Головна
ГоловнаКримінальне, кримінально-процесуальне правоКримінально-процесуальне право → 
« Попередня Наступна »
Президент Російської Федерації. Кримінально-процесуальний кодекс Російської Федерації з виправленнями та доповненнями на 07.06.2013 року, 2013 - перейти до змісту підручника

Стаття 396. Суди, що вирішують питання, пов'язані з ис-полнением вироку

1. Питання, зазначені в пунктах 1, 2, 9, 10, 11, 14, 15, 16 і 20 статті 397 і статті 398 цього Кодексу, вирішуються судом, по-стаєш вирок, за винятком випадків, передбачених частиною другою статті 135 цього Кодексу.
(в ред. Федеральних законів від 04.07.2003 N 92-ФЗ, від 08.12.2003 N 161-ФЗ, від 01.07.2010 N 144 -ФЗ)
2. Якщо вирок приводиться у виконання в місці, на яке не поширюється юрисдикція суду, який постановив вирок, то питання, зазначені в частині першій цієї статті, вирішуються судом того ж рівня, а при його відсутності у місці виконання запро-злодія - вищестоящим судом. У цьому випадку копія постанови суду за місцем виконання вироку направляється до суду, який постановив вирок.
3. Питання, зазначені у пунктах 3, 4, 4.2 , 5, 6, 12, 13 і 19 статті 397 цього Кодексу, вирішуються судом за місцем відбування покарання засудженим або за місцем застосування примусових заходів медичного характеру.
(в ред. Федеральних законів від 04.07.2003 N 92-ФЗ, від 29.02.2012 N 14-ФЗ)
4. Питання, зазначені в пунктах 4.1, 7, 8, 8.1, 17, 17.1 і 17.2 статті 397 цього Кодексу, вирішуються судом за місцем проживання засудженого.
(частина 4 в ред. Федерального закону від 07.12.2011 N 420-ФЗ)
4.1. Питання, зазначені в пунктах 18 і 18.1 статті 397 цього Кодексу, вирішуються судом за місцем затримання засудженням-го.
(частина 4.1 введена Федеральним законом від 08.12.2003 N 161-ФЗ, в ред. Федерального закону від 22.12.2008 N 271 - ФЗ)
5. Питання, зазначені в пункті 21 статті 397 цього Кодексу, розглядаються судом, до підсудності якого відноситься з-вершенно засудженим злочин, з урахуванням його кваліфікації за Кримінальним кодексом Російської Федерації та місця останнього проживання засудженого в Російській Федерації.
(частина п'ята введена Федеральним законом від 04.07.2003 N 92-ФЗ)
6. Питання, пов'язані з виконанням вироку, суддя дозволяє одноосібно в судовому засіданні.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна "Стаття 396. Суди, що вирішують питання, пов'язані з ис-полнением вироку"
 1. Стаття 303. Складання вироку
  1. Після вирішення питань, зазначених у статті 299 цього Кодексу, суд переходить до складання вироку. Він викладається на тій мові, на якому проводилося судовий розгляд, і складається з вступної, описово-мотивувальної та резолютивної частин. 2. Вирок повинен бути написаний від руки або виготовлений за допомогою технічних засобів одним із суддів, що беруть участь в його по-становленні.
 2. Стаття 347. Обговорення наслідків вердикту
  1. Після проголошення вердикту присяжних засідателів судовий розгляд триває за участю сторін. 2. При винесенні присяжними засідателями виправдувального вердикту досліджуються і обговорюються лише питання, пов'язані з дозволом цивільного позову, розподілом судових витрат, речовими доказами. 3. У разі винесення обвинувального вердикту виробляється дослідження
 3. Стаття 311. Звільнення підсудного з- під стра-жи
  Підсудний, який перебуває під вартою, підлягає негайному звільненню в залі суду у випадках винесення: 1) виправдувального вироку; 2) обвинувального вироку без призначення покарання; 3) обвинувального вироку з призначенням покарання і із звільненням від його відбування; 4) обвинувального вироку з призначенням покарання, не пов'язаного з позбавленням волі, або покарання у вигляді позбавлення
 4. Стаття 310. Проголошення вироку
  1. Після підписання вироку суд повертається до залу судового засідання і головуючий проголошує вирок. Всі присутні в залі судового засідання, включаючи склад суду, вислуховують вирок стоячи. 2. Якщо вирок викладено мовою, якою підсудний не володіє, то перекладач перекладає вирок вголос на мову, якою володіє підсудний, синхронно з проголошенням вироку або
 5. Стаття 389.32. Резолютивна частина обвинувального апеляційного вироку
  1. Резолютивна частина обвинувального апеляційного вироку викладається в порядку, встановленому статтею 308 цього Кодексу, з урахуванням вимог цієї статті. 2. Резолютивна частина обвинувального апеляційного вироку повинна містити одне з рішень: 1) про скасування обвинувального вироку суду першої інстанції і про винесення обвинувального вироку; 2) про скасування виправдувального
 6. Стаття 309. Інші питання, що підлягають вирішенню в резолютивній частині вироку
  1. У резолютивній частині вироку, за винятком питань, зазначених у статтях 306 і 308 цього Кодексу, повинні содер-тулитися: 1) рішення по пред'явленому цивільним позовом відповідно до частини другої цієї статті; 2) вирішення питання про речові докази; 3) рішення про розподілі процесуальних витрат. 2. При необхідності провести додаткові розрахунки, пов'язані з
 7. Стаття 312. Вручення копії вироку
  Протягом 5 діб з дня проголошення вироку його копії вручаються засудженому або виправданому, його захиснику і обві нітелей. У той же термін копії вироку можуть бути вручені потерпілому, цивільному позивачеві, цивільному відповідачеві та їх пред-ставники при наявності клопотання зазначених
 8. Стаття 135. Відшкодування майнової шкоди
  1. Відшкодування реабілітованому майнової шкоди включає в себе відшкодування: 1) заробітної плати, пенсії, допомоги, інших засобів, яких він позбавився в результаті кримінального переслідування; 2) конфіскованого або зверненого в дохід держави на підставі вироку чи рішення суду його майна; 3) штрафів та процесуальних витрат, стягнутих з нього на виконання вироку суду; 4) сум,
 9. § 376. Головне виробництво
  Головне виробництво відбувалося в приміщенні суду (secretarium). Суди працювали кожен день, крім неділі, християнських свят і судових канікул, які були в літні місяці. Головне виробництво починалося, коли сторони поставали перед судом. Насамперед встановлювалася точність позовної вимоги. Головне виробництво припинялося, коли відповідач виконував позовну вимогу.
 10. Стаття 304. Вступна частина вироку
  У вступній частині вироку зазначаються такі відомості: 1) про постанову вироку ім'ям Російської Федерації; 2) дата і місце постановлення вироку; 3) найменування суду, який постановив вирок, склад суду, дані про секретарі судового засідання, про обвинувачі, про захисника, потерпілому, цивільному позивачеві, цивільному відповідачеві і про їх представниках; 4) прізвище, ім'я та по батькові
 11. Стаття 322. Вирок мирового судді
  Вирок виноситься світовим суддею в порядку, встановленому главою 39 цього
 12. Стаття 313. Питання, які вирішуються судом одночасно з постановою вироку
  1. При наявності у засудженого до позбавлення волі неповнолітніх дітей, інших утриманців, а також старих батьків, які потребують стороннього догляду, суд одночасно з постановою обвинувального вироку виносить ухвалу чи постанову про передачу зазначених осіб на піклування близьких родичів, родичів чи інших осіб або поміщення їх у дитячі або соціальні установи.
 13. Стаття 295. Видалення суду до нарадчої кімнати для постановлення вироку
  1. Заслухавши останнє слово підсудного, суд виходить до нарадчої кімнати для постановлення вироку, про що председа-будівництві оголошує присутнім у залі судового засідання. 2. Перед видаленням суду до нарадчої кімнати учасникам судового розгляду має бути оголошено час оголошення
 14. Стаття 298. Таємниця наради суддів
  1. Вирок постановляється судом у нарадчій кімнаті. Під час постановлення вироку у цій кімнаті можуть перебувати лише судді, які входять до складу суду по даній кримінальній справі. 2. Після закінчення робочого часу, а також протягом робочого дня суд вправі зробити перерву для відпочинку з виходом з дорадчого кімнати. Судді не мають права розголошувати судження, що мали місце при обговоренні та
 15. Стаття 389.4. Терміни апеляційного оскарження вироків чи інших судових рішень
  1. Апеляційні скарга, подання на вирок чи інше рішення суду першої інстанції можуть бути подані протягом 10 діб з дня постановлення вироку або винесення іншого рішення суду, а засудженим, які містяться під вартою, - в той же строк з дня вручення йому копій вироку, визначення, постанови. 2. Протягом строку, встановленого для оскарження судового рішення, кримінальну справу
 16. Контрольні питання
  : 1. Дати характеристику системи судів на Білорусі в 14-16 століттях. 2. Перерахувати суди, які входили в центральну судову систему ВКЛ? 3. Назвати всесословние суди, що діють на території білорусько-литовських земель в 14-16 століттях 4. Назвати порядок формування та компетенцію місцевих судових установлень Великого Князівства
 17. Стаття 317. Межі оскарження вироку
  (в ред. Федерального закону від 29.12.2010 N 433-ФЗ) Вирок, постановлений відповідно до статті 316 цього Кодексу, не може бути оскаржений в апеляційному порядку на підставі, передбаченій пунктом 1 статті 389.15 справжнього
© 2014-2022  yport.inf.ua