Головна
ГоловнаКримінальне, кримінально-процесуальне правоКримінально-процесуальне право → 
« Попередня Наступна »
Президент Російської Федерації. Кримінально-процесуальний кодекс Російської Федерації з виправленнями та доповненнями на 07.06.2013 року, 2013 - перейти до змісту підручника

Стаття 389.17. Істотні порушення кримінально-процесуального закону

1. Підставами скасування або зміни судового рішення судом апеляційної інстанції є істотні порушення кримінально-процесуального закону, які шляхом позбавлення або обмеження гарантованих цим Кодексом прав учасників карного судочинства, недотримання процедури судочинства або іншим шляхом вплинули або могли вплинути на винесення за-кінного та обгрунтованого судового рішення.
2. Підставами скасування або зміни судового рішення в будь-якому випадку є:
1) неприпинення кримінальної справи судом за наявності підстав, передбачених статтею 254 цього Кодексу;
2) винесення судом рішення незаконним складом суду або винесення вердикту незаконним складом колегії присяжних засі-давців;
3) розгляд кримінальної справи за відсутності підсудного, за винятком випадків, передбачених частинами четвертою та п'ятою статті 247 цього Кодексу;
4) розгляд кримінальної справи без участі захисника, якщо його участь є обов'язковою відповідно до цим Кодексом, або з іншим порушенням права обвинуваченого користуватися допомогою захисника;
5) порушення права підсудного давати показання рідною мовою або мовою, якою він володіє, і користуватися допомогою пере-водчіка;
6) ненадання підсудному права участі в дебатах сторін;
7) ненадання підсудному останнього слова;
8) порушення таємниці наради колегії присяжних засідателів при винесенні вердикту або таємниці наради суддів при поста-новлення вироку;
9) обгрунтування вироку доказами, визнаними судом неприпустимими;
10) відсутність підпису судді або одного із суддів, якщо кримінальна справа розглядалася судом колегіально, на відповідному судовому рішенні;
11) відсутність протоколу судового засідання .
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " Стаття 389.17. Істотні порушення кримінально-процесуального закону "
 1. Стаття 4. Дія кримінально-процесуального закону в часі
  При виробництві по кримінальній справі застосовується кримінально-процесуальний закон, який діє під час виробництва відповідного процесуального дії або прийняття процесуального рішення, якщо інше не встановлено цим
 2. Стаття 300. Незаконне звільнення від кримінальної відповідальності Коментар до статті 300
  1. Злочин в коментованій статті є окремим випадком перевищення посадових повноважень з боку зазначених у ній осіб. 2. Незаконне звільнення від кримінальної відповідальності може мати місце у відносинах двох категорій учасників кримінального процесу - підозрюваного (ст. 46 КПК) та обвинуваченого (ст. 47 КПК РФ) у скоєнні злочину. 3. Об'єктивна сторона полягає в
 3. КОНТРОЛЬНІ ЗАПИТАННЯ І ЗАВДАННЯ
  1. Чим відрізняються процесуальні норми права від матеріальних? Проілюструйте це на прикладах основних галузей процесуального права. 2. Які джерела процесуального права і їх особливості в основних галузях процесуального права? 3. Назвіть основні принципи процесуального права. 4. Що таке доведення і докази? Які джерела доказів визнаються в кримінальному та
 4. ПРИЙНЯТІ СКОРОЧЕННЯ
  АПК - Арбітражний процесуальний кодекс РФ ВВС - Відомості Верховної Ради, Відомості З'їзду народних депутатів і Верховної Ради (СРСР, РРФСР , РФ) ЦК - Цивільний кодекс РФ ЦПК - Цивільний процесуальний кодекс РРФСР КЗпП - Кодекс законів про працю РФ СК - Сімейний кодекс РФ СЗ РФ - Відомості Верховної РФ ДВК - Кримінально-виконавчий кодекс РФ КК - Кримінальний кодекс РФ
 5. Стаття 132. Стягнення процесуальних витрат
  1. Процесуальні витрати стягуються з засуджених або відшкодовуються за рахунок коштів федерального бюджету. 2. Суд вправі стягнути з засудженого процесуальні витрати, за винятком сум, виплачених перекладачеві і захиснику у випадках, передбачених частинами четвертою та п'ятою цієї статті. Процесуальні витрати можуть бути стягнуті і з засудженого, звільненого від покарання. 3.
 6. Стаття 123. Право оскарження
  (в ред. Федерального закону від 30.04.2010 N 69-ФЗ) 1. Дії (бездіяльність) та рішення органу дізнання, дізнавача, начальника підрозділу дізнання, слідчого, керівника слідчого органу, прокурора і суду можуть бути оскаржені у встановленому цим Кодексом порядку учасниками кримінального судочинства, а також іншими особами в тій частині, в якій вироблені процесуальні
 7. Стаття 387. Підстави для скасування або зміни судових постанов у порядку нагляду
  1. Коментарів статтею (в редакції Федерального закону від 4 грудня 2007 р. N 330-ФЗ) суттєво обмежені підстави для скасування або зміни судових постанов у порядку нагляду. Якщо раніше, перевіряючи оскаржувані судові постанови, суд наглядової інстанції оцінював істотність допущених порушень норм матеріального і процесуального права за правилами ст. 363 і 364 ЦПК, то в
 8. Стаття 364. Порушення або неправильне застосування норм процесуального права
  1. Рішення суду може бути скасовано в касаційному порядку лише в тому випадку, якщо допущене їм порушення або неправильне застосування норм процесуального права призвело або могло призвести до неправильного вирішення справи. Питання про те, як відбилося допущене судом процесуальне порушення на правильності рішення суду, а отже, про наявність чи відсутність підстав для його скасування
 9. Стаття 68. Адміністративна, кримінальна відповідальність за порушення водного законодавства
  1. Особи, винні в порушенні водного законодавства, несуть адміністративну, кримінальну відповідальність відповідно до законодавства Російської Федерації. 2. Притягнення до відповідальності за порушення водного законодавства не звільняє винних осіб від обов'язку усунути допущене порушення і відшкодувати заподіяну ними
 10. Е.Е. Чередниченко. Принципи кримінального законодавства: поняття, система, проблеми законодавчої регламентації., 2007
  У роботі зроблена спроба концептуального підходу до дослідження проблеми принципів кримінального законодавства, починаючи з визначення їх природи, ознак, системи, співвідношення з принципами кримінальної відповідальності, кримінального права, кримінально-правової політики, кодифікації кримінально-правових норм. Розглянуто проблеми законодавчої регламентації як всієї системи в цілому, так і окремих
 11. Стаття 77.2. Строки тримання під вартою засуджений-них до позбавлення волі, які притягуються до кримінальної відпові-ності по іншій справі
  (введена Федеральним законом від 16.03.1999 N 49-ФЗ) У разі, якщо засуджений до позбавлення волі притягується до кримінальної відповідальності по іншій справі і щодо його з-брана запобіжний захід у вигляді взяття під варту, терміни його утримання в слідчому ізоляторі визначаються відповідно до кримінально-процесуальним законодавством Російської
 12. Стаття 226. Окремі ухвали суду
  1. Окрема ухвала суду виноситься у разі, якщо в процесі провадження у цивільній справі суд виявить випадки істотного порушення законності посадовими особами або організаціями, які можуть і не бути учасниками даної справи. Окремі ухвали сприяють зміцненню законності та правопорядку, попередження правопорушень, формуванню поважного ставлення до закону і суду
 13. Стаття 117. Грошове стягнення
  У випадках невиконання учасниками кримінального судочинства процесуальних обов'язків, передбачених цим Кодексом, а також порушення ними порядку в судовому засіданні на них може бути накладено грошове стягнення в розмірі до двох тисяч п'ятисот рублів в порядку, встановленому статтею 118 цього Кодексу. (В ред. Федерального закону від 11.06.2008 N
 14. УКАЗАТЕЛЬ СКОРОЧЕНЬ
  БВС (СРСР, РРФСР, РФ) - Бюлетень Верховного Суду (СРСР, РРФСР, РФ) БК - Бюджетний кодекс РФ ВСНД і НД (РРФСР, РФ) - Відомості Верховної Ради СРСР, Відомості Верховної Ради УРСР, Відомості З'їзду народних депутатів РФ і Верховної Ради РФ ВК РФ - Водний кодекс РФ ГК РФ - Цивільний кодекс РФ ЦПК РФ - Цивільний процесуальний кодекс РФ ЗК РФ - Земельний кодекс РФ КоАП РФ
 15. Стаття 162. Роз'яснення перекладачеві його прав та обов'язків
  1. Після роз'яснення перекладачеві його обов'язків, заходів процесуальної та кримінальної відповідальності за їх невиконання і після попередження про кримінальну відповідальність за завідомо неправильний переклад він негайно приступає до виконання своєї процесуальної функції з перекладу з мови судочинства і на мову судочинства процедури розгляду та вирішення справи. Пріоритетність дій
 16. Стаття 158.1. Відновлення кримінальних справ
  (введена Федеральним законом від 04.07.2003 N 92-ФЗ) 1. Відновлення втраченого кримінальної справи або його матеріалів проводиться за постановою керівника слідчого органу, начальника органу дізнання, а в разі втрати кримінальної справи або матеріалів у ході судового провадження - за рішенням суду, який направляється керівнику слідчого органу або начальнику органу дізнання для
© 2014-2022  yport.inf.ua