушкодження здоров'я, проводиться комісією протягом трьох днів. Розслідування нещасного випадку (у тому числі групового), в результаті якої один або кілька постраждалих отримали важкі ушкодження здоров'я,
 8. Стаття 792. Терміни доставки вантажу, пасажира та багажу
  Перевізник зобов'язаний доставити вантаж, пасажира або багаж до пункту призначення в терміни, визначені у порядку, передбаченому транспортними статутами та кодексами, а за відсутності таких строків у розумний
 9. Стаття 184. Порядок і терміни складання проектів бюд-жетів
  (в ред. Федерального закону від 26.04.2007 N 63-ФЗ) 1. Порядок і терміни складання проекту федерального бюджету і проектів бюджетів державних позабюджетних фондів Рос-сийской Федерації встановлюються Урядом Російської Федерації з дотриманням вимог, встановлених цим Кодексом. Узгодження показників прогнозу соціально-економічного розвитку Російської Федерації,
 10. § 4. Злочини, які посягають на суспільні відносини, що забезпечують нормальну діяльність органів прокуратури, попереднього слідства та дізнання по здійсненню кримінального переслідування
  § 4. Злочини, які посягають на суспільні відносини, що забезпечують нормальну діяльність органів прокуратури, попереднього слідства та дізнання по здійсненню кримінального
 11. Стаття 708. Строки виконання роботи
  1. У договорі підряду вказуються початковий і кінцевий терміни виконання роботи. За погодженням між сторонами в договорі можуть бути передбачені також терміни завершення окремих етапів роботи (проміжні терміни). Якщо інше не встановлено законом, іншими правовими актами або не передбачено договором, підрядник несе відповідальність за порушення як початкового і кінцевого, так і
 12. Стаття 40. Орган дізнання
  1. До органів дізнання відносяться: 1) органи внутрішніх справ Російської Федерації та входять до їх складу територіальні, в тому числі лінійні, управління (від-дели, відділення) поліції, органи з контролю за обігом наркотичних засобів і психотропних речовин, у тому числі територіальні та входять до їх структуру міжрайонні, міські (районні) органи з контролю за обігом наркотичних засобів
 13. Стаття 95. Строки погашення судимості Коментар до статті 95
  Строки погашення судимості, передбачені ст. 86 КК РФ для осіб, які вчинили злочин до досягнення ними віку 18 років, скорочені і складають після відбуття злочину: а) невеликої або середньої тяжкості - один рік; б) тяжкого або особливо тяжкого - три
 14. Вопрос_29 . Терміни в цивільному праві: поняття, види, порядок обчислення.
  Вопрос_29. Терміни в цивільному праві: поняття, види, порядок
 15. Звільнення від кримінальної відповідальності і від покарання у зв'язку із закінченням строків давності
  . Освоб-е від уг.ой відповідь-й у зв'язку із закінченням строків давності. Давність - витікання Указ. в уг.ом законі строків після соверш-я переступив-я, в силу чого залучення винного до уг.ой відповідь-і виключається. Норми уг.о-пр.вого інституту давності грунтуються на гуманістичній ідеї, згідно кот-ой, (1), загроза уг.ой відповідь-і не може тяжіти над людиною протягом усього його життя, а (2),
 16. Стаття 1278. Вільне відтворення твору для цілей правозастосування Коментар до статті 1278
  Стаття, що розширює сферу дії її положень порівняно з ст. 23 Закону про авторське право і суміжні права і передбачає можливість її застосування у виробництві: - у справах про адміністративні правопорушення (ст. 22.1 КоАП РФ містить перелік органів, уповноважених розглядати справи про адміністративні правопорушення); - дізнання (згідно п. 8 ст. 5 КПК РФ
 17. Стаття 798. Договори про організацію перевезень
  Перевізник і вантажовласник за необхідності здійснення систематичних перевезень вантажів можуть укладати довгострокові договори про організацію перевезень. За договором про організацію перевезення вантажів перевізник зобов'язується у встановлені строки приймати, а власник - пред'являти до перевезення вантажі в обумовленому обсязі. У договорі про організацію перевезення вантажів визначаються обсяги, терміни і
 18. Стаття 94. Строки давності Коментар до статті 94
  Строки давності при звільненні неповнолітніх від кримінальної відповідальності (ст. 78 КК РФ) і від відбування покарання (ст. 83 КК РФ) скорочуються наполовину і складають після вчинення злочину або засудження за злочин: а) невеликої тяжкості - один рік, б) середньої тяжкості - три роки; в) тяжкого - п'ять років; г) особливо тяжкого - сім років і шість
 19. Коментар до статті 25.14
  Відповідно до Інструкції про порядок і розміри відшкодування витрат та виплати винагороди особам у зв'язку з їх викликом до органів дізнання, попереднього слідства, прокуратури або суду, затвердженої Постановою Ради Міністрів РРФСР від 14 липня 1990, N 245 (в ред. Постанови Уряду РФ від 4 березня 2003 р. N 140), свідки, потерпілі, законні представники потерпілих,
 20. Стаття 1278. Вільне відтворення твору для цілей правозастосування
  Допускається без згоди автора чи іншого правовласника та без виплати винагороди відтворення твору для здійснення провадження у справі про адміністративне правопорушення, для провадження дізнання, попереднього слідства чи здійснення судочинства в обсязі, виправданому цієї
© 2014-2022  yport.inf.ua