Головна
ГоловнаКримінальне, кримінально-процесуальне правоКримінальне право → 
« Попередня Наступна »
Колектив авторів. ВІДПОВІДІ НА ПИТАННЯ ДО ІСПИТУ з кримінального права (загальна частина), 2012 - перейти до змісту підручника

Заміна невідбутої частини покарання більш м'яким видом покарання і її кримінально-правова характеристика

.
Ст. 81 КК передбачена заміна невідбутої частини наказ-ия> м'яким видом наказ-ия. Цей вид освоб-я застосовується тоді, коли буде встановлено, що передбачені ст. 43 КК мети наказ-ия можуть бути досягнуті при застосуванні іншого,> м'якого наказ-ия. Ця заміна може мати місце тільки при відбуванні одного виду наказ-ия - лиш-і свободи. Др. види не можуть бути замінені> м'якими видами. Покарання явл. > М'яким по отнош-ю до лиш-ю свободи, якщо в переліку наказ-ий, перелічених у ст. 44 КК, воно помешен перед ним. Напр., Такими явл. штраф, виправить-е роботи, обмеження волі і т.д.
Заміна невідбутої частини наказ-ия> м'яким видом наказ-ия застосовна тільки до особи, що відбуває лиш-е волі за соверш-е переступив-я невеликої або середньої тяжкості. Вирішуючи питання про можливість подібної заміни, суд повинен врахувати поведінку засудженого в період відбування наказ-ия. Враховуються, зокрема, отнош-е особи до праці, його взаимоотнош-я в колективі засуджених, наявність заохочень чи стягнень п т.д. Невідбуту ч. наказ-ия м / б замінена> м'яким видом наказ-ия після фактичного відбуття засудженим не «однієї третини терміну наказ-ия.
При заміні невідбутої частини наказ-ия суд може обрати будь> м'який вид наказ-ия в соотв. з видами наказ-ий, Указ. в ст. 44 КК, в межах, передбачених законом аля кожного виду наказ-ия. Це означає, напр., Що якщо невідбутої чотири роки лиш-я свободи замінюються виправить-ми роботами, то термін їх відбування як> м'якого наказ-ия не може перевищувати двох років, бо в соотв. до ст. 50 КК виправить-е роботи призначаються від двох місяців до двох років.
Заміна наказ-ия> м'яким носить безумовний характер, тобто законодавець тут, на відміну від умовно-дострокового звільнення, не висуває ніяких усл-й щодо подальшої поведінки засудженого. І навіть якщо поведінка особи в період відбування> м'якого наказ-ия буде непр.мерним, суд не може скасувати цю заміну. У випадках же коли засуджений під час відбування> м'якого наказ-ия вчинить новий злочин-е, то до наказ-ію за нього суд частково або повністю приєднує невідбуту ч. вже> м'якого наказ-ия, а не того наказ-ия, кот- е їм було замінено.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " заміна невідбутої частини покарання більш м'яким видом покарання і її кримінально-правова характеристика "
 1. Стаття 84. Амністія Коментар до статті 84
  Амністія є форма державного вибачення осіб, що скоїли злочини ("амністія" в перекладі з грецького - забуття, прощення). Амністія знаходиться у винятковому віданні Російської Федерації (п. "о" ст. 71 Конституції РФ). У СРСР амністії могли оголошуватися і союзними республіками щодо осіб, засуджених судами республіки (див. п. 14 ст. 72 Конституції РРФСР 1978 р.). Оголошення
 2. Стаття 85. Помилування Коментар до статті 85
  Право просити про помилування є конституційне право засудженого (ч. 3 ст. 50 Конституції РФ), звертатися з клопотанням про помилування може тільки сам засуджений (або відбув покарання). Раніше таким правом були наділені родичі засудженого, представники громадськості, адміністрація виправних установ. Можна відзначити, що в кримінально-виконавчому законодавстві досі
 3. Коментар до п. 4
  17. Особливості проходження військової служби військовослужбовцями, щодо яких винесено обвинувальний вирок і яким призначено покарання, визначаються КК РФ, ДВК РФ, законодавчими та іншими нормативними правовими актами Російської Федерації. У силу особливих інтересів військової служби та особливого статусу до засуджених військовослужбовців, крім покарань, що застосовуються до інших громадянам (ст. 44 КК РФ),
 4. Стаття 175. Порядок звернення з клопотанням про звільнення від відбування покарання та подання про заміну невідбутої частини покарання більш м'яким видом покарання
  Коментар до статті 175 1. Закон надає лише суду повноваження щодо встановлення наявності підстав для умовно-дострокового звільнення і прийняття рішення про його застосування (або незастосування) до конкретного засудженому. Але інститут умовно-дострокового звільнення включає і досудову стадію. У ч. 1 коментованої статті визначено порядок звернення до суду з клопотанням про умовно-дострокове
 5. Стаття 70. Призначення покарання за сукупністю вироків Коментар до статті 70
  На відміну від правил, передбачених ст. 69 КК РФ, при призначенні покарань за сукупністю вироків застосовується тільки принцип часткового або повного складання покарань. Відмінною рисою призначення покарання за сукупністю вироків є і те, що при сукупності злочинів можуть бути частково або повністю складені всі покарання, призначені за окремі злочини, а при
 6. Стаття 80. Заміна невідбутої частини покарання більш м'яким видом покарання Коментар до статті 80
  Інститут заміни невідбутої частини покарання більш м'яким видом покарання, так само як і інститут умовно-дострокового звільнення, є реалізацією принципу гуманізму. Застосування заміни невідбутої частини покарання є актом довіри держави до засудженого, який своєю поведінкою показав, що правові обмеження щодо його можуть бути менш суворими. Одночасно заміна - це і
 7. Стаття 86. Судимість Коментар до статті 86
  Судимість є особливий правовий стан винної особи, що породжується фактом його засудження і призначення покарання за скоєний злочин. Наявність судимості тягне для особи несприятливі наслідки кримінально-правового та іншого характеру. До іншим наслідків належать неможливість займатися педагогічною діяльністю в освітніх установах, неможливість отримати ліцензію на
 8. Стаття 12. Обов'язки поліції
  Коментар до статті 12 Перераховані в цій статті та інші обов'язки поліції в межах своєї компетенції відповідно до займаної посади виконують співробітники поліції. Коментар до пункту 1 цієї статті 1.1. Порядок реалізації даного обов'язку врегульовано Інструкцією про порядок прийому, реєстрації та дозволу в органах внутрішніх справ Російської Федерації
 9. Стаття 148. Звільнення від покарання у вигляді обмеження по військовій службі або заміна його засудженому військовослужбовцю, який звільняється з військової служби
  Коментар до статті 148 1. Статтею 51 Федерального закону від 28 березня 1998 р. N 53-ФЗ "Про військовий обов'язок і військову службу" передбачені різні підстави звільнення військовослужбовця з військової служби. Зокрема, військовослужбовець підлягає звільненню з військової служби: після закінчення терміну контракту, за станом здоров'я, у зв'язку з припиненням громадянства Російської Федерації, у зв'язку з
 10. Стаття 172. Підстави звільнення від відбування покарання
  Коментар до статті 172 1. За характером підстав розрізняються звільнення після відбуття строку покарання, внаслідок реабілітації та дострокове. Загальною підставою дострокового звільнення від відбування покарання є недоцільність або неможливість його подальшого відбування. Недоцільність означає, що для свого виправлення засуджений не потребує повному відбуванні терміну покарання.
© 2014-2022  yport.inf.ua