Головна
ГоловнаКримінальне, кримінально-процесуальне правоКримінальне право → 
« Попередня Наступна »
Людмила Іногамова-Хегай, Олексій Рарог, Олександр Чуча. Кримінальне право Російської Федерації. Загальна частина. Підручник, 2008 - перейти до змісту підручника

§ 7. Відстрочка відбування покарання вагітним жінкам і жінкам, які мають малолітніх дітей


У статті 82 КК передбачається факультативне основа-ня звільнення від покарання вагітних жінок і жінок, які мають дітей віком до 14 років.
Згідно ч. 3 ст. 26, ч. 5 ст. 42, п. «а» ч. 2 ст. 55, ст. 177 ДВК РФ відстрочка може бути надана від відбування наступних щих видів покарання: 1) обов'язкові роботи; 2) виправні роботи; 3) обмеження волі; 4) позбавлення волі.
Підставою для звільнення від покарання є бере-менность підсудної або засудженої або наявність у неї дитину-ка у віці до 14 років, оскільки за наявності таких обставин виправний вплив реально відбуває нака-зания істотно ускладнюється .
Проте, відстрочка не надається жінкам, осу-ждения до позбавлення волі на строк більше 5 років за тяжкі та осо-бо тяжкі злочини проти особистості. За змістом закону під злочинами проти особистості в даному випадку розуміються злочини, в яких особистість виступає в якості не толь-ко основного, а й додаткового об'єктів.
Вагітність встановлюється на підставі медичного висновку, а наявність малолітньої дитини - свідоцтвом про народження, рішенням суду про усиновлення або довідкою про на-явності дитини.
Вагітні жінки і жінки, які мають дітей віком до 14 років, можуть бути звільнені:
1) від реального відбування покарання у повному обсязі при винесенні вироку. При винесенні вироку вагітній жінці і жінці, яка має дитину віком до 3 років, мо-же бути надана відстрочка відбування від таких видів нака-зания, як виправні роботи і позбавлення волі. Орга-тільні роботи і обмеження свободи до даних категорій осіб не застосовуються (ч. 4 ст. 49, ч. 5 ст. 53 КК). Жінці, яка має

дитину віком від 3 до 14 років, може надаватися відстрочити-
ка також від реального відбування обов'язкових робіт;
2) від подальшого відбування покарання. Вагітна жінка або жінка, яка має дитину віком до 14 років, відбуваю-щие призначене покарання, можуть бути звільнені від таких видів покарання, як громадські роботи, виправні роботи-ти, обмеження свободи або позбавлення волі. При цьому бере-менним жінкам, які відбувають позбавлення волі, відстрочка може бути надана незалежно від терміну вагітності. Вагітним жінкам, які відбувають покарання у вигляді орга-тільних робіт, виправних робіт або обмеження свобо-ди, відстрочка може бути надана лише з дня, коли со-гласно Трудовому кодексу у неї виникає право на відпустку по вагітності та пологах.
В обох випадках при вирішенні питання про надання відстрочки суд бере до уваги характеристику підсудної (засудженої), згода родичів прийняти її і дитини, на-відмінність у неї житла, можливості створити умови для нормально- го розвитку дитини тощо
Відстрочка являє собою умовний вид звільнення від покарання. Вона може бути скасована у наступних випадках:
1) якщо жінка відмовилася від дитини. Під відмовою від ре-бенка слід розуміти офіційну заяву, зроблену мате-Рью дитини відповідним органам;
2) якщо вона продовжує ухилятися від виховання дитини та догляду за ним після попередження, зробленого кримінально-виконавчої-чої інспекцією, що здійснює контроль за її поведінкою-ем. Засуджена вважається уклоняющейся від виховання дитини та догляду за ним, якщо вона, офіційно не відмовившись від дитини, залишила його в пологовому будинку або передала в дитячий будинок, або веде антигромадський спосіб життя, або залишила дитину родичам або іншим особам, або зникла, або іншим чином ухиляється від виховання дитини (ч. 4 ст. 178 ДВК РФ);
3) якщо в період відстрочки засуджена вчинила новий пре-
ступление.
Перші дві підстави є факультативними, тобто рішен-ня питання про скасування або збереженні відстрочки залежить від ус-мотренного суду. При цьому суд приймає таке рішення тільки

за поданням кримінально-виконавчої інспекції, здійснювала-складовими контроль за поведінкою засудженої. Крім того, у всіх випадках необхідно встановити, чи не минули строки давно-сті обвинувального вироку, передбачені ст. 83 КК. У слу-чаї скасування відстрочки по першому і другому підстав осуж-денная направляється для відбування покарання місце, призначений-ве вироком суду.
Якщо засуджена в період відстрочки вчиняє новий злочин-ня, як умисне, так і необережне, суд зобов'язаний скасувати відстрочку і призначити покарання за сукупністю вироків.
По досягненні дитиною 14 років (у випадку, якщо у засудженої два і більше малолітніх дітей, то після досягнення зазначеного віз-раста молодшим дитиною) суд приймає одне з двох рішень:
1) звільняє засуджену від відбування покарання або залишати-шейся частини покарання; 2) замінює решту більш м'я-ким видом покарання. Одне з таких рішень суд приймає також у разі смерті дитини (ч. 5 ст. 178 ДВК РФ). Приймаючи рішення, суд враховує характер і ступінь суспільної небез-ності вчиненого злочину, поводження засудженої, її ставлення до виховання дитини, відбутий і невідбутий термін покарання. Однак якщо минув строк давності обвинувального вироку, встановлений ст. 83 КК, засуджена підлягає обов'яз-ково звільненню від покарання.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " § 7. Відстрочка відбування покарання вагітним жінкам і жінкам, які мають малолітніх дітей "
 1. Стаття 18. Рецидив злочинів Коментар до статті 18
  Рецидив злочинів є другим видом множинності злочинів відповідно до чинного законодавства. Це більш небезпечний вид множинності порівняно із сукупністю злочинів, оскільки він утворюється в результаті вчинення нового умисного злочину особою, яка має судимість за раніше скоєний умисний злочин, тобто за рахунок вчинення нового злочину,
 2. Стаття 61. Обставини, що пом'якшують покарання Коментар до статті 61
  У КК РФ наводяться обставини, що пом'якшують і обтяжують покарання, а не відповідальність, як це було в КК РРФСР. Це справедливо, оскільки зазначені обставини не можуть впливати на встановлення ознак злочину або самого складу злочину, але можуть істотно вплинути на призначення покарання. Наприклад, надання допомоги потерпілому при вчиненні автодорожнього
 3. Стаття 82. Відстрочка відбування покарання вагітним жінкам і жінкам, які мають малолітніх дітей Коментар до статті 82
  Реалізацією принципу гуманізму є і відстрочка відбування покарання вагітним жінкам і жінкам, які мають малолітніх дітей. У цьому випадку держава піклується і про жінок, і про малолітніх дітях, створюючи можливості збереження сім'ї та забезпечення малолітнім належного батьківського догляду і виховання. Відповідно до ст. 82 КК РФ відстрочка відбування реального покарання вагітним
 4. Стаття 86. Судимість Коментар до статті 86
  Судимість є особливий правовий стан винної особи, що породжується фактом його засудження і призначення покарання за скоєний злочин. Наявність судимості тягне для особи несприятливі наслідки кримінально-правового та іншого характеру. До іншим наслідків належать неможливість займатися педагогічною діяльністю в освітніх установах, неможливість отримати ліцензію на
 5. Стаття 305. Винесення свідомо неправосудних вироку, рішення або іншого судового акта Коментар до статті 305
  Основним об'єктом злочину є інтереси правосуддя. В якості додаткового об'єкта можуть виступати права і свободи особи, інтереси юридичних осіб. Особлива суспільна небезпека даного злочину полягає в порушенні принципу законності в діяльності судів при розгляді справ, що може спричинити тяжкі наслідки для особи, щодо якої винесено неправосудний акт,
 6. Стаття 314. Ухилення від відбування позбавлення волі Коментар до статті 314
  Основний об'єкт даного злочину - інтереси правосуддя у сфері виконання судових актів. Додатковий об'єкт - нормальний порядок управління і режим функціонування виправних установ щодо забезпечення виконання покарань у вигляді позбавлення волі. Суспільна небезпека ухилення від відбування позбавлення волі полягає в тому, що в результаті зазначеного діяння засуджений, використовуючи
 7. Тема 8.3. Кримінально-правова відповідальність
  Навряд чи знайдеться хоч один учень, якому не доводилося вимовляти слово «відповідальність» і яка не чула б його від інших. При цьому мова може йти про відповідальність в самих різних сферах життєдіяльності: сімейно-побутовий, навчальної, трудової і т.д. Але завжди мається на увазі усвідомлення свого обов'язку певного роду, значущою для спільності людей (сім'ї, товариської середовища,
 8. 1. Кримінальний закон. Завдання, які стоять перед ним. Структура кримінального закону
  Кримінальний закон - це нормативний акт, прийнятий уповноваженим органом державної влади (Державною Думою РФ), містить юридичні норми, що встановлюють підстави і принципи кримінальної відповідальності, визначають, які суспільно небезпечні діяння визнаються злочинами, які покарання передбачені за їх вчинення і в яких випадках можливе звільнення від кримінальної
 9. 6. Поняття кримінальної відповідальності
  У Уложенні про покарання кримінальних та виправних 1885 р. і Статуті про покарання, що накладаються світовими суддями, 1885 словосполучення "кримінальна відповідальність" не вживається. Немає такого словосполучення і в Кримінальному уложенні 1903 У ньому іноді вживається термін "відповідальність", але він тотожний терміну "покарання". Так, розділ сьомий називається: "Про обставини, що підсилюють
 10. 11. Призначення покарання за сукупністю вироків
  Призначення покарання за сукупністю вироків застосовується у випадках, коли засуджений після винесення вироку у справі, але до повного відбуття покарання за нього, вчинив новий злочин. Це свідчить про підвищену небезпеку винного, який допустив рецидив вчинення нового злочину, а також про те, що міра покарання за перший злочин була визначена недостатньою для
© 2014-2022  yport.inf.ua