Головна
ГоловнаКримінальне, кримінально-процесуальне правоКримінально-процесуальне право → 
« Попередня Наступна »
Президент Російської Федерації. Кримінально-процесуальний кодекс Російської Федерації з виправленнями та доповненнями на 07.06.2013 року, 2013 - перейти до змісту підручника

Стаття 227. Повноваження судді по надійшов до суду кримінальній справі

1. За надійшов кримінальній справі суддя приймає одне з таких рішень:
1) про направлення кримінальної справи за підсудністю;
2) про призначення попереднього слухання;
3) про призначення судового засідання.
2. Рішення судді оформляється постановою, в якому зазначаються:
1) дата і місце винесення постанови;
2) найменування суду, прізвище та ініціали судді, який виніс постанову;
3) підстави прийнятого рішення.
3. Рішення приймається у строк не пізніше 30 діб з дня надходження кримінальної справи до суду. У разі, якщо до суду надходить карного справу стосовно обвинуваченого, що міститься під вартою, суддя приймає рішення в строк не пізніше 14 діб з дня надходження кримінальної справи до суду. На прохання сторони суд має право надати їй можливість для додаткового ознайомлення з матеріалами кримінальної справи.
(В ред. Федерального закону від 29.05.2002 N 58-ФЗ)
4. Копія постанови судді надсилається обвинуваченому, потерпілому та прокурору.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " Стаття 227. Повноваження судді по надійшов до суду кримінальній справі "
 1. Стаття 320. Повноваження мирового судді по уголов-ному справі з обвинувальним актом
  По кримінальній справі з обвинувальним актом, що надійшов до суду, мировий суддя проводить підготовчі дії та приймає рішення в порядку, встановленому главою 33 цього
 2. Стаття 72. Обставини, що виключають участь у провадженні у кримінальній справі захисника, представника потерпілого, цивільного позивача або цивільного відповідача
  1. Захисник, представник потерпілого, цивільного позивача або цивільного відповідача не вправі брати участь у провадженні у кримінальній справі, якщо він: 1) раніше брав участь у виробництві у даній кримінальній справі в якості судді, прокурора, слідчого, дізнавача, секретаря судового засідання, свідка, експерта, спеціаліста, перекладача або понятого; 2) є близьким родичем або
 3. Стаття 65. Порядок розгляду заяви про від-воді судді
  1. Відвід, заявлений судді, вирішується судом у нарадчій кімнаті з винесенням ухвали або постанови. 2. Відвід, заявлений судді, дозволяється іншими суддями, якщо кримінальна справа розглядається судом колегіально, в відсут-ність судді, якому заявлено відвід. Суддя, якому заявлено відвід, має право до видалення інших суддів у дорадчу кімнату пуб-особисто викласти своє пояснення
 4. Стаття 226.8. Рішення прокурора по кримінальній справі, що надійшов з обвинувальним постановою
  1. Прокурор розглядає кримінальну справу, що надійшла з обвинувальним постановою, і протягом 3 діб приймає по ньому одне з таких рішень: 1) про затвердження обвинувального постанови і про направлення кримінальної справи до суду; 2) про повернення кримінальної справи для пересоставления обвинувального постанови в разі його невідповідності вимогам частини першої статті 226.7 справжнього
 5. Стаття 298. Таємниця наради суддів
  1. Вирок постановляється судом у нарадчій кімнаті. Під час постановлення вироку у цій кімнаті можуть перебувати лише судді, які входять до складу суду по даній кримінальній справі. 2. Після закінчення робочого часу, а також протягом робочого дня суд вправі зробити перерву для відпочинку з виходом з дорадчого кімнати. Судді не мають права розголошувати судження, що мали місце при обговоренні та
 6. Стаття 323. Оскарження вироку і постанови мирового судді
  1. Вирок мирового судді може бути оскаржено сторонами протягом 10 діб з дня його проголошення в порядку, встановленому статтями 389.1 і 389.3 цього Кодексу. (В ред. Федерального закону від 29.12.2010 N 433-ФЗ) 2. У той же термін з дня винесення можуть бути оскаржені постанова мирового судді про припинення кримінальної справи і інші його постанови. 3. Скарга або подання
 7. Коментар до статті 25.13
  1. Заявляти відвід захиснику, представнику, спеціалісту, експерту, перекладачеві за наявності обставин, передбачених ст. 25.12 КоАП, має право: а) особа, щодо якої ведеться провадження у справі про адміністративне правопорушення, - згідно з ч. 1 ст. 25.1 КоАП, б) потерпілий, у тому числі і потерпілий, опитаний як свідок, - відповідно до ч. 2 ст. 25.2 КоАП; в)
 8. Стаття 61. Обставини, що виключають участь у провадженні у кримінальній справі
  1. Суддя, прокурор, слідчий, дізнавач не може брати участь у провадженні у кримінальній справі, якщо він: 1) є потерпілим, цивільним позивачем, цивільним відповідачем або свідком по даній кримінальній справі; 2) брав участь в якості присяжного засідателя, експерта, спеціаліста, перекладача, понятого, секретаря судового засідання, за-щитника, законного представника підозрюваного,
 9. Стаття 30.2. Порядок подачі скарги на постанову по справі про адміністративне правопорушення
  1. Скарга на постанову по справі про адміністративне правопорушення подається судді, до органу, посадовій особі, якими винесено постанову по справі і які зобов'язані протягом трьох діб з дня надходження скарги направити її з усіма матеріалами справи до відповідного суду, вищестоящий орган, вищестоящій посадовій особі. 2. Скарга на постанову судді про призначення адміністративного
 10. Стаття 40.1. Начальник підрозділу дізнання
  (введена Федеральним законом від 06.06.2007 N 90-ФЗ) 1. Начальник підрозділу дізнання по відношенню до знаходяться в його підпорядкуванні дізнавача уповноважений: 1) доручати дізнавачу перевірку повідомлення про злочин, прийняття по ньому рішення в порядку, встановленому статтею 145 цього Кодексу, виконання невідкладних слідчих дій або виробництво дізнання по кримінальній справі; 2)
 11. Стаття 30.2. Порядок подачі скарги на постанову по справі про адміністративне правопорушення
  1. Скарга на постанову по справі про адміністративне правопорушення подається судді, до органу, посадовій особі, якими винесено постанову по справі і які зобов'язані протягом трьох діб з дня надходження скарги направити її з усіма матеріалами справи до відповідного суду, вищестоящий орган, вищестоящій посадовій особі. 2. Скарга на постанову судді про призначення адміністративного
 12. Стаття 401.11. Постанова судді про передачу кас-саціонних скарги, подання з кримінальною справою для роз-гляду в судовому засіданні суду касаційної інстанції
  1. Постанова судді про передачу касаційних скарги, подання з кримінальною справою для розгляду в судовому засіданні суду касаційної інстанції має містити: 1) дату і місце винесення постанови; 2) прізвище та ініціали судді, який виніс постанову; 3) найменування суду касаційної інстанції, в який передається кримінальну справу для розгляду; 4) дані про особу, яка подала
 13. Коментар до статті 24.1
  На відміну від конституційного, кримінального та цивільного судочинства, провадження у справах про адміністративні правопорушення здійснюється різними органами адміністративної юрисдикції, в числі яких органи виконавчої влади, їх посадові особи, судді районних судів, судді гарнізонних військових судів, судді арбітражних судів, мирові судді. У провадженні у справах про
 14. Коментар до статті 30.4
  1. Оскарженню підлягає не тільки постанова (рішення) по справі про адміністративне правопорушення, а й визначення про відмову в порушенні справи (див. ч. 4 ст. 30.1 КоАП). Про порядок судового розгляду у справах про оскарження рішень у справі про адміністративне правопорушення, винесених суддею арбітражного суду, див. абз. 2 п. 1 коментаря до ст. 30.6 КоАП. Про обставини,
 15. Стаття 120. Заява клопотання
  1. Клопотання може бути заявлено в будь-який момент провадження у кримінальній справі. Письмове клопотання долучається до кримінальної справи, усне - заноситься до протоколу слідчої дії чи судового засідання. 2. Відхилення клопотання не позбавляє заявника права знову заявити
© 2014-2022  yport.inf.ua