Головна
ГоловнаКримінальне, кримінально-процесуальне правоКримінально-процесуальне право → 
« Попередня Наступна »
Президент Російської Федерації. Кримінально-процесуальний кодекс Російської Федерації з виправленнями та доповненнями на 07.06.2013 року, 2013 - перейти до змісту підручника

Стаття 389.18. Неправильне застосування кримінального закону та несправедливість вироку

1. Неправильним застосуванням кримінального закону є:
1) порушення вимог Загальної частини Кримінального кодексу Російської Федерації;
2) застосування не тієї статті або не тих пункту і (або) частини статті Особливої частини Кримінального кодексу Російської Федерації, які підлягали застосуванню;
3) призначення покарання більш суворого, ніж передбачено відповідною статтею Особливої частини Кримінального кодексу Рос-сийской Федерації.
2. Несправедливим є вирок, за яким було призначено покарання, яке не відповідає тяжкості злочину, особи засудженого, або покарання, яке хоч і не виходить за межі, передбачені відповідною статтею Особливої частини Кримінального кодексу Російської Федерації, але за своїм видом чи розміром є несправедливим як внаслідок надмірної м'якості, так і внаслідок надмірної суворості.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " Стаття 389.18. Неправильне застосування кримінального закону і несправедливість вироку "
 1. Стаття 389.15. Підстави скасування або зміни су-дебного рішення в апеляційному порядку
  Підставами скасування або зміни судового рішення в апеляційному порядку є: 1) невідповідність висновків суду, викладених у вироку, фактичним обставинам кримінальної справи, встановленим судом першої інстанції ; 2) істотне порушення кримінально-процесуального закону; 3) неправильне застосування кримінального закону; 4) несправедливість вироку; 5) виявлення обставин, зазначених у
 2. Стаття 413. Підстави поновлення провадження у кримінальній справі з огляду на нових або нововиявлених обставин
  1. Набрали законної сили вирок, визначення та постанову суду можуть бути скасовані і провадження у кримінальній справі відновлено через нові або нововиявлених обставин. 2. Підставами поновлення провадження у кримінальній справі в порядку, встановленому цією главою, є: 1) нововиявлені обставини - зазначені в частині третій цієї статті обставини,
 3. Стаття 297. Законність, обгрунтованість і справед-ливость вироку
  1. Вирок суду повинен бути законним, обгрунтованим і справедливим. 2. Вирок визнається законним, обгрунтованим і справедливим, якщо він постановлено відповідно до вимог цього Кодексу і заснований на правильному застосуванні кримінального
 4. Стаття 414. Терміни відновлення виробництва
  1. Перегляд обвинувального вироку з огляду на нових або нововиявлених обставин на користь засудженого ніякими сро-ками не обмежений. 2. Смерть засудженого не є перешкодою для поновлення провадження у кримінальній справі з огляду на нових або знову від-крившееся обставин в цілях його реабілітації. 3. Перегляд виправдувального вироку, або ухвали, постанови про припинення
 5. Стаття 304. Вступна частина вироку
  У вступній частині вироку зазначаються такі відомості: 1) про постанову вироку ім'ям Російської Федерації; 2) дата і місце постановлення вироку; 3) найменування суду, який постановив вирок, склад суду, дані про секретарі судового засідання, про обвинувачі, про захисника, потерпілому, цивільному позивачеві, цивільному відповідачеві і про їх представниках; 4) прізвище, ім'я та по батькові
 6. Стаття 305. Винесення свідомо неправосудних вироку, рішення або іншого судового акта Коментар до статті 305
  1. Предмет злочину - вирок, рішення чи іншої судовий акт. До інших судовим актам слід віднести ухвали і постанови (по кримінальних справах), судові накази, ухвали і постанови суду (у цивільних справах). Зокрема, до судових документів, передбачених ч. 1 коментованої статті, належить визначення судді про зупинення провадження у цивільній справі.
 7. Стаття 394. Повідомлення про звернення вироку до ис-полнению
  1. Після набрання законної сили вироком, за яким засуджений, який утримується під вартою, засуджений до арешту або позбавлення волі, адміністрація місця утримання під вартою відповідно до статті 75 Кримінально-виконавчого кодексу Рос-сийской Федерації сповіщає одного з близьких родичів або родичів засудженого про те , куди він направляється для відбування покарання. 2. Про
 8. Запитання і упражненія1
  1. Чи можна вважати кваліфікацією злочину вказівку на статтю Кримінального кодексу, що міститься в постанові слідчого (прокурора) про припинення кримінального переслідування в силу відсутності в діянні особи складу злочину? У виправдувальному вироку, винесеному по тій же підставі? У виправдувальному вироку, винесеному через недоведеність обвинувачення? 2.
 9. Стаття 389.22. Скасування обвинувального вироку або інших рішень суду першої інстанції з передачею уголов-ного справи на новий судовий розгляд або з повер-щением кримінальної справи прокурору
  1. Обвинувальний вирок чи інші рішення суду першої інстанції підлягають скасуванню з передачею кримінальної справи на новий су-судове розгляд, якщо в ході розгляду справи в суді першої інстанції були допущені порушення кримінально-процесуального та (або) кримінального законів, непереборні в суді апеляційної інстанції. 2. У випадках, передбачених частиною першою цієї статті, кримінальну справу
 10. Стаття 418. Рішення суду щодо укладення прокурора
  Розглянувши висновок прокурора про відновлення провадження у кримінальній справі з огляду на нових або нововиявлених обставин, суд приймає одне з таких рішень: 1) про скасування вироку, визначення або постанови суду і передачу кримінальної справи для провадження нового судового раз-бірательства; 1.1) про скасування вироку, визначення або постанови суду і всіх наступних судових
 11. Стаття 389.21. Скасування обвинувального вироку або іншого рішення суду першої інстанції з припиненням карного справи
  При розгляді кримінальної справи в апеляційному порядку суд скасовує обвинувальний вирок чи інше рішення суду першої інстанції і припиняє кримінальну справу за наявності підстав, передбачених статтями 24, 25, 27 і 28 цього
 12. Стаття 389.20. Рішення, що приймаються судом апелля-ційної інстанції
  1. В результаті розгляду кримінальної справи в апеляційному порядку суд приймає одне з рішень: 1) про залишення вироку, ухвали, постанови без зміни, а скарги або подання без задоволення; 2) про скасування обвинувального вироку і про винесення виправдувального вироку; 3) про скасування обвинувального вироку і про винесення обвинувального вироку; 4) про скасування вироку,
 13. Стаття 298. Таємниця наради суддів
  1. Вирок постановляється судом у нарадчій кімнаті. Під час постановлення вироку у цій кімнаті можуть перебувати лише судді, які входять до складу суду по даній кримінальній справі. 2. Після закінчення робочого часу, а також протягом робочого дня суд вправі зробити перерву для відпочинку з виходом з дорадчого кімнати. Судді не мають права розголошувати судження, що мали місце при обговоренні та
 14. Стаття 393. Порядок звернення до виконання запро-злодія, ухвали, постанови суду
  1. Звернення до виконання вироку, ухвали, постанови суду покладається на суд, що розглядав кримінальну справу в першій інстанції. 2. Копія обвинувального вироку направляється суддею або головою суду в той заклад або в той орган, на які мож-ложено виконання покарання. Для виконання вироку в частині майнових стягнень разом з копією вироку судового
 15. Стаття 305. Описово-мотивувальна частина оп-равдательного вироку
  1. У описово-мотивувальної частини виправдувального вироку викладаються: 1) суть пред'явленого обвинувачення; 2) обставини кримінальної справи, встановлені судом; 3) підстави виправдання підсудного і докази, що їх підтверджують; 4) мотиви, з яких суд відкидає докази, представлені стороною обвинувачення; 5) мотиви рішення щодо цивільного позову. 2. Не допускається
 16. Стаття 302. Види вироків
  1. Вирок суду може бути виправдувальним або обвинувальним. 2. Виправдувальний вирок постановляється у випадках, якщо: 1) не встановлено подію злочину; 2) підсудний не причетний до скоєння злочину, 3) в діянні підсудного немає складу злочину; (в ред. Федерального закону від 29.05.2002 N 58-ФЗ) 4) щодо підсудного колегією присяжних засідателів винесено
© 2014-2022  yport.inf.ua