Головна
ГоловнаКримінальне, кримінально-процесуальне правоКримінально-процесуальне право → 
« Попередня Наступна »
Президент Російської Федерації. Кримінально-процесуальний кодекс Російської Федерації з виправленнями та доповненнями на 07.06.2013 року, 2013 - перейти до змісту підручника

Стаття 131. Процесуальні витрати

1. Процесуальними витратами є пов'язані з провадженням у кримінальній справі витрати, що відшкодовуються за рахунок коштів федерального бюджету чи коштів учасників кримінального судочинства.
2. До процесуальних недоліків ставляться:
1) суми, що виплачуються потерпілому, свідку, їх законним представникам, експерту, спеціалісту, перекладачу, понятим, а також адвокатів, що у кримінальній справі за призначенням дізнавача, слідчого або суду , на покриття витрат, пов'язаних з явкою до місця виробництва процесуальних дій і проживанням (витрати на проїзд, наймання житлового приміщення і додаткові витрати, пов'язані з проживанням поза місцем постійного проживання (добові);
(п. 1 в ред. Федерального закону від 09.03.2010 N 20-ФЗ)
2) суми, що виплачуються працюють і мають постійну заробітну плату потерпілому, свідку, їх законним пред-ставники, понятим у відшкодування недоотриманого ними заробітної плати за час, витрачений ними у зв'язку з викликом до органу дізнання, до слідчого, прокурора або до суду;
3) суми, що виплачуються не мають постійної заробітної плати потерпілому, свідку, їх законним представникам, по-нятим за відволікання їх від звичайних занять;
4) винагороду, що виплачується експерту, перекладачеві, фахівця за виконання ними своїх обов'язків в ході кримінального судочинства, за винятком випадків, коли ці обов'язки виконувалися ними у порядку службового завдання;
5) суми, що виплачуються адвокату за надання їм юридичної допомоги у разі участі адвоката у кримінальному судочинстві за призначенням;
Фінансове забезпечення видаткових зобов'язань, пов'язаних з виконанням пункту 6 частини другої статті 131 (у редакції Федеральних закону від 07.06.2013 N 122-ФЗ), здійснюється за рахунок бюджетних асигнувань, передбачених федеральним бюджетом на відповідний рік, у межах коштів, що виділяються державним органам, наділеним повноваженнями з виробництва дізнання та попереднього слідства, а також коштів на утримання судів загальної юрисдикції (Федеральний закон від 07.06.2013 N 122-ФЗ).
6) суми, витрачені на зберігання, пересилання та перевезення (транспортування) речових доказів, а також на перевезення (транспортування) трупів та їх частин;
(п. 6 в ред. Федерального закону від 07.06.2013 N 122-ФЗ)
7) суми, витрачені на виробництво судової експертизи в експертних установах;
8) щомісячне державне допомога у розмірі прожиткового мінімуму працездатного населення в цілому по Російській Федерації, що виплачується обвинуваченому, тимчасово відсторонений від посади в порядку, встановленому частиною першою статті 114 цього Кодексу;
(в ред. Федерального закону від 07.06.2013 N 122-ФЗ)
9) інші витрати, понесені в ході провадження у кримінальній справі і передбачені цим Кодексом.
3. Суми, зазначені в частині другій цієї статті, виплачуються за постановою дізнавача, слідчого, прокурора або судді або за ухвалою суду.
4. Порядок і розміри відшкодування процесуальних витрат, за винятком розмірів процесуальних витрат, передбачених пунктами 2 і 8 частини другої цієї статті, встановлюються Урядом Російської Федерації.
(Частина четверта введена Федеральним законом від 03.03.2006 N 33-ФЗ)

Про судову практику по застосуванню законодавства про стягнення процесуальних витрат у кримінальних справах см. Постанов- ня Пленуму Верховного Суду РФ від 26.09.1973 N 8.
Стаття 132 не може служити підставою для відмови в судовому захисту громадянам та юридичним особам права на відшкодування витрат, понесених у зв'язку із зберіганням речових доказів у кримінальній справі (Визначення Конституційного Суду РФ від 08.11.2005 N 367 -О).
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " Стаття 131. Процесуальні витрати "
 1. Коментар до статті 24.7
  1. Частиною 1 цієї статті визначені суми, що відносяться до витрат, пов'язаних з розглядом справи про адміністративне правопорушення. До зазначених витратам не належать суми, що виплачуються у вигляді заробітної плати судді, посадовій особі, уповноваженому розглядати справу про адміністративне правопорушення, а також суми, виплата яких обумовлена застосуванням заходів забезпечення провадження у
 2. Стаття 24.7. Недоліки по справі про адміністративне правопорушення
  1. Недоліки по справі про адміністративне правопорушення складаються з: 1) сум, виплачуваних свідкам, понятим, фахівцям, експертам, перекладачам; 2) сум, витрачених на зберігання, перевезення (пересилання) і дослідження речових доказів. 2. Недоліки по справі про адміністративне правопорушення, скоєному фізичною особою та передбаченому цим Кодексом, відносяться на рахунок
 3. Стаття 24.7. Недоліки по справі про адміністративне правопорушення
  1. Недоліки по справі про адміністративне правопорушення складаються з: 1) сум, виплачуваних свідкам, потерпілим, їх законним представникам, понятим, фахівцям, експертам, перекладачам, в тому числі виплачуваних на покриття витрат на проїзд, наймання житлового приміщення і додаткових витрат, пов'язаних з проживанням поза місцем постійного проживання (добові); (в ред. Федеральних законів
 4. Стаття 106. Судові витрати
  Коментар до статті У коментованій статті запропоновано відкритий перелік видів судових витрат, підлягають відшкодуванню. Нині арбітражні суди насторожено ставляться до розширення в судовій практиці переліку судових витрат. Наприклад, до Президії ВАС РФ дійшов суперечка, в якій суди не визнавали судовими витратами витрати на переклад коно-самента, вважаючи, що переклад зроблений не
 5. Стаття 101. Склад судових витрат
  Коментар до статті Об'єднання одним поняттям - судові витрати - двох різних інститутів - державного мита та судових витрат, може бути названо штучним, оскільки сенс і правова природа відповідних витрат різні. Так, державне мито сплачується у федеральний бюджет і сенс її можна угледіти в стимулюванні досудового вирішення спорів, в певному
 6. Стаття 94. Витрати, пов'язані з розглядом справи
  1. Перелік витрат, визнаних судовими витратами чинним Кодексом, істотно розширено порівняно з ЦПК РРФСР, що дозволяє правій стороні в суперечці отримати більш повну компенсацію своїх реальних витрат, пов'язаних з її участю в судовому процесі. При цьому він є відкритим. Так, до судових витрат можуть бути віднесені витрати, пов'язані із забезпеченням доказів (ст. 64
 7. Стаття 118. Продовження процесуальних строків
  Коментар до статті 1. Процесуальний строк може бути продовжений як після його закінчення, так і до закінчення. Процедура продовження процесуального строку, встановленого судом, передбачена ст. 117 АПК РФ. 2. Визначення арбітражного суду про відмову у продовженні призначеного ним процесуального строку може бути оскаржено в силу прямої вказівки закону (ч. 2 ст. 118 АПК РФ). Визначення про продовження
 8. Стаття 249. Витрати з утримання майна, що перебуває в частковій власності
  Кожен учасник часткової власності зобов'язаний пропорційно до своєї частки брати участь у сплаті податків, зборів та інших платежів по загальному майну, а також у витратах по утриманню і
 9. Стаття 319. Черговість погашення вимог за грошовим зобов'язанням
  Сума виробленого платежу, недостатня для виконання грошового зобов'язання повністю, за відсутності іншої угоди погашає насамперед витрати кредитора одержання виконання, потім - відсотки, а решти - основну суму
 10. Стаття 106. Судові витрати
  Коментар до статті Стаття, що встановлює перелік витрат, які включаються до складу судових витрат і є складовою частиною судових витрат. Даний перелік носить невичерпний характер, оскільки до судових витрат можуть бути віднесені й інші витрати, понесені особами, що у справі, у зв'язку з розглядом справи в арбітражному суді. До витрат, що підлягають
 11. Стаття 110. Призупинення процесуальних строків
  1. У ст. 215 і 216 ЦПК (див. коментар до них) встановлені переліки випадків, при настанні яких суд відповідно зобов'язаний або має право зупинити провадження у справі. Оскільки до закінчення терміну призупинення судочинства не можуть бути вчинені ніякі процесуальні дії, то повинні бути припинені і неистекшему процесуальні строки, в тому числі і ті терміни, які були судом
 12. КОНТРОЛЬНІ ЗАПИТАННЯ І ЗАВДАННЯ
  1. Чим відрізняються процесуальні норми права від матеріальних? Проиллюстрируйте це на прикладах основних галузей процесуального права. 2. Які джерела процесуального права і їх особливості в основних галузях процесуального права? 3. Назвіть основні принципи процесуального права. 4. Що таке доведення і докази? Які джерела доказів визнаються в кримінальному та
 13. Стаття 111. Продовження процесуальних строків
  1. Відповідно до ч. 1 ст. 107 ЦПК процесуальні строки призначаються судом, що розглядає відповідну справу по першій інстанції, або здійснюють розгляд апеляційної чи касаційної скарги, або здійснюють перегляд судового акта в порядку нагляду або за нововиявленими обставинами, в тих випадках, коли строки здійснення окремих процесуальних дій не встановлені
 14. Стаття 116. Призупинення процесуальних строків
  Коментар до статті Положення коментованої статті застосовуються у взаємозв'язку з іншими положеннями Кодексу, в част-ності, що містяться в гл. 16 АПК РФ. Призупинення провадження у справі вилучити призупинення тих процесуальних строків, які не минули на момент пріос-тановления провадження у справі. Вказівка в коментованій статті на одночасність призупинення виробництва по
 15. Стаття 96. Внесення сторонами грошових сум, що підлягають виплаті свідкам, експертам і спеціалістам
  1. Із зіставлення ч. 1 ст. 96 до ст. 94 ЦПК випливає, що під іншими витратами, які можуть бути визнані судом необхідними (і відповідно підлягають внесенню попередньо), маються на увазі витрати, не названі в абз. 2-5, 7, 8 ст. 94 ЦПК (див. коментар до ст. 94 ЦПК). Закон не передбачає попереднього внесення сторонами будь-яких сум, які можуть скласти судові витрати.
 16. Контрольні запитання до розділу 8
  Поняття, предмет і метод цивільно-процесуального права . 2. Цивільно-процесуальний кодекс РРФСР. 3. Принципи цивільно-процесуального права. 4. Підвідомчість і підсудність судів загальної юрисдикції. 5. Учасники цивільного процесу. 6. Судове представництво. 7. Докази в цивільному процесі. 8. Судові витрати. 9 . Виробництво в суді першої
 17. Стаття 102. Відшкодування сторонам судових витрат
  1. Коментована стаття регламентує порядок відшкодування судових витрат у разі пред'явлення позову в чужому інтересі без доручення. З відповідними позовами у випадках, передбачених федеральним законом, можуть звертатися прокурор (ст. 45 ЦПК), органи державної влади, органи місцевого самоврядування, організації та громадяни (ст. 46 ЦПК). Особи, які пред'явили такі позови, не володіють
 18. Стаття 102. Відшкодування сторонам судових витрат
  Коментар до статті Коментар до частини 1. § 1. Питання. Відповідно до ст. 45 Закону Російської Федерації від 7 лютого 1992 р. (в ред. від 30 грудня 2001 р.) "Про захист прав споживачів" громадські об'єднання споживачів (їх асоціації, спілки) у випадках, передбачених статутами громадських об'єднань (їх асоціацій, спілок), мають право звертатися до судів на захист прав споживачів
 19. Стаття 393. Звільнення працівників від судових витрат
  1. Відповідно до ст. 88 ЦПК судові витрати складаються з державного мита і витрат, пов'язаних з розглядом справи. До витрат, пов'язаних з розглядом справи, належать: - суми, що підлягають виплаті свідкам, експертам, спеціалістам і перекладачам; - витрати на оплату послуг перекладача, понесені іноземними громадянами та особами без громадянства, якщо інше не передбачено
© 2014-2022  yport.inf.ua