Головна
ГоловнаЦивільне, підприємницьке, сімейне, міжнародне приватне правоЦивільне право → 
« Попередня Наступна »
Е. Л. Забарчук. Коментар до Цивільного процесуального кодексу Російської Федерації, 2009 - перейти до змісту підручника

Стаття 437. Право суду зупинити виконавче провадження

Коментар до статті § 1. Виконавче провадження може бути зупинено судом у порядку, встановленому процесуальним законодавством Російської Федерації і справжнім Федеральним законом, повністю або частково у випадках:
1) заперечування виконавчого документа або судового акта, на підставі якого видано виконавчий документ;
2) заперечування в суді акта органу або посадової особи, уповноваженої розглядати справи про адміністративні правопорушення;
3) знаходження боржника в тривалому службовому відрядженні;
4) прийняття до провадження заяви про оскарження постанови, дій (бездіяльності) судового пристава-виконавця або відмови у вчиненні дій;
5) звернення стягувача, боржника або судового пристава-виконавця до суду , інший орган або до посадової особи, що видав виконавчий документ, із заявою про роз'яснення положень виконавчого документа, способу і порядку його виконання;
6) в інших випадках, передбачених ст. 40 цього Закону (ч. 2 ст. 39 ФЗ від 2 жовтня 2007 р. N 229-ФЗ "Про виконавче провадження").
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " Стаття 437. Право суду зупинити виконавче провадження "
 1. Стаття 436. Обов'язок суду зупинити виконавче провадження
  1. Зупинення виконавчого провадження - це тимчасова відмова від вчинення виконавчих дій у випадках, передбачених законом, обумовлений обставинами, не залежними від судового пристава-виконавця та сторін виконавчого провадження, на період дії цих обставин. В теорії цивільного процесу виділяють обов'язкові підстави зупинення виконавчого
 2. Стаття 216. Право суду зупинити провадження у справі
  Стаття 216. Право суду зупинити провадження у
 3. Коментар до статті 31.7
  1. Припинення виконання постанови про призначення адміністративного покарання у випадках, зазначених у п. 1 - 3 коментованої статті, відповідає обставинам, що виключає провадження у справі про адміністративне правопорушення, визначеним п. 4, 5, 8 ст. 24.5 КоАП (див. коментар до зазначеної статті). Наявність хоча б одного із зазначених обставин відповідно до ст. 24.5 КоАП
 4. Стаття 438. Поновлення виконавчого виробництва
  1. Положення коментованої статті необхідно застосовувати у взаємозв'язку зі ст. 433-437 ЦПК, що регулюють питання роз'яснення постанови суду, що підлягає виконанню, відстрочки, розстрочки, зміни способу та порядку його виконання, індексації присуджених грошових сум, відкладення виконавчих дій, зупинення виконавчого провадження, а також у нормативно-правового зв'язку зі ст. 42
 5. Стаття 437. Право суду зупинити виконавче провадження
  1. На відміну від колишньої редакції, нова редакція коментованої статті не містить перелік підстав, за наявності яких суд може зупинити виконавче провадження, а відсилає до ст. 39 Федерального закону "Про виконавче провадження" * (379), ч. 2, якою передбачені наступні підстави зупинення виконавчого провадження на розсуд суду: оспорювання виконавчого
 6. Стаття 216. Право суду зупинити провадження у справі
  1. Призупинення провадження з підстав, передбачених ст. 216 ЦПК, здійснюється на розсуд суду залежно від конкретних обставин справи. Так, знаходження позивача або відповідача на тривалому лікуванні в стаціонарному лікувальному закладі (лікарні, госпіталі і т.д.) може вимагати зупинення провадження у справі. Якщо ж перебування сторони в лікувальному закладі обмежено
 7. Стаття 318. Припинення провадження у справі про відновлення втраченого судового провадження
  1. В результаті припинення виробництва заявник позбавляється можливості захистити свої права та охоронювані законом інтереси у порядку розгляду справи про відновлення втраченого судового провадження, на що він розраховував, звертаючись із заявою. У разі якщо внаслідок нестачі зібраних матеріалів не виявилося можливим відновити судове постанову, пов'язане з втраченим
 8. Стаття 425. Порядок розгляду заяви про видачу виконавчого листа на примусове виконання рішення третейського суду
  1. Порядок розгляду заяви про видачу виконавчого листа на примусове виконання рішення третейського суду аналогічний порядку розгляду заяви про скасування рішення третейського суду, передбаченому ст. 420 ЦПК (див. коментар до даної статті). 2. Стаття 418 (ч. 2) ЦПК розгляд заяви про скасування рішення третейського суду відносить до підсудності районного суду, на території
 9. Стаття 440. Порядок зупинення або припинення виконавчого провадження судом
  1. Поряд з коментарів статтею питання про призупинення або припинення виконавчого провадження регулюються ст. 39, 40, 41, 43, 45 Федерального закону від 2 жовтня 2007 р. N 229-ФЗ "Про виконавче провадження" * (384). За змістом містяться в них положень призупинення і припинення виконавчого провадження судом загальної юрисдикції здійснюється у випадках, коли дозвіл цих
 10. Арбітражний процесуальний кодекс Російської Федерації як джерело виконавчого виробництва
  В арбітражному процесуальному кодексі Російської Федерації виконавчого провадження відведений VII розділ. Основні положення Арбітражного процесуального кодексу Російської Федерації про виконавче провадження: - судові акти арбітражних судів приводяться у виконання після набрання ними законної сили, за винятком випадків негайного виконання, в порядку, встановленому АПК РФ і
 11. Поняття методу виконавчого виробництва
  Метод правового регулювання - сукупність юридичних прийомів, засобів, за допомогою яких здійснюється правовий вплив на конкретну групу суспільних відносин. Це спосіб охорони і захисту цивільних прав судом. Метод правового регулювання виконавчого провадження - відносини, які повинні регулюватися як відносини влади і підпорядкування, з причини участі суду в якості
 12. Стаття 41. Термін розгляду справ про дисциплінарні порушення
  1. Справа про дисциплінарне порушення підлягає розгляду в строк не більше одного місяця з дня винесення Головою Дисциплінарного комітету рішення про порушення дисциплінарного провадження. 2. Дисциплінарний комітет має право призупинити дисциплінарне провадження для проведення експертизи та по інших вартих, на думку членів Дисциплінарного комітету, підстав не більше, ніж на два
 13. Джерела виконавчого виробництва
  Джерела виконавчого виробництва - нормативні правові акти, що містять правові норми, що регулюють умови і порядок примусового виконання судових актів судів загальної юрисдикції та арбітражних судів, а також актів інших органів, яким при здійсненні встановлених законом повноважень надано право покладати на громадян, організації або бюджетів всіх рівнів обов'язки з
 14. Стаття 432. Перерва і відновлення строку пред'явлення виконавчого документа до виконання
  1. Змістом поняття "перерва строку для пред'явлення виконавчого документа до виконання" є те, що за наявності передбачених законом підстав протягом даного терміну припиняється і поновлюється після того, як ці підстави припинили діяти. При цьому відповідно до ч. 2 ст. 22 Федерального закону від 2 жовтня 2007 р. N 229-ФЗ "Про виконавче провадження" * (374) час,
 15. Стаття 79. Виконання рішень суду у справах, пов'язаних з вихованням дітей
  1. Виконання судових рішень по справах даної категорії здійснюється не представником органів опіки та піклування, а судовим виконавцем, який керується у своїй діяльності ст. 428 ЦПК ("Видача судом виконавчого листа"), ст. 432 ЦПК ("Перерва і відновлення строку пред'явлення виконавчого документа до виконання"), ст. 437 ("Право судді призупинити виконавче
 16. Стаття 429. Видача по одному рішенням суду декількох виконавчих листів
  1. При виконанні судових рішень, за якими видано кілька виконавчих листів, існує ймовірність перевищення меж стягнення і порушення прав боржників. Попередженню такого положення служить ст. 34 Федерального закону від 2 жовтня 2007 р. N 229-ФЗ "Про виконавче провадження" * (371), згідно з якою порушені щодо одного боржника кілька виконавчих проваджень
© 2014-2022  yport.inf.ua