Головна
ГоловнаКримінальне, кримінально-процесуальне правоКримінальне право → 
« Попередня Наступна »
Колектив авторів. ВІДПОВІДІ НА ПИТАННЯ ДО ІСПИТУ з кримінального права (загальна частина), 2012 - перейти до змісту підручника

Дія кримінального закону в просторі. Принципи дії

.
Дія уг.ого закону в просторі
Ст. 11 КК містить правила про дію уг.ого закону в отнош-і осіб, які вчинили переступив-е на території РФ. 1) Особа, яка вчинила злочин-е на території РФ, підлягає уг.ой відповідь-і за КК. 2) Прест-я, вчинені в межах територіальних вод або повітряного простору РФ, визнаються вчиненими на території РФ (поширюється також на переступив-я, вчинені на континентальному шельфі та у виключній екон-чеський зоні РФ). 3) Особа, яка вчинила злочин-е на судні, приписане до порту РФ, що знаходиться у відкритому водному або повітряному просторі поза межами РФ, підлягає уг.ой відповідь-і за цим Кодексом, якщо інше не передбачено м / ународного договором РФ. 4) Питання про уг.ой відповідь-і дипломатичних представників іноземних гос-в та інших громадян, кіт-ті користуються імунітетом дозволяється в соотв. з нормами м / ународного пр.
Ст. 12 КК: "Громадяни РФ, які вчинили переступив-е поза межами РФ, підлягають уг.ой відповідь-і за цим Кодексом, якщо вчинене ними діяння визнано переступив-ем в д-ві, на території кіт-ого воно було скоєно, і якщо ці особи не були засуджені в іноземній державі. (наказ-ие не може перевищувати верхньої межі санкцій, передбаченого законом іноземної д-ва.).
Універсальний принцип дії уг.ого закону в просторі, виходить з необхідності боротьби з м / ународного переступив-ями і полягає в тому, що кожне гос-во має право застосувати свій уг.ий закон до іноземних громадян, які вчинили за межами його країни переступив-я, передбачені м / ународного угодами.
Реальний принцип полягає в тому, що кожне гос-во поширює свій уг.ий закон на переступив-я, вчинені за кордоном цього гос-ва, якщо вони зазіхають на його інтереси або інтереси його громадян. Реальний принцип усуває недоліки принципів територіального та громадянства.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна "Дія кримінального закону в просторі. Принципи дії "
 1. § 1. Загальна характеристика відповідальності органів, посадових осіб місцевого самоврядування
  діяти відповідно до покладених на них обов'язками, а у разі відхилення - зазнавати певних позбавлення . Муніципальної-правова відповідальність застосовується і в тих випадках, коли не можна знайти чітко виражених критеріїв для оцінки поведінки порушує закон суб'єкта муніципальної-правового відношення. Підставою застосування такої міри у подібних ситуаціях є невідповідність
 2. § 2. Джерела комерційного права
  дійсності, воно порівняно самостійно по відношенню не тільки до змісту (соціально-економічним відносинам), а й до внутрішньої формі права. Оскільки стан законодавства в чому залежить від розсуду законодавця, від раціональної діяльності з інкорпорації та кодифікації законодавства, остільки не виключені протиріччя між правом (явищем об'єктивного характеру) і
 3. § 1. Введення в цивільне (приватне) право
  дії на ці суспільні відносини (галузевої метод). Ще одним показником галузі права може стати наявність у неї власної законодавчої бази, ядром якої виступає кодифікований нормативний правовий акт (кодекс). У свою чергу, статус підгалузі права звичайно пов'язують з можливістю виділення в ній самостійної Загальної та Особливої частин (які відповідно об'єднували б
 4. § 1. Цивільне законодавство в системі нормативного (публічного) регулювання цивільних відносин
  дії міжнародно-правової норми на громадянське ставлення є загальним правилом, у той час як її опосередкований вплив може бути в порядку винятку, якщо необхідність прийняття внутрішньодержавного акта випливає з самого міжнародного договору. При розбіжності між міжнародно-правовою нормою і нормою російського цивільного законодавства (тобто якщо міжнародним
 5. § 2. Ознаки речового права
  чинному законодавству, de lege lata. Тому всі права, прямо названі в законі речовими, повинні відповідати висунутому ознакою. Однак це не означає, що якщо висунутий ознака підтверджується у всіх зазначених в законі речових правах, то він задовільний: не виключено, що йому відповідають і зобов'язальні права. Тому він, хоч і пройшов "первинну" перевірку, все-таки потребує
 6. Короткий перелік латинських висловів, які використовуються в міжнародній практиці
  дій 9. CETERIS PARIBUS [цетеріс парібус] - при інших рівних умовах 10. COMITAS GENTIUM [коміта генціум] - міжнародна ввічливість 11. CONDITIO SINE QUA NON [кондицио сіне ква нон] - неодмінна умова 12. CONSENSUS OMNIUM [консенсус омніум] - згода всіх 13. CONTRA [контра] - проти 14. CORPUS DELICTI [корпус делікті] - склад злочину; сукупність ознак,
 7. § 3. Цивільно- правові початку користування тваринним світом
  дію на стан тваринного світу: маються на увазі збереження видового різноманіття тварин, умов розмноження і шляхів їх міграції, збереження цілісності природних спільнот, раціональне використання тварин з метою одержання продуктів їх життєдіяльності. Проблема ускладнюється тим, що Конституцією РФ тваринний світ не згадується. До відання Російської Федерації віднесені громадянське
 8. § 3. Використання зарубіжного досвіду правової охорони навколишнього середовища
  дії; судова система ; відшкодування шкоди; свобода екологічної інформації; вдосконалення управління) Необхідність активізації зусиль з охорони навколишнього середовища, входження нашої країни в європейський, загальнолюдський дім припускають: облік, аналіз і використання вузлових правових досягнень, напрацьованих світовою цивілізацією; неупереджене зіставлення їх з виправдали себе в нашій
 9. § 3. Співвідношення права і моралі: єдність, відмінність, взаємодія, протиріччя
  дійсності. Наведене визначення відображає лише найбільш загальні риси моралі. Фактично ж зміст і структура цього явища глибше, багатше і включають в себе також психологічні моменти - емоції, інтереси, мотиви, установки та інші доданки. Але головне в моралі - це уявлення про добро і зло. Моральність передбачає не тільки ціннісне ставлення людини до інших, але і
 10. § 4. Правовий нігілізм: поняття, джерела, форми вираження
  дієвої сили, здатної одним махом вирішити всі наболілі проблеми. Масова свідомість вимагає прийняття все нових і нових законів мало не з кожного питання. Зазначені крайності - наслідок багатьох причин, без подолання яких ідея правової держави нездійсненна. Нігілізм як загальносоціальне явище. Нігілізм взагалі (у перекладі з лат. - "заперечення") висловлює негативне ставлення
© 2014-2022  yport.inf.ua