Головна
ГоловнаКримінальне, кримінально-процесуальне правоКримінальне право → 
« Попередня Наступна »
Колектив авторів. ВІДПОВІДІ НА ПИТАННЯ ДО ІСПИТУ з кримінального права (загальна частина), 2012 - перейти до змісту підручника

Звільнення від кримінальної відповідальності і від покарання у зв'язку із закінченням строків давності

.
освоб-е від уг.ой відповідь-й у зв'язку із закінченням строків давності.
Давність - витікання Указ. в уг.ом законі строків після соверш-я переступив-я, в силу чого залучення винного до уг.ой відповідь-і виключається.
Норми уг.о-пр.вого інституту давності грунтуються на гуманістичній ідеї, згідно кот-ой, (1), загроза уг.ой відповідь-і не може тяжіти над людиною протягом усього його життя , а (2), залучення до уг.ой відповідь-і після закінчення визна-ого терміну перетворюється на невиправдану помста.
Ст. 78 КК - особа звільняється від уг.ой відповідь-і, якщо з дня соверш-я переступив-я минули такі строки: а) 2 роки після соверш-я переступив-я невеликої тяжкості; б) 6 років після соверш-я переступив- я середньої тяжкості; в) 10 років після соверш-я тяжкого переступив-я; г) 15 років після соверш-я особливо тяжкого переступив-я.
Строки давності обчислюються з дня соверш-я переступив-я і до моменту вступу вироку в законну силу (ч. 2 ст. 79 КК). В термін давності притягнення до уг.ой відповідь-і включається весь час, що минув до виявлення переступив-я, встановлені уг.о-процесуальним законодавчих-вом терміни попереднього розслідування, знаходження уг.ого справи з обвинувальним висновком у прокурора, в суді і час судового розгляду. Термін давності уг.ого переслідування в отнош-і триваючих переступив-ї обчислюється з часу їх прекращ-я незалежно від того, з волі винного або всупереч цій волі сталося це прекращ-е, а термін давності в отнош-і продовжуваних переступив-ї обчислюється з моменту соверш-я останнього прест-ого дії з числа складових продолжаемое переступив-е.
Ч. 5 ст. 78 КК - строки давності не застосовуються до осіб, які вчинили такі переступив-я проти миру та безпеки: планіровініе, подгоговка, розв'язання або ведення агресивної війни (ст. 353 КК), застосування заборонених засобів і методів ведення війни (ст. 356 КК) і пр.
освоб-е від уг.ой відповідальності внаслідок закінчення строків давності здійснюється: в стадіях попереднього розслідування - постановою органу дізнання, слідчого, прокурора про прекращ-і уг.ого справи, а в стадії віддання суду - постановою судді про прекращ-і уг.ого справи.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " Звільнення від кримінальної відповідальності і від покарання у зв'язку із закінченням строків давності "
 1. Короткий перелік латинських висловів, які використовуються в міжнародній практиці
  звільнення на предмет незаконного позбавлення волі 24. IDEM PER IDEM [ідем пер ідем] - те ж за допомогою того ж; визначення через яке визначається 25. IN BREVI [ін бреві] - коротко 26. IN CORPORE [ін корпоре] - в повному складі 27. IN PLENO [ін ПЛЕН] - в повному складі 28. IN RE [ін ре] - на ділі 29. IN SITU [ин ситу] - в місці знаходження 30. IN DEPOSITO [ін депозіто] - на зберігання
 2. Глава XX. ДОГОВОРИ ПРО ІГРАХ І ПАРІ
  звільнення заручників ". --- На зазначений рахунок була висловлена Н.П. Василевської та інша точка зору: "Дозвіл такого страхування суперечило б ст. 1062 ЦК, яка позбавляє судового захисту вимоги, які з ігор і парі, крім випадків, передбачених у законі "(Цивільне право: Підручник / За ред. А.П. Сергєєва, Ю.К. Толстого. Т. 2. М., 1997. С.
 3. Стаття 75. Звільнення від кримінальної відповідальності у зв'язку з дійовим каяттям Коментар до статті 75
  звільнення від кримінальної відповідальності полягає в тому, що держава надає особі , яка вчинила злочин, довіру і розраховує на його законослухняну поведінку в майбутньому. Звільнення від кримінальної відповідальності - це не реабілітація обвинуваченого або підозрюваного і не їх прощення (за винятком амністії). Воно швидше свідчить про надання винній особі поблажливості з боку
 4. Стаття 78. Звільнення від кримінальної відповідальності у зв'язку із закінченням строків давності Коментар до статті 78
  звільнення від кримінальної відповідальності все одно може мати місце тільки після закінчення двох років після скоєння зазначених злочинів. При цьому строки давності обчислюються з дня вчинення злочину і до моменту вступу вироку суду в законну силу. Далі передбачено терміни закінчення давності в шість, десять і п'ятнадцять років відповідно для злочинів середньої тяжкості, тяжких
 5. Стаття 83. Звільнення від відбування покарання у зв'язку із закінченням строків давності обвинувального вироку суду Коментар до статті 83
  звільнення від кримінальної відповідальності у зв'язку із закінченням строків давності притягнення до кримінальної відповідальності, питання про застосування строків давності до особи, засудженої до смертної кари або довічного позбавлення волі, вирішується судом. Якщо суд не визнає за можливе застосувати до такої особи строки давності, то смертна кара або довічне позбавлення волі не можуть бути виконані. Ці види
 6. Стаття 86. Судимість Коментар до статті 86
  звільненню особи від кримінальної відповідальності у зв'язку з дійовим каяттям (ст. 75 КК РФ) і примиренням з потерпілим (ст. 76 КК РФ) і звільненню від покарання у зв'язку із зміною обстановки (ст. 80.1 КК РФ). Судимість виключає призначення обмеження свободи особи, яка вчинила умисний злочин (п. "а" ч. 2 ст. 53 КК РФ). При призначенні покарання судимість враховується не
 7. Стаття 94 . Строки давності Коментар до статті 94
  звільнення від кримінальної відповідальності у зв'язку із закінченням строків давності та звільнення від відбування покарання у зв'язку із закінченням строків давності обвинувального вироку суду скорочуються наполовину. Це положення кримінального закону також є одним з яскравих проявів гуманного ставлення держави до неповнолітніх. Наприклад, термін давності звільнення від кримінальної
 8. § 2. Принцип рівності громадян перед законом
  звільнення від кримінальної відповідальності "* (376). На наш погляд, суть проблеми в даному випадку полягає в тому, що слідом за законодавцем багато авторів об'єднують принцип рівності і принцип невідворотності кримінальної відповідальності в один. Так, Т.В. Кленова вказує на те, що принцип рівності громадян перед законом " перш за все передбачає рівність підстав для кримінальної
 9. Тема 8.3. Кримінально-правова відповідальність
  звільненням від покарання або без його призначення чи з припиненням кримінальної справи з нереабілітуючих підстав (ст. 6-9 КПК). Але перш ніж розглянути їх більш детально, зупинимося на важливому питанні, пов'язаному з неприпустимістю поширювати кримінальну відповідальність та її реалізацію на дії, зовні мають схожість з об'єктивною стороною діянь, заборонених кримінальним законом,
 10. 8.2. Судовий захист прав споживачів. Коло осіб, які мають право пред'являти позов і брати участь у справі
  звільнення з посади; створенням умов для прийняття неупереджених рішень; особистою недоторканністю суддів; неприпустимістю перегляду рішень несудовими властями; реалізацією влади в порядку, встановленому процесуальної процедурою. Нині чинне цивільне процесуальне законодавство, а це насамперед ЦПК, не відповідає повністю сучасному рівню розвитку суспільства,
© 2014-2022  yport.inf.ua