Головна
ГоловнаКримінальне, кримінально-процесуальне правоКримінально-процесуальне право → 
« Попередня Наступна »
Президент Російської Федерації. Кримінально-процесуальний кодекс Російської Федерації з виправленнями та доповненнями на 07.06.2013 року, 2013 - перейти до змісту підручника

Стаття 393. Порядок звернення до виконання запро-злодія, ухвали, постанови суду

1. Звернення до виконання вироку, ухвали, постанови суду покладається на суд, що розглядав кримінальну справу в першій інстанції.
2. Копія обвинувального вироку направляється суддею або головою суду в той заклад або в той орган, на які мож-ложено виконання покарання. Для виконання вироку в частині майнових стягнень разом з копією вироку судового пристава-виконавця направляється виконавчий лист.
(В ред. Федерального закону від 02.10.2007 N 225-ФЗ)
2.1. При наявності у вироку рішення про самостійне проходженні засудженого до місця відбування покарання, прийнятого в со-відповідності з пунктом 11 частини першої статті 308 цього Кодексу, копія вироку направляється суддею або головою суду до територіального органу кримінально-виконавчої системи.
(Частина вторая.1 введена Федеральним законом від 22.12.2008 N 271-ФЗ)
3. Суд апеляційної інстанції зобов'язаний повідомити в установу або орган, на які покладено виконання покарання, про рішення, прийняте ним стосовно особи, яка утримується під вартою.
4. У разі зміни вироку суду першої або апеляційної інстанції при розгляді кримінальної справи в касаційному порядку до копії вироку додається також копія ухвали суду касаційної інстанції.
5. Установи або орган, на які покладено виконання покарання, негайно сповіщають суд, який постановив обвинувальний вирок, про його виконання.
6. Установи або орган, на які покладено виконання покарання, повинні сповіщати суд, який постановив вирок, про місце відбування покарання засудженим.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " Стаття 393. Порядок звернення до виконання запро-злодія, ухвали, постанови суду "
 1. Стаття 396. Суди, що вирішують питання, пов'язані з ис-полнением вироку
  1. Питання, зазначені в пунктах 1, 2, 9, 10, 11, 14, 15, 16 і 20 статті 397 і статті 398 цього Кодексу, вирішуються судом, по-стаєш вирок, за винятком випадків, передбачених частиною другою статті 135 цього Кодексу. (В ред. Федеральних законів від 04.07.2003 N 92-ФЗ, від 08.12.2003 N 161-ФЗ, від 01.07.2010 N 144-ФЗ) 2. Якщо вирок приводиться у виконання в місці, на яке
 2. Стаття 391. Вступ ухвали або постанов-лення суду законної сили і звернення його до виконання
  (в ред. Федерального закону від 29.12.2010 N 433-ФЗ) 1. Визначення або постанова суду першої інстанції набирає законної сили і звертається до виконання після закінчення строку його оскарження в апеляційному порядку або в день винесення судом апеляційної інстанції ухвали або постанови. 2. Визначення або постанова суду, яке не підлягає оскарженню в апеляційному порядку, набирає
 3. Стаття 211. Рішення суду, що підлягають негайному виконанню
  Коментар до статті § 1. Рішення, перелічені в ст. 211 ЦПК РФ, підлягають негайному виконанню в силу імперативного припису закону, у зв'язку з чим вказівка в рішенні про звернення їх до негайного виконання не залежить від позиції позивача і розсуду суду. Звернення рішення до негайного виконання з підстав, зазначених у ст. 212 ЦПК РФ, можливо тільки на прохання позивача. У таких
 4. Стаття 240. Визначення арбітражного суду у справі про видачу виконавчого листа на примусове виконання рі-шення третейського суду
  Коментар до статті 1. В силу п. 1 ч. 3 ст. 311 АПК РФ визначення суду про видачу виконавчого листа на примусове ис-конання рішення третейського суду може бути переглянуто за нових обставин, якщо по іншій справі суд скасував це ж рішення третейського суду. Див: п. 7 Постанови Пленуму ВАС РФ від 30.06.2011 N 52 "Про застосування положень Арбітражного процесуального кодексу
 5. Стаття 187. Виконання ухвали
  Коментар до статті На інший порядок виконання ухвали фактично вказується в ч. 3 ст. 39 АПК РФ, що передбачає направлення справи за підсудністю до відповідного арбітражного суду на виконання ухвали про це після закінчення строку на оскарження цієї ухвали (10 днів), а в разі подання скарги - після прийняття постанови суду про залишення скарги без задоволення. Див:
 6. Стаття 389.33. Постанова апеляційного при-говору, винесення апеляційних ухвали, постанови і звернення їх до виконання
  1. Апеляційний вирок постановляється, апеляційні ухвали, постанови виносяться в нарадчій кімнаті і підписуються всім складом суду. Суддя, який залишився при окремій думці, має право викласти його в письмовій формі в нарадчій кімнаті. Особлива думка долучається до кримінальної справи і оголошення в залі судового засідання не підлягає. 2. Вступна та резолютивна частини рішення суду
 7. Стаття 392. Обов'язковість вироку, визначенні-ня, постанови суду
  1. Набрали законної сили вирок, ухвалу, постанову суду обов'язкові для всіх органів державної влади, органів місцевого самоврядування, громадських об'єднань, посадових осіб, інших фізичних і юридичних осіб і підлягають неухильному виконанню на всій території Російської Федерації. 2. Невиконання вироку, ухвали, постанови суду тягне за собою
 8. Стаття 31.3. Звернення постанови по справі про адміністративне правопорушення до виконання
  1. Звернення постанови по справі про адміністративне правопорушення до виконання покладається на суддю, орган, посадова особа, які винесли постанову. 2. В разі розгляду скарги, протесту на постанову по справі про адміністративне правопорушення і (або) на подальше рішення за скаргою, протесту вступило в законну силу постанова у справі про адміністративне правопорушення
 9. Стаття 427. Ухвала суду про видачу виконавчого листа на примусове виконання рішення третейського суду
  Підсумковим процесуальним документом, що приймається судом за результатами розгляду заяви про видачу виконавчого листа на примусове виконання рішення третейського суду, є визначення. Порядок винесення даного визначення, вимоги, пропоновані до нього , правові наслідки його прийняття, порядок оскарження ухвали й інші положення, передбачені статтею коментарів, в
 10. Стаття 245. Визначення арбітражного суду у справі про визнання і приведення у виконання рішення іноземного суду та іноземного арбітражного рішення
  Коментар до статті Визначення про скасування рішення третейського суду або відмову в задоволенні вимоги про скасування такого рішення (ч. 5 ст. 234 АПК РФ), ухвали про видачу виконавчого листа на примусове виконання рішення третейського суду або про відмову у видачі виконавчого листа (ч. 5 ст. 240 АПК РФ), ухвали про визнання і приведення у виконання рішення іноземного суду або
 11. Стаття 212. Право суду звернути рішення до негайного виконання
  1. Крім названих у ст. 211 ЦПК рішень, які суд зобов'язаний за власною ініціативою звернути до негайного виконання в силу імперативної вказівки закону, коментована стаття передбачає застосування такого порядку виконання з будь-якого іншого рішення. Проте суд має право зробити це тільки по ініціативи позивача і лише за наявності обставин, зазначених у ч. 1 ст. 212 ЦПК. Ці ж правила
 12. Стаття 391. Набрання законної сили ухвали або постанови суду наглядової інстанції
  Визначення або постанови суду наглядової інстанції, як і ухвали судів другої інстанції, набирають законної сили з дня їх прийняття і можуть бути оскаржені лише в порядку нагляду (за винятком постанов Президії Верховного Суду РФ), а також переглянуті за нововиявленими обставинами (див. ст. 392 ЦПК) винесли їх
 13. Стаття 31.6. Зупинення виконання постанови про призначення адміністративного покарання
  1. Суддя, орган, посадова особа, які винесли постанову про призначення адміністративного покарання, припиняють виконання постанови в разі приношення протесту на вступило в законну силу постанова у справі про адміністративне правопорушення до розгляду протесту. Про зупинення виконання постанови виноситься ухвала, яка при необхідності негайно направляється
 14. Стаття 204. Визначення порядку і строку виконання рішення суду, забезпечення його виконання
  1. Коментована стаття на додаток до загальних вимог, що пред'являються до змісту резолютивної частини рішення, формулює правила, якими повинен керуватися суд, якщо в результаті судового розгляду він приходить до висновків про необхідність встановлення певного порядку і строку виконання рішення, звернення рішення до негайного виконання, вжиття заходів до забезпечення його
© 2014-2022  yport.inf.ua