Головна
ГоловнаКонституційне, муніципальне правоМуніципальне право → 
« Попередня Наступна »
Ігнатюк Наталія Олександрівна, Павлушкін Олексій Володимирович. МУНІЦИПАЛЬНОЇ ПРАВО. Навчальний посібник. , 2007 - перейти до змісту підручника

§ 4. Голосування з відкликання депутата, члена виборного органу, виборного посадової особи місцевого самоврядування.

Відгук депутата, члена виборного органу місцевого самоврядування, виборного посадової особи місцевого самоврядування - це дострокове позбавлення мандата такої особи з волі виборців.
Відгук депутата, члена виборного органу місцевого самоврядування, виборного посадової особи місцевого самоврядування, будучи однією з форм прямого волевиявлення громадян, грунтується на Конституції Російської Федерації (ч. 2 ст. 130) і Федеральному законі "Про загальні принципи організації місцевого самоврядування в Російській Федерації "(ч. ч. 1 і 2 ст. 24).
Голосування з відкликання депутата, члена виборного органу місцевого самоврядування, виборного посадової особи місцевого самоврядування проводиться з ініціативи населення у порядку, встановленому федеральним законом і приймається відповідно до нього законом суб'єкта Федерації для проведення місцевого референдуму, з урахуванням особливостей, передбачених Федеральним законом "Про загальні принципи місцевого самоврядування в Російській Федерації".
Підстави для відкликання депутата, члена виборного органу місцевого самоврядування, виборного посадової особи місцевого самоврядування та процедура відкликання зазначених осіб встановлюються статутом муніципального освіти.
Підставами для відкликання депутата, члена виборного органу місцевого самоврядування, виборного посадової особи місцевого самоврядування можуть служити тільки його конкретні протиправні рішення або дії (бездіяльність) у разі їх підтвердження в судовому порядку.
Як правило, глава муніципального освіти може бути відкликаний у наступних випадках:
1) якщо їм не був скасований виданий ним правовий акт або окремі його положення, які були визнані судом суперечать Конституції Російської Федерації, федеральному конституційному закону, федеральному закону, конституції (статуту), закону суб'єкта Федерації, статуту муніципального освіти і при цьому спричинили порушення (применшення) прав і свобод людини і громадянина або настання іншої шкоди;
2) якщо в результаті його протиправних дій або невиконання ним своїх повноважень, встановлених у федеральних законах, законах суб'єкта Федерації та статуті муніципального освіти, відповідному муніципальному освіті і (або) його населенню завдано істотної матеріальної шкоди, підтверджений у судовому порядку;
3) якщо підтверджене в судовому порядку систематичне невиконання ним своїх повноважень, встановлених у федеральних законах, законах суб'єкта Федерації та статуті муніципального освіти, створює непереборні перешкоди для здійснення повноважень органами місцевого самоврядування, а одно для участі населення муніципального освіти у здійсненні місцевого самоврядування;
4) якщо їм був порушений термін видання муніципального правового акта, необхідного для реалізації рішення, прийнятого шляхом прямого волевиявлення населення муніципального освіти, вираженого на місцевому референдумі, і дане порушення підтверджено в судовому порядку.
Депутат представницького органу, як правило, може бути відкликаний у випадку, якщо підтверджене судом його систематичну неучасть у засіданнях даного органу депутатів без поважних причин (хвороба депутата або його близьких родичів, службове відрядження) створює непереборні перешкоди для здійснення повноважень представницького органу.
Рішення про призначення голосування щодо відкликання депутата, члена виборного органу, виборного посадової особи місцевого самоврядування приймається, як правило, представницьким органом муніципального освіти. Особа, щодо якої висунута ініціатива з його відкликанню, мають право бути присутніми на відповідному засіданні представницького органу, представити його депутатам письмові заперечення проти проведення голосування щодо відкликання, а також в усному виступі дати пояснення з приводу обставин, що висуваються в якості підстав для відкликання. Про засідання представницького органу муніципального утворення зазначена особа сповіщається не пізніше ніж за три дні до його проведення.
Рішення про призначення голосування щодо відкликання депутата, члена виборного органу, виборного посадової особи місцевого самоврядування публікується в офіційних засобах масової інформації не пізніше ніж через п'ять днів з дня його прийняття.
Одночасно з публікацією рішення про призначення голосування щодо відкликання депутата, члена виборного органу, виборного посадової особи місцевого самоврядування в офіційному друкованому засобі масової інформації повинні бути опубліковані пояснення перед виборцями відкликається особи з приводу обставин, що висуваються в якості підстав для відкликання.
Федеральним законом "Про загальні принципи місцевого самоврядування в Російській Федерації" передбачено, що процедура відкликання депутата, члена виборного органу місцевого самоврядування, виборного посадової особи місцевого самоврядування повинна забезпечувати йому можливість дати виборцям пояснення з приводу обставин, висунутих в якості підстав для відкликання.
Депутат, член виборного органу місцевого самоврядування, виборна посадова особа місцевого самоврядування вважаються відкликаними, якщо за відкликання проголосувало не менше половини виборців, зареєстрованих в муніципальному освіту (виборчому окрузі).
Значущі правові позиції з питання відкликання виборних осіб місцевого самоврядування були висловлені Конституційним Судом Російської Федерації <29>. Так, дуже важливим є сформульоване Конституційним Судом положення про неприпустимість введення полегшеної процедури відкликання. Конституційним Судом зачіпаються і дуже важливі питання, пов'язані з підставами відкликання. У силу особливостей місцевого самоврядування як публічної влади, найбільш тісно пов'язаної з населенням, якими зумовлюється роль відкликання в механізмі місцевого самоврядування, те чи інше рішення або дія (бездіяльність) виборного посадової особи, яке ставить під сумнів довіру до нього населення і є згідно зі статутом муніципального освіти підставою для відкликання, може стати відомим виборцям без його попереднього юрисдикційного підтвердження. Тим більше значення при відкликанні набуває судовий захист, що припускає, зокрема, можливість встановлення судом з ініціативи відкликається особи або іншого належного заявника, що та чи інша дія (бездіяльність) відкликається особи не мало місця або що від його волі не залежало наступ тих наслідків, які оцінюються як підставу для втрати до нього довіри, і тому подальше здійснення процедури відкликання виключається.
---
<29> Наприклад, Постанова КС РФ від 2 квітня 2002 р. N 7-П у справі про перевірку конституційності окремих положень Закону Красноярського краю "Про порядок відкликання депутата представницького органу місцевого самоврядування" та Закону Коряцького автономного округу "Про порядок відкликання депутата представницького органу місцевого самоврядування, виборного посадової особи місцевого самоврядування в Корякском автономному окрузі "у зв'язку з скаргами заявників А.Г. Злобіна і Ю.А. Хнаева "/ / Відомості Верховної. 2002. N 14. Ст. 1374.

Конституційний Суд вказав, що на всіх етапах процедури відкликання виборна посадова особа місцевого самоврядування повинно мати право давати пояснення за обставинами, є підставою відкликання, захищати свої інтереси. Особи, які ініціюють процедуру відкликання, посадові особи, відповідальні за організацію засідання представницького органу місцевого самоврядування, враховуючи загальні принципи демократичних правових процедур, повинні забезпечити повідомлення виборного посадової особи про час і місце розгляду питань, що стосуються його відкликання. Слід зауважити , що, хоча і в інтересах самого відкликається особи з'явитися на відповідні засідання і дати свої пояснення, воно має право і не робити цього. Але, в свою чергу, це не повинно призводити до затягування процедурних питань відкликання.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна "§ 4. Голосування з відкликання депутата, члена виборного органу, виборного посадової особи місцевого самоврядування. "
 1. § 2. Виборча комісія муніципального освіти
  голосування з відкликання депутата, члена виборного органу, виборного посадової особи місцевого самоврядування, голосування з питань зміни кордонів, перетворення муніципального освіти. Досить своєрідним є положення виборчої комісії муніципального освіти серед інших органів місцевого самоврядування, встановлене Федеральним законом "Про загальні принципи місцевого
 2. § 4. Статус депутата, члена виборного органу, виборного посадової особи місцевого самоврядування
  голосуванні на муніципальних виборах. Член виборного органу місцевого самоврядування - це виборна посадова особа органу місцевого самоврядування, сформованого на муніципальних виборах. Депутату, члену виборного органу місцевого самоврядування, виборному посадовій особі місцевого самоврядування забезпечуються умови для безперешкодного здійснення своїх повноважень. Термін повноважень
 3. § 3. Депутат представницького органу, член виборного органу місцевого самоврядування
  голосуванні, уповноважена представляти у ньому інтереси виборців, населення муніципального освіти. Член виборного органу місцевого самоврядування - виборна посадова особа органу місцевого самоврядування, сформованого на муніципальних виборах. Статус члена виборного органу місцевого самоврядування має глава муніципального освіти, що обирається безпосередньо громадянами, що входить
 4. § 2. Відповідальність органів, виборних посадових осіб місцевого самоврядування перед населенням
  голосування з відкликання. Найчастіше втрата довіри настає внаслідок незадоволеності діяльністю виборних органів, посадових осіб місцевого самоврядування. Її причинами виявляються: порушення прав і законних інтересів громадян; порушення чинного законодавства; несумлінне виконання депутатських повноважень, передвиборних програм та посадових обов'язків; втрата контактів з
 5. § 1. Форми прямої демократії як елементи системи місцевого самоврядування
  голосування населення муніципального освіти з найбільш важливих питань місцевого значення. До їх числа норми Федерального закону 1995 відносили прийняття статуту муніципального освіти, визначення структури органів місцевого самоврядування, встановлення і зміна меж муніципальних утворень, програми розвитку територій та ін Новий Федеральний закон вніс принципові зміни в
 6. § 5. Голосування з питань зміни кордонів муніципального освіти, перетворення муніципального освіти
  голосування з питань зміни кордонів муніципального освіти, перетворення муніципального освіти. Голосування з питань зміни кордонів муніципального освіти, перетворення муніципального освіти проводиться на всій території муніципального освіти або на частині його території. Голосування з питань зміни кордонів муніципального освіти, перетворення
 7. § 2. Основні форми реалізації повноважень органів місцевого самоврядування
  голосування з відкликання депутата, члена виборного органу місцевого самоврядування, виборного посадової особи місцевого самоврядування, голосування з питань зміни кордонів муніципального освіти, перетворення муніципального освіти; в організації виконання планів і програм комплексного соціально-економічного розвитку муніципального освіти, а також організації збору
 8. 8.3. Форми безпосереднього здійснення населенням місцевого самоврядування та участі населення у здійсненні місцевого самоврядування
  голосування з відкликання депутата, члена представницького органу місцевого самоврядування, виборного посадової особи місцевого самоврядування, голосування з питань зміни кордонів муніципального освіти, перетворення муніципального освіти ; 4) сход громадян; 5) правотворча ініціатива громадян; 6) територіальне громадське самоврядування; 7) публічні слухання;
 9. § 1. Форми і принципи безпосереднього здійснення населенням місцевого самоврядування та участі населення в його здійсненні.
  Голосування з відкликання депутатів, членів виборного органу місцевого самоврядування, виборних посадових осіб місцевого самоврядування; голосування з питань зміни кордонів муніципального освіти, перетворення муніципального освіти; сход громадян; правотворча ініціатива громадян; територіальне громадське самоврядування; публічні слухання; збори громадян;
 10. § 3. Окремі джерела муніципального права
  голосування. Поради або збори можуть мати підзвітні їм виконавчі органи. Згідно ст. 3 "це положення не заважає використанню зборів громадян, референдумів або будь-який інший формі прямої участі громадян, якщо це дозволяється законом"; вказівка на те, що основні повноваження органів місцевого самоврядування визначаються конституцією або законом, що не виключає надання
© 2014-2022  yport.inf.ua