Головна
ГоловнаКримінальне, кримінально-процесуальне правоКримінальне право → 
« Попередня Наступна »
Людмила Іногамова-Хегай, Олексій Рарог, Олександр Чуча. Кримінальне право Російської Федерації. Загальна частина. Підручник, 2008 - перейти до змісту підручника

§ 4. Звільнення від покарання у зв'язку із заміною невідбутої частини покарання більш м'яким видом


Заміна невідбутої частини покарання більш м'яким відноситься до факультативним видів звільнення від покарання, тобто рішен-ня цього питання залежить від розсуду суду.
Суд вправі замінити такі основні види покарання, як обмежених волі, тримання в дисциплінарному батальйоні військовослужбовців або позбавлення волі. Особа також може бути повністю або частково звільнено від будь-якого додаткового виду на-казания, якщо до моменту заміни це покарання не було исполне-но. Як правило, йдеться про позбавлення права займати визначений-ву посаду або займатися певною діяльністю, так як в разі їх призначення в якості додаткових до ограни-ню волі, тримання в дисциплінарному батальйоні військовослужбовців, позбавлення волі вони поширюються на весь час відбування основних видів покарання , але при цьому строк додаткового покарання обчислюється з моменту відбуття основного (ч. 4 ст. 47
КК). Інші додаткові види покарання (штраф, позбавлення спеціального, військового або почесного звання, класного чину і державних нагород) виконуються протягом непродолж-тельного терміну після набрання чинності обвинувального запро-злодія суду, тому до моменту заміни основного виду покарання особа вже не може бути звільнено від їх відбування.
Підставою заміни невідбутої частини покарання більш м'яким є такі позитивні зміни в поведінці засудженого, які свідчать, що він для свого подальшого ис-правління більш не потребує повному відбуванні призначеного судом покарання.
Крім того, невідбуту частину може бути замінена більш м'я-ким видом покарання тільки після фактичного відбуття осуж-денним за вчинення: злочини невеликої або середньої тяжкості - не менше однієї третини; тяжкого злочину - не менше половини ; особливо тяжкого злочину - не менше двох третин строку покарання.
При заміні невідбутої частини суд може обрати будь-який більш м'який вид покарання відповідно переліком, передбачений-ним в ст. 44 КК. Вибір конкретного виду покарання залежить від того, чи можливо досягти за його допомогою цілей відновлення

соціальної справедливості, виправлення засудженого і передбачається-прежденія вчинення нових злочинів. При цьому суд керується строками або розмірами, встановленими КК для кожного із зазначених видів покарання.
Заміна невідбутої частини покарання більш м'яким видом є-ється остаточною. У разі вчинення особою нового переступив-лення, до покарання, призначеного за останнім вироком, приєднується невідбуту частину покарання, яким було заме-нено обмеження волі, тримання в дисциплінарному воїн-ської частини або позбавлення волі.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " § 4. Звільнення від покарання у зв'язку із заміною невідбутої частини покарання більш м'яким видом "
 1. Стаття 58. Призначення засудженим до позбавлення волі виду виправної установи Коментар до статті 58
  У ст. 58 КК РФ регламентуються питання призначення засудженим до позбавлення волі виду виправної установи. Така регламентація необхідна у зв'язку з тим, що, хоча засудженим і призначається покарання у вигляді позбавлення волі, коло правообмежень і умови відбування покарання будуть різні залежно від того, який вид установи призначається для відбування покарання. Саме тому в
 2. Стаття 81. Звільнення від покарання у зв'язку з хворобою Коментар до статті 81
  Звільнення від покарання у зв'язку з хворобою передбачено ст. 81 КК РФ. За змістом цієї статті в ній йдеться про осіб, яким за вироком суду призначено покарання, проте в силу викладених у статті обставин воно не може бути виконано. Неможливість виконання покарання насамперед пов'язана з настанням після вчинення злочину психічного розладу, який позбавляє особу
 3. Стаття 84. Амністія Коментар до статті 84
  Амністія є форма державного вибачення осіб, що скоїли злочини ("амністія" в перекладі з грецького - забуття, прощення). Амністія знаходиться у винятковому віданні Російської Федерації (п. "о" ст. 71 Конституції РФ). У СРСР амністії могли оголошуватися і союзними республіками щодо осіб, засуджених судами республіки (див. п. 14 ст. 72 Конституції РРФСР 1978 р.). Оголошення
 4. Стаття 86. Судимість Коментар до статті 86
  Судимість є особливий правовий стан винної особи, що породжується фактом його засудження і призначення покарання за скоєний злочин. Наявність судимості тягне для особи несприятливі наслідки кримінально-правового та іншого характеру. До іншим наслідків належать неможливість займатися педагогічною діяльністю в освітніх установах, неможливість отримати ліцензію на
 5. Стаття 93. Умовно-дострокове звільнення від відбування покарання Коментар до статті 93
  Кримінальним кодексом РФ передбачається не тільки можливість звільнення неповнолітніх від покарання, але і їх звільнення від відбування покарання - умовно-дострокове звільнення. Умовно-достроково можуть бути звільнені лише засуджені до покарання у вигляді позбавлення волі. Даний інститут поширюється на засуджених неповнолітніх, які вже відбули певну частину призначеного
 6. Коментар до подп. "Б" п. 3
  70. Відповідно до коментованої нормою не підлягають призову на військову службу громадяни, які мають незняту або непогашену судимість за вчинення злочину. Відповідно до ст. 86 КК України особа, засуджена за скоєння злочину, вважається судимою з дня набрання обвинувальним вироком суду законної сили до моменту погашення або зняття судимості. Судимість - це специфічне
 7. Коментар до п. 4
  17. Особливості проходження військової служби військовослужбовцями, щодо яких винесено обвинувальний вирок і яким призначено покарання, визначаються КК РФ, ДВК РФ, законодавчими та іншими нормативними правовими актами Російської Федерації. У силу особливих інтересів військової служби та особливого статусу до засуджених військовослужбовців, крім покарань, що застосовуються до інших громадянам (ст. 44 КК РФ),
 8. Стаття 6. Операції з коштами або іншим майном, що підлягають обов'язковому контролю
  1. У коментованій статті згідно її назві перераховані операції з грошовими коштами або іншим майном, що підлягають обов'язковому контролю. Поняття "операції з грошовими коштами або іншим майном" визначено в ст. 3 коментованого Закону як дії фізичних і юридичних осіб з грошовими коштами або іншим майном незалежно від форми і способу їх здійснення, спрямовані
 9. Стаття 69. Порядок і умови виконання покарання у вигляді арешту
  Коментар до статті 69 1. У арештних будинках засуджені повинні міститися в умовах суворої ізоляції: розміщуються вони в замикаються камерах. При цьому закон вимагає забезпечення роздільного утримання засуджених різних категорій. Ізольовано від інших категорій осіб, які утримуються під вартою, і окремо розміщуються: засуджені чоловіки, засуджені жінки, неповнолітні засуджені, а також
 10. Стаття 78. Зміна виду виправної установи
  Коментар до статті 78 1. Однією з цілей покарання, визначеної ст. 43 КК РФ, є виправлення засудженого. Це означає, що результатом впливу покарання має стати зміна особистості засудженого, його антисоціальних установок, правопослушное поведінку в період і після відбуття покарання. Досягненню цієї мети служать багато методи і засоби. До них, зокрема, відносяться
© 2014-2022  yport.inf.ua