Головна
ГоловнаКонституційне, муніципальне правоМуніципальне право → 
« Попередня Наступна »
Ігнатюк Наталія Олександрівна, Павлушкін Олексій Володимирович. МУНІЦИПАЛЬНОЇ ПРАВО. Навчальний посібник. , 2007 - перейти до змісту підручника

§ 3. Муніципальні вибори.

Муніципальні вибори - це вибори, що проводяться з метою обрання депутатів, членів виборного органу місцевого самоврядування, виборних посадових осіб місцевого самоврядування на основі загального рівного і прямого виборчого права при таємному голосуванні.
Гарантії виборчих прав громадян при проведенні муніципальних виборів, порядок призначення, підготовки, проведення, встановлення підсумків і визначення результатів муніципальних виборів встановлюються Федеральним законом "Про основні гарантії виборчих прав і права на участь у референдумі громадян Російської Федерації "та прийнятими відповідно до нього регіональними законами.
Участь громадянина Російської Федерації у виборах є вільним і добровільним. Ніхто не має права впливати на громадянина Російської Федерації з метою примусити його до участі чи неучасті у виборах і референдумі або перешкодити його вільному волевиявленню.
Вибори організовують і проводять виборчі комісії. Втручання в діяльність комісій з боку законодавчих (представницьких) і виконавчих органів державної влади, органів місцевого самоврядування, організацій, посадових осіб, інших громадян не допускається.
Громадянин Російської Федерації, який досяг віку 18 років, має право обирати (т.зв. активне виборче право), а після досягнення віку, встановленого Конституцією Російської Федерації, федеральними законами, конституціями (статутами), законами суб'єктів Російської Федерації, - бути обраним до органів державної влади та органи місцевого самоврядування (т.зв. пасивне виборче право). Громадянин Російської Федерації, який досягне на день голосування віку 18 років, має право брати участь у передбачених законом і проведених законними методами інших виборчих діях, інших діях з підготовки та проведення референдуму.
Згідно ст. 32 Конституції Російської Федерації не мають права бути обраними громадяни, визнані судом недієздатними, а також утримуються в місцях позбавлення волі за вироком суду.
Громадянин Російської Федерації має право обирати, бути обраним незалежно від статі, раси, національності, мови, походження, майнового і посадового становища, місця проживання, ставлення до релігії, переконань, приналежності до суспільних об'єднань, а також інших обставин.
Активним виборчим правом володіє громадянин, місце проживання якого розташоване в межах виборчого округу. Перебування громадянина Російської Федерації поза його місця проживання під час проведення в окрузі, в якому розташоване дане місце проживання, виборів не може служити підставою для позбавлення його права на участь у виборах до органів місцевого самоврядування.
Обмеження пасивного виборчого права, пов'язані з перебуванням місця проживання громадянина Російської Федерації на певній території Російської Федерації, включаючи вимоги до тривалості та терміну проживання громадянина Російської Федерації на даній території, встановлюються тільки Конституцією Російської Федерації.
Статутом муніципального утворення можуть встановлюватися додаткові умови реалізації громадянином Російської Федерації пасивного виборчого права, що не дозволяють одному і тій же особі займати посаду глави муніципального освіти більш встановленої кількості термінів поспіль.
За наявності відносно громадянина Російської Федерації вступив в силу рішення суду про позбавлення його права займати державні та (або) муніципальні посади протягом певного терміну цей громадянин не може бути зареєстрований як кандидат, якщо голосування на виборах до органів державної влади, органи місцевого самоврядування відбудеться до закінчення зазначеного терміну.
Конституцією (статутом), законом суб'єкта Російської Федерації можуть встановлюватися додаткові умови реалізації громадянином Російської Федерації пасивного виборчого права, пов'язані з досягненням громадянином певного віку. Встановлюваний мінімальний вік кандидата не може перевищувати 21 року на день голосування на виборах до органів місцевого самоврядування. Встановлення максимального віку кандидата не допускається.
На підставі міжнародних договорів Російської Федерації і в порядку, встановленому законом, іноземні громадяни, які постійно проживають на території муніципального освіти, мають право обирати і бути обраними до органів місцевого самоврядування, брати участь в інших виборчих діях на зазначених виборах на тих же умовах, що і громадяни Російської Федерації.
Громадяни Російської Федерації беруть участь у муніципальних виборах на рівних підставах. Якщо на виборах до представницького органу місцевого самоврядування утворюються виборчі округи з різним числом мандатів, кожен виборець має рівну кількість голосів.
Громадянин Російської Федерації голосує на муніципальних виборах відповідно за кандидата (список кандидатів) або проти всіх кандидатів (проти всіх списків кандидатів).
Голосування на муніципальних виборах є таємним, що виключає можливість будь-якого контролю за волевиявленням громадянина.
Вибори органів місцевого самоврядування та депутатів є обов'язковими, періодичними і проводяться у строки, встановлені Конституцією Російської Федерації, федеральними законами, конституціями (статутами), законами суб'єктів Російської Федерації, статутами муніципальних утворень.
Згідно ст. 23 Федерального закону "Про загальні принципи організації місцевого самоврядування в Російській Федерації" муніципальні вибори призначаються представницьким органом муніципального освіти у строки, передбачені статутом муніципального освіти. У випадках, встановлених федеральним законом, муніципальні вибори призначаються відповідною виборчою комісією муніципального освіти або судом.
Законом суб'єкта Російської Федерації встановлюються види виборчих систем, які можуть застосовуватися при проведенні муніципальних виборів, і порядок їх застосування. Відповідно до встановлених законом суб'єкта Російської Федерації видами виборчих систем статутом муніципального освіти визначається та виборча система, яка застосовується при проведенні муніципальних виборів в цьому муніципальному освіті. Законом суб'єкта Російської Федерації можуть бути визначені умови застосування видів виборчих систем в муніципальних утвореннях в залежності від чисельності виборців у муніципальній освіті, виду муніципального освіти і інших обставин. Під виборчою системою в Федеральному законі "Про загальні принципи організації місцевого самоврядування в Російській Федерації" розуміються умови визнання кандидата, кандидатів обраними, списків кандидатів - допущеними до розподілу депутатських мандатів, а також порядок розподілу депутатських мандатів між списками кандидатів і всередині списків кандидатів.
При проведенні муніципальних виборів використовуються мажоритарна виборча система, пропорційна виборча система, а також виборча система, що сполучає в собі дві перші (змішана).
Мажоритарна виборча система - це виборча система, в основі якої лежить принцип більшості голосів виборців. Більшість голосів може бути абсолютним, коли перевищена половина від загального числа виборців; відносним, коли кількість голосів виборців, отриманих одним кандидатом, перевищує кількість голосів, поданих за інших кандидатів окремо; кваліфікованим, коли обраним вважається кандидат, який отримав кваліфіковану більшість голосів, яка перевищує абсолютну більшість. Мажоритарна виборча система була застосована першу при виборах до представницьких установ. Мажоритарна виборча система є найбільш простий при визначенні результатів голосування. Один з основних недоліків мажоритарної виборчої системи полягає в тому, що в ній не враховуються голоси виборців, з тих чи інших причин опинилися в меншості за результатами голосування.
Пропорційна виборча система - це виборча система, відповідно до якої мандати у виборному органі розподіляються пропорційно до отриманого партією або списком кандидатів числу голосів виборців по всій країні або в одному з декількох багатомандатних виборчих округів. Пропорційна виборча система в даний час в світі більше поширена, ніж мажоритарна виборча система. Застосування пропорційної виборчої системи дозволяє вирішити основний недолік мажоритарної виборчої системи і врахувати при виборах голоси виборців, з тих чи інших причин опинилися в меншості за результатами голосування в конкретному виборчому окрузі. Партії, що не набрали більшість голосів виборців у таких виборчих округах, але отримали необхідну кількість голосів в інших виборчих округах, отримують представництво у виборному органі. Перший в Російській Федерації представницького органу муніципального утворення, повністю сформований за пропорційною системою, був обраний у м. Волзькому Волгоградської області.
В даний час державна політика зводиться до максимального відсіканню від участі у виборах всіх громадських об'єднань, крім політичних партій. Саме поняття "виборче об'єднання" зводиться до політичної партії, що має, згідно з федеральним законом, право брати участь у виборах, а також до регіонального відділення чи іншого структурному підрозділу політичної партії, у яких відповідно до федеральним законом право брати участь у виборах відповідного рівня <27 >. Єдиною "виборчої віддушиною" для інших громадських об'єднань є муніципальні вибори. При проведенні виборів до органів місцевого самоврядування виборчим об'єднанням є також інше громадське об'єднання, статут якого передбачає участь у виборах і яка створена у формі громадської організації або громадського руху і зареєстровано відповідно до закону на рівні, відповідному рівню виборів, або на більш високому рівні. При цьому вказане громадське об'єднання або внесені до його статуту зміни і доповнення, що передбачають участь у виборах, мають бути зареєстровані не пізніше ніж за один рік до дня голосування, а в разі призначення виборів до органу місцевого самоврядування у зв'язку з достроковим припиненням його повноважень - НЕ пізніше ніж за шість місяців до дня голосування. Зазначені терміни не поширюються на інші зміни і доповнення, що вносяться до статуту громадського об'єднання <28>.
---
<27> Див: пункт 25 ст. 2 Федерального закону "Про основні гарантії виборчих прав і права на участь у референдумі громадян Російської Федерації".
<28> Там же.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " § 3. Муніципальні вибори. "
 1. § 1. Місцеве самоврядування в системі народовладдя.
  Муніципальному рівні. Конституція Росії встановлює, що в Російській Федерації визнається і гарантується місцеве самоврядування. Місцеве самоврядування в межах своїх повноважень самостійно. Органи місцевого самоврядування не входять до системи органів державної влади (ст. 12). Таким чином, місцеве самоврядування становить одну з основ конституційного ладу Російської
 2. § 4. Статус депутата, члена виборного органу, виборного посадової особи місцевого самоврядування
  муніципального району, міського округу або внутрішньоміської території міста федерального значення. Посадова особа місцевого самоврядування - це виборне або уклала контракт (трудовий договір) особа, наділена виконавчо-розпорядчими повноваженнями щодо вирішення питань місцевого значення та (або) з організації діяльності органу місцевого самоврядування. Виборна посадова
 3. § 2. Порядок формування представницького органу
  муніципальних утворень формуються на основі загального участі населення, насамперед шляхом виборів. Порядок формування представницьких органів для поселень і для муніципальних районів може бути різний. Представницький орган поселення завжди складається з депутатів, що обираються на муніципальних виборах. Єдиним винятком з цього правила є представницькі органи
 4. § 1. Статус глави муніципального освіти
  муніципального освіти - це вища посадова особа муніципального освіти, наділене статутом муніципального освіти і законодавством власними повноваженнями у вирішенні питань місцевого значення. Глава муніципального освіти відповідно до статуту муніципального освіти: 1) обирається на муніципальних виборах або представницьким органом муніципального
 5. § 1. Контрольний орган муніципального освіти
  муніципального освіти - це орган місцевого самоврядування, утворений з метою контролю за виконанням місцевого бюджету, дотриманням встановленого порядку підготовки та розгляду проекту місцевого бюджету, звіту про його виконання, а також з метою контролю за дотриманням встановленого порядку управління та розпорядження майном, що перебуває в муніципальній власності. Федеральний
 6. § 2. Виборча комісія муніципального освіти
    муніципального освіти - це виборча комісія, організуюча підготовку і проведення муніципальних виборів, місцевого референдуму, голосування з відкликання депутата, члена виборного органу, виборного посадової особи місцевого самоврядування, голосування з питань зміни кордонів, перетворення муніципального освіти. Досить своєрідним є положення виборчої
 7. § 2. Муніципальна посаду. Муніципальний службовець.
    муніципального освіти відповідно до закону суб'єкта Федерації, з встановленими повноваженнями на вирішення питань місцевого значення та відповідальністю за здійснення цих повноважень, а також посаду в органах місцевого самоврядування, утворених відповідно до статуту муніципального освіти, з встановленими колом обов'язків по виконанню і забезпеченню повноважень даного
 8. § 2. Основні форми реалізації повноважень органів місцевого самоврядування
    муніципального освіти, внесення до нього змін або доповнень, виданні муніципальних правових актів при встановленні офіційних символів муніципального освіти, при створенні муніципальних підприємств і установ, формування і розміщення муніципального замовлення, встановлення тарифів на послуги, що надаються муніципальними підприємствами і установами, і т.д. Правотворчість
 9. § 4. Муніципальні правовідносини
    муніципальної-правові відносини) - це відносини, врегульовані нормами муніципального права і складаються між суб'єктами муніципального права у сфері місцевого самоврядування. Як і будь-які правовідносини, муніципальні правовідносини складаються з наступних структурних елементів: суб'єкти, об'єкти та зміст правовідносин. Суб'єктів муніципальних правовідносин, тобто тих, хто наділений
 10. § 5. Система муніципального права
    муніципального права охоплюються його пристрій, поділ на складові елементи, інститути та їх цілісне з'єднання. В системі муніципального права відокремлюються муніципальної-правові норми і норми інших галузей права. Норми цивільного, земельного, адміністративного, фінансового права, інші норми входять в систему муніципального права в тій частині, в якій вони спрямовані на регулювання
© 2014-2022  yport.inf.ua