Головна
ГоловнаКримінальне, кримінально-процесуальне правоКримінально-процесуальне право → 
« Попередня Наступна »
Президент Російської Федерації. Кримінально-процесуальний кодекс Російської Федерації з виправленнями та доповненнями на 07.06.2013 року, 2013 - перейти до змісту підручника

Стаття 219. Дозвіл клопотання

1. У разі задоволення клопотання, заявленого одним з учасників провадження у кримінальній справі, слідчий доповнює матеріали кримінальної справи, що не перешкоджає продовженню ознайомлення з матеріалами кримінальної справи іншими учасниками.
2. По закінченні виробництва додаткових слідчих дій слідчий повідомляє про це осіб, зазначених у частині першій статті 216 та частини першої статті 217 цього Кодексу, та надає їм можливість ознайомлення з додатковими матеріалами кримінальної справи.
3. У разі повної або часткової відмови у задоволенні заявленого клопотання слідчий виносить про це постанову, яку доводиться до відома заявника. При цьому йому роз'яснюється порядок оскарження даної постанови.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " Стаття 219. Дозвіл клопотання "
 1. Стаття 122. Дозвіл клопотання
  Про задоволення клопотання або про повну або часткову відмову в його задоволенні дізнавач, слідчий, суддя виносять постанову, а суд - ухвалу, яке доводиться до відома особи, заявив клопотання. Рішення за клопотанням може бути оскаржене в порядку, встановленому главою 16 цього Кодексу. (В ред. Федерального закону від 05.06.2007 N
 2. Стаття 166. Дозвіл судом клопотань осіб, які беруть участь у справі
  1. Для забезпечення правильного та своєчасного розгляду та вирішення справи в підготовчій частині судового засідання слід з'ясовувати про наявність клопотань з усіх питань, пов'язаних з розглядом справи. Такі клопотання можуть виражатися усно із занесенням їх до протоколу судового засідання або представлятися суду в письмовій формі. Іноді суди при надходженні клопотань не Стаття 120. Заява клопотання
 3. 1. Клопотання може бути заявлено в будь-який момент провадження у кримінальній справі. Письмове клопотання долучається до кримінальної справи, усне - заноситься до протоколу слідчої дії чи судового засідання. 2. Відхилення клопотання не позбавляє заявника права знову заявити
  Стаття 355. Дозвіл судом клопотань осіб, які беруть участь у справі
 4. Стаття 355. Дозвіл судом клопотань осіб, які беруть участь у
  Стаття 176. Порядок звернення з клопотанням про помилування
 5. (в ред. Федерального закону від 08.12.2003 N 161-ФЗ) Засуджений має право звернутися до Президента Російської Федерації з клопотанням про помилування. Клопотання про помилування засуджений подає через адміністрацію установи або органу, виконуючого
  Стаття 355. Дозвіл судом клопотань осіб, які беруть участь у справі
 6. 1. Головуючий після роз'яснення особам , беруть участь у справі, їх процесуальних прав і обов'язків з'ясовує, чи є у них які-небудь клопотання. Однак заявлені вони можуть бути не тільки у підготовчій частині засідання суду касаційної інстанції, а й на наступних етапах судового розгляду. Клопотання можуть бути заявлені за всіма питань, пов'язаних з розглядом
  Стаття 24.4. Клопотання
 7. 1. Особи, які беруть участь у провадженні у справі про адміністративне правопорушення, мають право заявляти клопотання, що підлягають обов'язковому розгляду суддею, органом, посадовою особою, у виробництві яких перебуває дана справа. 2. Клопотання заявляється в письмовій формі і підлягає негайному розгляду. Рішення про відмову в задоволенні клопотання виноситься суддею, органом,
  Стаття 24.4. Клопотання
 8. 1. Особи, які беруть участь у провадженні у справі про адміністративне правопорушення, мають право заявляти клопотання, що підлягають обов'язковому розгляду суддею, органом, посадовою особою, у виробництві яких перебуває дана справа. 2. Клопотання заявляється в письмовій формі і підлягає негайному розгляду. Рішення про відмову в задоволенні клопотання виноситься суддею, органом,
  Стаття 29.12. Визначення у справі про адміністративне правопорушення
 9. 1. У визначенні у справі про адміністративне правопорушення зазначаються: 1) посаду, прізвище, ініціали судді, посадової особи, найменування і склад колегіального органу, які винесли ухвалу; 2) дата та місце розгляду заяви, клопотання, матеріалів справи; 3) відомості про особу, яка подала заяву, клопотання або в щодо якої розглянуто матеріали справи; 4)
  Стаття 29.12. Визначення у справі про адміністративне правопорушення
 10. 1. У визначенні у справі про адміністративне правопорушення зазначаються: 1) посаду, прізвище, ініціали судді, посадової особи, найменування і склад колегіального органу, які винесли ухвалу; 2) дата та місце розгляду заяви, клопотання, матеріалів справи; 3) відомості про особу, яка подало заяву, клопотання або стосовно якого розглянуто матеріали справи; 4)
  Стаття 88. Правила оцінки доказів
 11. 1. Кожний доказ підлягає оцінці з точки зору належності, допустимості, достовірності, а всі зібрані докази в сукупності - достатності для вирішення кримінальної справи. 2. У випадках, зазначених у частині другій статті 75 цього Кодексу, суд, прокурор, слідчий, дізнавач визнає доказ неприпустимим. 3. Прокурор, слідчий, дізнавач вправі визнати
  Стаття 78. Клопотання третьої особи або третіх осіб про введення фінансового оздоровлення
 12. 1. За погодженням з боржником клопотання про введення фінансового оздоровлення може бути подано третьою особою або третіми особами. Зазначене клопотання має містити відомості про пропонований забезпеченні третьою особою або третіми особами виконання боржником зобов'язань у відповідності з графіком погашення заборгованості. 2. До клопотання про введення фінансового оздоровлення додаються:
  Стаття 76. Клопотання про введення фінансового оздоровлення
 13. 1. У ході спостереження боржник на підставі рішення своїх засновників (учасників), органу, уповноваженого власником майна боржника - унітарного підприємства, засновники (учасники) боржника, орган, уповноважений власником майна боржника - унітарного підприємства, третя особа або треті особи в установленому цим Законом порядку має право звернутися до першого зборам
  Стаття 410. Клопотання про примусове виконання рішення іноземного суду
 14. 1. Підставою для розгляду питання про примусове виконання рішення іноземного суду є клопотання стягувача, яке за загальним правилом подається ним до суду обласного рівня в суб'єкт Російської Федерації. Міжнародним договором Російської Федерації можуть передбачатися й інші способи направлення клопотання. Так, згідно з Договором між Україною та Азербайджанською
  Стаття 1437. Експертиза селекційного досягнення на новизну
 15. 1. Будь-яка зацікавлена особа протягом шести місяців з дня публікації відомостей про заявку на видачу патенту може направити у федеральний орган виконавчої влади з селекційним досягненням клопотання про проведення експертизи заявленого селекційного досягнення на новизну. Про надходження такого клопотання федеральний орган виконавчої влади з селекційним досягненням повідомляє
  Стаття 159. Дозвіл арбітражним судом заяв і клопотань осіб, які беруть участь у справі
 16. Коментар до статті 1. Диспозитивність і змагальність арбітражного процесу припускають активність та ініціативність осіб, що у справі, що, зокрема, виражається в заяві різних клопотань. Особи, що у справі, наділені правом заявляти клопотання з моменту порушення справи і практично до видалення в нарадчу кімнату і далі на стадіях перегляду судових актів. Вже
  Стаття 296. Повернення заяви або подання
 17. Коментар до статті 1. Заява (подання) може бути повернуто заявнику без розгляду, якщо вона подана з порушенням встановлених вимог або у зв'язку з клопотанням заявника про його повернення (ч. 1 ст. 296 АПК РФ). Крім того, у зв'язку з встановленням Федеральним законом від 31 березня 2005 р. N 25-ФЗ можливості відновлення пропущеного строку на подання заяви (подання)
  Коментар до статті 24.4
 18. За змістом ч. 1 даної статті під клопотанням розуміється офіційна прохання особи, що у провадженні у справі про адміністративне правопорушення, адресована судді, органу, посадовій особі, у провадженні яких перебуває справа. Вичерпний перелік осіб, які мають право заявляти клопотання, визначено ст. 25.1 - 25.11 КоАП. Клопотання має бути відхилене або задоволено при
  Стаття 411. Зміст клопотання про примусове виконання рішення іноземного суду
 19. 1. Клопотання про визнання і приведення у виконання рішення іноземного суду подається у письмовій формі, підписується стягувачем або його представником. Якщо інше не передбачено міжнародними договорами Російської Федерації, то клопотання і ряд доданих до неї документів, виконаних не російською мовою, повинні надаватися з перекладом на російську мову. В іноземних державах
  Стаття 66. Подання та витребування доказів
 20. Коментар до статті 1. Обов'язок доведення лежить на особах, що у справі. Суд відповідно до принципів рівноправності сторін, змагальності арбітражного судочинства і диспозитивності не здійснює збір доказів і за своєю ініціативою не витребує які б то не було докази, за винятком доказів при розгляді справ, що виникають з публічних правовідносин.
  Комментарий к статье 1. Обязанность доказывания лежит на лицах, участвующих в деле. Суд в соответствии с принципами равноправия сторон, состязательности арбитражного судопроизводства и диспозитивности не осуществляет сбор доказательств и по своей инициативе не истребует какие бы то ни было доказательства, за исключением доказательств при рассмотрении дел, возникающих из публичных правоотношений.
© 2014-2022  yport.inf.ua