Головна
ГоловнаКримінальне, кримінально-процесуальне правоКримінально-процесуальне право → 
« Попередня Наступна »
Президент Російської Федерації. Кримінально-процесуальний кодекс Російської Федерації з виправленнями та доповненнями на 07.06.2013 року, 2013 - перейти до змісту підручника

Стаття 339. Зміст питань присяжним засе Датель

1. По кожному з діянь, у вчиненні яких обвинувачується підсудний, ставляться три основні питання:
1) чи доведено, що діяння мало місце;
2) чи доведено, що це діяння вчинив підсудний;
3) чи винен підсудний у вчиненні цього діяння.
2. У питально аркуші можлива також постановка одного основного питання про винність підсудного, що є з'єднанням питань, зазначених у частині першій цієї статті.
3. Після основного питання про винність підсудного можуть ставитися приватні питання про такі обставини, які впливають на ступінь винності або змінюють її характер, тягнуть за собою звільнення підсудного від відповідальності. У необхідних випадках окремо ставляться також питання про ступінь здійснення злочинного наміру, причини, в силу яких діяння не було доведено до кінця, ступінь і характер співучасті кожного з підсудних у вчиненні злочину. Допустимі питання, що дозволяють встановити винність підсудного у вчиненні менш тяжкого злочину, якщо цим не погіршується становище підсудного і не порушується його право на захист.
(В ред. Федерального закону від 29.05.2002 N 58-ФЗ)
4. У разі визнання підсудного винним ставиться питання про те, чи заслуговує він поблажливості.
5. Не можуть ставитися окремо або в складі інших питання, що вимагають від присяжних засідателів юридичної кваліфікації статусу підсудного (про його судимості), а також інші питання, які потребують власне юридичної оцінки при винесенні присяжними засідателями свого вердикту.
(В ред. Федерального закону від 29.05.2002 N 58-ФЗ)
6. Формулювання питань не повинні допускати при якому-небудь відповіді на них визнання підсудного винним у вчиненні діяння, за яким державний обвинувач не висував йому звинувачення або не підтримує обвинувачення до моменту постановки питань.
7. Питання, які підлягають вирішенню присяжними засідателями, ставляться щодо кожного підсудного окремо.
8. Питання ставляться в зрозумілих присяжним засідателям формулюваннях.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " Стаття 339. Зміст питань присяжним засе Датель "
 1. Стаття 341. Таємниця наради присяжних засідателів
  1. Після напутнього слова головуючого колегія присяжних засідателів виходить до нарадчої кімнати для винесення вердикту. 2. Присутність у нарадчій кімнаті інших осіб, за винятком колегії присяжних засідателів, не допускається. 3. З настанням нічного часу, а з дозволу головуючого також після закінчення робочого часу присяжні за-седателя має право перервати
 2. Стаття 331. Старшина присяжних засідателів
  1. Присяжні засідателі, що входять до складу колегії, у дорадчій кімнаті відкритим голосуванням обирають більшістю голосів старшину, який про своє обрання повідомляє головуючому. 2. Старшина присяжних засідателів керує ходом наради присяжних засідателів, за їх дорученням звертається до предсе-дательством з питаннями і проханнями, оголошує поставлені судом питання,
 3. Стаття 389.17. Істотні порушення кримінально-процесуального закону
  1. Підставами скасування або зміни судового рішення судом апеляційної інстанції є істотні порушення кримінально-процесуального закону, які шляхом позбавлення або обмеження гарантованих цим Кодексом прав учасників карного судочинства, недотримання процедури судочинства або іншим шляхом вплинули або могли вплинути на винесення за-кінного та обгрунтованого
 4. Стаття 334. Повноваження судді і присяжних засідателів
  1. У ході судового розгляду кримінальної справи присяжні засідателі дозволяють тільки ті питання, які передбачені пунктами 1, 2 і 4 частини першої статті 299 цього Кодексу та сформульовані в питально аркуші. У разі визнання підсудного винним присяжні засідателі також вказують відповідно до статті 339 цього Кодексу, заслуговує підсудний ССІЗ-ходіння. 2.
 5. Стаття 333. Права присяжних засідателів
  1. Присяжні засідателі, в тому числі і запасні, має право: 1) брати участь у дослідженні всіх обставин кримінальної справи, задавати через головуючого питання допитуваним особам, брати участь в огляді речових доказів, документів і виробництві інших слідчих дій; 2) просити головуючого роз'яснити норми закону, що відносяться до кримінальної справи, зміст
 6. Стаття 329. Заміна присяжного засідателя запасним
  1. Якщо в ході судового розгляду, але до видалення присяжних засідателів у дорадчу кімнату для винесення вердикту з'ясується, що будь-хто з присяжних засідателів не може продовжувати брати участь у судовому засіданні чи відсторонюється суддею від участі в судовому засіданні, то він замінюється запасним присяжним засідателем в послідовності , зазначеної в списку при форми-ровании
 7. Стаття 385. Виклик присяжних
  1. После призначення суднового РОЗГЛЯДУ судом присяжних Головуючий Дає секретарю судового засідання Розпорядження про виклик присяжних у кількості семи ОСІБ, Які візначаються автоматизоване системою документообігу суду з числа ОСІБ, Які внесені до списку присяжних. 2. Громадяни, Які внесені до списку присяжних и могут буті віклікані до суду як Присяжні, візначаються згідно із Законом України
 8. Стаття 345. Проголошення вердикту
  1. Після підписання питального листа з внесеними до нього відповідями на поставлені питання присяжні засідателі повертаються в зал судового засідання. 2. Старшина присяжних засідателів передає головуючому питальний лист із внесеними в нього відповідями. За відсутності зауважень головуючий повертає питальний лист старшині присяжних засідателів для проголошення. Знайшовши вердикт
 9. Стаття 390. Усунення присяжного
  1. Присяжний может буті усунутій від подальшої участі в судновому розгляді кримінального провадження у таких випадка: 1) у разі невиконання присяжним обов'язків, передбачення Частинами другою статьи 386 цього Кодексу; 2) за наявності обгрунтованих підстав вважаті, что Присяжний у результаті незаконного впліву ВТРАТИ неупередженість , необхідну для Вирішення вопросам кримінального провадження
 10. Стаття 343. Винесення вердикту
  1. Присяжні засідателі при обговоренні поставлених перед ними питань повинні прагнути до прийняття одностайних рішень. Якщо присяжним засідателям при обговоренні протягом 3 годин не вдалося досягти одностайності, то рішення приймається го-лосованіем. 2. Обвинувальний вердикт вважається прийнятим, якщо за позитивні відповіді на кожен з трьох питань, зазначених у частині першій статті 339
 11. Стаття 330. Розпуск колегії присяжних засідателів зважаючи тенденційності її складу
  1. До приведення присяжних засідателів до присяги сторони вправі заявити, що внаслідок особливостей розглянутого карного справи утворена колегія присяжних засідателів у цілому може виявитися нездатною винести об'єктивний вердикт. 2. Вислухавши думку сторін, головуючий дозволяє дану заяву в нарадчій кімнаті і виносить поста-ня. 3. Якщо заява буде
 12. Стаття 332. Прийняття присяжними засідателями присяги
  1. Після обрання старшини присяжних засідателів головуючий звертається до присяжних засідателів з пропозицією прийняти присягу і зачитує наступний її текст: "Приступаючи до виконання відповідальних обов'язків присяжного засідателя, урочисто присягаю виконувати їх чесно і неупереджено, брати до уваги всі розглянуті в суді докази, як ули-чающие підсудного, так і
 13. Стаття 336. Дебати сторін
  1. Після закінчення судового слідства суд переходить до вислуховування дебатів сторін, які проводяться відповідно до статті 292 цього Кодексу. 2. Дебати сторін проводяться лише в межах питань, які підлягають вирішенню присяжними засідателями. Сторони не вправі стосуватися обставин, які розглядаються після винесення вердикту без участі присяжних засідателів. Якщо учасник дебатів
 14. Стаття 383. Порядок провадження в суді присяжних
  1. Кримінальне провадження судом присяжних здійснюється відповідно до загально правил цього Кодексу з особливими, встановленного Цім параграфом. 2. Суд присяжних утворюється при місцевому загально суде Першої інстанції. 3. УСІ питання, пов'язані з суднового розгляда, крім питання, передбачення Частинами третьою статьи 331 цього Кодексу, судді и Присяжні вірішують
© 2014-2022  yport.inf.ua