Головна
ГоловнаКримінальне, кримінально-процесуальне правоКримінально-процесуальне право → 
« Попередня Наступна »
Президент Російської Федерації. Кримінально-процесуальний кодекс Російської Федерації з виправленнями та доповненнями на 07.06.2013 року, 2013 - перейти до змісту підручника

Стаття 228. Питання, які підлягають з'ясуванню по по-ступа до суду кримінальній справі

(в ред. Федерального закону від 05.06.2012 N 53-ФЗ)
1. За надійшов до суду кримінальній справі суддя повинен з'ясувати щодо кожного з обвинувачених наступне:
1) чи підсудна кримінальну справу даному суду;
2) чи вручено копії обвинувального висновку або обвинувального акта;
3) чи підлягає обранню, скасування або зміни запобіжний захід, а також чи підлягає продовженню термін домашнього арешту або термін утримання під вартою;
4) чи підлягають задоволенню заявлені клопотання і подані скарги;
5) чи вжито заходів щодо забезпечення відшкодування шкоди, заподіяної злочином, і можливої конфіскації майна;
6) чи є підстави проведення попереднього слухання, передбачені частиною другою статті 229 цього Кодек-са.
2. Питання про обрання запобіжного заходу у вигляді застави, домашнього арешту або взяття під варту або про продовження терміну до-машнього арешту або терміну утримання під вартою розглядається в судовому засіданні суддею за клопотанням прокурора або за собст-кої ініціативи за участю обвинуваченого, його захисника, якщо він бере участь у кримінальній справі, законного представника недосконало-річного обвинуваченого і прокурора в порядку, встановленому статтею 108 цього Кодексу, або на попередньому слуханні, прово-димом при наявності підстав, передбачених частиною другою статті 229 цього Кодексу. Сторони повинні бути сповіщені про місце, дату і час судового засідання не менше ніж за 3 доби до його початку.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " Стаття 228. Питання, які підлягають з'ясуванню по по-ступа до суду кримінальній справі "
 1. Стаття 26.1. Обставини, що підлягають з'ясуванню у справі про адміністративне правопорушення
  підлягають: 1) наявність події адміністративного правопорушення; 2) особа, яка вчинила протиправні дії (бездіяльність), за які цим Кодексом або законом суб'єкта Російської Федерації передбачена адміністративна відповідальність ; 3) винність особи у вчиненні адміністративного правопорушення; 4) обставини, що пом'якшують адміністративну відповідальність, і обставини,
 2. Стаття 26.1. Обставини, що підлягають з'ясуванню у справі про адміністративне правопорушення
  підлягають: 1) наявність події адміністративного правопорушення; 2) особа, яка вчинила протиправні дії (бездіяльність), за які цим Кодексом або законом суб'єкта Російської Федерації передбачена адміністративна відповідальність ; 3) винність особи у вчиненні адміністративного правопорушення; 4) обставини, що пом'якшують адміністративну відповідальність, і обставини,
 3. Стаття 43. Обставини, що підлягають з'ясуванню
  статтями цього Кодексу; 3) наявність обставин, що пом'якшують або обтяжують відповідальність
 4. Стаття 78. Показання потерпілого
  підлягають доказуванню при провадженні у кримінальній справі, в тому числі про свої взаємини з підозрюваним,
 5. Стаття 74. Докази
  підлягають доказуванню при виробництві по кримінальній справі, а також інших обставин, що мають значення для кримінальної справи. 2. Як докази допускаються: 1) показання підозрюваного, обвинуваченого; 2) показання потерпілого, свідка; 3) висновок і свідчення експерта; 3.1) висновок і свідчення фахівця; (п. 3.1 введений Федеральним законом від 04.07.2003 N 92-ФЗ) 4) речові
 6. Стаття 62. Неприпустимість участі у провадженні у кримінальній справі осіб, які підлягають відведенню
  суддя, прокурор, слідчий, дізнавач, секретар судового засідання, перекладач, експерт, спеціаліст, захисник, а також представники потерпілого, цивільного позивача або цивільного відповідача зобов'язані усунутися від участі у провадженні у кримінальній справі. 2. У разі, якщо особи, зазначені в частині першій цієї статті, не усунулися від участі у провадженні у кримінальній справі, відвід
 7. Стаття 442. Питання, які вирішуються судом при приня-тії рішення у кримінальній справі
  питання: 1) чи мало місце діяння, заборонене кримінальним законом; 2) вчинила діяння особа, щодо якої розглядається дане кримінальну справу; 3) чи вчинено діяння особою в стані неосудності; 4) чи настав у даної особи після вчинення злочину психічний розлад, що робить неможливим призначення покарання або його виконання; 5) чи представляє психічний
 8. Стаття 61. Обставини, що виключають участь у провадженні у кримінальній справі
  судового засідання, за-щитника, законного представника підозрюваного, обвинуваченого, представника потерпілого, цивільного позивача або цивільного відповідача, а суддя також - в якості дізнавача, слідчого, прокурора у провадженні у даній кримінальній справі; 3) є близьким родичем або родичем будь-якого з учасників провадження у даній кримінальній справі. 2. Особи, зазначені
 9. Стаття 416. Дії прокурора по закінченні перевір-ки або розслідування
  питання про відновлення провадження у даній кримінальній справі з огляду на нових і нововиявлених
 10. Стаття 338. Постановка питань, які підлягають раз-рішенням присяжними засідателями
  питання, що підлягають доз-шению присяжними засідателями, зачитує їх і передає сторонам. 2. Сторони вправі висловити свої зауваження за змістом і формулюванні питань і внести пропозиції про постановку нових питань. При цьому суддя не вправі відмовити підсудному або його захиснику в постановці питань про наявність у кримінальній справі фактичних обставин, що виключають відповідальність
 11. Судова експертиза
  питань, вирішення яких вимагає спеціальних знань у галузі науки, техніки, мистецтва або ремесла, поставлених перед ним судом, суддею, органом дізнання, особою, яка провадить дізнання слідчим або прокурором, з метою встановлення обставин, що підлягають доказуванню по конкретній кримінальній
 12. Стаття 120. Заява клопотання
  судового засідання. 2. Відхилення клопотання не позбавляє заявника права знову заявити
 13. Стаття 333. Права присяжних засідателів
  питання допитуваним особам, брати участь в огляді речових доказів, документів і виробництві інших слідчих дій; 2) просити головуючого роз'яснити норми закону, які стосуються кримінальної справи, зміст оголошених у суді докумен-тів і інші неясні для них питання і поняття; 3) вести власні записи і користуватися ними при підготовці у дорадчій кімнаті
© 2014-2022  yport.inf.ua