Головна
ГоловнаКримінальне, кримінально-процесуальне правоКримінальне право → 
« Попередня Наступна »
Колектив авторів. ВІДПОВІДІ НА ПИТАННЯ ДО ІСПИТУ з кримінального права (загальна частина), 2012 - перейти до змісту підручника

Умовно-дострокове звільнення і його кримінально-правова характеристика

.
Умовно-дострокове освоб-е від відбування наказ-ия.
Виражається в освоб-і особи, що відбуває наказ-ие визна-ого виду, за наявності ряду усл-й від подальшого відбування наказ-ия. Причому це освоб-е явл. безумовним. Протягом невідбутої частини наказ-ия засуджений зобов'язаний виконувати визна-і вимоги.
Види наказ-ия, від подальшого відбування кіт-их засуджений м / б звільнений, передбачені законом (ст. 79 КК). До них відносяться: виправить-е роботи, обмеження по військовій службі, обмеження волі, тримання в дисциплінарному батальйоні військовослужбовців, лиш-е волі. Цей перелік явл. вичерпним.
Другого усл-ем об'єктивного хар-ра явл. відбуття засудженим опред-ой частини призначеного судом строку покарання. Ця ч., як правило, залежить від категорії переступив-я, вчиненого засудженим. Умовно-дострокове освоб-е м / б застосоване лише після фактичного відбуття засудженим: а) не «половини терміну наказ-ия, призначеного за переступив-е невеликої або середньої тяжкості; б) не« двох третин строку наказ-ия, призначеного за тяжкий переступив-е; в) не «трьох чвертей терміну наказ-ия, призначеного за особливо тяжкий злочин-е, а також трьох чвертей терміну наказ-ия, призначеного особі, раніше умовно-достроково звільняється, якщо умовно-дострокове освоб-е скасовано по підстав, передбачених ч.ю сьомої ст. 79 КК.
За будь-яких категоріях переступив-ї фактично відбутий засудженим строк лиш-я Свободу не м / б <10 місяців. Особа, яка відбуває довічне лиш-е свободи, м / б умовно-достроково звільнено, якщо воно відбуло практично не <двадцяти п'яти років лиш-я свободи.
Суб'єктивні підстави застосування умовно-дострокового освоб-я від відбування наказ-ия: особа, яка відбуває наказ-ие, можег бути звільнена умовно-достроково, якщо судом буде визнано, що для свого виправлення воно не потребує в повному відбуванні призначеного судом наказ-ия. З цією метою при застосуванні умовно-дострокового освоб-я суд може покласти на засудженого обов'язки, передбачені ч.ю 5 ст. 73 КК. До них відносяться: не змінювати постійне місце проживання без повідомлення спеціалізованого гос-венного органу, що здійснює виправлення засудженого, не відвідувати визна-і місця, пройти курс лікування від алкоголізму, наркоманії та ін, здійснювати підтримку сім'ї.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " Умовно-дострокове звільнення і його кримінально-правова характеристика "
 1. Короткий перелік латинських висловів, які використовуються в міжнародній практиці
  умовно), то положення диспозитивних норм обов'язкові під умовою (якщо вони сприйняті договором). Навпаки, ст. 422 ЦК присвячена стосункам між договором і імперативними нормами закону, яким повинен відповідати всякий договір. * (74) Deutsches Handelsgesetzbuch (Німецьке торговельне укладення). * (75) Виділення в романо-германської правової сім'ї торгового звичаю "крім закону", по
 2. Короткий перелік латинських висловів, які використовуються в міжнародній практиці
  умовно розуміється будь-яка діяльність державних органів, органів місцевого самоврядування або посадових осіб цих органів, яка пов'язана з прийняттям ними актів влади щодо осіб, які не перебувають у них у прямому підпорядкуванні. * (51) СЗ РФ. 1996. N 34. Ст. 4030; 2000. N 32. 3338; 2001. N 33. Ст. 3437; 2002. N 19. Ст. 1796. * (52) Відповідальність за шкоду, завдану незаконними
 3. § 3. Структура норми права
  умовно-дострокове звільнення з місць позбавлення волі тощо). Для прикладу візьмемо яку-небудь найпростішу норму права і проаналізуємо її елементи. Так, відповідно до російського виборчим законодавством громадяни Російської Федерації, які досягли 18 років, мають право обирати; особи, які перешкоджають здійсненню цього права, притягуються до адміністративної або кримінальної відповідальності.
 4. 1. Виконання договору
  умовних грошових одиницях, то, принаймні, виконувати їх слід в рублях за офіційним курсом. Випадки, порядок і умови розрахунків в іноземній валюті або платіжними документами в іноземній валюті визначаються законом або у встановленому ним порядку (п. 2 ст. 140 ЦК). Зокрема, можна послатися на Закони "Про валютне регулювання та валютний контроль" (ст. 9), "Про Центральному банку
 5. Стаття 43. Поняття і цілі покарання Коментар до статті 43
  умовно засуджені в період випробувального терміну), та особи, які звільнені від відбування покарання (достроково або по відбуття терміну покарання). Крім того, судимість характеризує не покарання як таке, а особа, якій воно призначено. Тому судимість більш правильним було б визнати не ознакою покарання, а правовим наслідком його призначення, зреалізований в особливому правовому стані
 6. Стаття 70. Призначення покарання за сукупністю вироків Коментар до статті 70
  умовного засудження (ч. 5 ст. 74 КК РФ), що залишився невідбутого строку покарання при умовно-достроковому звільненні від відбування покарання за попереднім вироком (ст. 79 КК РФ) і при відстрочку відбування покарання, наданої вагітній жінці і жінці, яка має малолітніх дітей (ч . 4 ст. 82 КК РФ). Тому, наприклад, якщо злочин скоєно після закінчення терміну умовно-дострокового
 7. Стаття 74. Скасування умовного засудження або продовження випробувального терміну Коментар до статті 74
  умовного засудження дозволяється в присутності особи, щодо якої приймається таке рішення, за винятком випадку, коли доведено, що умовно засуджений втік від контролю. Кримінальним законом передбачено кілька варіантів вирішення питання про скасування умовного засудження, що мають як позитивне, так і від'ємне значення для засудженого. Загалом виконання вироку в частині
 8. Стаття 84. Амністія Коментар до статті 84
  умовним видом звільнення від кримінальної відповідальності і від покарання: рішення про застосування амністії не може бути скасоване незалежно від подальшої поведінки амністованого особи. Деякі фахівці виступають за надання амністії умовного характеру. На їх думку, невідбутий на момент застосування амністії термін покарання слід вважати випробувальним терміном з усіма правовими
 9. Стаття 85. Помилування Коментар до статті 85
  умовне засудження; раніше освобождавшихся від відбування покарання за амністією або в порядку помилування; раніше освобождавшихся від відбування покарання умовно-достроково або яким раніше проводилася заміна невідбутої частини покарання більш м'яким видом покарання. Величина терміну покарання, після відбуття якого можливе застосування помилування, в Положенні не визначена. Багато юристів вважають, що
 10. Стаття 86. Судимість Коментар до статті 86
  умовним або за якими надавалася відстрочка виконання вироку, якщо умовне засудження або відстрочка виконання вироку не скасовувалися і особа не направлялося для відбування покарання в місця позбавлення волі (ч. 4 ст. 18 КК РФ). Отже, при визнанні рецидиву злочинів не враховуються також судимості осіб , засуджених умовно або якими надавалася відстрочка виконання
© 2014-2022  yport.inf.ua