Головна
ГоловнаКримінальне, кримінально-процесуальне правоКримінально-процесуальне право → 
« Попередня Наступна »
Президент Російської Федерації. Кримінально-виконавчий кодекс Російської федерації зі змінами від 07.06.2013, 2013 - перейти до змісту підручника

Стаття 39. Порядок виконання покарання у виді исправи-них робіт

1. Виправні роботи відбувають засудженим за основним місцем роботи, а засудженим, які не мають основного місця ро-боти, в місцях, визначених органами місцевого самоврядування за погодженням з кримінально-виконавчими інспекціями, але в рай-оне місця проживання засудженого.
(Частина 1 в ред. Федерального закону від 07.12.2011 N 420-ФЗ)
2. Засуджені до виправних робіт направляються кримінально-виконавчими інспекціями для відбування покарання не пізніше 30 днів з дня надходження до кримінально-виконавчу інспекцію відповідного розпорядження суду з копією вироку (ухвали, постанови).
(В ред. Федерального закону від 08.12.2003 N 161-ФЗ)
3. Кримінально-виконавчі інспекції ведуть облік засуджених; роз'яснюють порядок та умови відбування покарання; контролі-руют дотримання умов відбування покарання засудженими і виконання вимог вироку адміністрацією організацій, в кото-яких працюють засуджені; проводять із засудженими виховну роботу; за участю співробітників поліції в порядку, передбачений-ном законодавством Російської Федерації, контролюють поведінку засуджених; звертаються до органів місцевого самоврядування з питання зміни місця відбування засудженими виправних робіт; приймають рішення про привід засуджених, які не є за викликом або на реєстрацію без поважних причин; проводять первинні заходи щодо розшуку засуджених; готують і переду-ють у відповідну службу матеріали про засуджених, місцезнаходження яких невідоме.
(В ред. Федеральних законів від 08.12.2003 N 161-ФЗ, від 01.02.2005 N 1-ФЗ, від 07.02.2011 N 4-ФЗ)
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна "Стаття 39. Порядок виконання покарання у виді исправи-них робіт "
 1. Стаття 25. Порядок виконання покарання у вигляді орга-тільних робіт
  порядок і умови відбування покарання; согласен-ють з органами місцевого самоврядування перелік об'єктів, на яких засуджені відбувають громадські роботи; контролюють поведінку засуджених; ведуть сумарний облік відпрацьованого засудженими часу. (В ред. Федерального закону від 08.12.2003 N
 2. Стаття 60.11. Обов'язки адміністрації исправи-тельного центру
  статтями 60.13 і 60.14 цього Кодексу заходи заохочення і стягнення; веде роботу з підготовки засуджених до примусових робіт до звільнення. 2. Порядок виконання обов'язків, зазначених у частині першій цієї статті, визначається цим Кодексом, а також нормативними правовими актами федерального органу виконавчої влади, що здійснює функції з вироблення і реалізації
 3. Стаття 81. Відбування засудженими до позбавлення волі всього терміну покарання в одному виправному закладі
  виконання кримінальних покарань. (частина 2 в ред. Федерального закону від 27.06.2011 N
 4. Стаття 47.1. Порядок виконання покарання у виді ограни-чення свободи
  порядок і умови відбування покарання, а також відповідальність за порушення порядку та умов відбування покарання. 3. Засуджений, якій невідбуту частину покарання у вигляді позбавлення волі замінена обмеженням волі, і засуджений, ко-торому обмеження волі призначено в якості додаткового виду покарання до позбавлення волі, звільняються з установи, в якому вони відбували покарання у
 5. Стаття 49. Обов'язкові роботи Коментар до статті 49
  порядок виконання даного виду покарання, обчислення строку обов'язкових робіт, обов'язки адміністрації організацій, в яких засуджені відбувають громадські роботи, відповідальність засуджених. В них же розкривається поняття злісного ухилення від відбування обов'язкових робіт, що є підставою для заміни обов'язкових робіт іншими більш строгими видами покарань відповідно до ч. 3
 6. Стаття 106. Залучення засуджених до позбавлення сво-боди до робіт без оплати праці
  исправи- тільних установ і прилеглих до них територій. 2. Засуджені, які є інвалідами першої або другої групи, засуджені чоловіки старше 60 років, засуджені жінки старше 55 років, засуджені вагітні жінки залучаються до роботи без оплати праці за їх бажанням. 3. До зазначених робіт засуджені залучаються в порядку черговості у вільний від роботи час, їх тривалість не
 7. Стаття 29. Відповідальність засуджених до орга-тільних роботам
  покарання кримінально-виконавча інспекція ція попереджає його про відповідальність відповідно до законодавства Російської Федерації. 2. Відносно засуджених, які злісно ухиляються від відбування обов'язкових робіт, кримінально-виконавча інспекція на спрямовує до суду подання про заміну обов'язкових робіт іншим видом покарання відповідно до частини третьої статті 49 Кримінального кодексу
 8. Стаття 33. Порядок виконання покарання у виді позбавлення права обіймати певні посади чи займатися оп-ределенной діяльністю
  виконання вимог вироку адміністрацією організацій, в яких працюють засуджені, а також органами, правомочними анулювати дозвіл на заняття певною діяльністю, забороненої засудженим; організовують проведення із засудженими виховної роботи. 4. Адміністрація установи, в якій відбуває основний вид покарання особа, засуджена також до додаткового покарання у вигляді
 9. Стаття 60.15. Порушення порядку та умов відбувши-ня примусових робіт
  виконання кримінальних покарань. 5. Відносно засудженого до примусових робіт, визнаного злісним порушником, начальник виправного центру направляє до суду подання про заміну невідбутої частини покарання до примусових робіт позбавленням волі. 6. З дня направлення подання, зазначеного у частині п'ятій цієї статті, і до рішення суду адміністрацією исправи-тельного центру
 10. Стаття 54. Обов'язки кримінально-виконавчої ін-спекції
  порядок і умо-ви відбування покарання, здійснює нагляд за засудженими і вживає заходів щодо попередження з їх боку порушень встановленого порядку відбування покарання, надає засудженим допомогу у працевлаштуванні, проводить з ними виховну роботу, застосовує встановлені законом заходи заохочення і стягнення, вносить до суду подання про скасування частково або про доповнення ра-неї
 11. Система і види покарань. Їх класифікація
  виправить-е роботи; 6) обмеження по військовій службі: 7) конфіскація майна; 8) обмеження волі; 9) аресг; 10) тримання в дисциплінарному батальйоні військовослужбовців; 11) лиш-е волі на опред-ий термін; 12) довічне лиш-е волі; 13) смертна кара (ст . 44 КК). КК окремо встановлює сис-му та перелік наказ-ий, призначуваних несов / літн-ім. У неї входять: а) штраф; б) лиш-е вдачі займатися
 12. Стаття 53. Обмеження свободи Коментар до статті 53
  виконання обмеження свободи врегульовано нормами глави 8 ДВК РФ, де також регламентовані місця відбування покарання, обчислення строку обов'язкових робіт, умови його відбування, включаючи матеріально-побутове та медико-санітарне забезпечення засуджених, і, крім того, проведення виховної роботи із засудженими, заходи їх заохочення і стягнення. 4. Обмеження свободи в коментованій статті
 13. Стаття 50. Виправні роботи Коментар до статті 50
  порядок виробництва утримань із заробітної плати засуджених, відповідальність за порушення порядку та умов відбування виправних
 14. Стаття 84. Оперативно-розшукова діяльність в колоніях
  покарання; розшук у встановленому порядку засуджених, які вчинили втечу з исправи-них установ, а також засуджених, які ухиляються від відбування позбавлення волі; сприяння у виявленні і розкритті переступив-лений , вчинених засудженими до прибуття до виправної установи. 2. Оперативно-розшукова діяльність здійснюється оперативними апаратами виправних установ, а також
 15. Стаття 60.2. Направлення засуджених до примусової тельним роботам до місця відбування покарання
  покарання у вигляді позбавлення волі замінена примусовими роботами, прямують за рахунок держави до місця відбування покарання самостійно. Оплата проїзду, забезпечення продуктами харчування або грошима на час про-їзда засуджених, самостійно наступних до місця відбування примусових робіт, проводяться в порядку, що встановлюється Пра-вітельством Російської Федерації. 2. Територіальний орган
 16. § 8. Обмеження по військовій службі
  статтями Особливої ??частини КК. Це злочини невеликої або середньої тяжкості, так як за більш небезпечні злочини санкції у вигляді виправних робіт кримінальним законом не встановлені. Під час відбування обмеження по військовій службі засуджений-ний не може бути підвищений на посаді, військовому званні, а строк покарання не зараховується в строк вислуги років для присвоєння чергового військового звання
 17. Заміна невідбутої частини покарання більш м'яким видом покарання і її кримінально-правова характеристика
  виправить-е роботи, обмеження волі і т.д. Заміна невідбутої частини наказ-ия> м'яким видом наказ-ия застосовна тільки до особи, що відбуває лиш-е волі за соверш-е переступив-я невеликої або середньої тяжкості. Вирішуючи питання про можливість подібної заміни, суд повинен врахувати поведінку засудженого в період відбування наказ-ия. Враховуються, зокрема, отнош-е особи до праці, його взаимоотнош-я в колективі
 18. Стаття 32.1. Виконання постанови про призначення адміністративного покарання у вигляді попередження
  покарання у вигляді попередження виконується суддею, органом, посадовою особою, які винесли постанову, шляхом вручення або направлення копії постанови відповідно до статті 29.11 справжнього
 19. Стаття 54. Обов'язки кримінально-виконавчої інспекції
  порядок і умови відбування покарання. Цей обов'язок реалізується в ході первісної бесіди з засудженим. Після закінчення бесіди складається документ про права і обов'язки засудженого і відповідальності за допущені порушення в період відбування покарання - передплата, і йому видається пам'ятка відповідно до виду призначеного покарання. 2. З метою виконання вироку суду, а також