Головна
ГоловнаКримінальне, кримінально-процесуальне правоКримінально-процесуальне право → 
« Попередня Наступна »
Президент Російської Федерації. Кримінально-процесуальний кодекс Російської Федерації з виправленнями та доповненнями на 07.06.2013 року, 2013 - перейти до змісту підручника

Стаття 338. Постановка питань, які підлягають раз-рішенням присяжними засідателями

1. Суддя з урахуванням результатів судового слідства, дебатів сторін формулює в письмовому вигляді питання, які підлягають доз-шению присяжними засідателями, зачитує їх і передає сторонам.
2. Сторони вправі висловити свої зауваження за змістом і формулюванні питань і внести пропозиції про постановку нових питань. При цьому суддя не вправі відмовити підсудному або його захиснику в постановці питань про наявність у кримінальній справі фактичних обставин, що виключають відповідальність підсудного за скоєне або тягнуть за собою його відповідальність за менш тяжкий злочин.
3. На час обговорення і формулювання питань присяжні засідателі видаляються із зали судового засідання.
4. З урахуванням зауважень і пропозицій сторін суддя в нарадчій кімнаті остаточно формулює питання, що підлягають вирішенню присяжними засідателями, та вносить їх в питальний лист, який підписується ним.
5. Питальний лист оголошується в присутності присяжних засідателів і передається старшині присяжних. Перед видаленням в сові-щательную кімнату присяжні засідателі вправі отримати від головуючого роз'яснення по виниклих у них неясностям у зв'язку з поставленими питаннями, не торкаючись при цьому істоти можливих відповідей на ці питання.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " Стаття 338. Постановка питань, які підлягають раз-рішенням присяжними засідателями "
 1. Стаття 341. Таємниця наради присяжних засідателів
  питання.
 2. Стаття 331. Старшина присяжних засідателів
  питаннями і проханнями, оголошує поставлені судом питання, записує відповіді на них, підводить підсумки голосування, оформляє вердикт і за вказівкою головуючого проголошує його в судовому
 3. Стаття 329. Заміна присяжного засідателя запасним
  розгляду, але до видалення присяжних засідателів у дорадчу кімнату для винесення вердикту з'ясується, що будь-хто з присяжних засідателів не може продовжувати брати участь у судовому засіданні чи відсторонюється суддею від участі в судовому засіданні , то він замінюється запасним присяжним засідателем в послідовності, зазначеної в списку при форми-ровании колегії присяжних засідателів
 4. Стаття 334. Повноваження судді і присяжних засідателів
  питання, які передбачені пунктами 1, 2 і 4 частини першої статті 299 цього Кодексу та сформульовані в питально аркуші. У разі визнання підсудного винним присяжні засідателі також вказують відповідно до статті 339 цього Кодексу, заслуговує підсудний ССІЗ-ходіння. 2. Питання, не зазначені в частині першій цієї статті, вирішуються без участі присяжних засідателів
 5. Стаття 330. Розпуск колегії присяжних засідателів зважаючи тенденційності її складу
  утворили колегія присяжних засідателів у цілому може виявитися нездатною винести об'єктивний вердикт. 2. Вислухавши думку сторін, головуючий дозволяє дану заяву в нарадчій кімнаті і виносить поста-ня. 3. Якщо заява буде визнано обгрунтованим, то головуючий розпускає колегію присяжних засідателів і возоб-новлять підготовку до розгляду кримінальної
 6. Стаття 332. Прийняття присяжними засідателями присяги
  дозволяти кримінальну справу за своїм внутрішнім переконанням і совісті, не виправдовуючи винного і не засуджуючи невинного, як личить вільному громадянину і справедливому людині ". 2. Оголосивши текст присяги, головуючий називає послідовно по списку прізвища присяжних засідателів, кожен з яких на звернення до нього головуючого відповідає: "Я клянусь". 3. Присягу приймають
 7. Стаття 343. Винесення вердикту
  питань повинні прагнути до прийняття одностайних рішень. Якщо присяжним засідателям при обговоренні протягом 3 годин не вдалося досягти одностайності, то рішення приймається го-лосованіем. 2. Обвинувальний вердикт вважається прийнятим, якщо за позитивні відповіді на кожен з трьох питань, зазначених у частині першій статті 339 цього Кодексу, проголосувала більшість присяжних засідателів.
 8. Стаття 345. Проголошення вердикту
  питального листа з внесеними до нього відповідями на поставлені питання присяжні засідателі повертаються в зал судового засідання. 2. Старшина присяжних засідателів передає головуючому питальний лист із внесеними в нього відповідями. За відсутності зауважень головуючий повертає питальний лист старшині присяжних засідателів для проголошення. Знайшовши вердикт неясним або
 9. Стаття 339. Зміст питань присяжним засе Датель
  постановка одного основного питання про винність підсудного, що є з'єднанням питань, зазначених у частині першій цієї статті. 3. Після основного питання про винність підсудного можуть ставитися приватні питання про такі обставини, які впливають на ступінь винності або змінюють її характер, тягнуть за собою звільнення підсудного від відповідальності. У необхідних випадках
 10. Стаття 336. Дебати сторін
  питань, що підлягають вирішенню присяжними засідателями. Сторони не вправі стосуватися обставин, які розглядаються після винесення вердикту без участі присяжних засідателів. Якщо учасник дебатів сторін згадує про такі обставини, то головуючий зупиняє його і роз'яснює присяжним засідателям, що зазначені обставини не повинні бути прийняті ними до уваги при
 11. Стаття 333. Права присяжних засідателів
  питання допитуваним особам, брати участь в огляді речових доказів, документів і виробництві інших слідчих дій; 2) просити головуючого роз'яснити норми закону, які стосуються кримінальної справи, зміст оголошених у суді докумен-тів і інші неясні для них питання і поняття; 3) вести власні записи і користуватися ними при підготовці у дорадчій кімнаті
 12. Стаття 335. Особливості судового слідства в су-де за участю присяжних засідателів
  питання. Питання викладаються присяжними засідателями в письмовому вигляді і подаються головуючому через старшину. Ці питання формулюються головуючим і можуть бути їм відведені як не відносяться до пред'явленого обвинувачення. 5. Суддя з власної ініціативи, а також за клопотанням сторін виключає з кримінальної справи докази, неприпустимість яких виявилася в ході судового
 13. Стаття 17.5. Перешкоджання явці до суду народного чи присяжного засідателя
  розгляді - тягне за собою накладення адміністративного штрафу в розмірі від п'ятисот до однієї тисячі рублів. (в ред. Федерального закону від 22.06.2007 N
 14. Стаття 351. Постанова вироку
  роз'яснення про апеляційному порядку його оскарження. (в ред. Федерального закону від 29.12.2010 N
 15. Стаття 17.5. Перешкоджання явці до суду народного чи присяжного засідателя
  розгляді - тягне за собою накладення адміністративного штрафу в розмірі від п'яти до десяти мінімальних розмірів оплати
© 2014-2022  yport.inf.ua