Головна
ГоловнаЦивільне, підприємницьке, сімейне, міжнародне приватне правоПідприємницьке право → 
« Попередня Наступна »
А.В. Сутягін. Позовну заяву з КОМЕНТАРЯМИ (АРБІТРАЖНИЙ СУД, ЗАГАЛЬНА ЮРИСДИКЦІЯ, ЗАХИСТ РЕПУТАЦІЇ, МІЖНАРОДНИЙ АРБІТРАЖ), 2009 - перейти до змісту підручника

Зміна або доповнення позову чи пояснень за позовом


Будь-яка сторона до закінчення усного слухання справи може без необгрунтованої
затримки змінити або доповнити свій позов чи пояснення щодо позову. Склад арбітражу
може встановити строк подання сторонами письмових заяв і доказів
в цілях завчасного ознайомлення кожної зі сторін до усного слухання справи з
представленими іншою стороною документами і матеріалами.
У випадку, якщо склад арбітражу визнає необгрунтованою затримку, допущену
стороною в зміну або доповнення позову чи пояснень за позовом, він може покласти
на неї відшкодування додаткових витрат, а також витрат іншого боку,
викликаних цією затримкою.
Склад арбітражу може не дозволити таку зміну або доповнення позову чи
пояснень за позовом з урахуванням допущеної затримки.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " Зміна або доповнення позову чи пояснень за позовом "
 1. Короткий перелік латинських висловів, які використовуються в міжнародній практиці
  1. AD HOC [ад хок] - для даного випадку, для цієї мети 2. AD REFERENDUM [ад референдум] - до доповіді (відкласти для подальшого розгляду) 3. A FORTIORI [а фортіорі] - тим більше 4. A POSTERIORI [а постеріорі] - на підставі досвіду, з виниклою пізніше точки зору 5. A PRIORI [а пріорі] - заздалегідь, попередньо 6. BONA FIDE [бона ФІДЕ] - чесно, сумлінно 7. CAUSA [кауза] -
 2. 6. Повноваження
  В.А. Рясенцев, автор ряду значних робіт з проблем представництва, звернув увагу на те, що "навряд чи є ще інститут цивільного права, який породив би таку плутану термінологію, як інститут представництва. Одні й ті ж терміни мають різне значення, причому поняття, яким вони відповідають, в науці точно ще не встановлені. Особливо неясним є термін "повноваження".
 3. 1. Поняття та правова кваліфікація договору банківського вкладу
  Поняття та ознаки договору Відповідно з п. 1 ст. 834 чинного Цивільного кодексу Російської Федерації за договором банківського вкладу (депозиту) одна сторона (банк), що прийняла від другої сторони (вкладника) або для неї грошову суму (вклад), зобов'язується повернути суму вкладу та виплатити відсотки на неї на умовах і в порядку, передбачених договором. Як
 4. 7. Особливості правонаступництва за договором банківського вкладу
  Перехід прав вкладника до іншої особи В силу того що зобов'язання, випливає з договору банківського вкладу як реального договору, носить односторонній характер і за своєю правовою природою є борговим грошовим зобов'язанням, права вимоги, якими володіє вкладник за договором банківського вкладу, є практично ідеальним об'єктом майнового обороту. Дані майнові
 5. Глава XX. ДОГОВОРИ ПРО ІГРАХ І ПАРІ
  В основі ігор і парі лежить ризик, який, укладаючи між собою договір, беруть на себе сторони. В.А. Ойгензіхт в одній зі своїх робіт піддав аналізу більше сотні мали місце в різний час висловлювань щодо питання про саме поняття ризику. Значна частина з них спирається на уявлення про ризик як підставі цивільно-правової відповідальності сторін. --- ---
 6. Тема 5.3. Відповідальність з трудового права
  Для трудового права характерні два види відповідальності: дисциплінарна і матеріальна . Дисциплінарна відповідальність виникає при невиконанні працівником покладених на нього трудових обов'язків; матеріальна відповідальність - за шкоду, заподіяну підприємству працівником. Як виняток може виникнути адміністративна відповідальність, однак така відповідальність передбачена тільки
 7. § 4. Lex mercatoria . Звичаї і звичаю в міжнародній торгівлі. Недержавні засоби регулювання. Загальні принципи права. Типові контракти і проформи. Загальні умови
  У так званому праві міжнародної торгівлі велику роль відіграють звичаї і звичаю, а також стосовно відносин конкретних суб'єктів між собою - заведений порядок, або усталена практика відносин. Право міжнародної торгівлі слід відрізняти від міжнародного торгового права, яке кваліфікується як підгалузь міжнародного економічного права, що входить до складу
 8. Глава 5. ДУАЛІЗМ ЦИВІЛЬНОГО ПРАВА І ПОХОДЖЕННЯ ПРАВА ВЛАСНОСТІ
  Може бути, жодна інша проблема не важлива так для розуміння власності і права в цілому, як проблема дуалізму цивільного права, тобто поділу його на речові і зобов'язальні права та інститути. --- Речове право, як прийнято вважати, надає безпосереднє панування над річчю, тобто дає можливість впливати на річ і (або) виключати чуже
 9. Глава 11. ЗАГАЛЬНА ВЛАСНІСТЬ
  Загальна власність здається цілком очевидною, а спроби виявити тут проблему викликають роздратування як недоречне теоретизування. Однак загальна власність, досить успішно обслуговуючи практичні потреби, завзято пручається простим поясненням і в міру поглиблення стає все менш очевидною. Не випадково Г.Ф. Шершеневич зазначив, що "загальна власність, явище вельми
 10. Глава 15 . Речових ЕФЕКТ КУПІВЛІ-ПРОДАЖУ
  Важливе місце в цивільному праві займають договори, спрямовані на передачу речі у власність набувача. Перш за все це договір купівлі-продажу. Супровідний ці договори передача самої речі (традиція), виділилася в самостійний акт в рамках римського класичного права і відтоді існує окремо, знаменуючи перехід власності (ст. 223 ЦК). Таким чином, вже в наявності
© 2014-2022  yport.inf.ua