Головна
ГоловнаКримінальне, кримінально-процесуальне правоКримінально-процесуальне право → 
« Попередня Наступна »
Президент Російської Федерації. Кримінально-процесуальний кодекс Російської Федерації з виправленнями та доповненнями на 07.06.2013 року, 2013 - перейти до змісту підручника

Стаття 309. Інші питання, що підлягають вирішенню в резолютивній частині вироку

1. У резолютивній частині вироку, за винятком питань, зазначених у статтях 306 і 308 цього Кодексу, повинні содер-тулитися:
1) рішення по пред'явленому цивільним позовом відповідно до частини другої цієї статті;
2) вирішення питання про речові докази;
3) рішення про розподіл процесуальних витрат.
2. При необхідності провести додаткові розрахунки, пов'язані з цивільним позовом, що вимагають відкладення судового розгляду, суд може визнати за цивільним позивачем право на задоволення цивільного позову і передати питання про розмір відшкодування цивільного позову для розгляду в порядку цивільного судочинства.
3. У резолютивній частині вироку повинно також міститися роз'яснення про порядок і терміни його оскарження відповідно до вимог глави 45.1 цього Кодексу, про право засудженого і виправданого клопотати про участь у розгляді кримінальної справи судом апеляційної інстанції.
(В ред. Федерального закону від 29.12.2010 N 433-ФЗ)
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна "Стаття 309. Інші питання, що підлягають вирішенню в резолютивній частині вироку"
 1. Стаття 389.32. Резолютивна частина обвинувального апеляційного вироку
  1. Резолютивна частина обвинувального апеляційного вироку викладається в порядку, встановленому статтею 308 цього Кодексу, з урахуванням вимог цієї статті. 2. Резолютивна частина обвинувального апеляційного вироку повинна містити одне з рішень: 1) про скасування обвинувального вироку суду першої інстанції і про винесення обвинувального вироку; 2) про скасування виправдувального
 2. Стаття 303. Складання вироку
  1. Після вирішення питань, зазначених у статті 299 цього Кодексу, суд переходить до складання вироку. Він викладається на тій мові, на якому проводилося судовий розгляд, і складається з вступної, описово-мотивувальної та резолютивної частин. 2. Вирок повинен бути написаний від руки або виготовлений за допомогою технічних засобів одним із суддів, що беруть участь в його по-становленні.
 3. Стаття 173. Рішення про укладення або про зміну договору
  Коментар до статті Особливі вимоги пред'являються до резолютивної частини рішення у справах про укладення, зміну договору. За даними категоріям справ арбітражний суд у резолютивній частині має сформулювати висновок по кожному спірного умові договору. Якщо розглядається вимога про спонукання укласти договір, то у резолютивній частині вказуються умови по кожному пункту договору. Вирішуючи
 4. Стаття 351. Постанова вироку
  Вирок постановляється головуючим в порядку, встановленому главою 39 цього Кодексу, з наступними вилучили-тиями: 1) у вступній частині вироку не вказуються прізвища присяжних засідателів; 2) в описово-мотивувальної частини виправдувального вироку викладається істота звинувачення, з приводу якого колегією присяжних засідателів був винесений виправдувальний вердикт, і містяться
 5. Стаття 310. Проголошення вироку
  1. Після підписання вироку суд повертається до залу судового засідання і головуючий проголошує вирок. Всі присутні в залі судового засідання, включаючи склад суду, вислуховують вирок стоячи. 2. Якщо вирок викладено мовою, якою підсудний не володіє, то перекладач перекладає вирок вголос на мову, якою володіє підсудний, синхронно з проголошенням вироку або
 6. Стаття 216. Рішення арбітражного суду у справі про взи-Скан обов'язкових платежів і санкцій
  Коментар до статті Згідно ч. 1 ст. 216 АПК РФ рішення арбітражного суду у справі про стягнення обов'язкових платежів і санкцій виноситься за правилами, встановленими в гл. 20 АПК РФ. Норма ст. 216 АПК РФ не встановлює вилучення з загального порядку, за винятком змісту резолютивної частини. До змісту резолютивної частини законодавець висуває додаткові вимоги, названі їм у ч. 2
 7. Стаття 235. Зміст заочного рішення суду
  Зміст заочного рішення так само, як і винесеного при дотриманні звичайного порядку, повинно відповідати загальним вимогам (див. коментар до ст. 198 ЦПК). Однак його слід іменувати заочним, а резолютивна частина рішення крім вказівки на строк і порядок апеляційного чи касаційного оскарження повинна містити вказівку про строк і порядок подання заяви про перегляд цього рішення самим судом
 8. Стаття 204. Визначення порядку і строку виконання рішення суду, забезпечення його виконання
  1. Стаття, що на додаток до загальних вимог, що пред'являються до змісту резолютивної частини рішення, формулює правила, якими повинен керуватися суд, якщо в результаті судового розгляду він приходить до висновків про необхідність встановлення певного порядку і строку виконання рішення, звернення рішення до негайного виконання, вжиття заходів до забезпечення його
 9. Стаття 175. Рішення на користь кількох позивачів або проти кількох відповідачів
  Коментар до статті 1. У даній статті вказуються особливості викладу судового рішення за наявності процесуальної співучасті. За процесуально-правовим критерієм процесуальна співучасть поділяється на три види: активне, пасивне, змішане. При активній співучасті множинність осіб представлена на стороні позивача, тобто в рамках однієї справи беруть участь кілька співпозивачів. При пасивному
 10. Стаття 179. Роз'яснення рішення. Виправлення описок, помилок і арифметичних помилок
  Коментар до статті 1. За змістом ч. 3 ст. 179 АПК РФ зазначені в ній зміни можуть бути внесені в судовий акт тільки в тому випадку, якщо виправлення викликані необхідністю усунути допущені судом при виготовленні судового акта невідповідності, але, по суті, не призводять до зміни істоти прийнятого судового акту. Як випливає з оскаржуваних ухвал про виправлення друкарських помилок, змінюючи
 11. Стаття 300. Рішення суду щодо заяви про визнання недійсними втрачених цінного паперу на пред'явника або ордерного цінного паперу і про відновлення прав по них
  1. Розгляд справи викличного виробництва в суді першої інстанції має завершуватися винесенням рішення суду, за винятком тих випадків, коли виникли обставини, що вимагають залишення заяви без розгляду або припинення провадження у цивільній справі. Судове рішення у справах про відновлення прав за втраченим цінних паперів на пред'явника або ордерним цінних паперів повинно
 12. Стаття 193. Оголошення рішення суду
  1. Після підписання в нарадчій кімнаті мотивованого рішення або його резолютивної частини (див. коментар до ст. 199 ЦПК) суд повертається до залу засідання, де рішення оголошується. Для цього головуючий або один з суддів, які входять до складу суду при колегіальному розгляді справи, оголошує викладений у письмовій формі повний текст рішення або його вступну та резолютивну частини, якщо
 13. Стаття 211. Рішення суду, що підлягають негайному виконанню
  1. У коментованій статті сформульовано перелік судових постанов, при винесенні яких суд зобов'язаний зазначити в резолютивній частині про їх негайне виконання (ст. 204 ЦПК). Окрім рішень це можуть бути судові накази, які по перерахованих у ст. 211 ЦПК категоріях справ видаються за вимогами про стягнення аліментів та про стягнення нарахованої, але не виплаченої працівникові заробітної плати
© 2014-2022  yport.inf.ua