Головна
ГоловнаЦивільне, підприємницьке, сімейне, міжнародне приватне правоЦивільне право → 
« Попередня Наступна »
Колектив авторів. Питання та відповіді до державного іспиту з цивільного права 2012 рік, 2012 - перейти до змісту підручника

Договір

. Подібно до всіх інших цивільних правовідносин, зобов'язання виникають на основі певних юридичних фактів, які прийнято називати підставами виникнення зобов'язань.
В якості підстав виникнення зобов'язальних правовідносин можуть виступати найрізноманітніші юридичні факти (п. 2 ст. 307 ЦК), з яких провідну роль відіграє договір * (1094). З урахуванням рівності, автономії волі і майновій самостійності учасників цивільно-правових відносин такий підхід законодавця виглядає не випадковим. Договір є кращою правовою формою, що дозволяє сторонам точно зафіксувати свої інтереси і надалі вимагати їх здійснення. В умовах ринкових відносин договір набуває значення не тільки підстави виникнення зобов'язань, а й стає основним способом їх регулювання. Багато норм цивільного законодавства є диспозитивними, у зв'язку з чим суб'єктам дозволяється самим визначати права і обов'язки в рамках своїх взаємин.
Багато з зобов'язальних договорів зазначені в розділі IV ЦК. Однак з урахуванням принципу свободи договору (ст. 1, 421 ЦК) зобов'язання можуть породжуватися і договором, хоча і не передбачених в законі, але не суперечить йому. Можливим підставою виникнення зобов'язальних відносин може з'явитися і змішаний договір, тобто такий, в якому поєднуються елементи різних договорів (п. 3 ст. 421 ЦК).
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " Договір "
 1. § 3. Джерела муніципального права.
  Договори Російської Федерації є складовою частиною її правової системи. Якщо міжнародним договором України встановлено інші правила, ніж передбачені законом, то застосовуються правила міжнародного договору. Слід зауважити, що в російському законодавстві відсутні чіткі критерії того, що потрібно розуміти під загальновизнаними принципами і нормами міжнародного права.
 2. § 1. Місцеве самоврядування в системі народовладдя.
  Договорами Російської Федерації і федеральними законами (ст. 3). Громадяни мають рівні права на здійснення місцевого самоврядування незалежно від статі, раси, національності, мови, походження, майнового і посадового становища, ставлення до релігії, переконань, належності до громадських об'єднань. Як і інші права громадян, права на здійснення місцевого самоврядування,
 3. § 3. Муніципальні вибори.
  Договорів Російської Федерації і в порядку, встановленому законом, іноземні громадяни, які постійно проживають на території муніципального освіти, мають право обирати і бути обраними до органів місцевого самоврядування, брати участь в інших виборчих діях на зазначених виборах на тих же умовах, що і громадяни Російської Федерації. Громадяни Російської Федерації беруть участь у
 4. § 8. Територіальне громадське самоврядування.
  Договору між органами територіального громадського самоврядування та органами місцевого самоврядування з використанням коштів місцевого бюджету; вправі вносити в органи місцевого самоврядування проекти муніципальних правових актів, що підлягають обов'язковому розгляду цими органами та посадовими особами місцевого самоврядування, до компетенції яких віднесено прийняття зазначених актів. В
 5. § 1. Муніципальні правові акти.
  Договорами про розмежування предметів ведення і повноважень між федеральними та регіональними органами державної влади, то питання про такій відповідності вирішується судом. До вступу в силу рішення суду про визнання закону або іншого нормативного правового акта Російської Федерації або її суб'єкта або окремих їх положень не відповідають Конституції Російської Федерації, федеральним
 6. § 2. Система муніципальних правових актів
  договору з керівниками муніципальних підприємств та установ; положення про порядок надання муніципальними підприємствами і установами звітів про використання майна, закріпленого за муніципальним підприємством чи установою; положення про порядок матеріально-технічного та організаційного забезпечення діяльності органів місцевого самоврядування; положення про муніципальних
 7. § 1. Муніципальне майно.
  Договору соціального найму, а також майно, необхідне для утримання муніципального житлового фонду; пасажирський транспорт та інше майно, призначені для транспортного обслуговування населення в межах поселення; майно, призначене для попередження і ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій в межах поселення; об'єкти, а також пожежне обладнання та
 8. § 4. Статус депутата, члена виборного органу, виборного посадової особи місцевого самоврядування
  договір) особа, наділена виконавчо-розпорядчими повноваженнями щодо вирішення питань місцевого значення та (або) з організації діяльності органу місцевого самоврядування. Виборна посадова особа місцевого самоврядування - це посадова особа місцевого самоврядування, яка обирається на основі загального рівного і прямого виборчого права при таємному голосуванні на муніципальних виборах.
 9. § 2. Повноваження глави муніципального освіти
  договори в межах своєї компетенції. Глава муніципального району здійснює інші повноваження, передбачені федеральним і регіональним законодавством, а також статутом муніципального
 10. § 4. Дострокове припинення повноважень глави муніципального освіти
  договору Російської Федерації, відповідно до яких іноземний громадянин має право бути обраним до органів місцевого самоврядування; придбання ним громадянства іноземної держави або одержання їм посвідки на проживання або іншого документа, що підтверджує право на постійне проживання громадянина Росії на території іноземної держави, яка не є учасником міжнародного
© 2014-2022  yport.inf.ua