Головна
ГоловнаТрудове правоТрудове право → 
« Попередня Наступна »
Президент Російської Федерації. Трудовий кодекс Російської Федерації з виправленнями та доповненнями на 07.06.2013 року, 2013 - перейти до змісту підручника

Стаття 229.1. Терміни розслідування нещасних випадків чаїв

(введена Федеральним законом від 30.06.2006 N 90-ФЗ)
Розслідування нещасного випадку (у тому числі групового), в результаті якого один або кілька постраждалих отримали легкі ушкодження здоров'я, проводиться комісією протягом трьох днів. Розслідування нещасного випадку (у тому числі групового), в результаті якої один або кілька постраждалих отримали важкі ушкодження здоров'я, або нещасного випадку (у тому числі групового) зі смертельним результатом проводиться комісією протягом 15 днів.
Нещасний випадок, про який не було своєчасно повідомлено роботодавцю або в результаті якого непрацездатність у по-страждав настала не відразу, розслідується в порядку, встановленому цим Кодексом, іншими федеральними законами та іншими нормативними правовими актами Російської Федерації , за заявою потерпілого або його довіреної особи протягом одного міся-ца з дня надходження зазначеної заяви.
При необхідності проведення додаткової перевірки обставин нещасного випадку, отримання відповідних міді-цинских та інших висновків зазначені у цій статті строки можуть бути продовжені головою комісії, але не більше ніж на 15 днів. Якщо завершити розслідування нещасного випадку у встановлені терміни не представляється можливим у зв'язку з необхідністю розгляду його обставин в організаціях, що здійснюють експертизу, органах дізнання, органах слідства або в суді, то рішен-ня про продовження строку розслідування нещасного випадку приймається за погодженням з цими організаціями, органами або з урахуванням прийнятих ними рішень.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " Стаття 229.1. Терміни розслідування нещасних випадків чаїв "
 1. Стаття 229.1. Терміни розслідування нещасних випадків
  229.Срокі розслідування нещасних випадків диференційовані залежно від тяжкості нещасних випадків і від обставин, здатних вплинути на хід розслідування (від часу, коли роботодавцю стало відомо про нещасний випадок або часу настання непрацездатності у потерпілого та інших обставин). При отриманні постраждалим (постраждалими) легких тілесних ушкоджень
 2. Стаття 230. Порядок оформлення матеріалів розслідування нещасних випадків
  стаття передбачає умови, за наявності яких складається акт про нещасний випадок, встановлює вимоги до змісту такого акта і порядок його видачі потерпілому, а при нещасному випадку зі смертельним результатом - особам, перебували на утриманні загиблого, або особам, які перебували з ним у близькій спорідненості, а також термін, протягом якого роботодавець зобов'язаний зберігати зазначений акт у своїй
 3. Стаття 229.2. Порядок проведення розслідування нещасних випадків
  стаття передбачає, проведення яких дій покладається на комісію з розслідування нещасного випадку (державного інспектора праці), а також приблизний перелік матеріалів, які можуть бути використані в ході розслідування, в т. ч. матеріалів, що підлягають підготовці роботодавцем. Конкретний перелік матеріалів розслідування визначається головою комісії (державним
 4. Стаття 229.3. Проведення розслідування нещасних випадків державними інспекторами праці
  строки, встановлені ст. 228, 228.1 ТК. 2. Державний інспектор праці проводить розслідування або додаткове розслідування також у випадках надходження від роботодавця (його представника) повідомлення про наслідки нещасного випадку на виробництві або іншої інформації, що свідчить про порушення встановленого порядку розслідування (відсутність своєчасного повідомлення про важкий або
 5. Стаття 228. Обов'язки роботодавця при нещасному випадку
  стаття визначає також рівень нормативних актів, якими можуть передбачатися органи та організації, що підлягають інформуванню про нещасний випадок, що сталося у роботодавця, і уточнює, що родичів потерпілого необхідно негайно інформувати нема про всякому, а тільки про важкий нещасний випадок або нещасний випадок зі смертельним результатом. Крім того, з тексту ст. 228 випливає, що
 6. Стаття 229.1. Терміни розслідування нещасних випадків
  229), встановлює диференціацію термінів розслідування нещасних випадків в залежності від ряду особливих обставин. Так, розслідування нещасних випадків, що сталися в організації чи у роботодавця - фізичної особи, проводиться відповідно до загального порядку і в строки, встановлені статтею коментарів, з урахуванням вимог зазначеного Положення. Залежно від обставин
 7. Стаття 230.1. Порядок реєстрації та обліку нещасних випадків на виробництві
  розслідування та обліку нещасних випадків на виробництві, затверджені Постановою Мінпраці Росії від 24 жовтня 2002 р. N 73. До них відносяться: Форма 1 - Повідомлення про груповий нещасний випадок (важкий нещасний випадок, нещасний випадок із смертельним результатом); Форма 2 - Акт про нещасний випадок (форма Н-1); Форма 3 - Акт про нещасний випадок на виробництві (форма Н-1) ПС (акт цієї форми
 8. Стаття 231. Розгляд розбіжностей з питань розслідування, оформлення та обліку нещасних випадків
  розслідування , оформлення та обліку нещасних випадків, невизнання роботодавцем (його представником) факту нещасного випадку, відмови у проведенні розслідування нещасного випадку, складанні відповідного акту та ін розглядаються федеральним органом виконавчої влади, уповноваженим на проведення державного нагляду і контролю за дотриманням трудового законодавства та інших
 9. Стаття 229.3. Проведення розслідування нещасних випадків державними інспекторами праці
  стаття наділяє державного інспектора праці правом проводити додаткове розслідування нещасного випадку при виявленні прихованого нещасного випадку, надходженні скарги, заяви, іншого звернення потерпілого (його законного представника або іншої довіреної особи), особи, яка була на утриманні загиблого в результаті нещасного випадку, або особи, яка перебувала з ним у близькій спорідненості
 10. Стаття 228.1. Порядок сповіщення про нещасні випадки
  розслідування та обліку нещасних випадків на виробництві, див. коментар. до ст.
© 2014-2022  yport.inf.ua