Головна
ГоловнаКримінальне, кримінально-процесуальне правоКримінально-процесуальне право → 
« Попередня Наступна »
А.В. Діамантів. КОМЕНТАР ДО Кримінально-виконавчого кодексу РОСІЙСЬКОЇ ФЕДЕРАЦІЇ, 2011 - перейти до змісту підручника

Стаття 60. Нагляд за відбуванням засудженими покарання у вигляді обмеження волі

Коментар до статті 60
1. Нагляд за відбуванням засудженими покарання у вигляді обмеження волі здійснюється кримінально-виконавчими інспекціями і полягає в спостереженні за поведінкою засуджених, дотриманням ними встановлених судом обмежень та прийнятті у разі потреби встановлених законом заходів впливу. Для забезпечення нагляду, попередження злочинів і в цілях отримання необхідної інформації про поведінку засуджених кримінально-виконавчі інспекції мають право використовувати аудіовізуальні, електронні й інші технічні засоби нагляду і контролю, перелік яких визначається Урядом Російської Федерації. Порядок застосування зазначених технічних засобів визначається федеральним органом виконавчої влади, що здійснює функції з вироблення і реалізації державної політики та нормативно-правового регулювання у сфері виконання кримінальних покарань.
2. При здійсненні нагляду працівник кримінально-виконавчої інспекції мають право відвідувати в будь-який час доби (за винятком нічного часу) житло засудженого, викликати його на бесіди в кримінально-виконавчу інспекцію в цілях отримання від нього усних або письмових пояснень з питань, пов'язаних з відбуванням ним покарання, а також витребувати за місцем проживання, роботи або навчання засудженого відомості про його поведінку.
3. Порядок здійснення нагляду визначається нормативними правовими актами, які затверджуються федеральним органом виконавчої влади, що здійснює функції з вироблення і реалізації державної політики та нормативно-правового регулювання у сфері виконання кримінальних покарань, за погодженням з Генеральною прокуратурою Російської Федерації.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " Стаття 60. Нагляд за відбуванням засудженими покарання у вигляді обмеження свободи "
 1. Стаття 49. Обов'язкові роботи Коментар до статті 49
  При розгляді даного питання і далі питань про покарання, при відбуванні яких у зміст покарання включена обов'язок засуджених трудитися, слід відразу зазначити, що дана праця не є примусовим або обов'язковим працею, забороненим Конвенцією Міжнародної організації праці N 29 про примусову чи обов'язкову працю (Женева, 10 червня 1930 р.), де в ст. 2 з понять
 2. Стаття 53. Обмеження свободи Коментар до статті 53
  Покарання у вигляді обмеження волі включено в систему покарань і передбачено ст. 44 КК РФ. Слід зазначити, що, по суті справи, під новою назвою відновлені існували в радянський період російської історії такі правові інститути, як умовне засудження до позбавлення волі з обов'язковим залученням засудженого до праці і умовне звільнення з місць позбавлення волі з обов'язковим
 3. Стаття 55. Зміст дисциплінарній військовій частині Коментар до статті 55
  Покарання у виді тримання в дисциплінарному батальйоні військовослужбовців відноситься до основних покарань. Відповідно до ч. 1 ст. 55 КК РФ воно призначається військовослужбовцям, які проходять військову службу за призовом, а також військовослужбовцям, які проходять військову службу за контрактом на посадах рядового та сержантського складу, якщо вони на момент винесення судом вироку не відслужили встановленого законом терміну
 4. Стаття 58. Призначення засудженим до позбавлення волі виду виправної установи Коментар до статті 58
  У ст. 58 КК РФ регламентуються питання призначення засудженим до позбавлення волі виду виправної установи. Така регламентація необхідна у зв'язку з тим, що, хоча засудженим і призначається покарання у вигляді позбавлення волі, коло правообмежень і умови відбування покарання будуть різні залежно від того, який вид установи призначається для відбування покарання. Саме тому в
 5. Стаття 12. Обов'язки поліції
  Коментар до статті 12 Перераховані в цій статті та інші обов'язки поліції в межах своєї компетенції відповідно до займаної посади виконують співробітники поліції. Коментар до пункту 1 цієї статті 1.1. Порядок реалізації даного обов'язку врегульовано Інструкцією про порядок прийому, реєстрації та дозволу в органах внутрішніх справ Російської Федерації
 6. Стаття 50. Порядок відбування покарання у вигляді обмеження волі
  Коментар до статті 50 1. Покарання у вигляді обмеження волі є альтернативним покаранню у вигляді позбавлення волі. З метою збереження соціально корисних зв'язків засудженого, в тому числі сімейних зв'язків, трудових відносин тощо, законом встановлено, що обмеження волі відбувається за місцем проживання засудженого. 2. До числа обов'язків засудженого до обмеження волі відноситься
 7. Стаття 54. Обов'язки кримінально-виконавчої інспекції
  Коментар до статті 54 1. Статтею 54 ДВК РФ визначено обов'язки кримінально-виконавчої інспекції при виконанні покарання у вигляді обмеження волі. Однією з найважливіших обов'язків кримінально-виконавчої інспекції є постановка засуджених на облік і ведення обліку засуджених до покарання у вигляді обмеження волі. Кримінально-виконавча інспекція зобов'язана роз'яснити засудженим
 8. Стаття 58. Відповідальність за порушення порядку та умов відбування покарання у вигляді обмеження свободи і за ухилення від його відбування
  Коментар до статті 58 1. Застосування заходів стягнення до засуджених є одним із способів впливу на їх поведінку. Сутність заходів стягнення полягає в негативній оцінці поведінки засудженого і в ряді суб'єктивних оцінок випадків - впливі на його правовий статус шляхом накладення певних обмежень. Однак заходи стягнення не повинні застосовуватися довільно, на основі суб'єктивних
 9. Стаття 69. Порядок і умови виконання покарання у вигляді арешту
  Коментар до статті 69 1. У арештних будинках засуджені повинні міститися в умовах суворої ізоляції: розміщуються вони в замикаються камерах. При цьому закон вимагає забезпечення роздільного утримання засуджених різних категорій. Ізольовано від інших категорій осіб, які утримуються під вартою, і окремо розміщуються: засуджені чоловіки, засуджені жінки, неповнолітні засуджені, а також
 10. Стаття 70. Залучення до праці засуджених до арешту
  Коментар до статті 70 1. У арештних будинках засуджені не залучаються до праці. Адміністрація арестного будинку має право залучати засуджених тільки до робіт з господарського обслуговування арештного дому без оплати тривалістю не більше чотирьох годин на тиждень. Такий підхід до вирішення питання про працевикористання засуджених до арешту зумовлений низкою причин. По-перше, непритягнення
© 2014-2022  yport.inf.ua