Головна
ГоловнаКримінальне, кримінально-процесуальне правоКримінально-процесуальне право → 
« Попередня Наступна »
Президент Російської Федерації. Кримінально-процесуальний кодекс Російської Федерації з виправленнями та доповненнями на 07.06.2013 року, 2013 - перейти до змісту підручника

Стаття 3. Дія кримінально-процесуального закону щодо іноземних громадян та осіб без громадянства

1. Провадження у кримінальних справах про злочини, скоєних іноземними громадянами або особами без громадянства на території Російської Федерації, ведеться відповідно до правил цього Кодексу.
2. Процесуальні дії, передбачені цим Кодексом, щодо осіб, які користуються імунітетом від таких дей-наслідком відповідно до загальновизнаних принципів і норм міжнародного права та міжнародних договорів Російської Федерації, здійснюються за згодою іноземної держави, на службі якої знаходиться або знаходилося особа, яка користується имму- нитета, чи міжнародній організації, членом персоналу якої воно є або була. Інформація про те, чи користується соот-відповідне особа імунітетом і який обсяг такого імунітету, надається Міністерством закордонних справ Російської Феде-рації.
(Частина друга в ред. Федерального закону від 04.03.2008 N 26-ФЗ)
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна "Стаття 3. Дія кримінально-процесуального закону щодо іноземних громадян та осіб без громадянства"
 1. Стаття 4. Дія кримінально-процесуального закону в часі
  При виробництві по кримінальній справі застосовується кримінально-процесуальний закон, який діє під час виробництва відповідного процесуального дії або прийняття процесуального рішення, якщо інше не встановлено цим
 2. Стаття 12. Дія кримінального закону стосовно осіб, які вчинили злочин поза межами Російської Федерації Коментар до статті 12
  1. Згідно з принципом громадянства російські громадяни і постійно проживають в Росії особи без громадянства, які вчинили злочин поза її межами, підлягають кримінальній відповідальності за КК РФ, якщо дане діяння є злочином у державі місця його вчинення і в даному державі щодо даного злочину немає рішення суду про засудження або про звільнення цих осіб від кримінальної
 3. 9.2. Процесуальне становище іноземних громадян і організацій в Російській Федерації
  Процесуальне становище іноземних громадян і організацій в Росії грунтується на конституційних нормах про рівність всіх перед законом і судом (ст. 19 Конституції РФ), про гарантії судового захисту прав і свобод (ст. 46), про прирівнювання іноземних громадян та осіб без громадянства в правах і обов'язках до російським громадянам (ст. 62) та інших. Захист порушених чи оскаржених цивільних npaв
 4. Стаття 10. Основи правового становища засуджених
  1. Російська Федерація поважає і охороняє права, свободи і законні інтереси засуджених, забезпечує законність застосований-ня засобів їх виправлення, їх правовий захист і особисту безпеку при виконанні покарань. 2. При виконанні покарань засудженим гарантуються права і свободи громадян Російської Федерації з вилученнями і ограни-нями, встановленими кримінальним, кримінально-виконавчим і
 5. Стаття 399. Цивільна процесуальна правоздатність та дієздатність іноземних громадян, осіб без громадянства
  1. Цивільну процесуальну правоздатність і дієздатність не слід змішувати з аналогічними поняттями в матеріальному праві. Цією обставиною зумовлена необхідність регулювання питань процесуальної правоздатності та дієздатності стосовно іноземним особам в цивільному судочинстві. Особистим законом визначається процесуальна правоздатність та дієздатність
 6. Стаття 3.10. Адміністративне видворення за межі Російської Федерації іноземного громадянина або особи без громадянства
  1. Адміністративне видворення за межі Російської Федерації іноземних громадян або осіб без громадянства полягає у примусовому і контрольованому переміщенні зазначених громадян та осіб через державний кордон Російської Федерації за межі Російської Федерації (далі - примусове видворення за межі Російської Федерації), а у випадках, передбачених законодавством Російської
 7. Стаття 18.17. Недотримання встановлених у відповідності з федеральним законом щодо іноземних громадян, осіб без громадянства та іноземних організацій обмежень на здійснення окремих видів діяльності
  (введена Федеральним законом від 05.11.2006 N 189-ФЗ) 1. Недотримання роботодавцем або замовником робіт (послуг) встановлених у відповідності з федеральним законом відносно іноземних громадян та осіб без громадянства обмежень на здійснення окремих видів діяльності - тягне за собою накладення адміністративного штрафу на громадян у розмірі від двох тисяч до чотирьох тисяч рублів; на посадових
 8. Взаємність і реторсии
  У широкому сенсі взаємність, будучи одним з почав міжнародного співробітництва, передбачає взаємне визнання державами дії їх законів на території іншої держави. У більш вузькому сенсі взаємність - це надання фізичним та юридичним особам іноземної держави певної кількості прав або правого режиму за умови, що фізичним і юридичним особам перший
 9. Стаття 127. Особливості відповідальності Російської Федерації і суб'єктів Російської Федерації у відносинах, регульованих цивільним законодавством, за участю іноземних юридичних осіб, громадян та держав
  Особливості відповідальності Російської Федерації і суб'єктів Російської Федерації у відносинах, регульованих цивільним законодавством, за участю іноземних юридичних осіб, громадян та держав визначаються законом про імунітет держави та її
 10. СПИСОК СКОРОЧЕНЬ І АБРЕВІАТУР
  ВІЛ - вірус імунодефіциту людини; ВООЗ - Всесвітня організація охорони здоров'я; ГК РФ - Цивільний кодекс Російської Федерації: частина перша від 30 листопада 1994 р. N 51-ФЗ; частина друга від 26 січня 1996 р. N 14-ФЗ; частина третя від 26 листопада 2001 р. N 146-ФЗ; частина четверта від 18 грудня 2006 р. N 230-ФЗ; ЦПК РФ - Цивільний процесуальний кодекс Російської Федерації від 14 листопада 2002
 11. Стаття 300. Незаконне звільнення від кримінальної відповідальності Коментар до статті 300
  1. Злочин в коментованій статті є окремим випадком перевищення посадових повноважень з боку зазначених у ній осіб. 2. Незаконне звільнення від кримінальної відповідальності може мати місце у відносинах двох категорій учасників кримінального процесу - підозрюваного (ст. 46 КПК) та обвинуваченого (ст. 47 КПК РФ) у скоєнні злочину. 3. Об'єктивна сторона полягає в
 12. Стаття 37. Цивільна процесуальна дієздатність
  1. Інститут цивільної процесуальної дієздатності не зазнав в новому ЦПК суттєвих змін. Цивільна процесуальна дієздатність осіб, що у справі, визначається як здатність власними діями здійснювати належні їм процесуальні права і виконувати процесуальні обов'язки. Особа, що володіє цивільної процесуальної дієздатністю, може самостійно
 13. 7. Цивільна правоздатність іноземних громадян та осіб без громадянства
  Іноземні громадяни згідно зі ст. 1196 ЦК користуються в нашій країні цивільну правоздатність нарівні з російськими громадянами, тобто їм надається національний правовий режим. Отже, іноземні громадяни, які перебувають в нашій країні, мають рівний правоздатністю незалежно від раси, кольору шкіри, статі, мови, релігії, політичних або інших переконань, національного чи
 14. Дія кримінального закону в просторі. Принципи дії
  . Дія уг.ого закону в просторі Ст. 11 КК містить правила про дію уг.ого закону в отнош-і осіб, які вчинили переступив-е на території РФ. 1) Особа, яка вчинила злочин-е на території РФ, підлягає уг.ой відповідь-і за КК. 2) Прест-я, вчинені в межах територіальних вод або повітряного простору РФ, визнаються вчиненими на території РФ (поширюється також на переступив-я,
 15. ДОДАТКОВА ЛІТЕРАТУРА
  Веберс Я.Р. Правосуб'єктність громадян у радянському цивільному і сімейному праві. Рига, 1976. Красавчикова Л.О. Особисте життя громадян під охороною закону. М., 1983. Лазарєв Л.В., Маришева Н.І., Пантелєєва І.В . Іноземні громадяни: правове становище. М., 1992 (гл. VI). Малеин Н.С. Цивільний закон і права особистості в СРСР. М., 1981. Гол. 2. Попова Ю.А. Визнання громадян безвісно
 16. Коментар до п. 4
  27. До громадян (іноземним громадянам), що надходять на військову службу за контрактом, законодавством про військовий обов'язок і військову службу пред'являються певного роду вимоги, обумовлені тим , що на військовослужбовців відповідно до п. 2 ст. 1 Федерального закону "Про статус військовослужбовців" від 27 травня 1998 р. N 76-ФЗ покладаються обов'язки з підготовки до збройного захисту та
 17. КОНТРОЛЬНІ ЗАПИТАННЯ І ЗАВДАННЯ
  1. Чим відрізняються процесуальні норми права від матеріальних? Проиллюстрируйте це на прикладах основних галузей процесуального права. 2. Які джерела процесуального права і їх особливості в основних галузях процесуального права? 3. Назвіть основні принципи процесуального права. 4. Що таке доведення і докази? Які джерела доказів визнаються в кримінальному та
 18. Стаття 32.9. Виконання постанови про адміністративне видворення за межі Російської Федерації іноземних громадян або осіб без громадянства
  Постанова про адміністративне видворення за межі Російської Федерації іноземних громадян або осіб без громадянства виповнюється: 1) прикордонними органами - при вчиненні адміністративних правопорушень, передбачених частиною 2 статті 18.1, частиною 2 статті 18.4 цього Кодексу; (в ред. Федеральних законів від 30.06 .2003 N 86-ФЗ, від 07.03.2005 N 15-ФЗ) 2) федеральним органом
 19. Стаття 18.9. Порушення посадовою особою організації, що приймає в Російській Федерації іноземного громадянина або особу без громадянства, або громадянином Російської Федерації або постійно проживають в Російській Федерації іноземним громадянином або особою без громадянства правил перебування іноземних громадян або осіб без громадянства в Російській Федерації
  (в ред. Федеральних законів від 25.10.2004 N 126-ФЗ, від 05.11.2006 N 189-ФЗ) 1. Порушення посадовою особою організації (незалежно від форми власності), приймаючої в Російській Федерації іноземного громадянина або особу без громадянства, що забезпечує їх обслуговування або виконує обов'язки, пов'язані з дотриманням умов перебування в Російській Федерації та транзитного проїзду через
© 2014-2022  yport.inf.ua