Головна
ГоловнаКримінальне, кримінально-процесуальне правоКримінально-процесуальне право → 
« Попередня Наступна »
Президент Російської Федерації. Кримінально-процесуальний кодекс Російської Федерації з виправленнями та доповненнями на 07.06.2013 року, 2013 - перейти до змісту підручника

Стаття 226. Рішення прокурора по кримінальній справі, що надійшов з обвинувальним актом

1. Прокурор розглядає кримінальну справу, що надійшла з обвинувальним актом, і протягом 2 діб приймає по ньому одне з таких рішень:
1) про затвердження обвинувального акта і про направлення кримінальної справи до суду;
2) про повернення кримінальної справи для провадження додаткового дізнання або пересоставления обвинувального акта в разі його невідповідності вимогам статті 225 цього Кодексу із своїми письмовими вказівками. При цьому прокурор може встановити строк для провадження додаткового дізнання не більше 10 діб, а для пересоставления обвинувального акта - не більше 3 діб. Подальше продовження терміну дізнання здійснюється на загальних підставах і в порядку, що встановлені частинами третьою - п'ятою статті 223 цього Кодексу;
(в ред. Федеральних законів від 04.07.2003 N 92-ФЗ, від 06.06. 2007 N 90-ФЗ)
3) про припинення кримінальної справи з підстав, передбачених статтями 24 - 28 цього Кодексу;
4) про направлення кримінальної справи для провадження попереднього слідства.
2. При затвердженні обвинувального акта прокурор вправі своєю постановою виключити з нього окремі пункти обвинувачення або перекваліфіковувати звинувачення на менш тяжке.
2.1. Встановивши, що до моменту направлення кримінальної справи до суду термін домашнього арешту або термін утримання під вартою оказ-ється недостатнім для виконання судом вимог, передбачених частиною третьою статті 227 цього Кодексу, прокурор при наявності підстав порушує перед судом клопотання про продовження терміну домашнього арешту або строку утримання під вартою.
(Частина 2.1 введена Федеральним законом від 05.06.2012 N 53-ФЗ)
3. Копія обвинувального акта з додатками вручається обвинуваченому, його захиснику і потерпілому в порядку, встановленому статтею 222 цього Кодексу.
(Частина третя в ред. Федерального закону від 04.07.2003 N 92-ФЗ)
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна "Стаття 226. Рішення прокурора по кримінальній справі, що надійшов з обвинувальним актом"
 1. Стаття 320. Повноваження мирового судді по уголов-ному справі з обвинувальним актом
  По кримінальній справі з обвинувальним актом, що надійшов до суду, мировий суддя проводить підготовчі дії та приймає рішення в порядку, встановленому главою 33 цього
 2. Стаття 226.8. Рішення прокурора по кримінальній справі, що надійшов з обвинувальним постановою
  1. Прокурор розглядає кримінальну справу, що надійшла з обвинувальним постановою, і протягом 3 діб приймає по ньому одне з таких рішень: 1) про затвердження обвинувального постанови і про направлення кримінальної справи до суду; 2) про повернення кримінальної справи для пересоставления обвинувального постанови в разі його невідповідності вимогам частини першої статті 226.7 справжнього
 3. Стаття 222. Напрямок кримінальної справи до суду
  (в ред. Федерального закону від 04.07.2003 N 92-ФЗ) 1. Після затвердження обвинувального висновку прокурор направляє кримінальну справу до суду, про що повідомляє обвинуваченого, його захисника, потерпілого, цивільного позивача, цивільного відповідача та (або) представників і роз'яснює їм право заявляти клопотання про проведення попереднього слухання в порядку, встановленому главою 15 цього
 4. Стаття 229. Підстави проведення попереднього слухання
  1. Суд за клопотанням сторони або з власної ініціативи за наявності підстав, передбачених частиною другою цієї статті, проводить попереднє слухання у порядку, встановленому главою 34 цього Кодексу. 2. Попереднє слухання проводиться: 1) за наявності клопотання сторони про виключення докази, заявленого згідно з частиною третьою цієї стат-ті; 2) при
 5. Стаття 221. Рішення прокурора по кримінальній справі
  (в ред. Федерального закону від 05.06.2007 N 87-ФЗ) 1. Прокурор розглядає надійшло від слідчого кримінальну справу з обвинувальним висновком і протягом 10 діб при-нітрохи по ньому одне з таких рішень: 1) про затвердження обвинувального висновку і про направлення кримінальної справи до суду; 2) про повернення кримінальної справи слідчому для провадження додаткового слідства , зміни
 6. Стаття 66. Відведення прокурора
  1. Рішення про відвід прокурора в ході досудового провадження у кримінальній справі приймає вищестоящий прокурор, а в ході судового провадження - суд, що розглядає кримінальну справу. 2. Участь прокурора в провадженні попереднього розслідування, а одно його участь у судовому розгляді не є перешкодою для подальшої участі прокурора в провадженні у даній кримінальній
 7. Стаття 389.22. Скасування обвинувального вироку або інших рішень суду першої інстанції з передачею уголов-ного справи на новий судовий розгляд або з повер-щением кримінальної справи прокурору
  1. Обвинувальний вирок чи інші рішення суду першої інстанції підлягають скасуванню з передачею кримінальної справи на новий су-судове розгляд, якщо в ході розгляду справи в суді першої інстанції були допущені порушення кримінально-процесуального та (або) кримінального законів, непереборні в суді апеляційної інстанції. 2. У випадках, передбачених частиною першою цієї статті, кримінальну справу
 8. Стаття 317.5. Подання прокурора про особливий порядок проведення судового засідання і винесення судового рішення у кримінальній справі стосовно обвинуваченого, з кото-рим укладено досудову угоду про співпрацю
  1. Прокурор в порядку і строки, які встановлені статтею 221 цього Кодексу, розглядає надійшло від слідчого кримінальну справу щодо обвинуваченого, з яким укладено досудову угоду про співпрацю, а також матеріали, підтвер-ждающего дотримання обвинуваченим умов і виконання зобов'язань, передбачених цією угодою, та у разі затвердження обвинувального
 9. Стаття 237. Повернення кримінальної справи прокурору
  1. Суддя за клопотанням сторони або з власної ініціативи повертає кримінальну справу прокурору для усунення перешкод його розгляду судом у випадках, якщо: 1) обвинувальний висновок, обвинувальний акт або обвинувальний постанову складено з порушенням вимог цього Кодексу, що виключає можливість постанови судом вироку або винесення іншого рішення на основі
 10. Стаття 265. Встановлення особи підсудного і своєчасності вручення йому копії обвинувального висновків-ня або обвинувального акта
  1. Головуючий встановлює особу підсудного, з'ясовуючи його прізвище, ім'я, по батькові, рік, місяць, день і місце ро-ждения, з'ясовує, чи володіє він мовою, на якому ведеться кримінальне судочинство, місце проживання підсудного, місце роботи, рід занять, освіта, сімейний стан та інші дані, що стосуються його особи. 2. Потім головуючий з'ясовує, вручена чи
 11. Стаття 225. Обвинувальний акт
  1. Після закінчення дізнання дізнавач складає обвинувальний акт, в якому зазначаються: 1) дата і місце його складення; 2) посаду, прізвище, ініціали особи, його склав; 3) дані про особу, яка притягається до кримінальної відповідальності; 4) місце і час вчинення злочину , його способи, мотиви, цілі, наслідки та інші обставини, що мають значення для даної кримінальної справи; 5)
 12. Стаття 389.21. Скасування обвинувального вироку або іншого рішення суду першої інстанції з припиненням карного справи
  При розгляді кримінальної справи в апеляційному порядку суд скасовує обвинувальний вирок чи інше рішення суду першої інстанції і припиняє кримінальну справу за наявності підстав, передбачених статтями 24, 25, 27 і 28 цього
 13. Стаття 37. Прокурор
  (в ред. Федерального закону від 05.06.2007 N 87-ФЗ) 1. Прокурор є посадовою особою, уповноваженою в межах компетенції, передбаченої цим Кодексом, здійснювати від імені держави кримінальне переслідування під час кримінального судочинства, а також нагляд за процесуальною діяльністю органів дізнання та органів попереднього слідства. 2. У ході досудового виробництва
 14. Стаття 418. Рішення суду щодо укладення прокурора
  Розглянувши висновок прокурора про відновлення провадження у кримінальній справі з огляду на нових або нововиявлених обставин, суд приймає одне з таких рішень: 1) про скасування вироку, визначення або постанови суду і передачу кримінальної справи для провадження нового судового раз-бірательства; 1.1) про скасування вироку, визначення або постанови суду і всіх наступних судових
 15. Стаття 416. Дії прокурора по закінченні перевір-ки або розслідування
  1. По закінченні перевірки або розслідування і за наявності підстави поновлення провадження у кримінальній справі прокурор направляє кримінальну справу зі своїм висновком, а також з копією вироку і матеріалами перевірки або розслідування в суд від-повідно до статті 417 цього Кодексу. 2. За відсутності підстав поновлення провадження у кримінальній справі прокурор своєю постановою
 16. Стаття 389.32. Резолютивна частина обвинувального апеляційного вироку
  1. Резолютивна частина обвинувального апеляційного вироку викладається в порядку, встановленому статтею 308 цього Кодексу, з урахуванням вимог цієї статті. 2. Резолютивна частина обвинувального апеляційного вироку повинна містити одне з рішень: 1) про скасування обвинувального вироку суду першої інстанції і про винесення обвинувального вироку; 2) про скасування виправдувального
 17. Стаття 61. Обставини, що виключають участь у провадженні у кримінальній справі
  1. Суддя, прокурор, слідчий, дізнавач не може брати участь у провадженні у кримінальній справі, якщо він: 1) є потерпілим, цивільним позивачем, цивільним відповідачем або свідком по даній кримінальній справі; 2) брав участь в якості присяжного засідателя, експерта, спеціаліста, перекладача, понятого, секретаря судового засідання, за-щитника, законного представника підозрюваного,
 18. Стаття 427. Припинення кримінального переслідування із застосуванням примусового заходу виховного воздей-наслідком
  1. Якщо в ході попереднього розслідування кримінальної справи про злочин невеликої або середньої тяжкості буде встановлено, що виправлення неповнолітнього обвинуваченого може бути досягнуто без застосування покарання, то слідчий за згодою ру-ника слідчого органу, а також дізнавач за згодою прокурора вправі винести постанову про припинення кримінального переслідування і
© 2014-2022  yport.inf.ua