Головна
ГоловнаКримінальне, кримінально-процесуальне правоКримінально-процесуальне право → 
« Попередня Наступна »
Президент Російської Федерації. Кримінально-процесуальний кодекс Російської Федерації з виправленнями та доповненнями на 07.06.2013 року, 2013 - перейти до змісту підручника

Стаття 2. Дія кримінально-процесуального закону в просторі

1. Виробництво по кримінальній справі на території Російської Федерації незалежно від місця скоєння злочину ведеться відповідно до цього Кодексу, якщо міжнародним договором Російської Федерації не встановлено інше.
Про перевірку конституційності частини другої статті 2 см. Постанова Конституційного Суду РФ від 16.10.2012 N 22-П.
2. Норми цього Кодексу застосовуються також при провадженні у кримінальній справі про злочин, вчинений на воздуш-ном, морському або річковому судні, що перебуває за межами території Російської Федерації під прапором Російської Федерації, якщо зазначене судно приписано до порту Російської Федерації.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " Стаття 2. Дія кримінально-процесуального закону в просторі "
 1. Стаття 4. Дія кримінально-процесуального закону в часі
  При виробництві по кримінальній справі застосовується кримінально-процесуальний закон, який діє під час виробництва відповідного процесуального дії або прийняття процесуального рішення, якщо інше не встановлено цим
 2. Контрольні питання до розділу 12
  1. Дайте визначення поняття галузі кримінального права. 2. Назвіть завдання і принципи кримінального права. 3. Назвіть дію кримінального закону в часі і в просторі. 4. Дайте визначення і назвіть ознаки кримінального злочину. 5. Назвіть обставини, що виключають кримінальну відповідальність. 6. Дайте визначення кримінального покарання. 7. Назвіть види і мета кримінального
 3. Дисертації та автореферати
  Афанасьєва Л.В. Норми права та їх дію. Питання теорії: Дис. ... канд. юрид. наук. М., 2000. Барканов А.Н. Зворотній сила кримінального закону: Дис. ... канд. юрид. наук. Саратов, 2000. Блум М.І. Дія радянського кримінального закону в часі і просторі: Автореф. дис. ... д-ра юрид. наук. Рига: Латвійський університет, 1975. Васильєв Р.Ф. Акти управління (поняття та юридичні
 4. КОНТРОЛЬНІ ЗАПИТАННЯ І ЗАВДАННЯ
  1. Визначте поняття кримінального права як галузі права, роль у правовому регулюванні і взаємодію з іншими галузями права. 2. Джерела кримінального права. Значення конституційних та міжнародно-правових положень. Розкрийте основні риси КК РФ 1996 р. 3. Знайдіть у Кримінальному кодексі відсильні і бланкетні норми кримінального права. 4. Поняття кримінально-правового
 5. Стаття 11.4. Порушення правил використання повітряного простору
  1. Порушення користувачем повітряного простору федеральних правил використання повітряного простору, якщо ця дія не містить кримінально караного діяння, - (в ред. Федерального закону від 07.11.2011 N 304-ФЗ) тягне за собою накладення адміністративного штрафу на громадян у розмірі від двох тисяч до п'яти тисяч рублів; на посадових осіб - від двадцяти п'яти тисяч до тридцяти тисяч рублів; на
 6. Стаття 6. Дія кримінально- виконавчого законодавства Російської Федерації в просторі і в часі
  1. Кримінально-виконавче законодавство Російської Федерації застосовується на всій території Російської Федеративної-ції. 2. Виконання покарань, а також застосування засобів виправлення засуджених і надання допомоги звільняються особам осуще ствляют відповідно до законодавства, чинного під час їх
 7. КОНТРОЛЬНІ ЗАПИТАННЯ І ЗАВДАННЯ
  1. Чим відрізняються процесуальні норми права від матеріальних? Проиллюстрируйте це на прикладах основних галузей процесуального права. 2. Які джерела процесуального права і їх особливості в основних галузях процесуального права? 3. Назвіть основні принципи процесуального права. 4. Що таке доведення і докази? Які джерела доказів визнаються в кримінальному та
 8. ПРИЙНЯТІ СКОРОЧЕННЯ
  АПК - Арбітражний процесуальний кодекс РФ ВВС - Відомості Верховної Ради, Відомості З'їзду народних депутатів і Верховної Ради (СРСР, РРФСР, РФ) ЦК - Цивільний кодекс РФ ЦПК - Цивільний процесуальний кодекс РРФСР КЗпП - Кодекс законів про працю РФ СК - Сімейний кодекс РФ СЗ РФ - Відомості Верховної РФ ДВК - Кримінально-виконавчий кодекс РФ КК - Кримінальний кодекс РФ
 9. Стаття 300. Незаконне звільнення від кримінальної відповідальності Коментар до статті 300
  1. Злочин в коментованій статті є окремим випадком перевищення посадових повноважень з боку зазначених у ній осіб. 2. Незаконне звільнення від кримінальної відповідальності може мати місце у відносинах двох категорій учасників кримінального процесу - підозрюваного (ст. 46 КПК) та обвинуваченого (ст. 47 КПК РФ) у скоєнні злочину. 3. Об'єктивна сторона полягає в
 10. Дія кримінального закону в просторі. Принципи дії
  . Дія уг.ого закону в просторі Ст. 11 КК містить правила про дію уг.ого закону в отнош-і осіб, які вчинили переступив-е на території РФ. 1) Особа, яка вчинила злочин-е на території РФ, підлягає уг.ой відповідь- і за КК. 2) Прест-я, вчинені в межах територіальних вод або повітряного простору РФ, визнаються вчиненими на території РФ (поширюється також на переступив-я,
 11. Стаття 123. Право оскарження
  (в ред. Федерального закону від 30.04.2010 N 69-ФЗ) 1. Дії (бездіяльність) та рішення органу дізнання, дізнавача, начальника підрозділу дізнання, слідчого, керівника слідчого органу, прокурора і суду можуть бути оскаржені у встановленому цим Кодексом порядку учасниками кримінального судочинства, а також іншими особами в тій частині, в якій вироблені процесуальні
 12. Стаття 11.4. Порушення правил використання повітряного простору
  1. Порушення користувачем повітряного простору федеральних правил використання повітряного простору - тягне за собою накладення адміністративного штрафу на громадян у розмірі від десяти до двадцяти мінімальних розмірів оплати праці, на посадових осіб - від двадцяти до сорока мінімальних розмірів оплати праці, на юридичних осіб - від двохсот до трьохсот мінімальних розмірів оплати праці. 2.
 13. Стаття 132. Стягнення процесуальних витрат
  1. Процесуальні витрати стягуються з засуджених або відшкодовуються за рахунок коштів федерального бюджету. 2. Суд вправі стягнути з засудженого процесуальні витрати, за винятком сум, виплачених перекладачеві і захиснику у випадках, передбачених частинами четвертою та п'ятою цієї статті. Процесуальні витрати можуть бути стягнуті і з засудженого, звільненого від покарання. 3.
 14. Стаття 162. Роз'яснення перекладачеві його прав та обов'язків
  1. Після роз'яснення перекладачеві його обов'язків, заходів процесуальної та кримінальної відповідальності за їх невиконання та після попередження про кримінальну відповідальність за завідомо неправильний переклад він негайно приступає до виконання своєї процесуальної функції з перекладу з мови судочинства і на мову судочинства процедури розгляду та вирішення справи. Пріоритетність дій
 15. Стаття 23.43. Органи, які здійснюють функції по контролю і нагляду у сфері використання повітряного простору
  (в ред. Федерального закону від 28.12.2009 N 380-ФЗ) 1. Органи, які здійснюють функції по контролю і нагляду у сфері використання повітряного простору, розглядають справи про адміністративні правопорушення, передбачені статтею 11.4, частиною 1 статті 11.15.1, частинами 1 і 2 статті 18.1 (в частині порушення повітряного простору Російської Федерації), статтею 19.7.5 цього Кодексу. (в
 16. 19.2. Адміністративно-процесуальні норми і відносини
  Адміністративно-процесуальна норма вид адміністративно -правової норми, що визначає підстави, порядок та умови реалізації матеріальної норми адміністративного права. Адміністративно-процесуальна норма регламентує порядок діяльності органів та посадових осіб державного управління (виконавчої влади) з реалізації покладених на них повноважень. Особливості
 17. Дія цивільного законодавства у часі і просторі. Застосування закону за аналогією
  В області цивільного законодавства застосовуються загальні правила дії закону в часі, у просторі і по колу осіб, а також умови і порядок застосування законодавства за аналогією (вони докладно розглядаються в загальній теорії держави і права). У цивільному законодавстві спеціально визначається дія закону в часі. Тут, як і в інших галузях права, проводиться принцип
 18. Е.Е. Чередниченко. Принципи кримінального законодавства : поняття, система, проблеми законодавчої регламентації., 2007
  У роботі зроблена спроба концептуального підходу до дослідження проблеми принципів кримінального законодавства, починаючи з визначення їх природи, ознак, системи, співвідношення з принципами кримінальної відповідальності, кримінальної права, кримінально-правової політики, кодифікації кримінально-правових норм. Розглянуто проблеми законодавчої регламентації як всієї системи в цілому, так і окремих
 19. Стаття 158.1. Відновлення кримінальних справ
  (введена Федеральним законом від 04.07.2003 N 92-ФЗ) 1. Відновлення втраченого кримінальної справи або його матеріалів проводиться за постановою керівника слідчого органу, начальника органу дізнання, а в разі втрати кримінальної справи або матеріалів у ході судового провадження - за рішенням суду, направляемому керівнику слідчого органу або начальнику органу дізнання для
 20. Стаття 3. Дія кримінально-процесуального закону щодо іноземних громадян та осіб без громадянства
  1. Провадження у кримінальних справах про злочинах, скоєних іноземними громадянами або особами без громадянства на території Російської Федерації, ведеться відповідно до правил цього Кодексу. 2. Процесуальні дії, передбачені цим Кодексом, щодо осіб, які користуються імунітетом від таких дей-наслідком відповідно до загальновизнаних принципів і норм міжнародного
© 2014-2022  yport.inf.ua