Головна
ГоловнаКримінальне, кримінально-процесуальне правоКримінально-процесуальне право → 
« Попередня Наступна »
Президент Російської Федерації. Кримінально-процесуальний кодекс Російської Федерації з виправленнями та доповненнями на 07.06.2013 року, 2013 - перейти до змісту підручника

Стаття 40.1. Начальник підрозділу дізнання

(введена Федеральним законом від 06.06.2007 N 90-ФЗ)
1. Начальник підрозділу дізнання по відношенню до знаходяться в його підпорядкуванні дізнавача уповноважений:
1) доручати дізнавачу перевірку повідомлення про злочин, прийняття по ньому рішення в порядку, встановленому статтею 145 цього Кодексу, виконання невідкладних слідчих дій або виробництво дізнання по кримінальній справі;
2) вилучати кримінальну справу у дізнавача і передавати його іншій дізнавачу з обов'язковим зазначенням підстав такої пере-дачі;
3) скасовувати необгрунтовані постанови дізнавача про зупинення провадження дізнання по кримінальній справі;
4) вносити прокурору клопотання про скасування незаконних або необгрунтованих постанов дізнавача про відмову в порушенні кримінальної справи.
2. Начальник підрозділу дізнання вправі порушити кримінальну справу в порядку, встановленому цим Кодексом, прийняти кримінальну справу до свого провадження і провести дізнання в повному обсязі, володіючи при цьому повноваженнями дізнавача, а у випадках, якщо для розслідування кримінальної справи була створена група дізнавачів, - повноваженнями керівника цієї групи.
(В ред. Федерального закону від 23.07.2010 N 172-ФЗ)
3. При здійсненні повноважень, передбачених цією статтею, начальник підрозділу дізнання вправі:
1) перевіряти матеріали кримінальної справи;
2) давати дізнавачу вказівки про направлення розслідування, проведення окремих слідчих дій, про обрання в від-носінні підозрюваного запобіжного заходу, про кваліфікацію злочину і про обсяг обвинувачення.
4. Вказівки начальника підрозділу дізнання по кримінальній справі даються у письмовому вигляді і обов'язкові для виконання дізнавачем, але можуть бути оскаржені їм начальнику органу дізнання або прокурору. Оскарження вказівок не зупиняє їх виконання. При цьому дізнавач вправі представити начальнику органу дізнання або прокурору матеріали кримінальної справи та письмові заперечення на вказівки начальника підрозділу дізнання.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " Стаття 40.1. Начальник підрозділу дізнання "
 1. Стаття 41. Дізнавач
  1. Повноваження органу дізнання, передбачені пунктом 1 частини другої статті 40 цього Кодексу, покладаються на дізнавача начальником органу дізнання або його заступником. (В ред. Федерального закону від 04.07.2003 N 92-ФЗ) 2. Не допускається покладання повноважень з проведення дізнання на ту особу, яка проводила або проводить по даній карного справі оперативно-розшукові заходи. 3.
 2. Стаття 223. Порядок і строки дізнання
  (в ред. Федерального закону від 29.05.2002 N 58-ФЗ) 1. Попереднє розслідування у формі дізнання провадиться в порядку, встановленому главами 21, 22 і 24 - 29 цього Кодексу, з винятками, передбаченими цією главою. 2. Дізнання проводиться у кримінальних справах, зазначених у частині третій статті 150 цього Кодексу. (В ред. Федерального закону від 06.06.2007 N 90-ФЗ) 3. Дізнання
 3. Стаття 123. Право оскарження
  (в ред. Федерального закону від 30.04.2010 N 69-ФЗ) 1. Дії (бездіяльність) та рішення органу дізнання, дізнавача, начальника підрозділу дізнання, слідчого, керівника слідчого органу, прокурора і суду можуть бути оскаржені у встановленому цим Кодексом порядку учасниками кримінального судочинства, а також іншими особами в тій частині, в якій вироблені процесуальні
 4. Стаття 4. Організація поліції
  Коментар до статті 1 квітня. Органи внутрішніх справ і поліція - це не равнооб'емние поняття, це терміни, які не є синонімами. Міністр внутрішніх справ РФ, міністр внутрішніх справ, начальники управління (головного управління) внутрішніх справ суб'єкта Російської Федерації, начальники відділів (управлінь) внутрішніх справ є керівниками органу внутрішніх справ. І так як поліція входить в
 5. Стаття 23.10. Прикордонні органи
  (в ред. Федеральних законів від 30.06.2003 N 86-ФЗ, від 07.03.2005 N 15-ФЗ) 1. Прикордонні органи розглядають справи про адміністративні правопорушення, передбачені частиною 2 статті 7.2 (про знищення або про пошкодження спеціальних інформаційних знаків, що визначають межі прибережних захисних смуг та водоохоронних зон внутрішніх морських вод і територіального моря Російської Федерації, а
 6. Стаття 23.8. Митні органи
  1. Митний орган розглядає справи про адміністративні правопорушення, передбачені частинами 1, 3 та 4 статті 16.1, статтями 16.2 - 16.24 цього Кодексу. (частина 1 в ред. Федерального закону від 06.12.2011 N 409-ФЗ) 2. Розглядати справи про адміністративні правопорушення від імені органів, зазначених у частині 1 цієї статті, має право: 1) керівник федерального органу
 7. Стаття 40. Орган дізнання
  1. До органів дізнання відносяться: 1) органи внутрішніх справ Російської Федерації та входять до їх складу територіальні, в тому числі лінійні, управління (від-дели, відділення) поліції, органи з контролю за обігом наркотичних засобів і психотропних речовин, у тому числі територіальні та входять до їх структуру міжрайонні, міські (районні) органи з контролю за обігом наркотичних засобів
 8. 15.3. Органи дізнання
  Дізнання як складова частина кримінального судочинства є формою попереднього розслідування і здійснюється на основі загальних принципів і з метою рішень задач, йому притаманних. Відповідно до кримінально-процесуальним законодавством до органів дізнання відносяться: 5) органи внутрішніх справ РФ і інші органи виконавчої влади, наділені повноваженнями щодо здійснення
 9. Стаття 23.38. Органи морського транспорту
  1. Органи морського транспорту розглядають справи про адміністративні правопорушення, передбачені статтями 8.22, 8.23, 11.6, частиною 1 статті 11.7, статтями 11.8 - 11.11, частиною 1 статті 11.13, частиною 2 статті 11.14, статтями 11.15, 11.16, частинами 2, 3 і 5 статті 11.17 , пунктами 3 і 4 частини 1 та частиною 4 статті 11.18, частинами 1, 3 та 4 статті 11.19 справжнього Кодексу. 2. Розглядати справи про
 10. Стаття 119. Посадові особи виправних уч-нов, які застосовують заходи заохочення і стягнення до осуж-денним до позбавлення волі
  1. Правом застосування перерахованих у статтях 113 і 115 цього Кодексу заходів заохочення і стягнення в повному обсязі поль-зуются начальники виправних установ або особи, що їх заміняють. 2. Начальники загонів мають право застосовувати такі заходи заохочення: а) подяка; б) дозвіл додатково витрачати гроші на купівлю продуктів харчування і предметів першої необхідності; в)
 11. Стаття 23.10. Прикордонні органи і прикордонні війська
  (в ред. Федерального закону від 30.06.2003 N 86-ФЗ) 1. Прикордонні органи і прикордонні війська розглядають справи про адміністративні правопорушення, передбачені частиною 2 статті 7.2 (про знищення або про пошкодження знаків, що визначають межі прибережних захисних смуг та водоохоронних зон внутрішніх морських вод і територіального моря Російської Федерації, а також знаків, встановлюваних
 12. Стаття 39. Службова дисципліна в поліції
  Коментар до статті 39 1. Службовим дисципліні співробітників органів внутрішніх справ також присвячена глава 4 Положення про службу в органах внутрішніх справ Російської Федерації. 2. Порушенням співробітником органів внутрішніх справ службової дисципліни визнається винна дія (бездіяльність), що спричинило за собою порушення законодавства РФ, дисциплінарного статуту органів внутрішніх справ
 13. Стаття 23.8. Митні органи
  1. Митні органи розглядають справи про адміністративні правопорушення, передбачені статтями 16.2 - 16.22 цього Кодексу. 2. Розглядати справи про адміністративні правопорушення від імені органів, зазначених у частині 1 цієї статті, має право: 1) керівник федерального органу виконавчої влади, уповноваженого в галузі митної справи, його заступники; 2) начальники
© 2014-2022  yport.inf.ua