Головна
ГоловнаКримінальне, кримінально-процесуальне правоКримінально -процесуальне право → 
« Попередня Наступна »
Президент Російської Федерації. Кримінально-процесуальний кодекс Російської Федерації з виправленнями та доповненнями на 07.06.2013 року, 2013 - перейти до змісту підручника

Стаття 229. Підстави проведення попереднього слухання

1. Суд за клопотанням сторони або з власної ініціативи за наявності підстав, передбачених частиною другою цієї статті, проводить попереднє слухання у порядку, встановленому главою 34 цього Кодексу.
2. Попереднє слухання проводиться:
1) за наявності клопотання сторони про виключення докази, заявленого згідно з частиною третьою цієї стат-ті;
2) за наявності підстави для повернення кримінальної справи прокурору у випадках, передбачених статтею 237 цього Кодексу;
3) за наявності підстави для зупинення або припинення кримінальної справи;
4) втратив чинність. - Федеральний закон від 04.07.2003 N 92-ФЗ;
4.1) при наявності клопотання сторони про проведення судового розгляду в порядку, передбаченому частиною п'ятою статті 247 цього Кодексу;
(п. 4.1 введений Федеральним законом від 27.07.2006 N 153-ФЗ)
5) для вирішення питання про розгляд кримінальної справи судом за участю присяжних засідателів;
6) за наявності не вступив в законну силу вироку, що передбачає умовне засудження особи, щодо якої в суд надійшла кримінальна справа, за раніше скоєний ним злочин.
(П. 6 введений Федеральним законом від 29.03.2010 N 32-ФЗ)
3. Клопотання про проведення попереднього слухання може бути заявлено стороною після ознайомлення з матеріалами карного справи або після направлення кримінальної справи з обвинувальним висновком або обвинувальним актом до суду протягом 3 діб з дня отримання обвинуваченим копії обвинувального висновку або обвинувального акта.
(В ред. Федерального закону від 04.07.2003 N 92-ФЗ)
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна "Стаття 229. Підстави проведення попереднього слухання"
 1. Стаття 234. Порядок проведення попереднього слу-Шанія
  1. Попереднє слухання проводиться суддею одноособово у закритому судовому засіданні за участю сторін з дотриманням вимог глав 33, 35 і 36 цього Кодексу з винятками, встановленими цією главою. 2. Повідомлення про виклик сторін у судове засідання має бути направлено не менше ніж за 3 доби до дня проведення поперед-рительного слухання. 3. Попереднє слухання може бути
 2. Слухання справи
  Для викладів сторонами своїх позицій на основі доказів, що надаються і для проведення усних дебатів здійснюється усне слухання справи. Слухання проводиться при закритих дверях. З дозволу складу арбітражу і за згодою сторін на слуханні можуть бути присутніми особи, що не беруть участь в арбітражному розгляді. Неявка сторони, належним чином повідомленої про
 3. § 9. Публічні слухання.
  Згідно ст. 28 Федерального закону "Про загальні принципи місцевого самоврядування в Російській Федерації" для обговорення проектів муніципальних правових актів з питань місцевого значення за участю жителів муніципального освіти представницьким органом муніципального освіти, головою муніципального освіти можуть проводитися публічні слухання. Публічні слухання проводяться за
 4. Стаття 231. Призначення судового засідання
  1. За відсутності підстав для прийняття рішень, передбачених пунктами 1 і 2 частини першої статті 227 цього Кодексу, суддя виносить постанову про призначення судового засідання без проведення попереднього слухання. 2. У постанові крім питань, передбачених частиною другою статті 227 цього Кодексу, вирішуються такі питання: 1) про місце, дату і час судового
 5. Стаття 28. Публічні слухання по проектах генеральних планів поселень, генеральних планів міських округів
  1. З метою дотримання права людини на сприятливі умови життєдіяльності, прав і законних інтересів правовласників земельних ділянок і об'єктів капітального будівництва публічні слухання за проектами генеральних планів, у тому числі по вне-нию до них змін (далі - публічні слухання), за участю жителів поселень, міських округів проводяться в обов'язковому поряд-ке. 2. Порядок
 6. Стаття 315. Порядок заяви клопотання
  1. Клопотання про постанову вироку без проведення судового розгляду у зв'язку зі згодою з пред'явленим обві-нением обвинувачений заявляє в присутності захисника. Якщо захисник не запрошений самим підсудним, його законним представником або за їх дорученням іншими особами, то участь захисника в даному випадку повинен забезпечити суд. 2. Обвинувачений має право заявити клопотання: 1) в момент
 7. § 4. Зміна виду дозволеного використання земель
  До набрання чинності Містобудівного кодексу РФ 1 січня 2005 зміна виду дозволеного використання земельних ділянок перебувало у віданні земельного законодавства. Після 1 січня 2005 регулювання даних відносин перейшло до містобудівному законодавству. Містобудівний кодекс встановлює, що дозволене використання земельних ділянок і об'єктів капітального
 8. Стаття 39. Порядок надання дозволу на умовно дозволений вид використання земельної ділянки або об'єкта капітального будівництва
  1. Фізична або юридична особа, зацікавлена в наданні дозволу на умовно дозволений вид використання земельної ділянки або об'єкта капітального будівництва (далі - дозвіл на умовно дозволений вид використання), направляє заяву про надання дозволу на умовно дозволений вид використання в комісію. 2. Питання про надання дозволу на умовно
 9. Стаття 46. Особливості підготовки документації з планування території, яка розробляється на підставі рішення органу місцевого самоврядування поселення або орга-на місцевого самоврядування міського округу
  1. Рішення про підготовку документації з планування території приймається органом місцевого самоврядування поселення або органом місцевого самоврядування міського округу з ініціативи зазначених органів або на підставі пропозицій фізичних або юридичних осіб про підготовку документації з планування території, а також на підставі заяв про прийняття рішень про підго-товке документації по
 10. Стаття 40. Відхилення від граничних параметрів дозволеного будівництва, реконструкції об'єктів капі-тального будівництва
  1. Правовласники земельних ділянок, розміри яких менше встановлених містобудівним регламентом мінімальних розмірів земельних ділянок або конфігурація, інженерно-геологічні чи інші характеристики яких несприятливі для за-будівництва, має право звернутися за дозволами на відхилення від граничних параметрів дозволеного будівництва, реконструкції об'єк-тів капітального
 11. Стаття 429. Попередній договір
  1. За попереднім договором сторони зобов'язуються укласти в майбутньому договір про передачу майна, виконанні робіт чи наданні послуг (основний договір) на умовах, передбачених попереднім договором. 2. Попередній договір укладається у формі, встановленій для основного договору, а якщо форма основного договору не встановлена, то в письмовій формі. Недотримання правил про форму
 12. Попередній договір
  Попередній договір не породжує у сторін прав і обов'язків з передачі майна, виконання робіт та надання послуг. На підставі попереднього договору у сторін виникає єдиний обов'язок - обов'язок укласти в майбутньому основний, остаточний договір на умовах, визначених у попередньому договорі. Ст. 429 ГК РФ визначені зміст і форма попереднього договору.
 13. Поняття і види бюджетного контролю
  Бюджетний контроль є складовою частиною публічного фінансового контролю. Згідно думку О.М. Козиріна, "під фінансовим контролем слід розуміти здійснювану з використанням специфічних організаційних форм і методів діяльність державних органів, а в ряді випадків і недержавних органів, наділених законом відповідними повноваженнями з метою встановлення законності і
 14. Зміна або доповнення позову чи пояснень за позовом
  Будь сторона до закінчення усного слухання справи може без необгрунтованої затримки змінити або доповнити свій позов чи пояснення щодо позову. Склад арбітражу може встановити строк подання сторонами письмових заяв і доказів з метою завчасного ознайомлення кожної зі сторін до усного слухання справи з представленими іншою стороною документами і матеріалами.
 15. Стаття 146. Поновлення виробництва у справі
  Коментар до статті Закінчення строку, зазначеного в ухвалі про призначення експертизи, якщо провадження у справі було при-зупинено, тягне відповідно до п. 4 ст. 145 і ст. 146 Кодексу обов'язкове відновлення судом провадження у справі. При необ-хідності продовження термінів проведення експертизи суд вправі, відновивши виробництво, знову призупинити його і встановити новий термін проведення
© 2014-2022  yport.inf.ua