Головна
ГоловнаКримінальне, кримінально-процесуальне правоКримінально-процесуальне право → 
« Попередня Наступна »
Президент Російської Федерації. Кримінально-процесуальний кодекс Російської Федерації з виправленнями та доповненнями на 07.06.2013 року, 2013 - перейти до змісту підручника

Стаття 413. Підстави поновлення провадження у кримінальній справі з огляду на нових або нововиявлених обставин

1. Набрали законної сили вирок, визначення та постанову суду можуть бути скасовані і провадження у кримінальній справі відновлено через нові або нововиявлених обставин.
2. Підставами поновлення провадження у кримінальній справі в порядку, встановленому цією главою, є:
1) нововиявлені обставини - зазначені в частині третій цієї статті обставини, які існували на мо-мент вступу вироку чи іншого судового рішення законної сили, але не були відомі суду;
2) нові обставини - зазначені у частині четвертій цієї статті обставини, які не відомі суду на момент винесення судового рішення, що виключають злочинність і караність діяння або підтверджують настання в період розгляду карного справи судом або після винесення судового рішення нових суспільно небезпечних наслідків інкримінованого обвинуваченому діяння, які є підставою для пред'явлення йому обвинувачення у вчиненні більш тяжкого злочину.
(В ред. Федерального закону від 26.04.2013 N 64-ФЗ)
3. Нововиявленими обставинами є:
1) встановлені набрав законної сили вироком суду явна хибність показань потерпілого або свідка, за-ключення експерта, а одно фальшивість речових доказів, протоколів слідчих і судових дій та інших документів або явна неправильність перекладу, що потягли за собою постанову незаконного, необгрунтованого чи несправедливого вироку, винесення незаконного або необгрунтованого визначення або постанови;
2) встановлені набрав законної сили вироком суду злочинні дії дізнавача, слідчого або прокурора, що спричинили за собою постанову незаконного, необгрунтованого чи несправедливого вироку, винесення незаконного або необосно-ванного визначення або постанови;
3) встановлені набрав законної сили вироком суду злочинні дії судді, вчинені ним при розгляді даної кримінальної справи.
4. Новими обставинами є:
1) визнання Конституційним Судом Російської Федерації закону, застосованого судом в даній кримінальній справі, що не відповідним Конституції Російської Федерації;
2) встановлене Європейським Судом з прав людини порушення положень Конвенції про захист прав людини та основних свобод при розгляді судом Російської Федерації кримінальної справи, пов'язане з:
а) застосуванням федерального закону, яке не відповідає положенням Конвенції про захист прав людини та основних свобод;
б) іншими порушеннями положень Конвенції про захист прав людини та основних свобод;
2.1) наступ в період розгляду кримінальної справи судом або після винесення судового рішення нових суспільно небезпечних наслідків інкримінованого обвинуваченому діяння, які є підставою для пред'явлення йому обвинувачення у вчиненні більш тяжкого злочину;
(п. 2.1 введений Федеральним законом від 26.04.2013 N 64-ФЗ)
3) інші нові обставини.
5. Обставини, зазначені в частині третій цієї статті, можуть бути встановлені крім вироку визначенням або по-становленням суду, постановою слідчого або дізнавача про припинення кримінальної справи за закінченням терміну давності, внаслідок акта про амністію чи акта помилування, у зв'язку зі смертю обвинуваченого або недосягненням особою віку, з якого настає кримінальна відповідальність.
(В ред. Федерального закону від 05.06.2007 N 87-ФЗ)
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна "Стаття 413. Підстави поновлення провадження у кримінальній справі з огляду на нових або нововиявлених обставин"
 1. Стаття 414. Терміни відновлення виробництва
  1. Перегляд обвинувального вироку з огляду на нових або нововиявлених обставин на користь засудженого ніякими сро-ками не обмежений. 2. Смерть засудженого не є перешкодою для поновлення провадження у кримінальній справі з огляду на нових або знову від-крившееся обставин в цілях його реабілітації. 3. Перегляд виправдувального вироку, або ухвали, постанови про припинення
 2. Стаття 219. Відновлення провадження у справі
  Поновлення виробництва оформляється ухвалою. Особи, що у справі, повідомляються про відновлення виробництва, а також про час і місце нового судового засідання. Розгляд справи після її призупинення починається
 3. Стаття 146. Відновлення провадження у справі
  Коментар до статті 1. Загальною підставою для поновлення провадження у справі є усунення обставин, з причини настання яких провадження у справі було припинено. Оскільки обставини, що викликали зупинення провадження у справі, носять найчастіше тривалий характер, їх усунення повинно перебувати під контролем арбітражного суду, і перш за все осіб, що у
 4. Стаття 146. Відновлення провадження у справі
  Коментар до статті Закінчення строку, зазначеного в ухвалі про призначення експертизи, якщо провадження у справі було при-зупинено, тягне відповідно до п. 4 ст. 145 та ст. 146 Кодексу обов'язкове відновлення судом провадження у справі. За необхідності продовження термінів проведення експертизи суд вправі, відновивши виробництво, знову призупинити його і встановити новий термін проведення
 5. Глава 49. ПОНОВЛЕННЯ ВИРОБНИЦТВА ПО карного справі з огляду на нових або нововиявлених ОБСТАВИН
  Глава 49. ПОНОВЛЕННЯ ВИРОБНИЦТВА ПО карного справі з огляду на нових або нововиявлених
 6. Стаття 415. Порушення провадження
  1. Право порушення провадження через нових або нововиявлених обставин належить прокурору, за винятком випадків, передбачених частиною п'ятою цієї статті. 2. Приводами для порушення провадження з огляду на нових або нововиявлених обставин можуть бути повідомлення громадян, посадових осіб, а також дані, отримані в ході попереднього розслідування і судового
 7. Стаття 116. Призупинення процесуальних строків
  Коментар до статті 1. Зупинення перебігу процесуальних строків можливе за наявності в сукупності двох обставин: процесуальний термін у справі не закінчився, суд виніс ухвалу про призупинення провадження у справі. Якщо ж суд виніс ухвалу про призупинення провадження у справі після закінчення строку на його розгляд, то після зупинення провадження у справі терміни не можуть
 8. Стаття 147. Порядок зупинення та поновлення провадження у справі
  Коментар до статті 1. Питання зупинення та поновлення провадження у справі вирішуються з обов'язковим належним процесуальним оформленням у формі ухвали. Відповідно до ст. 184 АПК РФ визначення про відмову в зупинення провадження у справі може бути протокольним, а ухвали про призупинення провадження у справі, про відмову у поновленні провадження у справі і про
 9. Стаття 294. Поновлення судового слідства
  Якщо учасники дебатів сторін або підсудний в останньому слові повідомлять про нові обставини, що мають значення для карного справи, або заявлять про необхідність пред'явити суду для дослідження нові докази, то суд має право відновити судове слідство. По закінченні відновленого судового слідства суд знову відкриває дебати сторін і надає підсудному останнє
 10. Стаття 120. Заява клопотання
  1. Клопотання може бути заявлено в будь-який момент провадження у кримінальній справі. Письмове клопотання долучається до кримінальної справи, усне - заноситься до протоколу слідчої дії чи судового засідання. 2. Відхилення клопотання не позбавляє заявника права знову заявити
 11. Стаття 217. Строки зупинення провадження у справі
  Коментар до статті § 1. Оскільки ст. 217 ЦПК РФ пов'язує строки призупинення провадження у справі з обставинами, настання яких зобов'язує суд відновити виробництво, суддя повинен періодично перевіряти, чи не чи наступили ці обставини. Суду слід також роз'яснювати особам, які беруть участь у справі, їх обов'язок інформувати суд про усунення обставин, що викликали
 12. Стаття 110. Призупинення процесуальних строків
  1. У ст. 215 і 216 ЦПК (див. коментар до них) встановлені переліки випадків, при настанні яких суд відповідно зобов'язаний або має право зупинити провадження у справі. Оскільки до закінчення терміну призупинення судочинства не можуть бути вчинені ніякі процесуальні дії, то повинні бути припинені і неистекшему процесуальні строки, в тому числі і ті терміни, які були судом
 13. Стаття 218. Оскарження ухвали суду про зупинення провадження у справі
  Ухвала суду про зупинення провадження у справі може бути оскаржено в апеляційному або касаційному порядку будь-якою особою, бере участі у справі. Що стосується ухвал про відмову у зупиненні провадження у справі або про його відновлення (ст. 219 ЦПК), то на них не може бути подана скарга або подання прокурора, а заперечення щодо цих визначень можуть бути
 14. Стаття 219. Відновлення провадження у справі
  Коментар до статті § 1. Роз'яснити судам, що у разі явки громадянина, раніше визнаного судом безвісно відсутнім або оголошеного померлим, суд за заявою зацікавленої особи відновлює виробництво у справі і виносить нове рішення в тому ж виробництві, в якому громадянин був визнаний безвісно відсутнім або оголошений померлим. Порушення нової справи не потрібно (п. 20
 15. Стаття 438. Поновлення виконавчого виробництва
  1. Положення коментованої статті необхідно застосовувати у взаємозв'язку зі ст. 433-437 ЦПК, регулюють питання роз'яснення постанови суду, що підлягає виконанню, відстрочки, розстрочки, зміни способу та порядку його виконання, індексації присуджених грошових сум, відкладення виконавчих дій, зупинення виконавчого провадження, а також у нормативно-правового зв'язку зі ст. 42
 16. Стаття 66. Відвід прокурора
  1. Рішення про відвід прокурора в ході досудового провадження у кримінальній справі приймає вищестоящий прокурор, а в ході судового провадження - суд, що розглядає кримінальну справу. 2. Участь прокурора у виробництві попереднього розслідування, а одно його участь у судовому розгляді не є перешкодою для подальшої участі прокурора в провадженні у даній кримінальній
 17. Стаття 147. Порядок зупинення та поновлення провадження у справі
  Коментар до статті 1. Арбітражним судам слід враховувати, що відповідно до ч. 2 ст. 90 АПК РФ забезпечувальні заходи допускаються на будь-якій стадії арбітражного процесу, в тому числі в період призупинення провадження у справі. У цей період особи, що у справі, має право звернутися з клопотанням про вчинення інших процесуальних дій, передбачених гл. 8 АПК РФ, в тому числі скасування
 18. Стаття 163. Наслідки скасування ухвали про затвердження мирової угоди
  1. Скасування ухвали про затвердження мирової угоди є підставою для поновлення провадження у справі про банкрутство. Про поновлення провадження у справі про банкрутство арбітражний суд виносить ухвалу, яка підлягає негайному виконанню і може бути оскаржене. При відновлення провадження у справі про банкрутство відносно боржника вводиться процедура, в ході якої
 19. Стаття 78. Показання потерпілого
  1. Показання потерпілого - відомості, повідомлені ним на допиті, проведеному в ході досудового провадження у кримінальній справі або в суді відповідно до вимог статей 187 - 191 та 277 цього Кодексу. 2. Потерпілий може бути допитаний про будь-яких обставин, що підлягають доказуванню при провадженні у кримінальній справі, в тому числі про свої взаємини з підозрюваним,
 20. Стаття 71. Відведення фахівця
  1. Рішення про відвід фахівця приймається в порядку, встановленому частиною першою статті 69 цього Кодексу. 2. Фахівець не може брати участь у провадженні у кримінальній справі за наявності обставин, передбачених частиною другою статті 70 цього Кодексу. Попереднє участь особи у провадженні у кримінальній справі в якості спеціаліста не є підставою для його
© 2014-2022  yport.inf.ua