Головна
ГоловнаКримінальне, кримінально-процесуальне правоКримінально-процесуальне право → 
« Попередня Наступна »
Президент Російської Федерації. Кримінально-процесуальний кодекс Російської Федерації з виправленнями та доповненнями на 07.06.2013 року, 2013 - перейти до змісту підручника

Стаття 226.4. Клопотання про виробництво дізнання у скороченій формі

1. При наявності передбачених цією главою умов для провадження дізнання у скороченій формі до початку першого допиту дізнавач роз'яснює підозрюваному право клопотати про виробництво дізнання у скороченій формі, порядок та правові наслідки провадження дізнання у скороченій формі, про що в протоколі допиту підозрюваного робиться відповідна від-мітка.
2. Підозрюваний має право заявити клопотання про виробництво дізнання у скороченій формі не пізніше 2 діб з дня, коли йому було роз'яснено право заявити таке клопотання. Клопотання про виробництво дізнання у скороченій формі подається дізнавачу в письмовому вигляді і має бути підписана підозрюваним, а також його захисником.
3. Що надійшла від підозрюваного клопотання про виробництво дізнання у скороченій формі підлягає розгляду дізнавачем у термін не більше 24 годин з моменту його надходження. За результатами розгляду дізнавач виносить одну з таких поста-Постановою:
1) про задоволення клопотання і про виробництво дізнання у скороченій формі;
2) про відмову в задоволенні клопотання за наявності обставин, що перешкоджають виробництва дізнання у скороченій формі.
4. Постанова про задоволення клопотання і про виробництво дізнання у скороченій формі або ухвала про відмову у задоволенні відповідного клопотання може бути оскаржене в порядку, встановленому главою 16 цього Кодексу.
5. Повідомлення про задоволенні клопотання підозрюваного і про виробництво дізнання у скороченій формі протягом 24 годин з моменту винесення відповідної постанови направляється прокурору, а також потерпілому. У повідомленні потерпілому роз'яснюються порядок та правові наслідки провадження дізнання у скороченій формі, а також право заперечувати проти провадження дізнання у скороченій формі.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " Стаття 226.4. Клопотання про виробництво дізнання у скороченій формі "
 1. Стаття 226.1. Підстава і порядок виробництва дізнання у скороченій формі
  1. Дізнання у скороченій формі проводиться в порядку, встановленому главою 32 цього Кодексу, з вилученнями, передбачені-реннимі цією главою. 2. Дізнання у скороченій формі проводиться на підставі клопотання підозрюваного про провадження у кримінальній справі дізнання у скороченій формі і за наявності одночасно таких умов: 1) кримінальну справу порушено стосовно конкретного
 2. Стаття 226.6. Термін дізнання у скороченій формі
  1. Дізнання у скороченій формі має бути закінчено в строк, що не перевищує 15 діб з дня винесення постанови про виробництво дізнання у скороченій формі. У цей термін включається час з дня винесення постанови про виробництво дізнання у скороченій формі до дня направлення кримінальної справи прокурору з обвинувальним постановою. 2. У випадках, передбачених частиною дев'ятою статті 226.7
 3. Стаття 226.2. Обставини, що виключають вироб-ництво дізнання у скороченій формі
  1. Дізнання не може проводитися у скороченій формі в наступних випадках: 1) підозрюваний є неповнолітнім; 2) є підстави для провадження про застосування примусових заходів медичного характеру в порядку, встановленому главою 51 цього Кодексу; 3) підозрюваний відноситься до категорії осіб, щодо яких застосовується особливий порядок кримінального судочинства,
 4. Стаття 24.4. Клопотання
  1. Особи, які беруть участь у провадженні у справі про адміністративне правопорушення, мають право заявляти клопотання, що підлягають обов'язковому розгляду суддею, органом, посадовою особою, у виробництві яких перебуває дана справа. 2. Клопотання заявляється в письмовій формі і підлягає негайному розгляду. Рішення про відмову в задоволенні клопотання виноситься суддею, органом,
 5. Стаття 24.4. Клопотання
  1. Особи, які беруть участь у провадженні у справі про адміністративне правопорушення, мають право заявляти клопотання, що підлягають обов'язковому розгляду суддею, органом, посадовою особою, у виробництві яких перебуває дана справа. 2. Клопотання заявляється в письмовій формі і підлягає негайному розгляду. Рішення про відмову в задоволенні клопотання виноситься суддею, органом,
 6. Стаття 40.1. Начальник підрозділу дізнання
  (введена Федеральним законом від 06.06.2007 N 90-ФЗ) 1. Начальник підрозділу дізнання по відношенню до знаходяться в його підпорядкуванні дізнавача уповноважений: 1) доручати дізнавачу перевірку повідомлення про злочин, прийняття по ньому рішення в порядку, встановленому статтею 145 цього Кодексу, виконання невідкладних слідчих дій або виробництво дізнання по кримінальній справі; 2)
 7. Стаття 120. Заява клопотання
  1. Клопотання може бути заявлено в будь-який момент провадження у кримінальній справі. Письмове клопотання долучається до кримінальної справи, усне - заноситься до протоколу слідчої дії чи судового засідання. 2. Відхилення клопотання не позбавляє заявника права знову заявити
 8. Стаття 223.2. Виробництво дізнання групою дізнання-вателей
  (введена Федеральним законом від 23.07.2010 N 172-ФЗ) 1. Виробництво дізнання по кримінальній справі в разі його складності або великого обсягу може бути доручено групі дознава-телей, про що виноситься окрема постанова або вказується в постанові про порушення кримінальної справи. 2. Рішення про виробництво дізнання групою дізнавачів, про зміну її складу приймає начальник органу
 9. Стаття 51. Обов'язкова участь захисника
  1. Участь захисника в кримінальному судочинстві обов'язково, якщо: 1) підозрюваний, обвинувачений не відмовився від захисника у порядку, встановленому статтею 52 цього Кодексу; 2) підозрюваний, обвинувачений є неповнолітнім; 3) підозрюваний, обвинувачений в силу фізичних чи психічних вад не може самостійно здійснювати своє право на захист; 3.1) судове
 10. Стаття 150. Форми попереднього розслідування
  1. Попереднє розслідування проводиться у формі попереднього слідства або у формі дізнання. 1.1. Дізнання проводиться в загальному порядку або у скороченій формі. (Частина 1.1 введена Федеральним законом від 04.03.2013 N 23-ФЗ) 2. Виробництво попереднього слідства обов'язково по всіх кримінальних справах, за винятком кримінальних справ про злочини пах, зазначених у частині третій цієї
© 2014-2022  yport.inf.ua