Головна
ГоловнаКримінальне, кримінально-процесуальне правоКримінально-процесуальне право → 
« Попередня Наступна »
Президент Російської Федерації. Кримінально-процесуальний кодекс Російської Федерації з виправленнями та доповненнями на 07.06.2013 року, 2013 - перейти до змісту підручника

Стаття 135. Відшкодування майнової шкоди

1. Відшкодування реабілітованому майнової шкоди включає в себе відшкодування:
1) заробітної плати, пенсії, допомоги, інших засобів, яких він позбавився в результаті кримінального переслідування;
2) конфіскованого або зверненого в дохід держави на підставі вироку чи рішення суду його майна;
3) штрафів та процесуальних витрат, стягнутих з нього на виконання вироку суду;
4) сум , виплачених їм за надання юридичної допомоги;
5) інших витрат.
2. Протягом строків позовної давності, встановлених Цивільним кодексом Російської Федерації, з дня отримання копії докумен-тів, зазначених у частині першій статті 134 цього Кодексу, та повідомлення про порядок відшкодування шкоди реабілітований має право звернутися з вимогою про відшкодування майнової шкоди в суд, який постановив вирок, який виніс постанову, ухвалу про припинення кримінальної справи і (або) кримінального переслідування, або в суд за місцем проживання реабілітованого, або до суду за місцем знаходження органу, який виніс постанову про припинення кримінальної справи і (або) кримінального переслідування або про скасування або зміну незаконних або необгрунтованих рішень. Якщо кримінальну справу припинено або вирок змінений вищестоящим судом, то вимога про відшкодування шкоди направляється до суду, який постановив вирок, або до суду за місцем проживання реабілітованого.
(В ред. Федеральних законів від 01.07.2010 N 144-ФЗ, від 30.12.2012 N 311-ФЗ)
3. Вимога про відшкодування майнової шкоди може бути заявлено законним представником реабілітованого.
4. Не пізніше одного місяця з дня надходження вимоги про відшкодування майнової шкоди суддя визначає його розмір і виносить постанову про виробництво виплат на відшкодування цієї шкоди. Зазначені виплати здійснюються з урахуванням рівня інфля-ції.
(В ред. Федеральних законів від 05.06.2007 N 87-ФЗ, від 01.07.2010 N 144-ФЗ)
5. Вимога про відшкодування майнової шкоди дозволяється суддею в порядку, встановленому статтею 399 цього Кодексу для вирішення питань, пов'язаних з виконанням вироку.
6. Копія постанови вручається або надсилається реабілітованому, а в разі його смерті - особам, зазначеним у частині другій статті 134 цього Кодексу.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " Стаття 135. Відшкодування майнової шкоди "
 1. п.) або відшкодувати завдані збитки (пункт 2 статті 15). Стаття 1083. Урахування вини потерпілого і майнового стану особи, яка заподіяла шкоду
  1. Шкода, що виник внаслідок наміру потерпілого, відшкодуванню не підлягає. 2. Якщо груба необережність самого потерпілого сприяла виникненню або збільшенню шкоди, залежно від ступеня вини потерпілого і заподіювача шкоди розмір відшкодування має бути зменшений. При грубій необережності потерпілого і відсутності вини заподіювача шкоди у випадках, коли його відповідальність
 2. Стаття 4.7. Відшкодування майнової шкоди та моральної шкоди, завданих адміністративним правопорушенням
  1. Суддя, розглядаючи справу про адміністративне правопорушення, вправі при відсутності спору про відшкодування майнової шкоди одночасно з призначенням адміністративного покарання вирішити питання про відшкодування майнової шкоди. Спори про відшкодування майнової шкоди вирішуються судом в порядку цивільного судочинства. 2. У справі про адміністративне правопорушення, що розглядається
 3. Стаття 4.7. Відшкодування майнової шкоди та моральної шкоди, завданих адміністративним правопорушенням
  1. Суддя, розглядаючи справу про адміністративне правопорушення, вправі при відсутності спору про відшкодування майнової шкоди одночасно з призначенням адміністративного покарання вирішити питання про відшкодування майнової шкоди. Спори про відшкодування майнової шкоди вирішуються судом в порядку цивільного судочинства. 2. У справі про адміністративне правопорушення, що розглядається
 4. Контрольні питання до § 5.21
  1. Назвіть види шкоди, що підлягає відшкодуванню. 2. Які загальні умови відшкодування шкоди? 3. Чи підлягає відшкодуванню шкода, заподіяна діями державних органів? 4. Які правила відшкодування шкоди, заподіяної неповнолітнім? 5. У чому полягають особливості відшкодування шкоди, завданої джерелом підвищеної небезпеки? 6. Що підлягає відшкодуванню при заподіянні шкоди життю
 5. Зміна розміру відшкодування шкоди життю або здоров'ю
  Відшкодування шкоди, заподіяної життю або здоров'ю громадянина носить триваючий, часто вельми тривалий характер. Суми виплачуваного громадянам відшкодування шкоди, заподіяної життю або здоров'ю потерпілого, при підвищенні вартості життя підлягають індексації у встановленому законом порядку. З урахуванням ряду інших обставин суд також може збільшити або зменшити розмір такого відшкодування.
 6. Стаття 1090. Наступна зміна розміру відшкодування шкоди
  1. Потерпілий, частково втратив працездатність, вправі у час зажадати від особи, на яку покладено обов'язок відшкодування шкоди, відповідного збільшення розміру її відшкодування, якщо працездатність потерпілого надалі зменшилася у зв'язку із заподіяною ушкодженням здоров'я порівняно з тією, яка залишалася в нього на момент присудження йому відшкодування шкоди. 2.
 7. Стаття 1099. Загальні положення
  1. Підстави і розмір компенсації громадянину моральної шкоди визначаються правилами, передбаченими цією главою та статтею 151 цього Кодексу. 2. Моральна шкода, завдана діями (бездіяльністю), що порушують майнові права громадянина, підлягає компенсації у випадках, передбачених законом. 3. Компенсація моральної шкоди здійснюється незалежно від підлягає
 8. 7. Облік майнового стану заподіювача шкоди
  Якщо шкода заподіяна потерпілому громадянином, суд має право зменшити розмір відшкодування шкоди (навіть за наявності всіх умов відповідальності заподіювача), взявши до уваги майновий стан особи, яка завдала шкоди (п. 3 ст . 1083 ЦК). Так, в одній зі справ суд зменшив розмір відшкодування, причитавшегося юридичній особі - власнику автомобіля, з урахуванням того, що шкода була заподіяна літнім
 9. Відшкодування моральної шкоди при порушенні договору
  За загальним правилом, моральна шкода, відшкодовується тільки у випадку, порушення особистих немайнових прав або посягання на інші нематеріальні блага громадянина. У разі порушення майнових прав, моральна шкода не підлягає компенсації, якщо тільки про це немає прямої вказівки в законі (ст. 151 ЦК). Так, ст. 15 Закону "Про захист прав споживачів", передбачає, що моральна шкода,
 10. Стаття 1076. Відповідальність за шкоду, заподіяну громадянином, визнаним недієздатним
  1. Шкода, заподіяна громадянином, визнаним недієздатним, відшкодовують його опікун або організація, зобов'язана здійснювати за ним нагляд, якщо вони не доведуть, що шкода виникла не з їхньої вини. 2. Обов'язок опікуна чи організації, зобов'язаною здійснювати нагляд з відшкодування шкоди, заподіяної громадянином, визнаним недієздатним, не припиняється в разі наступного визнання його
 11. Стаття 1082. Способи відшкодування шкоди
  Задовольняючи вимога про відшкодування шкоди, суд відповідно до обставин справи зобов'язує особу, відповідальну за заподіяння шкоди, відшкодувати шкоду в натурі (надати річ того ж роду і якості, виправити пошкоджену річ і
 12. Стаття 1064. Загальні підстави відповідальності за заподіяння шкоди
  1. Шкода, заподіяна особі або майну громадянина, а також шкода, завдана майну юридичної особи, підлягає відшкодуванню в повному обсязі особою, яка заподіяла шкоду. Законом обов'язок відшкодування шкоди може бути покладена на особу, яка не є заподіювача шкоди. Відповідно до Федерального закону від 28.11.2011 N 337-ФЗ з 1 липня 2013 абзац третій пункту 1 статті 1064 доповнити
 13. 5. Зміст деліктного зобов'язання
  У деліктному зобов'язанні потерпілий як кредитор має право вимагати відшкодування заподіяної йому шкоди, тобто відновлення його майнового стану, яке він мав до правопорушення, а особа, відповідальна за заподіяння шкоди (боржник), зобов'язана задовольнити цю вимогу. Вимога потерпілого може бути задоволено заподіювача шкоди добровільно. У разі ж відмови або ухилення
 14. Список рекомендованої літератури
  1 . Белякова А.М. Цивільно-правова відповідальність за заподіяння шкоди: Теорія і практика. - М.: Изд-во Моск. держ. ун-ту, 1986.-147 с. 2. Боброва Д.В. Права громадян на відшкодування шкоди. - К.: Київ, держ. ун-т, 1990. - 120 с. 3. Загорулько А.І. Зобов'язання з відшкодування шкоди, заподіяної суб'єктами цивільного права. - Харків: Консум, 1996. -108 с. 4. Шабуніна І.С. Поняття і
© 2014-2022  yport.inf.ua