Головна
ГоловнаКримінальне, кримінально-процесуальне правоКримінально-процесуальне право → 
« Попередня Наступна »
Президент Російської Федерації. Кримінально-процесуальний кодекс Російської Федерації з виправленнями та доповненнями на 07.06.2013 року, 2013 - перейти до змісту підручника

Стаття 226.9. Особливості судового провадження у кримінальній справі, дізнання за яким здійснювалося в со-кращения формі

1. У кримінальній справі, дізнання за яким здійснювалося у скороченій формі, судове провадження здійснюється у порядку, встановленому статтями 316 і 317 цього Кодексу, з винятками, передбаченими цією статтею.
2. Вирок постановляється на підставі дослідження та оцінки тільки тих доказів, які вказані в обвинувальному по-становленні, а також додаткових даних про особу підсудного, що представляються в порядку, встановленому частиною третьою на-що стоїть статті.
3. За клопотанням сторони захисту суддя вправі долучити до кримінальної справи і врахувати при визначенні міри покарання надле до відповідним чином оформлені документи, що містять додаткові дані про особу підсудного, в тому числі про наявність у нього утриманців, а також інші дані, які можуть бути враховані в якості обставин, що пом'якшують покарання.
4. При надходженні заперечення будь-якої з сторін проти подальшого провадження у кримінальній справі, дізнання за яким здійснювалося у скороченій формі, із застосуванням особливого порядку судового розгляду, так само як за власною ініціативою в разі встановлення обставин, що перешкоджають постановою законного, обгрунтованого і справедливого вироку, в тому числі за наявності достатніх підстав вважати самообмова підсудного, суддя виносить постанову про повернення кримінальної справи прокурору для передачі його по підслідності і провадження дізнання у загальному порядку.
5. Положення частини шостої статті 316 цього Кодексу не застосовується при розгляді кримінальних справ, дізнання по яких вироблялося у скороченій формі.
6. У разі постанови обвинувального вироку у кримінальній справі, дізнання за яким здійснювалося у скороченій формі, призначене підсудному покарання не може перевищувати одну другу максимального строку або розміру найбільш суворого виду покарання, передбаченого за вчинений злочин.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " Стаття 226.9. Особливості судового провадження у кримінальній справі, дізнання за яким здійснювалося в со-кращения формі "
 1. Стаття 226.3. Права та обов'язки учасників карного судочинства у кримінальній справі, дізнання за яким здійснюється у скороченій формі
  провадження у кримінальній справі, дізнання за яким здійснюється у скороченій формі, мають ті ж права і обов'язки, що й учасники кримінального судочинства у кримінальній справі, дізнання за яким здійснюється в загальному порядку, з винятками, передбаченими цією статтею. 2. Фізична або юридична особа, якій злочином заподіяно шкоду, не пізніше 3 діб з дня порушення
 2. Стаття 226.1. Підстава і порядок виробництва дізнання у скороченій формі
  226.2 цього Кодексу обставини, що виключають провадження дізнання в со-кращения
 3. Стаття 158.1. Відновлення кримінальних справ
  статтями 109, 162 і 223 цього Кодексу. 4. Якщо за втраченим кримінальній справі закінчився граничний термін утримання під вартою, то обвинувачений підлягає негайному
 4. Стаття 223.2. Виробництво дізнання групою дізнання-вателей
  статтями 153 - 155 цього Кодексу; 2) припинення кримінальної справи повністю або частково; 3) зупинення або відновлення провадження у кримінальній справі; 4) письмовому повідомленні про підозру у вчиненні злочину ; 5) притягнення особи як обвинуваченого і про обсяг пред'явленого йому обвинувачення; 6) напрямку обвинуваченого в медичний або психіатричний стаціонар для
 5. Стаття 40.1. Начальник підрозділу дізнання
  виробництво дізнання по кримінальній справі; 2) вилучати кримінальну справу у дізнавача і передавати його іншій дізнавачу з обов'язковим зазначенням підстав такої пере-дачі; 3) скасовувати необгрунтовані постанови дізнавача про зупинення провадження дізнання по кримінальній справі; 4) вносити прокурору клопотання про скасування незаконних або необгрунтованих постанов дізнавача про відмову в
 6. Стаття 149. Напрямок кримінальної справи
  виробництву попереднього слідства; 3) орган дізнання проводить невідкладні слідчі дії і направляє кримінальну справу керівникові слідчого органу, а по кримінальних справах, зазначених у частині третій статті 150 цього Кодексу, виробляє дізнання. (В ред. Федерального закону від 05.06.2007 N
 7. Стаття 226.6. Термін дізнання у скороченій формі
  226.7 цього Кодексу, термін дізнання, встановлений частиною першою на-що стоїть статті, може бути продовжений прокурором до 20 діб. Постанова про продовження терміну дізнання у скороченій формі має бути представлено прокурору не пізніше ніж за 24 години до закінчення терміну, встановленого частиною першою цієї статті. 3. Про продовження терміну дізнання у скороченій формі дізнавач у письмовому вигляді
 8. Стаття 419. Виробництво по кримінальній справі після скасування судових рішень
  судових рішень по ньому огляду на нових або нововиявлених об-стоятельств, а також оскарження нових судових рішень виробляються в загальному
 9. Стаття 226.2. Обставини, що виключають вироб-ництво дізнання у скороченій формі
  судового провадження до видалення суду до нарадчої кімнати для постановлення вироку, суддя повертає кримінальну справу прокурору для передачі його по підслідності і провадження дізнання у загальному
 10. Стаття 223. Порядок і строки дізнання
  судової експертизи, термін дізнання, передбачений частиною третьою цієї статті, може бути продовжений прокурорами району, міста, прирівняним до них військовим прокурором та їх заступниками до 6 місяців. (частина четверта введена Федеральним законом від 06.06.2007 N 90-ФЗ) 5. У виняткових випадках, пов'язаних з виконанням запиту про правову допомогу, спрямованого в порядку, передбаченому статтею
 11. Судова експертиза
  виробництві, процесуальна дія, що складається з проведення досліджень і дачі висновку експертом з питань, вирішення яких вимагає спеціальних знань в галузі науки, техніки, мистецтва або ремесла, поставлених перед ним судом, суддею, органом дізнання, особою, яка провадить дізнання слідчим або прокурором, з метою встановлення обставин, що підлягають доказуванню по конкретній
 12. Стаття 66. Відвід прокурора
  судового провадження у кримінальній справі приймає вищестоящий прокурор, а в ході судового провадження - суд, що розглядає кримінальну справу. 2. Участь прокурора у виробництві попереднього розслідування, а одно його участь у судовому розгляді не є перешкодою для подальшої участі прокурора в провадженні по даній кримінальній
 13. Стаття 7. Законність при провадженні у уголов-ному справі
  провадження у кримінальній справі невідповідність федерального закону чи іншого нормативного правового акта цьому Кодексу, приймає рішення відповідно до цього Кодексу. 3. Порушення норм цього Кодексу судом, прокурором, слідчим, органом дізнання або дізнавачем у ході кримінального судочинства тягне за собою визнання неприпустимими отриманих таким шляхом доказів. 4.
 14. Стаття 61. Обставини, виключають участь у провадженні у кримінальній справі
  судового засідання, за-щитника, законного представника підозрюваного, обвинуваченого, представника потерпілого, цивільного позивача або цивільного відповідача, а суддя також - в якості дізнавача, слідчого, прокурора в провадженні у даній кримінальній справі; 3) є близьким родичем або родичем будь-якого з учасників провадження у даній кримінальній справі. 2. Особи, зазначені
 15. Стаття 153. З'єднання кримінальних справ
  статтями 150 і 151 цього Кодексу різним органам попереднього розслідування, приймає керівник слідчого органу на підставі рішення прокурора про визначення підслідності. У разі, якщо попереднє розслідування здійснюється у формі дізнання, зазначене рішення приймає прокурор. (Частина третя в ред. Федерального закону від 02.12.2008 N 226-ФЗ) 4. При з'єднанні
 16. Стаття 41. Дізнавач
  судове рішення; (в ред. Федерального закону від 05.06.2007 N 87-ФЗ) 1.1) давати органу дізнання у випадках і порядку, встановлених цим Кодексом, обов'язкові для виконання письмові доручення про проведення оперативно -розшукових заходів, про провадження окремих слідчих дій, про виконання поста-Постановою про затримання, привід, взяття під варту і про виробництво інших
© 2014-2022  yport.inf.ua