Головна
ГоловнаКримінальне, кримінально-процесуальне правоКримінально-процесуальне право → 
« Попередня Наступна »
Президент Російської Федерації. Кримінально-процесуальний кодекс Російської Федерації з виправленнями та доповненнями на 07.06.2013 року, 2013 - перейти до змісту підручника

Стаття 305. Описово-мотивувальна частина оп-равдательного вироку

1. У описово-мотивувальної частини виправдувального вироку викладаються:
1) істота пред'явленого обвинувачення;
2) обставини кримінальної справи, встановлені судом;
3) підстави виправдання підсудного і докази, що їх підтверджують;
4) мотиви, з яких суд відкидає докази, представлені стороною обвинувачення;
5) мотиви рішення щодо цивільного позову.
2. Не допускається включення до виправдувальний вирок формулювань, що ставлять під сумнів невинність виправданого.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " Стаття 305. Описово-мотивувальна частина оп-равдательного вироку "
 1. Стаття 351. Постанова вироку
  Вирок постановляється головуючим в порядку, встановленому главою 39 цього Кодексу, з наступними вилучили-тиями: 1) у вступній частині вироку не вказуються прізвища присяжних засідателів; 2) в описово-мотивувальної частини виправдувального вироку викладається істота звинувачення, з приводу якого колегією присяжних засідателів був винесений виправдувальний вердикт, і містяться
 2. Стаття 303. Складання вироку
  1. Після вирішення питань, зазначених у статті 299 цього Кодексу, суд переходить до складання вироку. Він викладається на тій мові, на якому проводилося судовий розгляд, і складається з вступної, описово-мотивувальної та резолютивної частин. 2. Вирок повинен бути написаний від руки або виготовлений за допомогою технічних засобів одним із суддів, що беруть участь в його по-становленні.
 3. Стаття 307. Описово-мотивувальна частина об-знахідного вироку
  Описово-мотивувальна частина обвинувального вироку повинна містити: 1) опис злочинного діяння, визнаного судом доведеним, із зазначенням місця, часу, способу його вчинення, форми вини, мотивів , цілей і наслідків злочину; 2) докази, на яких грунтуються висновки суду щодо підсудного, і мотиви, з яких суд відкинув інші доказів-тва; 3) вказівка на
 4. Стаття 225. Зміст ухвали суду
  1. Ухвала суду складається з вступної, описової, мотивувальної та резолютивної частин. Вступна частина всіх виносяться в нарадчій кімнаті визначень включає в себе відомості про час і місце його винесення, найменуванні суду, склад суду, секретарі судового засідання. Крім того, повинні бути названі особи, що у справі, прокурор, представники сторін, якщо вони брали участь у
 5. Стаття 388. Визначення або постанова суду наглядової інстанції
  Стаття, що встановлює вимоги, що висуваються до змісту постанови або ухвали суду наглядової інстанції, яке має бути вмотивованим. Незважаючи на відсутність у законі спеціальної вказівки про те, що постанова або ухвала суду наглядової інстанції має складатися з вступної, описової, мотивувальної та резолютивної частин, такий висновок можна зробити з
 6. Стаття 316. Порядок проведення судового засідання та постанови вироку
  (в ред. Федерального закону від 04.07.2003 N 92-ФЗ) 1. Судове засідання за клопотанням підсудного про постанову вироку без проведення судового розгляду у зв'язку зі згодою з пред'явленим звинуваченням проводиться у порядку, встановленому главами 35, 36, 38 і 39 цього Кодексу, з урахуванням ви-мог цієї статті. 2. Судове засідання проводиться з обов'язковою участю
 7. Стаття 389.32. Резолютивна частина обвинувального апеляційного вироку
  1. Резолютивна частина обвинувального апеляційного вироку викладається в порядку, встановленому статтею 308 цього Кодексу, з урахуванням вимог цієї статті. 2. Резолютивна частина обвинувального апеляційного вироку повинна містити одне з рішень: 1) про скасування обвинувального вироку суду першої інстанції і про винесення обвинувального вироку; 2) про скасування виправдувального
 8. Стаття 68. Призначення покарання при рецидиві злочинів Коментар до статті 68
  1. Рецидив злочинів тягне більш суворе покарання (ч. 5 ст. 18 КК РФ). Коментована стаття дає перелік підстав і меж посилення покарання за рецидив злочинів. До підстав віднесено: характер і ступінь суспільної небезпеки раніше скоєних злочинів, обставини, в силу яких виправний вплив попереднього покарання виявилося недостатнім, а також
 9. Стаття 304. Вступна частина вироку
  У вступній частині вироку зазначаються такі відомості: 1) про постанову вироку ім'ям Російської Федерації; 2) дата і місце постановлення вироку; 3) найменування суду, який постановив вирок, склад суду, дані про секретарі судового засідання, про обвинувачі, про захисника, потерпілому, цивільному позивачеві, цивільному відповідачеві і про їх представниках; 4) прізвище, ім'я та по батькові
 10. Стаття 199. Складання мотивованого рішення суду
  1. За відсутності підстав для припинення провадження у справі або залишення заяви без розгляду (ст. 220, 222 ЦПК), для поновлення судового розгляду (ч. 2 ст. 196 ЦПК) суд зобов'язаний повернутися з нарадчої кімнати з прийнятим і підписаним суддею (суддями при колегіальному розгляді справи) рішенням. Як правило, рішення має бути прийнято в остаточній формі і
 11. Стаття 366. Зміст касаційної ухвали
  1. У коментованій статті сформульовані вимоги до змісту підсумкового постанови суду касаційної інстанції, що виноситься за результатами розгляду касаційної скарги або подання. Як і рішення суду першої інстанції, касаційну ухвалу складається з вступної, описової, мотивувальної та резолютивної частин (див. коментар до ст. 198 ЦПК). Стаття, що не називає
 12. Стаття 185. Зміст ухвали
  Коментар до статті 1. Коментована стаття встановлює вимоги до змісту визначення арбітражного суду. Будь судовий акт арбітражного суду складається з чотирьох частин: вступної, описової, мотивувальної і резолютивної. У вступній частині визначення зазначаються дата і місце винесення ухвали, найменування арбітражного суду, склад суду, прізвище особи, яке вело протокол
 13. Стаття 310. Проголошення вироку
  1. Після підписання вироку суд повертається до залу судового засідання і головуючий проголошує вирок. Всі присутні в залі судового засідання, включаючи склад суду, вислуховують вирок стоячи. 2. Якщо вирок викладено мовою, якою підсудний не володіє, то перекладач перекладає вирок вголос на мову, якою володіє підсудний, синхронно з проголошенням вироку або
 14. Стаття 317.6. Підстави застосування особливого порядку проведення судового засідання та винесення судового рішен-ня у кримінальній справі стосовно обвинуваченого, з яким укладено досудову угоду про співпрацю
  1. Підставою для розгляду судом питання про особливий порядок проведення судового засідання і винесення судового рішення у кримінальній справі стосовно обвинуваченого, з яким укладено досудову угоду про співпрацю, є кримінальна справа, що надійшла до суду з поданням прокурора, зазначеним у статті 317.5 цього Кодексу. 2. Особливий порядок проведення судового засідання і
 15. Стаття 312. Вручення копії вироку
  Протягом 5 діб з дня проголошення вироку його копії вручаються засудженому або виправданому, його захиснику і обві нітелей. У той же термін копії вироку можуть бути вручені потерпілому, цивільному позивачеві, цивільному відповідачеві та їх пред-ставники при наявності клопотання зазначених
 16. Стаття 389.20. Рішення, що приймаються судом апелля-ційної інстанції
  1. В результаті розгляду кримінальної справи в апеляційному порядку суд приймає одне з рішень: 1) про залишення вироку, ухвали, постанови без зміни, а скарги або подання без задоволення; 2) про скасування обвинувального вироку і про винесення виправдувального вироку; 3) про скасування обвинувального вироку і про винесення обвинувального вироку; 4) про скасування вироку,
 17. Стаття 396. Суди, що вирішують питання, пов'язані з ис-полнением вироку
  1. Питання, зазначені в пунктах 1, 2, 9, 10, 11, 14, 15, 16 і 20 статті 397 і статті 398 цього Кодексу, вирішуються судом, по-стаєш вирок, за винятком випадків, передбачених частиною другою статті 135 цього Кодексу. (В ред. Федеральних законів від 04.07.2003 N 92-ФЗ, від 08.12.2003 N 161-ФЗ, від 01.07.2010 N 144-ФЗ) 2. Якщо вирок приводиться у виконання в місці, на яке
 18. Стаття 198. Зміст рішення суду
  1. Законність і обгрунтованість рішення припускають його повноту, ясність і чіткість викладу, наявність у ньому переконливого і вичерпної відповіді по суті разрешаемого спору або питання. Досягненню цих завдань служать вимоги коментованої статті про структуру рішення і змісті кожної з його складових частин. На відміну від колишнього законодавства (ч. 6 ст. 197 ЦПК РРФСР), яке робило
 19. Стаття 195. Рішення суду у справі про оскарження нормативного правового акта
  Коментар до статті 1. Рішення арбітражного суду по розглянутій категорії справ, як і інші рішення, повинно відповідати вимогам гл. 20 коментованого Кодексу і складатися з чотирьох частин: вступної, описової, мотивувальної і резолютивної. Важливе значення при цьому має не тільки резолютивна частина, а й мотивувальна, в якій, по суті, має місце тлумачення закону або
© 2014-2022  yport.inf.ua