Головна
ГоловнаКримінальне, кримінально-процесуальне правоКримінально-процесуальне право → 
« Попередня Наступна »
Президент Російської Федерації. Кримінально-процесуальний кодекс Російської Федерації з виправленнями та доповненнями на 07.06.2013 року, 2013 - перейти до змісту підручника

Стаття 335. Особливості судового слідства в су-де за участю присяжних засідателів

1. Судове слідство в суді за участю присяжних засідателів починається з вступних заяв державного обвинувача і захисника.
2. У вступному заяві державний обвинувач викладає суть пред'явленого обвинувачення і пропонує порядок дослідження представлених ним доказів.
3. Захисник висловлює узгоджену з підсудним позицію по пред'явленому обвинуваченню і думку про порядок дослідження представлених ним доказів.
4. Присяжні засідателі через головуючого вправі після допиту сторонами підсудного, потерпілого, свідків, експерта поставити їм запитання. Питання викладаються присяжними засідателями в письмовому вигляді і подаються головуючому через старшину. Ці питання формулюються головуючим і можуть бути їм відведені як не відносяться до пред'явленого обвинувачення.
5. Суддя з власної ініціативи, а також за клопотанням сторін виключає з кримінальної справи докази, неприпустимість яких виявилася в ході судового розгляду.
6. Якщо в ході судового розгляду виникає питання про неприпустимість доказів, то він розглядається у відсутності присяжних засідателів. Вислухавши думку сторін, суддя приймає рішення про виключення докази, визнаного їм неприпусти мим.
7. У ході судового слідства в присутності присяжних засідателів підлягають дослідженню тільки ті фактичні обставини кримінальної справи, доведеність яких встановлюється присяжними засідателями відповідно до їх повноважень, передбачених статтею 334 цього Кодексу.
8. Дані про особу підсудного досліджуються за участю присяжних засідателів лише в тій мірі, в якій вони необхідні для встановлення окремих ознак складу злочину, у вчиненні якого він обвинувачується. Забороняється досліджувати факти колишньої судимості, визнання підсудного хронічним алкоголіком або наркоманом, а також інші дані, здатні викликати упередження присяжних щодо підсудного.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " Стаття 335. Особливості судового слідства в су-де за участю присяжних засідателів "
 1. Стаття 329. Заміна присяжного засідателя запасним
  1. Якщо в ході судового розгляду, але до видалення присяжних засідателів у дорадчу кімнату для винесення вердикту з'ясується, що будь-хто з присяжних засідателів не може продовжувати брати участь у судовому засіданні чи відсторонюється суддею від участі в судовому засіданні, то він замінюється запасним присяжним засідателем в послідовності , зазначеної в списку при форми-ровании
 2. Стаття 341. Таємниця наради присяжних засідателів
  1. Після напутнього слова головуючого колегія присяжних засідателів виходить до нарадчої кімнати для винесення вердикту. 2. Присутність у нарадчій кімнаті інших осіб, за винятком колегії присяжних засідателів, не допускається. 3. З настанням нічного часу, а з дозволу головуючого також після закінчення робочого часу присяжні за-седателя має право перервати
 3. Стаття 330. Розпуск колегії присяжних засідателів зважаючи тенденційності її складу
  1. До приведення присяжних засідателів до присяги сторони вправі заявити, що внаслідок особливостей розглянутого карного справи утворена колегія присяжних засідателів у цілому може виявитися нездатною винести об'єктивний вердикт. 2. Вислухавши думку сторін, головуючий дозволяє дану заяву в нарадчій кімнаті і виносить поста-ня. 3. Якщо заява буде
 4. Стаття 331. Старшина присяжних засідателів
  1. Присяжні засідателі, що входять до складу колегії, у дорадчій кімнаті відкритим голосуванням обирають більшістю голосів старшину, який про своє обрання повідомляє головуючому. 2. Старшина присяжних засідателів керує ходом наради присяжних засідателів, за їх дорученням звертається до предсе-дательством з питаннями і проханнями, оголошує поставлені судом питання,
 5. Стаття 336. Дебати сторін
  1. Після закінчення судового слідства суд переходить до вислуховування дебатів сторін, які проводяться відповідно до статті 292 цього Кодексу. 2. Дебати сторін проводяться лише в межах питань, які підлягають вирішенню присяжними засідателями. Сторони не вправі стосуватися обставин, які розглядаються після винесення вердикту без участі присяжних засідателів. Якщо учасник дебатів
 6. Стаття 64. Заява про відвід судді
  1. За наявності обставин, передбачених статтями 61 і 63 цього Кодексу, судді може бути заявлено відвід учасниками кримінального судочинства. 2. Відвід судді заявляється до початку судового слідства, а в разі розгляду кримінальної справи судом за участю присяжних засідателів - до формування колегії присяжних засідателів. У ході подальшого судового засідання заяву про відвід
 7. Стаття 334. Повноваження судді і присяжних засідателів
  1. У ході судового розгляду кримінальної справи присяжні засідателі дозволяють тільки ті питання, які передбачені пунктами 1, 2 і 4 частини першої статті 299 цього Кодексу та сформульовані в питально аркуші. У разі визнання підсудного винним присяжні засідателі також вказують відповідно до статті 339 цього Кодексу, заслуговує підсудний ССІЗ-ходіння. 2.
 8. Стаття 332. Прийняття присяжними засідателями присяги
  1. Після обрання старшини присяжних засідателів головуючий звертається до присяжних засідателів з пропозицією прийняти присягу і зачитує наступний її текст: "Приступаючи до виконання відповідальних обов'язків присяжного засідателя, урочисто присягаю виконувати їх чесно і неупереджено, брати до уваги всі розглянуті в суді докази, як ули-чающие підсудного, так і
 9. Стаття 17.5. Перешкоджання явці до суду народного чи присяжного засідателя
  Перешкоджання роботодавцем або особою, його представляють, явці до суду народного чи присяжного засідателя для участі в судовому розгляді - тягне за собою накладення адміністративного штрафу в розмірі від п'ятисот до однієї тисячі рублів. (в ред. Федерального закону від 22.06.2007 N
 10. Стаття 17.5. Перешкоджання явці до суду народного чи присяжного засідателя
  Перешкоджання роботодавцем або особою, його представляють, явці до суду народного чи присяжного засідателя для участі в судовому розгляді - тягне за собою накладення адміністративного штрафу в розмірі від п'яти до десяти мінімальних розмірів оплати
 11. Стаття 333. Права присяжних засідателів
  1. Присяжні засідателі, в тому числі і запасні, має право: 1) брати участь у дослідженні всіх обставин кримінальної справи, задавати через головуючого питання допитуваним особам, брати участь в огляді речових доказів , документів і виробництві інших слідчих дій; 2) просити головуючого роз'яснити норми закону, які стосуються кримінальної справи, зміст
 12. Стаття 324. Порядок провадження в суді за участю присяжних засідателів
  Виробництво в суді за участю присяжних засідателів ведеться в загальному порядку з урахуванням особливостей, передбачених на-що стоїть
 13. Стаття 344. Додаткові роз'яснення председа-будівництві. Уточнення поставлених питань. возоб-Постановою судового слідства
  1. Якщо в ході наради присяжні засідателі прийдуть до висновку про необхідність отримати від головуючого додаткового-тільні роз'яснення з поставлених питань, то вони повертаються в зал судового засідання і старшина звертається до голова-діючим з відповідним проханням. 2. Головуючий у присутності сторін дає необхідні роз'яснення, або, вислухавши думку сторін, при
 14. Стаття 345. Проголошення вердикту
  1. Після підписання питального листа з внесеними до нього відповідями на поставлені питання присяжні засідателі повертаються в зал судового засідання. 2. Старшина присяжних засідателів передає головуючому питальний лист із внесеними в нього відповідями. За відсутності зауважень головуючий повертає питальний лист старшині присяжних засідателів для проголошення. Знайшовши вердикт
 15. Стаття 353. Особливості ведення протоколу доль-ного засідання
  1. Протокол судового засідання ведеться відповідно до вимог статті 259 цього Кодексу з винятками, передбачені-реннимі цією статтею. 2. У протоколі обов'язково зазначаються склад кандидатів у присяжні засідателі, викликаних в судове засідання, і хід фор-мування колегії присяжних засідателів. 3. Напутнє слово головуючого записується в протокол судового
© 2014-2022  yport.inf.ua