Головна
ГоловнаКримінальне, кримінально-процесуальне правоКримінальне право → 
« Попередня Наступна »
Людмила Іногамова-Хегай , Олексій Рарог, Олександр Чуча. Кримінальне право Російської Федерації. Загальна частина. Підручник, 2008 - перейти до змісту підручника

§ 6. Звільнення від покарання у зв'язку з хворобою


У статті 81 КК передбачається три самостійних ос-нувального звільнення від покарання, пов'язані з розладом здоров'я особи, яка вчинила злочин: 1) психічне рас-стройство, що позбавляє її можливості усвідомлювати фактичний характер і суспільну небезпеку своїх дій (бездейст-вия), що виникло після скоєння злочину; 2) інша важка хвороба, що перешкоджає відбуванню покарання; 3) захворювання, що робить військовослужбовця непридатним до військової служби.
Звільнення від покарання у зв'язку з психічним розстрой-ством є обов'язковою підставою, тобто воно не залежить від розсуду суду.
Згідно ч. 1 ст. 81 КК не будь-яке психічне розлад може спричинити звільнення від покарання, а лише таке, кото-рої: 1) виникає після вчинення злочину; 2) позбавляє ли-цо можливості усвідомлювати фактичний характер і гро-ную небезпеку своїх дій (бездіяльності), що ні дозволяє цій особі сприймати примусовий характер і каратель-но-виховний зміст застосовуваних заходів державного примусу. У зв'язку з цим особа повинна звільнятися від лю-бого виду основного і додаткового покарання.
Можливі три варіанти звільнення особи від покарання
у зв'язку з психічним розладом:
1) у разі, коли воно настає після скоєння злочини ня, але до винесення вироку, особа звільняється від при-значення покарання;
2) у разі, коли воно настає після винесення вироку, але до звернення його до виконання, особа звільняється від відбування призначеного покарання в повному обсязі;
3) у разі, коли воно настає під час відбування наказа-ня засудженим, він звільняється від подальшого відбування покарання.
Відповідно до ч. 1 ст. 81 КК до особі, у якої після со-
деянного злочину настало психічний розлад,

робить неможливим призначення або виконання покарання, можуть бути застосовані примусові заходи медичного характеру. Вирішуючи питання про необхідність призначення зазначених заходів, суд виходить з можливості заподіяння цією особою іншого суттєвої шкоди, а також небезпеки для себе або інших (ч. 2 ст. 97 КК). Видається, що, виходячи із зазначених обставин, а також характеру психічного розладу, мова йде про такі заходи, як примусове лікування в психіатричному стаціонарі загального, спеціалізованого типу або спеціалізовані-рованного типу з інтенсивним спостереженням.
Звільнення від покарання у зв'язку з психічним розстрой-ством не є остаточним, оскільки в разі свого виздо-лення особа може підлягати кримінальній відповідальності і покаранню, якщо не минули строки давності притягнення до уго-ловний відповідальності або давності обвинувального вироку, передбачені ст. 78 і 83 КК.
Звільнення від покарання у зв'язку з іншою важкою болез-нью. Виникнення у особи після здійснення злочину іншою важкою хвороби є факультативним підставою освобо-ждения від покарання (ч. 2 ст. 81 КК), тобто це становить право суду, а не його обов'язок.
Під іншою важкою хворобою, яка: 1) виникає у особи по-сле вчинення злочину, 2) перешкоджає відбуванню нака-зания, слід розуміти таке серйозне захворювання, яке істотно ускладнює процес виконання покарання.
Перелік захворювань, що перешкоджають відбуванню наказа-
ня, затверджений постановою Уряду РФ від 6 лютого
2004 р. № 54 «Про медичному огляді засуджених, які подаються до звільнення від відбування покарання у зв'язку із хворобою »(з ізм. від 30 грудня 2005 р. № 847) 1. До цих захв-ваниям відносяться, наприклад, фіброзно-кавернозний туберкульоз легенів, злоякісні новоутворення IV стадії, гострий лейкоз, важка форма цукрового діабету, ішемічна хвороба серця, бронхіальна астма та ін
1 СЗ РФ. 2004. № 7. Ст. 524.

Можливі два варіанти звільнення від покарання особи, який захворів після здійснення злочину іншою важкою бо-корисно:
1) у разі виникнення хвороби після скоєння Престо-полон, але до винесення вироку суд виносить вирок, призначають-чає покарання і звільняє особу від відбування покарання. Таке ж рішення суд приймає у разі, коли особа захворіла на іншу тяжку хворобу після винесення вироку, але до його звернення до виконання;
2) у разі відбування покарання особа звільняється від її
подальшого відбування.
При розгляді питання про звільнення від покарання у зв'язку з іншою важкою хворобою суд повинен враховувати характер хвороби, можливість стаціонарного лікування в умовах отби-вання покарання, ступінь суспільної небезпеки скоєного злочину, дані про особу винного та його поведінці в період відбування покарання.
Звільнення від покарання у зв'язку з іншою важкою хворобою не є остаточним, оскільки в разі свого виздоровлю-ня особа може підлягати кримінальній відповідальності і наказа-нию, якщо не минули строки давності притягнення до кримінальної відповідальності або давності обвинувального вироку, передбаченої ст. 78 і 83 КК.
Звільнення військовослужбовців від покарання у разі забо-Леваном, що робить їх негідними до військової служби. Военнослу-жащие в обов'язковому порядку звільняються від таких видів покарання, як обмеження по військовій службі, арешт або з-тримання в дисциплінарному батальйоні військовослужбовців у разі захворювань-ня, що робить їх негідними до військової служби. Постановою Кабінету Уряду РФ від 25 лютого 2003 р. № 123 «Про утвер-дженні положення про військово-лікарську експертизу» 1 передбачено перелік хвороб, яким повинен керуватися експерт при вирішенні питання про придатність військовослужбовця до військової служби.
Разом з тим, якщо суд з урахуванням стану здоров'я, тяжкості со-
вершенном злочину, особи засудженого та його поведінки
1 СЗ РФ. 2003. № 10. Ст. 902.

Не вважатиме за можливим повністю звільнити військовослужбовця-го від покарання, він може прийняти рішення про заміну невідбутої частини покарання більш м'яким видом покарання.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " § 6. Звільнення від покарання у зв'язку з хворобою "
 1. Стаття 81. Звільнення від покарання у зв'язку з хворобою Коментар до статті 81
  звільнення від покарання у зв'язку з хворобою поширюється тільки на осіб, у яких підстави звільнення виникли після скоєння злочину. Якщо ж, наприклад, психічний розлад мало місце на момент вчинення злочину, слід вирішувати питання не про звільнення від покарання, а про відсутність складу злочину у зв'язку з неосудністю особи, яка вчинила суспільно небезпечне
 2. Стаття 86. Судимість Коментар до статті 86
  звільненню особи від кримінальної відповідальності у зв'язку з дійовим каяттям (ст. 75 КК РФ) і примиренням з потерпілим (ст. 76 КК РФ) і звільненню від покарання у зв'язку із зміною обстановки (ст. 80.1 КК РФ). Судимість виключає призначення обмеження свободи особи, яка вчинила умисний злочин (п. "а" ч. 2 ст. 53 КК РФ). При призначенні покарання судимість враховується не
 3. Стаття 7. Підстави виконання покарань та застосування інших заходів кримінально-правового характеру
  звільнення від покарання у зв'язку з хворобою засудженого відповідно до ст. 81 КК РФ, а також і інші питання. У подібних випадках підставою виконання покарання чи іншої міри кримінально-правового характеру стає і постанову суду. Набрали законної сили вирок, ухвалу, постанову суду обов'язкові для всіх органів державної влади, органів місцевого
 4. Стаття 20. Судовий контроль
  звільнення від відбування і його скасування; заміни невідбутої частини покарання більш м'яким видом покарання; звільнення від покарання у зв'язку з хворобою засудженого; скасування умовного засудження або про продовження випробувального терміну; скасування чи про доповнення покладених на засудженого обов'язків та ін При вирішенні перелічених питань і здійснюється судовий контроль за діяльністю установ і
 5. Тема 8.3. Кримінально-правова відповідальність
  звільненням від покарання або без його призначення чи з припиненням кримінальної справи з нереабілітуючих підстав (ст. 6-9 КПК). Але перш ніж розглянути їх більш детально, зупинимося на важливому питанні, пов'язаному з неприпустимістю поширювати кримінальну відповідальність та її реалізацію на дії, зовні мають схожість з об'єктивною стороною діянь, заборонених кримінальним законом,
 6. 5. Звільнення від покарання у зв'язку з хворобою
  звільнення від покарання через хворобу. Вона була необгрунтовано включена в КПК РРФСР 1960 р. (ст. 362). У початковій редакції цієї статті передбачалося звільнення хворих тільки від позбавлення волі. У 1971 р. її текст був змінений, і вона стала передбачати звільнення по хвороби від відбування всіх видів покарань. Зауважимо, що в більшості союзних республік колишнього СРСР звільнення від
 7. 3. Судимість
  звільнення від відбування покарання, випробувальним терміном якого була невідбуту частину покарання. Цей термін був не чим іншим, як судимістю. У Особливої частини КК РРФСР 1922 р. судимість була кваліфікуючою деякі склади злочину обставиною. Так, в п. "б" ст. 142 цього кодексу було встановлено, що умисне вбивство є кваліфікованим, якщо воно було скоєно
 8. Звільнення від покарання у зв'язку з хворобою
  звільнено від відбування наказ-ия. Тобто це явл. пр.м, а не обов'язком суду, як за наявності психічного розладу. При реш-і питання враховуються не тільки характер хвороби, але і тяжкість вчиненого переступив-я, особа засудженого та ін обстоят-ва. Освоб-е від відбування наказ-ия у зв'язку з хворобою явл. безумовним і закінчать-им. Військовослужбовці, які відбувають арешт або вміст у
 9. § 1. Поняття і види звільнення від покарання
  звільнення від покарання виступає втрата або істотне зменшення суспільної небезпеки діяння або особи, яка вчинила злочин, який означає нецелесооб-різницю або неможливість виконання або призначення наказа-ня. У цьому випадку цілі покарання або вже досягнуті, або для їх досягнення не потрібно подальшого відбування наказа-ня, або їх досягти взагалі не можна (наприклад, у
 10. Короткий перелік латинських висловів, які використовуються в міжнародній практиці
  звільнення на предмет незаконного позбавлення волі 24. IDEM PER IDEM [ідем пер ідем] - те ж за допомогою того ж; визначення через яке визначається 25. IN BREVI [ін бреві] - коротко 26. IN CORPORE [ін корпоре ] - в повному складі 27. IN PLENO [ін ПЛЕН] - в повному складі 28. IN RE [ін ре] - на ділі 29. IN SITU [ин ситу] - в місці знаходження 30. IN DEPOSITO [ін депозіто] - на зберігання
© 2014-2022  yport.inf.ua