Головна
ГоловнаКримінальне, кримінально-процесуальне правоКримінально-процесуальне право → 
« Попередня Наступна »
Президент Російської Федерації. Кримінально-процесуальний кодекс Російської Федерації з виправленнями та доповненнями на 07.06.2013 року, 2013 - перейти до змісту підручника

Стаття 226.1. Підстава і порядок виробництва дізнання у скороченій формі

1. Дізнання у скороченій формі проводиться в порядку, встановленому главою 32 цього Кодексу, з вилученнями, передбачені-реннимі цією главою.
2. Дізнання у скороченій формі проводиться на підставі клопотання підозрюваного про провадження у кримінальній справі дізнання у скороченій формі і за наявності одночасно таких умов:
1) кримінальна справа порушена щодо конкретної особи за ознаками одного або декількох злочинів, зазначених у пункті 1 частини третьої статті 150 цього Кодексу;
2) підозрюваний визнає свою провину, характер і розмір заподіяної злочином шкоди, а також не оспорює правову оцінку діяння, наведену в постанові про порушення кримінальної справи;
3) відсутні передбачені статтею 226.2 цього Кодексу обставини, що виключають провадження дізнання в со-кращения формі.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " Стаття 226.1. Підстава і порядок виробництва дізнання у скороченій формі "
 1. Стаття 226.6. Термін дізнання у скороченій формі
  1. Дізнання у скороченій формі має бути закінчено в строк, що не перевищує 15 діб з дня винесення постанови про виробництво дізнання у скороченій формі. У цей термін включається час з дня винесення постанови про виробництво дізнання у скороченій формі до дня направлення кримінальної справи прокурору з обвинувальним постановою. 2. У випадках, передбачених частиною дев'ятою статті 226.7
 2. Стаття 223. Порядок і строки дізнання
  (в ред. Федерального закону від 29.05.2002 N 58-ФЗ) 1. Попереднє розслідування у формі дізнання провадиться в порядку, встановленому главами 21, 22 і 24 - 29 цього Кодексу, з винятками, передбаченими цією главою. 2. Дізнання проводиться у кримінальних справах, зазначених у частині третій статті 150 цього Кодексу. (В ред. Федерального закону від 06.06.2007 N 90-ФЗ) 3. Дізнання
 3. Стаття 150. Форми попереднього розслідування
  1. Попереднє розслідування проводиться у формі попереднього слідства або у формі дізнання. 1.1. Дізнання проводиться в загальному порядку або у скороченій формі. (Частина 1.1 введена Федеральним законом від 04.03.2013 N 23-ФЗ) 2. Виробництво попереднього слідства обов'язково по всіх кримінальних справах, за винятком кримінальних справ про злочини пах, зазначених у частині третій цієї
 4. Стаття 40.1. Начальник підрозділу дізнання
  (введена Федеральним законом від 06.06.2007 N 90-ФЗ) 1. Начальник підрозділу дізнання по відношенню до знаходяться в його підпорядкуванні дізнавача уповноважений: 1) доручати дізнавачу перевірку повідомлення про злочин, прийняття по ньому рішення в порядку, встановленому статтею 145 цього Кодексу, виконання невідкладних слідчих дій або виробництво дізнання по кримінальній справі; 2)
 5. Стаття 41. Дізнавач
  1. Повноваження органу дізнання, передбачені пунктом 1 частини другої статті 40 цього Кодексу, покладаються на дізнавача начальником органу дізнання або його заступником. (В ред. Федерального закону від 04.07.2003 N 92-ФЗ) 2. Не допускається покладання повноважень з проведення дізнання на ту особу, яка проводила або проводить по даній карного справі оперативно-розшукові заходи. 3.
 6. Стаття 223.2. Виробництво дізнання групою дізнання-вателей
  (введена Федеральним законом від 23.07.2010 N 172-ФЗ) 1. Виробництво дізнання по кримінальній справі в разі його складності або великого обсягу може бути доручено групі дознава-телей, про що виноситься окрема постанова або вказується в постанові про порушення кримінальної справи. 2. Рішення про виробництво дізнання групою дізнавачів, про зміну її складу приймає начальник органу
 7. 2.2. Скорочення штату або чисельності працівників
  Ще одна підстава для звільнення з ініціативи роботодавця передбачено п. 2 ч. 1 ст. 81 Трудового кодексу РФ. Це скорочення чисельності або штату працівників організації. Порядок звільнення за скороченням штату чимось схожий з звільненням при ліквідації підприємства (відокремленого підрозділу). Наприклад, також необхідно повідомити працівників про майбутнє звільнення, в тій же сумі виплатити
 8. Стаття 149. Напрямок кримінальної справи
  Після винесення постанови про порушення кримінальної справи в порядку, встановленому статтею 146 цього Кодексу: 1) втратив чинність. - Федеральний закон від 05.06.2007 N 87-ФЗ; 2) слідчий приступає до провадження досудового слідства; 3) орган дізнання проводить невідкладні слідчі дії і направляє кримінальну справу керівникові слідчого органу, а по кримінальних справах,
 9. Стаття 296. Розірвання трудового договору з працівниками, зайнятими на сезонних роботах
  Коментар до статті 1. Припинення трудового договору, укладеного на строк до 2 місяців, допускається тільки з загальних підставах, передбаченим ТК. Ніяких вилучень гл. 46 не встановлено. Разом з тим ст. 296 визначає порядок припинення трудового договору, укладеного на строк до 2 місяців. Так, за загальним правилом працівник має право розірвати трудовий договір, попередивши про це
 10. Стаття 1278. Вільне відтворення твору для цілей правозастосування
  Допускається без згоди автора чи іншого правовласника та без виплати винагороди відтворення твору для здійснення провадження у справі про адміністративне правопорушення, для провадження дізнання, попереднього слідства чи здійснення судочинства в обсязі, виправданому цієї
© 2014-2022  yport.inf.ua