Головна
ГоловнаКримінальне, кримінально-процесуальне правоКримінально-процесуальне право → 
Наступна »
Президент Російської Федерації. Кримінально-процесуальний кодекс Російської Федерації з виправленнями та доповненнями на 07.06.2013 року, 2013 - перейти до змісту підручника

Стаття 1. Закони, що визначають порядок кримінального су-допроізводства

1. Порядок кримінального судочинства на території Російської Федерації встановлюється цим Кодексом, заснованим на Конституції Російської Федерації.
2. Порядок кримінального судочинства, встановлений цим Кодексом, є обов'язковим для судів, органів проку-ратури, органів попереднього слідства та органів дізнання, а також інших учасників кримінального судочинства.
3. Загальновизнані принципи і норми міжнародного права і міжнародні договори Російської Федерації є со-ставной частиною законодавства Російської Федерації, що регулює кримінальне судочинство. Якщо міжнародним договором України встановлено інші правила, ніж передбачені цим Кодексом, то застосовуються правила міжнародного договору.
Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна" Стаття 1. Закони, що визначають порядок кримінального су-допроізводства "
 1. Стаття 6. Призначення кримінального судочинства
  1. Кримінальне судочинство має своїм призначенням: 1) захист прав і законних інтересів осіб і організацій, потерпілих від злочинів; 2) захист особи від незаконного та необгрунтованого обвинувачення, засудження, обмеження її прав і свобод. 2. Кримінальне переслідування і призначення винним справедливого покарання в тій же мірі відповідають призначенню кримінального су-допроізводства, що і відмова від
 2. Стаття 2. Структура і зміст кримінально-виконавчого законодавства Російської Федерації
  1. Кримінально-виконавче законодавство Російської Федерації складається з цього Кодексу та інших федеральних зако-нів. 2. Кримінально-виконавчим законодавством Російської Федерації встановлюються загальні положення та принципи исполне-ня покарань, застосування інших заходів кримінально-правового характеру, передбачених Кримінальним кодексом Російської Федерації; по-рядок і умови виконання та
 3. Стаття 60. Нагляд за відбуванням засудженими покарання у вигляді обмеження волі
  Коментар до статті 60 1. Нагляд за відбуванням засудженими покарання у вигляді обмеження волі здійснюється кримінально-виконавчими інспекціями і полягає в спостереженні за поведінкою засуджених, дотриманням ними встановлених судом обмежень та прийнятті у разі потреби встановлених законом заходів впливу. Для забезпечення нагляду, попередження злочинів і в цілях отримання
 4. Стаття 25. Порядок виконання покарання у вигляді орга-тільних робіт
  1. Покарання у вигляді обов'язкових робіт виконують кримінально-виконавчі інспекції за місцем проживання засуджених. Вид обов'язкових робіт та об'єкти, на яких вони відбувають, визначаються органами місцевого самоврядування за погодженням з кримінально-виконавчими інспекціями. (Частина перша в ред. Федерального закону від 30.12.2006 N 273-ФЗ) 2. Засуджений до обов'язкових робіт залучається до
 5. Стаття 19. Загальні умови кримінальної відповідальності Коментар до статті 19
  1. Адресатом застосування державних заходів кримінального примусу може бути тільки фізична особа. На відміну від законодавства низки країн (Бельгії, Великобританії, Нідерландів, Франції, Індії, ряду штатів США) юридичні особи кримінальної відповідальності за КК РФ не несуть. 2. На підставі принципу вини (особистої винної відповідальності) коментована стаття визначає умови
 6. Стаття 77.2. Строки тримання під вартою засуджений-них до позбавлення волі, які притягуються до кримінальної відпові-ності по іншій справі
  (введена Федеральним законом від 16.03.1999 N 49-ФЗ) У разі, якщо засуджений до позбавлення волі притягується до кримінальної відповідальності по іншій справі і щодо його з-брана запобіжний захід у вигляді взяття під варту, терміни його утримання в слідчому ізоляторі визначаються відповідно до кримінально-процесуальним законодавством Російської
 7. Стаття 157. Наслідки неявки в судове засідання екс-пертів, свідків, перекладачів
  Коментар до статті 1. Положення закону, що передбачають, що при неявці в судове засідання експертів, свідків, пе-реводчіков, належним чином повідомлених про час і місце судового засідання, арбітражний суд виносить ухвалу про відкладення судового розгляду, якщо сторони не заявили клопотання про розгляд справи за відсутності зазначених осіб , спрямовані на недопущення
 8. Контрольні питання до розділу 12
  1. Дайте визначення поняття галузі кримінального права. 2. Назвіть завдання і принципи кримінального права. 3. Назвіть дію кримінального закону в часі і в просторі. 4. Дайте визначення і назвіть ознаки кримінального злочину. 5. Назвіть обставини, що виключають кримінальну відповідальність. 6. Дайте визначення кримінального покарання. 7. Назвіть види і мета кримінального
 9. Стаття 60. Нагляд за відбуванням засудженими нака-зания у вигляді обмеження волі
  (в ред. Федерального закону від 27.12.2009 N 377-ФЗ) 1. Нагляд за відбуванням засудженими покарання у вигляді обмеження волі здійснюється кримінально-виконавчими ін-спекція і полягає в спостереженні за поведінкою засуджених, дотриманням ними встановлених судом обмежень та прийнятті у разі потреби встановлених законом заходів впливу. Для забезпечення нагляду, попередження
 10. Стаття 152. Порядок і умови відбування арешту засудженими військовослужбовцями
  Порядок і умови відбування арешту засудженими військовослужбовцями визначаються цим Кодексом, нормативними право-вимі актами федерального органу виконавчої влади, що здійснює функції з вироблення і реалізації державної полі-тики, нормативно- правового регулювання у галузі оборони, а також правилами відбування кримінальних покарань засудженими воєн-бовців. (В ред.
 11. Стаття 39. Порядок виконання покарання у виді исправи-них робіт
  1. Виправні роботи відбувають засудженим за основним місцем роботи, а засудженим, які не мають основного місця ро-боти, в місцях, визначених органами місцевого самоврядування за погодженням з кримінально-виконавчими інспекціями, але в рай-оне місця проживання засудженого. (частина 1 в ред. Федерального закону від 07.12.2011 N 420-ФЗ) 2. Засуджені до виправних робіт направляються
 12. КОНТРОЛЬНІ ЗАПИТАННЯ І ЗАВДАННЯ
  1. Визначте поняття кримінального права як галузі права, роль у правовому регулюванні і взаємодію з іншими галузями права. 2. Джерела кримінального права. Значення конституційних та міжнародно-правових положень. Розкрийте основні риси КК РФ 1996 р. 3. Знайдіть у Кримінальному кодексі відсильні і бланкетні норми кримінального права. 4. Поняття кримінально-правового
 13. Стаття 34. Передача кримінальної справи за підсудністю
  1. Суддя, встановивши при вирішенні питання про призначення судового засідання, що надійшла кримінальна справа не підсудна дан-ному суду, виносить постанову про направлення даної кримінальної справи за підсудністю. 2. Суд, встановивши, що перебуває в його виробництві кримінальну справа підсудна іншому суду того ж рівня, має право за згодою підсудного залишити дану кримінальну справу у своєму
 14. Стаття 219. Дозвіл клопотання
  1. У разі задоволення клопотання, заявленого одним з учасників провадження у кримінальній справі, слідчий доповнює матеріали кримінальної справи, що не перешкоджає продовженню ознайомлення з матеріалами кримінальної справи іншими учасниками. 2. По закінченні виробництва додаткових слідчих дій слідчий повідомляє про це осіб , зазначених у частині першій статті 216 та частини
 15. Стаття 153. З'єднання кримінальних справ
  1. В одному провадженні можуть бути з'єднані кримінальні справи стосовно: 1) кількох осіб , які вчинили одне або кілька злочинів у співучасті; 2) однієї особи, яка вчинила кілька злочинів; 3) особи, обвинуваченого в заздалегідь не обіцяне приховування злочинів, що розслідуються по цих кримінальних справах. 2. З'єднання кримінальних справ допускається також у випадках, коли особа, яка підлягає
 16. Стаття 274. Порядок дослідження доказів
  1. Черговість дослідження доказів визначається стороною, що представляє докази суду. 2. Першою представляє докази сторона звинувачення. Після дослідження доказів, представлених стороною обвинувачення, досліджуються докази, представлені стороною захисту. 3. Допит підсудного проводиться відповідно до статті 275 цього Кодексу. З дозволу
 17. Е.Е. Чередниченко. Принципи кримінального законодавства: поняття, система, проблеми законодавчої регламентації., 2007
  У роботі зроблена спроба концептуального підходу до дослідження проблеми принципів кримінального законодавства, починаючи з визначення їх природи, ознак, системи, співвідношення з принципами кримінальної відповідальності, кримінального права, кримінально-правової політики, кодифікації кримінально-правових норм. Розглянуто проблеми законодавчої регламентації як всієї системи в цілому, так і окремих
© 2014-2022  yport.inf.ua