Головна
ГоловнаКримінальне, кримінально-процесуальне правоКримінально-процесуальне право → 
« Попередня Наступна »
Президент Російської Федерації. Кримінально-виконавчий кодекс Російської федерації зі змінами від 07.06.2013, 2013 - перейти до змісту підручника

Стаття 60. Нагляд за відбуванням засудженими нака-зания у вигляді обмеження волі

(в ред. Федерального закону від 27.12.2009 N 377-ФЗ)
1. Нагляд за відбуванням засудженими покарання у вигляді обмеження волі здійснюється кримінально-виконавчими ін-спекція і полягає в спостереженні за поведінкою засуджених, дотриманням ними встановлених судом обмежень та прийнятті у разі потреби встановлених законом заходів впливу. Для забезпечення нагляду, попередження злочинів і в цілях одержання необхідної інформації про поведінку засуджених кримінально-виконавчі інспекції мають право використовувати аудіовізуальні, електронні й інші технічні засоби нагляду і контролю, перелік яких визначається Урядом Російської Федерації. Порядок застосування зазначених технічних засобів визначається федеральним органом виконавчої влади, що здійснює функції з вироблення і реалізації державної політики та нормативно-правового регулювання у сфері виконання кримінальних покарань.
2. При здійсненні нагляду працівник кримінально-виконавчої інспекції мають право відвідувати в будь-який час доби (за винятком-ням нічного часу) житло засудженого, викликати його на бесіди в кримінально-виконавчу інспекцію в цілях отримання від нього усних або письмових пояснень з питань, пов'язаних з відбуванням їм покарання, а також витребувати за місцем проживання, роботи-ти або навчання засудженого відомості про його поведінку.
3. Порядок здійснення нагляду визначається нормативними правовими актами, які затверджуються федеральним органом виконавчої-чої влади, що здійснює функції з вироблення і реалізації державної політики та нормативно-правового регулювання ванию у сфері виконання кримінальних покарань, за погодженням з Генеральною прокуратурою Російської Федерації.
Положення даного документа (у редакції Федерального закону від 07.12.2011 N 420-ФЗ) у частині примусових робіт застосовують-ються з 1 січня 2014 року (частина 3 статті 8 Федерального закону від 07.12.2011 N 420-ФЗ).
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " Стаття 60. Нагляд за відбуванням засудженими нака-зания у вигляді обмеження свободи "
 1. Стаття 172. Підстави звільнення від відбування нака-зания
  відбування покарання є: а) відбуття строку покарання, призначеного за вироком суду; б) скасування вироку суду з припиненням справи виробництвом; в) умовно-дострокове звільнення від відбування покарання ; г) заміна невідбутої частини покарання більш м'яким видом покарання; д) помилування або амністія; е) важка хвороба або інвалідність; ж) інші підстави, передбачені
 2. Стаття 47.1. Порядок виконання покарання у виді ограни-чення свободи
  нагляд за відбуванням засудженими покарання у вигляді обмеженням волі, є кримінально-виконавча інспекція. 2. Кримінально-виконавча інспекція за місцем проживання засудженого до покарання у вигляді обмеження волі не пізніше 15 діб з дня отримання копії вироку (ухвали, постанови) вручає засудженому офіційне повідомлення про необхідність його явки в
 3. Стаття 60. Нагляд за відбуванням засудженими покарання у вигляді обмеження волі
  нагляду, попередження злочинів і в цілях отримання необхідної інформації про поведінку засуджених кримінально-виконавчі інспекції мають право використовувати аудіовізуальні, електронні й інші технічні засоби нагляду і контролю, перелік яких визначається Урядом Російської Федерації. Порядок застосування зазначених технічних засобів визначається федеральним органом виконавчої
 4. Стаття 49. Обчислення строку обмеження волі
  відбування строку призначеного покарання і його закінчення. Термін обмеження свободи обчислюється в місяцях і роках. 2. Законом визначені різні позиції обчислення початку строку відбування обмеження волі. Якщо цей вид покарання призначається судом як основне покарання, то початком відбування покарання є день постановки засудженого на облік кримінально-виконавчою інспекцією. При
 5. Стаття 53. Обмеження свободи Коментар до статті 53
  нагляду. У ч. 7 ст. 16 ДВК РФ даний заклад названо виправних центром. Відсутність в Росії виправних центрів і великі матеріальні витрати на їх змісту зумовили те, що дане покарання не введено в дію. У найближчій перспективі слід очікувати виключення цього виду з системи покарань або його глибоку
 6. Стаття 50. Порядок відбування покарання у вигляді обмеження волі
  нагляд за відбуванням засудженими покарання у вигляді обмеження волі. Встановлення судом засудженому обмежень на зміну місця проживання або перебування без згоди зазначеного спеціалізованого державного органу, а також на виїзд за межі території відповідного муніципального освіти є обов'язковим. Якщо судом щодо засудженого не встановлено обмеження
 7. Стаття 49. Обчислення строку обмеження волі
  відбування покарання у вигляді обмеження волі з розрахунку один день за один день. 3. У термін обмеження свободи не зараховується час самовільного відсутності засудженого за місцем проживання понад одну добу без поважних
 8. Стаття 54. Обов'язки кримінально-виконавчої інспекції
  нагляд за засудженими і вживає заходів з профілактики порушень. 3. В обов'язки інспекції входить також надання засудженим допомоги у працевлаштуванні. Це необхідно для того, щоб засуджений в період відбування покарання був зайнятий суспільно корисною працею, міг забезпечити себе і свою сім'ю матеріально, закріплював або отримував трудові навички. Як показує практика, праця засуджених є
 9. § 7. Відстрочка відбування покарання вагітним жінкам і жінкам, які мають малолітніх дітей
  відбування наступних щих видів покарання: 1) обов'язкові роботи; 2) виправні роботи; 3) обмеження волі; 4) позбавлення волі. Підставою для звільнення від покарання є бере-менность підсудної або засудженої або наявність у неї дитину-ка у віці до 14 років, оскільки за наявності таких обставин виправний вплив реально відбуває нака-зания істотно
 10. Стаття 60.18. Нагляд за засудженими до примусових-ним роботам і заходи з попередження порушень порядку та умов відбування примусових робіт
  нагляду визначається федеральним органом виконавчої влади, що здійснює функції з вироблення і реалізації державної політики та нормативно-правового регулювання у сфері виконання кримінальних наказа-ний. 2. У разі, якщо поведінка засудженого до примусових робіт створює загрозу життю або здоров'ю оточуючих або самого засудженого, а також з метою недопущення з його боку
 11. § 10. Арешт
  відбування арешту в загальний строк військової служби та вислугу років для присвое-ня чергового військового звання не зараховується (ст. 154 ДВК РФ). Під час відбування арешту засуджений військовослужбовець не може бути представлений до присвоєння чергового військового звання, переведений на нове місце служби та звільнений з військової служби, за винятком випадків визнання його непридатним до військо-вої служби за станом
 12. Стаття 122. Виправні колонії суворого ре-жиму
  відбування лише-ня волі, а також засуджені, переведені з полегшених і суворих умов відбування покарання. Якщо в період перебування у слідчому ізоляторі до засудженого не застосовувалася захід стягнення у вигляді поміщення в карцер, термін його перебування у звичайних умо-вах відбування покарання обчислюється з дня взяття під варту. (В ред. Федерального закону від 08.12.2003 N 161-ФЗ) 2. При
 13. Стаття 124. Виправні колонії особливого режі-ма
  відбування лише-ня волі, а також засуджені, переведені з полегшених і суворих умов відбування покарання. Якщо в період перебування у слідчому ізоляторі до засудженого не застосовувалася захід стягнення у вигляді поміщення в карцер, термін його перебування у звичайних умо-вах відбування покарання обчислюється з дня взяття під варту. (В ред. Федерального закону від 08.12.2003 N 161-ФЗ) 2. При
© 2014-2022  yport.inf.ua