Головна
ГоловнаКримінальне, кримінально-процесуальне правоКримінально-процесуальне право → 
« Попередня Наступна »
Президент Російської Федерації. Кримінально-процесуальний кодекс Російської Федерації з виправленнями та доповненнями на 07.06.2013 року, 2013 - перейти до змісту підручника

Стаття 133. Підстави виникнення права на реабілі-тацію

1. Право на реабілітацію включає в себе право на відшкодування майнової шкоди, усунення наслідків моральної шкоди та поновлення у трудових, пенсійних, житлових та інших правах. Шкода, заподіяна громадянинові в результаті кримінального переслідування, відшкодовується державою в повному обсязі незалежно від вини органу дізнання, дізнавача, слідчого, прокурора і суду.
2. Право на реабілітацію, у тому числі право на відшкодування шкоди, пов'язаної з кримінальним переслідуванням, мають:
1) підсудний, щодо якого винесено виправдувальний вирок;
2) підсудний, кримінальне переслідування відносно якого припинено у зв'язку з відмовою державного обвинувача від об-винен;
(в ред. Федерального закону від 04.07.2003 N 92-ФЗ)
3) підозрюваний чи обвинувачений, кримінальне переслідування відносно якого припинено з підстав, передбачених пунктами 1, 2, 5 і 6 частини першої статті 24 та пунктами 1 і 4 - 6 частини першої статті 27 цього Кодексу;
(в ред. Федерального закону від 24.07.2002 N 98-ФЗ)
4) засуджений - у випадках повного або часткового скасування вступило в законну силу обвинувального вироку суду та прекра-домлення кримінальної справи з підстав, передбачених пунктами 1 і 2 частини першої статті 27 цього Кодексу;
5) особа, до якої були застосовані примусові заходи медичного характеру, - у разі скасування незаконного або необосно-ванного постанови суду про застосування даної міри.
2.1. Право на реабілітацію, у тому числі право на відшкодування шкоди, в порядку, встановленому цією главою, по кримінальних справах приватного обвинувачення мають особи, зазначені в пунктах 1 - 4 частини другої цієї статті, якщо кримінальна справа була порушена у відповідності з частиною четвертою статті 20 цього Кодексу, а також засуджені за кримінальними справами приватного обвинувачення, викличу-денним судом відповідно до статті 318 цього Кодексу, у випадках повного або часткового скасування обвинувального вироку суду та виправдання засудженого або припинення кримінальної справи чи кримінального переслідування з підстав, передбачених пунктами 1, 2 і 5 частини першої статті 24 та пунктами 1, 4 і 5 частини першої статті 27 цього Кодексу.
(Частина 2.1 введена Федеральним законом від 05.04.2013 N 54-ФЗ)
3. Право на відшкодування шкоди в порядку, встановленому цією главою, має також будь-яка особа, незаконно піддане заходам процесуального примусу під час провадження у кримінальній справі.
4. Правила цієї статті не поширюються на випадки, коли застосовані щодо особи заходи процесуального прин-ждения або постановлений обвинувальний вирок скасовані або змінені зважаючи видання акта про амністію, закінчення строків давності, недосягнення віку, з якого настає кримінальна відповідальність, або щодо неповнолітнього, який хоча і досяг віку, з якого настає кримінальна відповідальність, але внаслідок відставання в психічному розвитку, не пов'язаного з психічним розладом, не міг повною мірою усвідомлювати фактичний характер і суспільну небезпеку своїх дій (бездіяльності) і керувати ними в момент вчинення діяння, передбаченого кримінальним законом, або прийняття закону, що скасовує злочинність чи караність діяння.
(В ред. Федерального закону від 29.05.2002 N 58-ФЗ)
5. В інших випадках питання, пов'язані з відшкодуванням шкоди, вирішуються в порядку цивільного судочинства.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " Стаття 133. Підстави виникнення права на реабілі-тацію "
 1. Стаття 1206. Право, що підлягає застосуванню до виникнення та припинення речових прав
  1. Виникнення і припинення права власності та інших речових прав на майно визначаються за правом країни, де це майно перебувало в момент, коли мала місце дія або інша обставина, що стали підставою для виникнення або припинення права власності та інших речових прав, якщо інше не передбачено законом. 2. Виникнення і припинення права власності та інших
 2. Договір
  . Подібно до всіх інших цивільних правовідносин, зобов'язання виникають на основі певних юридичних фактів, які прийнято називати підставами виникнення зобов'язань. В якості підстав виникнення зобов'язальних правовідносин можуть виступати найрізноманітніші юридичні факти (п. 2 ст. 307 ЦК), з яких провідну роль відіграє договір * (1094). З урахуванням рівності,
 3. 3.4. Підстави виникнення цивільних правовідносин
  Підстави для виникнення цивільних прав і обов'язків - це обставини, які виникають в процесі життєдіяльності людей і з настанням яких закон пов'язує виникнення певних правових наслідків - виникнення цивільних правовідносин (прав і обов'язків). Виникнення цивільних правовідносин обумовлено певними обставинами, що зустрічаються в
 4. Стаття 19. Трудові відносини, що виникають на підставі трудового договору в результаті призначення на посаду або затвердження на посаді
  Коментар до статті Стаття, що розглядає випадки виникнення трудових відносин на підставі складного фактичного складу: акта призначення на посаду або затвердження на посаді і трудового договору. Такий складний фактичний склад необхідний для заміщення ряду посад, віднесених Законом про державну цивільну службу до державних службовців категорії "А". Так, в
 5. Ю
  Юридична неможливість виконання зобов'язання VIII, 36, § 2 (3) - с. 63 - 64 Юридичні факти - договір як Ю. ф. VIII, 38, § 1 (2) - с. 173 - Ю. ф. як підстави виникнення зобов'язань VIII, 35, § 2 (3) - с. 17 Юридичний вчинок як підстава виникнення зобов'язань VIII, 35, § 2 (3) - с. 19 Юридичний склад VIII, 36, § 1 (1) - с. 49; IX, 43, § 1 (3) - с.
 6. Підстави виникнення зобов'язань
  Підстави виникнення
 7. Поняття підстав набуття і припинення права власності
  . ГК приділяє спеціальну увагу різним юридичним фактам, що тягне виникнення і припинення права власності. Обставини життя, що тягнуть самостійно або в сукупності з іншими обставинами відповідно до закону виникнення права власності на певне майно у певних осіб, називаються підставами набуття (іноді також - титулами) права власності.
 8. Підстави виникнення цивільних правовідносин
  Крім зазвичай виділяються елементів (суб'єктивні права і обов'язки, суб'єкт, об'єкт), в цивільному правовідношенні існують і інші важливі складові. Одна з них вказується при характеристиці правовідносини, але здебільшого виводиться за його межі. Це - юридичні факти. У зв'язку з юридичними фактами, їх деталізацією, ГК РФ (ст. 8) вводить такий елемент правовідносини, як
 9. 5. Підстави виникнення зобов'язань зі страхування
  Цивільний кодекс вперше в національній практиці регулювання страхових відносин закріплює загальне правило про виникнення зобов'язань зі страхування з договору (ст. 927). Договір страхування, будучи "формою юридичних відносин страховика з кожним окремо взятим страхувальником", виконує найважливішу забезпечувальну функцію для конкретного страхувальника, втілюючи таким чином соціальне
 10. Розподіл за значенням складання паперу для виникнення посвідченого нею права.
  Залежно від того, чи є складання цінного паперу необхідним для виникнення посвідченого нею права чи ні, розрізняють конститутивні і деклараторние цінні папери. Так, вексель є конститутивна цінний папір, тому що його складання служить необхідною передумовою виникнення вексельного вимоги; навпаки, акція є деклараторной цінним папером, оскільки право
© 2014-2022  yport.inf.ua