Головна
ГоловнаКримінальне, кримінально-процесуальне правоКримінальне право → 
« Попередня Наступна »
Людмила Іногамова-Хегай, Олексій Рарог, Олександр Чуча. Кримінальне право Російської Федерації. Загальна частина. Підручник, 2008 - перейти до змісту підручника

§ 5. Звільнення від покарання у зв'язку із зміною обстановки


Даний вид звільнення від покарання вперше включений до Кримінального кодексу (ст. 801). Підставою його застосування виступила-Пает недоцільність призначення особі покарання в змінивши-шейся обстановці, в якій ця особа або вчинене ним діяль-ня перестали бути суспільно небезпечними.
По суті, в ст. 801 КК передбачено два види звільнення від покарання, хоча і досить подібних: відпадання суспільної
небезпеки особи, яка вчинила злочин, або відпадання об-
щественной небезпеки вчиненого ним діяння.
В обох випадках для звільнення від покарання закон помі-
мо підстави вимагає наявність двох умов:
1) вчинення злочину вперше. Особа вважається вдосконалення-шівшім злочин вперше, якщо він раніше не скоював пре-ступление, або чинив, але судимість знята або погашена, або минули строки давності притягнення до кримінальної відпові-дальності;
2) вчинення злочину невеликий (ч. 2 ст. 15 КК) або
середньої тяжкості (ч. 3 ст. 15 КК).
Під зміною обстановки, внаслідок якої вчинено-ве особою діяння перестало бути суспільно небезпечним, сліду-ет розуміти зміну не тільки соціальних, політичних чи економічних умов у країні (наприклад, припинення воєн-них дій, великі економічні реформи), а й конкурують-ної обстановки в тому чи іншому районі, місцевості, підприємстві (незаконне полювання в заповіднику, якщо до моменту розгляду

справи в суді вона там буде дозволена в силу надмірного повели-
чення поголів'я цього виду тварин) 1.
До зміни обстановки, внаслідок чого особа, яка вчинила злочин, перестала бути суспільно небезпечною, слід відносити зміни, пов'язані виключно з характеристикою особи винного та ступенем його небезпеки у зв'язку з здійснений-ним їм злочином. Наприклад, одруження (заміжжя) винен-ного на жертві свого «злочину», переїзд несовершеннолет-нього правопорушника на нове місце проживання, внаслідок ко-торого він опинився поза несприятливого в кримінологічної стосовно оточення, поступив на службу або навчання, звільнений з ра-боти2 або звільнений від займаної посади.
Розглянутий вид звільнення від покарання є обов'язковим, оскільки за наявності підстави і необхідних умов відповідно до ст. 801 КК особа «звільняється су-дом від покарання», тобто звільнення являє собою зобов'язаний-ність, а не право суду.
КК не вказує, на який момент слід встановлювати ут-рату суспільної небезпеки діяння або особи, яка його вчинила. Вважаємо, що вона повинна бути встановлена ??до часу рассмот-ренію справи в суді. Звільнення від покарання на підставах,
1 Ю.Д. Денисов вважає, що «можливі лише дві типові ситуації, при яких вчинене діяння, що не втратило« статусу »злочинного на момент розгляду можливості припинення кримінальної преследова-ня у зв'язку з втратою ним суспільної небезпеки, могли б оцінюватися з точки зору ст. 801 КК: а) коли законодавець запізнюється з криміналу-зацией того чи іншого діяння, б) коли законодавець запізнюється з зазна-ної дії тих чи інших умов місця і часу, що зумовили свого часу оголошення діяння злочинним. Тільки в рамках останньої ситуа-ції може йти мова про втрату суспільної небезпеки скоєного пре-ступления на іншому («локальному», «регіональному») рівні в порівнянні із звичайними межами дії кримінального закону в часі і в про-просторі ». (Денисов Ю.Д. Проблеми вдосконалення інституту освоєння-бождения від покарання у зв'язку із зміною обстановки / / Кримінальне пра-во: стратегія розвитку в XXI столітті. М., 2006. С. 273).
Здається, перший названа автором ситуації не має ніякого відно-ності до розглянутого питання, а друга - якщо звести тлумачення статті до запропонованого розуміння, істотно і необгрунтовано ограни-чит її застосування.
2 Див, наприклад: Витяг з постанови Президії Верховної
Судна РФ від 27.02. 2002 р. / / БВС. 2002. № 7.
Передбаченим ст. 801 КК, здійснюється судом у формі поста-новлення обвинувального вироку без призначення покарання (п. 3 ч. 5 ст. 302 КПК України).
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " § 5. Звільнення від покарання у зв'язку із зміною обстановки "
 1. Стаття 80.1. Звільнення від покарання у зв'язку із зміною обстановки Коментар до статті 80.1
  Звільнення від покарання у зв'язку із зміною обстановки (ст. 80.1 КК РФ) обумовлено наявністю двох обставин. По-перше, зміна обстановки може призвести до того, що скоєний злочин втратить свою суспільну небезпеку, і по-друге, до втрати суспільної небезпеки винним, які вчинили злочин. У цих випадках застосування кримінального покарання стає недоцільним і суд
 2. Стаття 86. Судимість Коментар до статті 86
  Судимість є особливий правовий стан винної особи, що породжується фактом його засудження і призначення покарання за скоєний злочин. Наявність судимості тягне для особи несприятливі наслідки кримінально-правового та іншого характеру. До іншим наслідків належать неможливість займатися педагогічною діяльністю в освітніх установах, неможливість отримати ліцензію на
 3. Звільнення від покарання у зв'язку із зміною обстановки
  . Стаття 80.1. Звільнення від покарання у зв'язку із зміною обстановки Особу, яка вперше вчинила злочин невеликої або середньої тяжкості, звільняється судом від покарання, якщо буде встановлено, що внаслідок зміни обстановки ця особа або вчинене ним злочин перестали бути суспільно небезпечними. Злочинами невеликої тяжкості зізнаються навмисні і необережні діяння,
 4. § 2. Звільнення неповнолітніх від кримінальної відповідальності і покарання
  Від кримінальної відповідальності і покарання несовершеннолет-ний може бути звільнений як за загальними підставами, так і за спеціальними, що мають відношення тільки до даної категорії осіб. При цьому треба мати на увазі, що при застосуванні загальних видів звільнення від кримінальної відповідальності враховуються особливості залучення до кримінальної відповідальності і наказа-ня осіб, які не досягли 18-річного віку.
 5. Короткий перелік латинських висловів, які використовуються в міжнародній практиці
  1. AD HOC [ад хок] - для даного випадку, для цієї мети 2. AD REFERENDUM [ад референдум] - до доповіді (відкласти для подальшого розгляду) 3. A FORTIORI [а фортіорі] - тим більше 4. A POSTERIORI [а постеріорі] - на підставі досвіду, з виниклою пізніше точки зору 5. A PRIORI [а пріорі] - заздалегідь, попередньо 6. BONA FIDE [бона ФІДЕ] - чесно, сумлінно 7. CAUSA [кауза] -
 6. § 3. Правове забезпечення екологічних відносин
  (правова реформа в Росії і вдосконалення екологічного законодавства; дотримання вимог законодавства та роль правової служби; судова реформа) Одним з основних принципів охорони навколишнього середовища є її належне правове забезпечення. Воно й обумовлює виникнення екологічного права, необхідність його розробки і вивчення. Правова реформа в Росії та
 7. 3. Підстави та умови договірної відповідальності
  Протягом багатьох років в юридичній науці радянського періоду панувала думка, згідно з яким необхідним підставою цивільно - правової відповідальності зізнавався якийсь "склад цивільного правопорушення". Дану позицію поділяють і багато сучасні автори. На думку Г.К. Матвєєва, наприклад, "наявність складу цивільного (і всякого іншого) правопорушення - загальне і, як правило,
 8. Стаття 60. Загальні початку призначення покарання Коментар до статті 60
  Призначення кримінального покарання в Російській Федерації здійснюється тільки судом. Тільки суд може визнати людину винною у вчиненні злочину і призначити покарання за його вчинення. Ці положення закріплені в ст. 49 Конституції РФ, прямо встановила, що кожен обвинувачуваний у скоєнні злочину вважається невинним, поки його вину не буде доведено в передбаченому
 9. Стаття 127-1. Торгівля людьми Коментар до статті 127.1
  В основі розглянутого кримінально-правової заборони лежать норми міжнародного права. Поняття торгівлі людьми розкривається в ст. 3 Протоколу про попередження і припинення торгівлі людьми, особливо жінками і дітьми, і покарання за неї, що доповнює Конвенцію ООН проти транснаціональної організованої злочинності від 15 листопада 2000 р., відповідно до якої "торгівля людьми" означає
 10. Стаття 328. Ухилення від проходження військової та альтернативної цивільної служби Коментар до статті 328
  Об'єктом злочину є авторитет та інтереси державної влади. Проходження громадянами військової та альтернативної цивільної служби належить до числа обов'язків громадян, встановлених державою. Дана обов'язок закріплено на конституційному рівні. У ст. 59 Конституції РФ говориться про те, що захист Вітчизни - борг і обов'язок громадянина Росії. Громадяни Росії несуть