Головна
ГоловнаКонституційне, муніципальне правоКонституційне право → 
« Попередня Наступна »
П. В. Крашенинников. Коментар до Арбітражного процесуального кодексу Російської Федерації, 2009 - перейти до змісту підручника

Стаття 195. Рішення суду у справі про оскарження нормативного правового акта

Коментар до статті 1. Рішення арбітражного суду по розглянутій категорії справ, як і інші рішення, повинно відповідати вимогам гл. 20 коментованого Кодексу і складатися з чотирьох частин: вступної, описової, мотивувальної і резолютивної. Важливе значення при цьому має не тільки резолютивна частина, а й мотивувальна, в якій, по суті, має місце тлумачення закону або вищестоящого нормативного правового акта, сутності регульованих ними відносин, а також розкривається фактичний сенс, надавав цьому закону або вищестоящому нормативному правовому акту. На цій основі судом робиться висновок про відповідність або невідповідність оспорюваних положень нормативного правового акта закону або вищестоящому по юридичній силі нормативному акту.
2. Відмова в задоволенні вимог у справах про оскарження нормативних правових актів можливий у зв'язку з тим, що даний акт є нечинним (наприклад, якщо акт не набув законної сили, дія акту призупинено, а акт втратив чинність у зв'язку із закінченням терміну дії, скасуванням іншим актом або з інших підстав).
3. Резолютивна частина рішення у справі про оскарження нормативного правового акта повинна містити висновок суду про задоволення або про відмову в задоволенні заяви.
Час, з якого нормативний правовий акт визнається нечинним, не вказується в резолютивній частині рішення, оскільки акт не підлягає застосуванню з моменту набрання законної сили рішення арбітражного суду. Це положення не може бути змінено в рішенні суду. До вступу в силу рішення суду нормативний правовий акт є чинним. Рішення суду у справі про оскарження нормативного правового акта, відповідно до ч. 4 коментованої статті, набирає законної сили негайно після його прийняття. Датою прийняття рішення є дата виготовлення рішення в повному обсязі, яке може бути відкладено на строк, що не перевищує п'яти днів з дати судового засідання, в якому закінчено розгляд справи по суті і оголошена тільки резолютивна частина прийнятого рішення (ст. 176 АПК РФ).
Рішення про оскарження нормативного правового акта не підлягають оскарженню в апеляційному порядку.
4. Рішення у справі про визнання суперечить закону нормативного правового акта або повідомлення про таке рішення має бути опубліковано в засобах масової інформації, в яких був опублікований даний нормативний правовий акт, а також в "Віснику Вищого Арбітражного Суду Російської Федерації" відповідно до ст. 196 АПК РФ, на що слід зазначити в резолютивній частині рішення.
5. Рішення у справі про визнання правового акта суперечить закону може бути оскаржене та опротестовано в касаційному порядку. Виняток становлять рішення Вищого Арбітражного Суду РФ. Рішення у справах про оскарження нормативних правових актів, прийняті ВАС РФ, згідно з ч. 2 ст. 181 АПК РФ оскарженню не підлягають, що підтверджує і Постанова Конституційного Суду РФ від 17 січня 2008 р. N 1-П. Частина 7 цієї статті визнана не суперечить Конституції РФ в частині, що не допускає оскарження в касаційному порядку рішень та ухвал Вищого Арбітражного Суду РФ, винесених ним в якості суду першої інстанції, у справах про оскарження нормативних правових актів Президента РФ, Уряду РФ, федеральних органів виконавчої влади, які зачіпають права і законні інтереси осіб у сфері підприємницької та іншої економічної діяльності.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " Стаття 195. Рішення суду у справі про оскарження нормативного правового акта "
 1. Стаття 196. Опублікування рішення арбітражного суду у справі про оскарження нормативного правового акта
  Коментар до статті 1. Відповідно до ст. 16 коментованого Кодексу набрало законної сили рішення арбітражного суду у справі про оскарження нормативного правового акта обов'язково для всіх громадян і організацій на території Російської Федерації і підлягає обов'язковому виконанню. При цьому для офіційних видань, в яких був опублікований оспорюваний нормативний правовий акт, а також
 2. Стаття 422. Ухвала суду у справі про оскарження рішення третейського суду
  Стаття 422. Ухвала суду у справі про оскарження рішення третейського
 3. Стаття 252. Розгляд заяв про оскарження нормативних правових актів
  1. Справи про оскарження нормативних правових актів розглядаються і вирішуються суддями одноосібно за правилами позовного провадження з особливостями, встановленими гл. 23-24 ЦПК і іншими федеральними законами. Суд повинен сповістити заявників, орган державної влади, орган місцевого самоврядування чи посадова особа, які прийняли оспорюваний нормативний правовий акт, про місце і час
 4. 1.7.1. Оспорювання нормативних правових актів
  Громадяни, організації та інші особи мають право звернутися до арбітражного суду з заявою про визнання нечинним нормативного правового акта, прийнятого державним органом, органом місцевого самоврядування, іншим органом, посадовою особою, якщо вважають, що оспорюваний нормативний правовий акт або окремі його положення не відповідають закону або іншому
 5. Стаття 427. Ухвала суду про видачу виконавчого листа на примусове виконання рішення третейського суду
  Підсумковим процесуальним документом, що приймається судом за результатами розгляду заяви про видачу виконавчого листа на примусове виконання рішення третейського суду, є визначення. Порядок винесення даного визначення, вимоги, пропоновані до нього, правові наслідки його прийняття, порядок оскарження ухвали й інші положення, передбачені статтею коментарів, в
 6. Стаття 194. Судовий розгляд у справах про оскарження нормативних правових актів
  Коментар до статті 1. Розгляд заяв про оскарження нормативних правових актів здійснюється за правилами позовного провадження, за винятком особливостей, передбачених статтею, а також іншими статтями гл. 23 АПК РФ (ч. 1 ст. 191). Справи про оскарження нормативних правових актів відносяться до справ, що розглядаються колегіальним складом. Відповідно до ст. 17 АПК
 7. Стаття 418. Оспорювання рішення третейського суду
  Стаття 418. Оспорювання рішення третейського
 8. Стаття 437. Право суду зупинити виконавче провадження
  Коментар до статті § 1. Виконавче провадження може бути зупинено судом у порядку, встановленому процесуальним законодавством Російської Федерації і справжнім Федеральним законом, повністю або частково у випадках: 1) заперечування виконавчого документа або судового акта, на підставі якого видано виконавчий документ; 2) заперечування в суді акта органу або посадової
 9. Стаття 248. Відмова у прийнятті заяви або припинення провадження у справі, яке з'явилося з публічних правовідносин
  1. Дана стаття передбачає особливі порівняно з ст. 134 і 220 цього Кодексу підстави до відмови в прийнятті заяви та припинення провадження у справі. 2. Спеціальним підставою для відмови у прийнятті заяви і для припинення провадження у справі є наявність вступило в законну силу рішення суду, винесеного за заявою про той самий предмет. Трохи інакше сформульовані
 10. Стаття 422. Ухвала суду у справі про оскарження рішення третейського суду
  1. Підсумковим процесуальним документом, що виносяться судом за результатами розгляду заяви про скасування рішення третейського суду, є визначення, яке приймається в порядку, передбаченому гл. 20 ЦПК (див. коментар до цієї главі). На визначення відповідно до п. 1 ч. 1 ст. 371 ЦПК може бути подана скарга в строк, встановлений ст. 372 даного Кодексу (див. коментар до
© 2014-2022  yport.inf.ua