Головна
ГоловнаКримінальне, кримінально-процесуальне правоКримінально-процесуальне право → 
« Попередня Наступна »
Президент Російської Федерації. Кримінально-процесуальний кодекс Російської Федерації з виправленнями та доповненнями на 07.06.2013 року, 2013 - перейти до змісту підручника

Стаття 132. Стягнення процесуальних витрат

1. Процесуальні витрати стягуються з засуджених або відшкодовуються за рахунок коштів федерального бюджету.
2. Суд вправі стягнути з засудженого процесуальні витрати, за винятком сум, виплачених перекладачеві і захиснику у випадках, передбачених частинами четвертою та п'ятою цієї статті. Процесуальні витрати можуть бути стягнуті і з засудженого, звільненого від покарання.
3. Процесуальні витрати, пов'язані з участю в кримінальній справі перекладача, відшкодовуються за рахунок коштів федерального бюджету. Якщо перекладач виконував свої обов'язки в порядку службового завдання, то оплата його праці відшкодовується державою ор-ганізації, в якій працює перекладач.
4. Якщо підозрюваний або обвинувачений заявив про відмову від захисника, але відмова не був задоволений і захисник брав участь у кримінальній справі за призначенням, то витрати на оплату праці адвоката відшкодовуються за рахунок коштів федерального бюджету.
5. У разі реабілітації особи процесуальні витрати відшкодовуються за рахунок коштів федерального бюджету.
6. Процесуальні витрати відшкодовуються за рахунок коштів федерального бюджету в разі майнової неспроможності особи, з якої вони мають бути стягнуті. Суд вправі звільнити засудженого повністю або частково від сплати процесуальних витрат, якщо це може істотно відбитися на матеріальному становищі осіб, які перебувають на утриманні засудженого.
7. Визнаючи винними у кримінальній справі кількох підсудних, суд визначає, в якому розмірі процесуальні витрати повинні бути стягнуті з кожного з них. Суд враховує при цьому характер провини, ступінь відповідальності за злочин і майнове становище засудженого.
8. По кримінальних справах про злочини, вчинені неповнолітніми, суд може покласти обов'язок відшкодувати про-процесуальні витрати на законних представників неповнолітніх.
9. При виправданні підсудного у кримінальній справі приватного обвинувачення суд вправі стягнути процесуальні витрати повністю або частково з особи, за скаргою якої було розпочато провадження по даній кримінальній справі. При припинення кримінальної справи у зв'язку з примиренням сторін процесуальні витрати стягуються з однієї або обох сторін.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " Стаття 132. Стягнення процесуальних витрат "
 1. Стаття 319. Порядок оскарження судових постанов, пов'язаних з відновленням втраченого судового провадження
  статтями). На рішення, прийняті судом по першій інстанції, скарга подається у порядку, передбаченому ст. 336-340 ЦПК, а скарга на визначення цього суду - в порядку, встановленому ст. 371 зазначеного Кодексу (див. коментар до цих статей). 2. На практиці можуть мати місце випадки завідомо неправдивого звернення із заявою про відновлення втраченого судового провадження, наприклад: відновити
 2. Стаття 103. Відшкодування судових витрат, понесених судом у зв'язку з розглядом справи
  стаття (ч. 1-4) визначає залежно від результату справи різні варіанти вирішення питання про долю судових витрат, що не сплачувалися стороною або сторонами внаслідок звільнення від сплати держмита і (або) витрат, пов'язаних з розглядом справи. Аналіз ст. 103 ЦПК у її взаємозв'язку з положеннями ст. 96 ЦПК дозволяє прийти до висновку, що у складі витрат, понесених судом, про
 3. Коментар до статті 24.7
  132
 4. Стаття 106 . Судові витрати
  стягнення судових витрат не були підтверджені належними документами і, отже, обгрунтовано відхилені судами "(Постанова від 09.12.2008 N 9131/08). Президія прийшов до висновку, що" оскільки виконання судових актів арбітражного суду являє собою стадію арбітражних процесу і на неї поширюються положення Арбітражного процесуального кодексу Російської Федерації,
 5. Стаття 131. Процесуальні витрати
  132 не може служити підставою для відмови в судовому захисту громадянам та юридичним особам права на відшкодування витрат, понесених у зв'язку із зберіганням речових доказів у кримінальній справі (Визначення Конституційного Суду РФ від 08.11.2005 N
 6. Стаття 117. Грошове стягнення
  стягнення у розмірі до двох тисяч п'ятисот рублів в порядку, встановленому статтею 118 цього Кодексу. (в ред. Федерального закону від 11.06.2008 N
 7. Стаття 101. Склад судових витрат
  процесуальними кодексами складу судових витрат в АПК РФ 2002 збільшено за рахунок розширення поняття судові витрати. До цієї категорії віднесені витрати на оплату послуг адвокатів та інших осіб, що надають юридичну допомогу (представників). Див коментар до ст. 106 АПК
 8. Стаття 24. Майнова відповідальність громадянина
  стягнення. Перелік майна громадян, на яке не може бути звернено стягнення, встановлюється цивільним процесуальним
 9. Стаття 112. Звернення стягнення на майно особи, зобов'язаного сплачувати аліменти
  стягнення заборгованості по аліментах проводиться з заробітку і (або) іншого доходу особи, зобов'язаної сплачувати аліменти; при недостатності заробітку і (або) іншого доходу аліменти утримуються з знаходяться на рахунках у банках або в інших кредитних установах грошових коштів особи, яка зобов'язана сплачувати аліменти, а також з коштів, переданих по договорами комерційним і некомерційним
 10. Стаття 359. Підстави утримання
  витрат та інших збитків утримувати її до тих пір, поки відповідне зобов'язання не буде виконано. Утримання речі можуть забезпечуватися також вимоги хоча і не пов'язані з оплатою речі або відшкодуванням витрат на неї та інших збитків, але виникли із зобов'язання, сторони якого діють як підприємці. 2. Кредитор може утримувати знаходиться у нього річ, незважаючи на те,
 11. Стаття 108. Стягнення аліментів до вирішення спору судом
  стягнення аліментів суд вправі винести постанову про стягнення аліментів до набрання рішенням суду про стягнення аліментів у законну силу; при стягненні аліментів на неповнолітніх дітей - до винесення судом рішення про стягнення аліментів. 2. Розмір стягуваних аліментів визначається судом виходячи з матеріального та сімейного стану сторін. Розмір аліментів, що стягуються на
 12. Стаття 94. Витрати, пов'язані з розглядом справи
  процесуальна категорія, - понесені особами, що у справі, витрати компенсуються за особливими правилами, встановленими ЦПК. По-перше, для компенсації відповідних витрат не потрібно пред'явлення окремого позову - це питання вирішується судом при винесенні судового акту, дозволяючого справу по суті. По- другий, до складу судових витрат не входить упущена вигода особи, залученого в
 13. Стаття 194. Зняття дисциплінарного стягнення
  стягнення працівника не буде піддано новому дисциплінарному взи-Скан, то він вважається не мав дисциплінарного стягнення. Роботодавець до закінчення року з дня застосування дисциплінарного стягнення має право зняти його з працівника за власною ініціативою, прохання самого працівника, клопотанням його безпосереднього керівника або представницького органу
 14. Стаття 397. Обмеження зворотного стягнення сум, виплачених за рішенням органів, що розглядають індивідуальні трудові спори
  стаття зворотне стягнення з працівника сум допускає тільки в тому випадку, якщо скасовано в порядку нагляду рішення про їх стягнення та за умови, що скасоване рішення було засновано на повідомлених працівником неправдивих відомостях або поданих ним підроблених документах. Таким чином, навіть у випадку неправильного застосування норм матеріального права чи арифметичної помилки неприпустимий поворот
 15. Стаття 205. Майно громадянина, що не включається в конкурсну масу
  стягнення. 2. Арбітражний суд має право за мотивованим клопотанням громадянина та інших осіб, що у справі про банкрутство, виключити з конкурсної маси майно громадянина, на яке відповідно до цивільного процесуального законодавства може бути звернено стягнення, яке є неліквідним або дохід від реалізації якого істотно не вплине на задоволення вимог
 16. Стаття 59. Порядок застосування заходів заохочення і стягнення до засуджених до покарання у вигляді обмеження волі
  стягнення виноситься в письмовій формі. 2. При застосуванні заходів стягнення враховуються обставини вчинення порушення, особистість і поведінка засудженого. Нала-Гаєм стягнення має відповідати тяжкості і характеру вчиненого порушення. Стягнення накладається не пізніше 10 діб з дня виявлення порушення, а якщо у зв'язку з порушенням проводилася перевірка - з дня її закінчення, але не
 17. Стаття 363. Відповідальність поручителя
  стягненню боргу та інших збитків кредитора, викликаних невиконанням або неналежним виконанням зобов'язання боржником, якщо інше не передбачено договором поруки. 3. Особи, які спільно дали поруку, відповідають перед кредитором солідарно, якщо інше не передбачено договором
 18. Стаття 118. Продовження процесуальних строків
  процесуального строку , встановленого судом, передбачена ст. 117 АПК РФ. 2. Визначення арбітражного суду про відмову у продовженні призначеного ним процесуального строку може бути оскаржено в силу прямої вказівки закону (ч. 2 ст. 118 АПК РФ). Визначення про продовження процесуального строку, призначеного арбітражним судом, не
 19. Стаття 102. Відшкодування сторонам судових витрат
  стаття регламентує порядок відшкодування судових витрат у разі пред'явлення позову в чужому інтересі без доручення. З відповідними позовами у випадках , передбачених федеральним законом, можуть звертатися прокурор (ст. 45 ЦПК), органи державної влади, органи місцевого самоврядування, організації та громадяни (ст. 46 ЦПК). Особи, які пред'явили такі позови, не володіють матеріальними правами
 20. Стаття 237. Звернення стягнення на майно за зобов'язаннями власника
  стягнення на нього за зобов'язаннями власника проводиться на підставі рішення суду, якщо інший порядок звернення стягнення не передбачений законом або договором. 2. Право власності на майно , на яке звертається стягнення, припиняється у власника з моменту виникнення права власності на вилучене майно в особи, до якого переходить це
© 2014-2022  yport.inf.ua