Головна
ГоловнаКримінальне, кримінально-процесуальне правоКримінально-процесуальне право → 
« Попередня Наступна »
Президент Російської Федерації. Кримінально-процесуальний кодекс Російської Федерації з виправленнями та доповненнями на 07.06.2013 року, 2013 - перейти до змісту підручника

Стаття 226.3. Права та обов'язки учасників карного судочинства у кримінальній справі, дізнання за яким здійснюється у скороченій формі

1. Учасники кримінального судочинства у кримінальній справі, дізнання за яким здійснюється у скороченій формі, мають ті ж права і обов'язки, що й учасники кримінального судочинства у кримінальній справі, дізнання за яким здійснюється в загальному порядку, з винятками, передбаченими цією статтею.
2. Фізична або юридична особа, якій злочином заподіяно шкоду, не пізніше 3 діб з дня порушення кримінальної справи визнається потерпілим і наділяється всіма правами, передбаченими статтею 42 цього Кодексу.
3. Підозрюваний, обвинувачений, потерпілий або його представник має право заявити клопотання про припинення провадження доз-нания у скороченій формі і про продовження провадження дізнання у загальному порядку в будь-який час до видалення суду до нарадчої кімнати для постановлення вироку. Таке клопотання підлягає задоволенню особою, у провадженні якого перебуває кримінальна справа.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " Стаття 226.3. Права та обов'язки учасників карного судочинства у кримінальній справі, дізнання за яким здійснюється у скороченій формі "
 1. Стаття 61. Обставини, що виключають участь у провадженні у кримінальній справі
  учасників провадження у даній кримінальній справі. 2. Особи, зазначені у частині першій цієї статті, не можуть брати участь у виробництві по кримінальній справі також у випадках, якщо інші обставини, що дають підставу вважати, що вони особисто, прямо чи опосередковано, зацікавлені в результаті даного карного
 2. Стаття 18. Мова кримінального судочинства
  учасникам кримінального судочинства, то зазначені документи повинні бути перекладені на рідну мову відповідного учасника кримінального судочинства або на мову, якою він
 3. Стаття 9. Повага честі і гідності особи
  учасника кримінального судочинства, а також звернення, що принижує його людську гідність чи створює небезпеку для його життя і здоров'я. 2. Ніхто з учасників кримінального судочинства не може піддаватися насильству, катуванням, іншому жорстокому або такому, що принижує людську гідність
 4. Стаття 123. Право оскарження
  учасниками кримінального судочинства, а також іншими особами в тій частині, в якій вироблені процесуальні дії і прийняті процесуальні рішення зачіпають їх інтереси. 2. При порушенні розумних строків кримінального судочинства в ході досудового провадження у кримінальній справі учасники кримінального судочинства, а також інші особи, інтереси яких зачіпаються, можуть
 5. Стаття 272. Вирішення питання про можливість роз-гляду кримінальної справи за відсутності будь-кого з учас-ників кримінального судочинства
  учасників кримінального судочинства суд вислуховує думки сторін про можливість судового раз-бірательства в його відсутність і виносить ухвалу чи постанову про відкладення судового розгляду або про його продовження, а також про виклик або приводі неявившегося
 6. Стаття 1. Закони, що визначають порядок кримінального су-допроізводства
  права і міжнародні договори Російської Федерації є со-ставной частиною законодавства Російської Федерації, що регулює кримінальне судочинство. Якщо міжнародним договором України встановлено інші правила, ніж передбачені цим Кодексом, то застосовуються правила міжнародного
 7. Стаття 6.1. Розумний термін кримінального судочинства-ства
  учасників кримінального судочинства, достатність та ефективність дій суду, прокурора, керівника слідчого органу, слідчого, начальника підрозділу дізнання, органу дізнання, дізнавача, вироблених з метою своєчасного здійснення кримінального переслідування або розгляду кримінальної справи, і загальна тривалість кримінального судочинства. 4. Обставини,
 8. Стаття 11. Охорона прав і свобод людини і гражда-нина в кримінальному судочинстві
  статтями 166 частиною дев'ятою, 186 частиною другою, 193 частиною восьмою, 241 пунктом 4 частини другої та 278 частиною п'ятою на-вартого Кодексу, а також інші заходи безпеки, передбачені законодавством Російської Федерації. (В ред. Федеральних законів від 29.06.2009 N 141-ФЗ, від 28.12.2010 N 404-ФЗ) 4. Шкода, заподіяна особі внаслідок порушення її прав і свобод судом, а також посадовими
 9. Стаття 59. Перекладач
  статтями 169 і 263 цього Кодексу. (В ред. Федерального закону від 05.06.2007 N 87-ФЗ) 3. Перекладач має право: 1) ставити запитання учасникам кримінального судочинства з метою уточнення перекладу, 2) знайомитися з протоколом слідчої дії, в якому він брав участь, а також з протоколом судового засідання і робити зауваження з приводу правильності запису перекладу, що підлягають занесенню до
 10. Стаття 389.17. Істотні порушення кримінально-процесуального закону
  права обвинуваченого користуватися допомогою захисника; 5) порушення права підсудного давати показання рідною мовою або мовою, якою він володіє, і користуватися допомогою пере-водчіка; 6) ненадання підсудному права участі в дебатах сторін; 7) ненадання підсудному останнього слова; 8) порушення таємниці наради колегії присяжних засідателів при винесенні вердикту або таємниці наради
 11. Стаття 6. Призначення кримінального судочинства
  кримінальної су-допроізводства, що і відмова від кримінального переслідування невинних, звільнення їх від покарання, реабілітація кожного, хто необос-Нова піддався кримінальному
 12. Стаття 72 . Обставини, що виключають участь у провадженні у кримінальній справі захисника, представника потерпілого, цивільного позивача або цивільного відповідача
  учасника кримінального судочинства, що уклав з ним угоду про надання захисту; 3) надає або раніше надавав юридичну допомогу особі, інтереси якої суперечать інтересам захищається ним подоз-реваемого, обвинуваченого або представленого ним потерпілого, цивільного позивача, цивільного відповідача. 2. Рішення про відвід захисника, представника потерпілого, цивільного позивача або
 13. Стаття 162. Роз'яснення перекладачеві його прав та обов'язків
  обов'язків, заходів процесуальної та кримінальної відповідальності за їх невиконання та після попередження про кримінальну відповідальність за завідомо неправильний переклад він негайно приступає до виконання своєї процесуальної функції з перекладу з мови судочинства і на мова судочинства процедури розгляду та вирішення справи. Пріоритетність дій щодо встановлення особи перекладача,
 14. Стаття 389.21. Скасування обвинувального вироку або іншого рішення суду першої інстанції з припиненням карного справи
  статтями 24, 25, 27 і 28 цього
 15. Стаття 223.2. Виробництво дізнання групою дізнання-вателей
  статтями 153 - 155 цього Кодексу; 2) припинення кримінальної справи повністю або частково; 3) зупинення або відновлення провадження у кримінальній справі; 4) письмовому повідомленні про підозру у вчиненні злочину ; 5) притягнення особи як обвинуваченого і про обсяг пред'явленого йому обвинувачення; 6) напрямку обвинуваченого в медичний або психіатричний стаціонар для
 16. Стаття 222.6. Повернення заяви про присудження компенсації за порушення права на судочинство в розумний строк або права на виконання судового акта в розумний строк
  права на подачу заяви, є в тому числі: - особи, щодо яких Європейським судом з прав людини винесено рішення з питання прийнятності їх скарги на передбачуване порушення їх права на судочинство в розумний строк або права на виконання судового акта в розумний строк або по суті їх справи; - особи, що вимагають присудження компенсації за порушення права на виконання
 17. Стаття 55. Представник цивільного відповідача
  права, що й особа, яку. 3. Особиста участь у провадженні у кримінальній справі цивільного відповідача не позбавляє його права мати представника. З питання, що стосується державного захисту свідків та інших учасників кримінального судочинства, див. Федеральний закон від 20.08.2004 N
© 2014-2022  yport.inf.ua